Julkaisut

Kallio, E. Ahneus ja viisaus. Tietoasiantuntija : Tietojohtaminen ry:n jäsenlehti, 33 (4), 13 (2018).

Kallio, E. Voimaannuttava ikäjohtaminen. TELMA : Työelämän kehittämisen erikoislehti, 2018 (1), 66 (2018). https://telma-lehti.fi/voimaannuttava-ikajohtaminen Open access

Kallio, E. Sisäisen työskentelyn armollisuus. Tietoasiantuntija : Tietojohtaminen ry:n jäsenlehti, 33 (5), 29 (2018).

Kallio, E., Utriainen, J., Niilo-Rämä, M., & Räikkönen, E. Lukiomenestyksen ja yliopisto-opintojen aloitushetken iän yhteys yliopisto-opinnoissa menestymiseen ja opintojen etenemiseen : seurantatutkimus. Kasvatus, 49 (4), 287-296 (2018). Open access

Utriainen, J., Tynjälä, P., Kallio, E., & Marttunen, M. Validation of a modified version of the Experiences of Teaching and Learning Questionnaire. Studies in Educational Evaluation, 56, 133-143 (2018). doi:10.1016/j.stueduc.2017.12.007

Kallio, E. Viisaus tienä. Teologia.fi (2017)., 2017). https://www.teologia.fi/artikkelit/1435-viisaus-tienae Open access

Utriainen, J., Marttunen, M., Kallio, E., & Tynjälä, P. University Applicants’ Critical Thinking Skills: The Case of the Finnish Educational Sciences. Scandinavian Journal of Educational Research, 61 (6), 629-649 (2017). doi:10.1080/00313831.2016.1173092 Open access

Kallio, E. (Ed.). Itsensä näköinen yliopisto-opettaja. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2016). Open access

Kallio, E. (Ed.). Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta. Suomen Kasvatustieteellinen Seura (2016).

Kallio, E. Sanoja viisaudesta ja aikuisen ajattelusta. Ruusupuiston uutiset (2016)., 2016). Open access

Kallio, E. Aikuisuuden ajattelun kehityksen laaja kenttä : perusteita ja avoimia kysymyksiä. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 15-55). Suomen Kasvatustieteellinen Seura (2016).

Kallio, E. Tiedon rajallisuudesta. Tiedeblogi (2016)., 3.11.2016). https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/kallio Open access

Mononen, L., Tynjälä, P., & Kallio, E. Systeemiajattelu : monitieteinen näkökulma kokonaisvaltaiseen ajatteluun. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 297-319). Suomen Kasvatustieteellinen Seura (2016).

Kallio, E. Ajattelun tuolle puolen. Psykologia, 50 (2), 142-143 (2015).

Kallio, E. From causal thinking to wisdom and spirituality : some perspectives on a growing research field in adult (cognitive) development. Approaching Religion, 5 (2), 27-41 (2015). doi:10.30664/ar.67572 Open access

Kallio, E. Elämä ja valinnat edessä. Abi-fakta 2014-2015, pp. 30-31 (2014)., 2014).

Kallio, E. Kuinka moneus muuttuu ykseydeksi : integroinnin teema aikuisen ajattelussa. In A. Heikkinen, & E. Kallio (Eds.), Aikuisten kasvu ja aktivointi (pp. 15-27). Tampere, Finland: Tampere University Press (2014). Open access

Kallio, E. Elämä ja valinnat edessä. Abifakta 2013-2014, pp. 30-31 (2013)., 2013).

Kallio, E. Impressive analysis of meaning-making and symbols. Theory & Psychology, 22 (1), 130-131 (2012). doi:10.1177/0959354311401484 Open access

Kallio, E. Elämä ja valinnat edessä. Abi-Fakta 2012-2013, pp. 114-115 (2012)., 2012).

Kallio, E., & Marchand, H. An overview of the concepts of change and development - from the premodern to modern era. In P. Tynjälä, M.L. Stenström & M. Saarnivaara (Eds) Transitions and transformations in learning and education. (pp. 21-50). Dordrecht: Springer (2012). Open access

Kallio, E., & Wells, Y. Systematic constructivism applied to higher education in Psychology. Pedagogy and the Human Sciences, 2 (2), 56-58 (2012). Open access

Liitos, H.-M., Kallio, E., & Tynjälä, P. Transformations toward mature thinking : challenges for Education and Learning. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 51-66). Dordrecht: Springer (2012). Open access

Utriainen, J., Kallio, E., & Tynjälä, P. Opiskelijavalintojen kehittäminen kasvatustieteessä: tutkimus- ja kehityshankkeen loppuraportti. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2012). Open access

Kallio, E. Elämä ja valinnat edessä. Abi-Fakta 2011, pp. 185-187 (2011)., 2011).

Kallio, E. Modernin tieteen rajapinnoilla. Kaksi teosta tieteellisen vallankumouksen aikakaudelta. Aikuiskasvatus, 31 (3), 228-231 (2011).

Kallio, E. Integrative thinking is the key : An evaluation of current research into the development of thinking in adults. Theory and Psychology, 21 (6), 785-801 (2011). doi:10.1177/0959354310388344 Open access

Kallio, E. Filosofit perusteidensa kimpussa ja ripaus bysantin mystiikkaa. Kasvatus & Aika, 0 (1) (2011). Open access

Kallio, E., & Liitos, H.-M. Tieteellinen ajattelu luo perustan akateemisen koulutuksen tuottamille työelämävalmiuksille. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 20-21). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto (2011).

Kallio, E. Keiden nimet mainitaan, kuka historiaan jää. Kasvatus, pp. 299-302 (2010)., 41).

Kallio, E., & Vuorinen, P. Hitaus kunniaan valinnoissa. Keskisuomalainen, p. 4 (2010)., 15.5.2010).

Kallio, E. Elämä ja valinnat edessä. In Abifakta 09-10 (pp. 172-173). Espoo: Kustantaja Oy Maamerkki (2009).

Kallio, E., & Liitos, H.-M. Tarvitaanko postformaalin ajattelun käsitettä?. Psykologia, 44 (2), 108-121 (2009).

Kallio, E. Aikuisen ajattelun taidot ja valintakokeen haasteet. In P. Räihä, & T. Nikkola (Eds.), Sattumia vai osumia? Opiskelijavalintojen olemuksen määrittelyä (pp. 107-120). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus (2007).

Kallio, E. Valintakokeissa painotettava sisällöllistä osaamista. Helsingin Sanomat, p. C4 (2007)., 8.5.2007).

Kallio, E. Yliopistojen valintakokeita voi olla moneksi. ACATIIMI, 6, 28-29 (2007).

Kallio, E. Ei ole vielä nähty älykkäästi pitkitettyä sotaa. Arviointi teoksesta Sunzi: Sodankäynnin taito. Suomentanut ja toimittanut Matti Nojonen. Yliopistopaino. Psykologia, (4), 315-317 (2006).

Kallio, E. Aikuisuutta vai nuoruutta? Muuttuvat kehitystehtävät ja ’ajan henki’. Nuorisotutkimus, 1, 58-60. Nuorisotutkimus,, 2006 (1), 58-60 (2006).

Kallio, E. Tiedon tulva uhkana lapsuuden säilymiselle . Helsingin Sanomat, p. A5 (2005)., 2005, 3.6.).

Kallio, E. Loistava teos liikunnan filosofiasta, kehollisuudesta ja mielestä . Psykologia, (2), 206-208 (2005).

Kallio, E. Kasvatus hajoavassa ajassa. Nuorten arvot ja moraalikasvatuksen mahdollisuudet. Koulutuksen tutkimuslaitos (2005). Open access

Kallio, E. Onko nuoruus häviämässä vai muuttamassa luonnettaan? Moraalikasvatuksen kenttä hajanainen ja nuorten arvot suhteellisia. Seurakuntaviesti, p. 3 (2005).).

Kallio, E. Koululla ei ole vastauksia nuorten arvopohdintaan. Sanansaattaja 17.3. 2005, p. 7 (2005).).

Kallio, E. Ihmisen ja koetun elämän tutkimusta. In Ikääntyvien yliopiston toimintakertomus (2005).

Kallio, E. Valkoinen kurki levittää siipensä. Huomautuksia taijiquanin oppimisesta ja tuntemattomaan maastoon etenemisestä. In M. Taajamo (Ed.), Suunnistuksia. Tiede-kulttuuri-taide. (pp. 129-136) (2004). Open access

Kallio, E., & Pirttilä-Backman, A.-M. (Eds.). Journal of Adult Development. : Kluwer Academic/Plenum Publishers (2003).

