Korkeakouludiplomi. Kokeiluhankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportti

f032.jpgHelena Aittola, Taru Siekkinen, Jussi Välimaa

2015. 51 s. F032. Saatavilla vain verkosta (pdf).

Korkeakouludiplomi on opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä koulutuskokeilu, jonka tarkoituksena on selvittää nykyisiä korkeakoulututkintoja suppeampien koulutusten käyttökelpoisuutta työelämän ja opiskelijoiden kannalta. Korkeakouludiplomikoulutus alkoi syksyllä 2014 pilottihankkeena Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ainoana korkeakouluna Suomessa.

Tämä julkaisu on väliraportti kokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksesta. Siinä kerrotaan opiskelijavalinnasta, koulutuksen organisoinnista, opetussisällöistä ja pedagogista ratkaisuista sekä havainnoista koulutuksen alkuvaiheessa. Raportti perustuu koulutuksen järjestäjien haastatteluihin, raportteihin ja dokumentteihin sekä opiskelijoilta saatuihin tietoihin.

ISBN 978-951-39-6089-6 (pdf)