ProjektgruppenProjektet förverkligas som ett sammarbete mellan Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet och den Pedagogiska fakultetens avdelning för pedagogik vid Helsingfors universitet.

Noggrannare information om personen hittas genom att klicka på namnet.

Jyväskylän yliopisto:
Forskningsprofessor Juhani Rautopuro (projektets projektchef)
Forskardoktor Jonna Pulkkinen
Universitetslärare Laura Ketonen (ansvarig för matematikens och fysikens delområde)
Forskardoktor Taina Tammelin-Laine (ansvarig för modersmålets och litteraturens delområde)
Biträdande professor Sari Sulkunen
Projektchef Eija Puhakka
Universitetsforskare Kari Nissinen
Akademiforskare Jenni Kotila
Projektsekreterare Sini Söyrinki

Helsingfors universitet:
Biträdande professor Raili Hilden (ansvarig för engelskans delområde)
Professor Jukka Rantala (ansvarig för historians delområde)
Universitetslärare Amna Khawaja
Forskardoktor Toni Mäkipää

Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeret.