Korkeakouludiplomi. Kokeiluhankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportti

f032.jpgHelena Aittola, Taru Siekkinen, Jussi Välimaa

2015. 51 s. F032. Saatavilla vain verkosta (pdf).

Korkeakouludiplomi on opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä koulutuskokeilu, jonka tarkoituksena on selvittää nykyisiä korkeakoulututkintoja suppeampien koulutusten käyttökelpoisuutta työelämän ja opiskelijoiden kannalta. Korkeakouludiplomikoulutus alkoi syksyllä 2014 pilotti­hankkeena Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ainoana korkeakouluna Suomessa.

Tämä julkaisu on väliraportti kokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksesta. Siinä kerrotaan opiskelijavalinnasta, koulutuksen organisoinnista, opetus­sisällöistä ja pedagogista ratkaisuista sekä havainnoista koulutuksen alkuvaiheessa. Raportti perustuu koulutuksen järjestäjien haastatteluihin, raportteihin ja dokumentteihin sekä opiskelijoilta saatuihin tietoihin.

ISBN 978-951-39-6089-6 (pdf)