Kallio, E. 'Hiljainen todistaja'. Mietintää akateemisen tilan laadusta. . In G. Knubb-Manninen (Ed.), Laadun tekijät. Havintoja yliopisto-opetuksesta (pp. 121-135). Jyväskylä, Finland (2003). Open access

Kallio, E. Opintojen kuormitustutkimus. Mitä tulokset todella kertoivat?. Tiedonjyvä, erikoisnumero (toukokuu), 18 (2003).

Kallio, E., & Pirttilä-Backman, A.-M. Developmental processes in Adulthood - European Research Perspectives. Journal of Adult Development, 10 (3), 135-138 (2003). doi:10.1023/A:1023426028821 Open access

Kallio, E. Yksilöllisiä heijastuksia - toimiiko yliopistojen paikallinen itsearviointi?. : Edita (2002).

Kallio, E. Opintojen tukaluus ja onni. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2002).

Kallio, E. Reflections on the modern mass university and the question of the autonomy of thinking. In J. Välimaa (Ed.), Finnish Higher Education in transition (pp. 73-90). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2001). Open access

Välimaa, J., Aittola, H., Jalkanen, H., Piesanen, E., Määttä, P., Honkimäki, S., & Kallio, E. Discussion: Finnish higher education faces massification and globalization. In J. Välimaa (Ed.), Finnish higher education in transition (pp. 203-221). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2001).

Kallio, E. Kohti vuorovaikutteista ja luovaa yliopisto-opetusta?. In Itsensä näköinen yliopisto-opettaja (pp. 5-16). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2000).

Kallio, E. Kuinka yhdistää Mythos ja Logos? Yliopisto-opettajien postformaalin ajattelun kehitys koulutuksen kuluessa. In Itsensä näköinen yliopisto-opettaja (pp. 169-170). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2000).

Kallio, E. Ajattelun kehittäminen. Tuleeko korkeakouluopetuksen panostaa ajattelun tiedostamisen ja itseohjautuvuuden opettamiseen?. Pedaforum, 1 (1), 39-41 (1999).

Kallio, E. Korkeakouluopiskelijoiden tieteellisen ajattelun kehittäminen. Psykologia, 2 (34), 101-103 (1999).

Kallio, E. Ajattelun kehittäminen ja yliopistopedagogiikka?. Acatiimi, 7 (7), 26-28 (1999).

Kallio, E. Postmoderni yhteiskunta vaatii ajattelun ajattelua yliopistossa. Tiedonjyvä, 34 (5), 18-19 (1999).

Kallio, E. Henkisyys ja uskonto: kokemuksen kiellettyjä alueita?. Psykologia, 4 (4), 298-302 (1999).

Kallio, E. Ajattelun tietoinen itsesäätely ja korkeakouluopetus. Mitä tehdä opiskelijoiden ajattelun kehittämiseksi?. Yliopistotieto, (2), 25-28 (1998).

Kallio, E. Keskustelupedagoginen näkökulma myöhemmän iän opiskeluun (1998).

Kallio, E. Opi uimaan tietotulvassa!. Tiede2000, (7), 56-57 (1998).

Kallio, E. Keskustelupedagoginen näkökulma aikuiskasvatukseen. Kriittinen katsaus, 33 (2), 20-25 (1996). Open access

Kallio, E., & Perttula, J. Postformaali ajattelu ja henkisyys tajunnallisina toimintatapoina. Psykologia, (3), 164-173 (1996).

Kallio, E. Tieteellisen ajattelun kehittäminen ja opetuskeskustelu. In L. Lestinen, & P. Hakkarainen (Eds.), Kokeilemalla laatua opettamiseen.Pedagogisia vaihtoehtoja korkeakouluopetuksessa (1995).

Kallio, E. Korkeakouluopiskelijoiden tieteellisen ajattelun hallinta. Kasvatus, (1), 38-45 (1994).

Kallio, E. Postformaali ajattelu : aikuisuuden uusi kehitysvaihe?. Psykologia, 28 (2), 108-112 (1993).

Kallio, E. Lähtökohtia luontoon liitettyjen merkitysten ja elämysten tutkimiseksi. In Ihminen, luonto, liikunta (pp. 38-46) (1992). Open access

Kallio, E. Formaali ajattelu ja tehtäväsisällöt. Psykologia-lehti, 5, 380-386 (1992).

Kallio, E., & Aittola, H. Traditioiden merkitys kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Kasvatus, 5-6 (22), 365-376 (1992).