Or­ga­ni­saa­tio

Painoalueet ja tutkimustiimit

Laitoksen tutkimus organisoituu kolmelle painoalueelle tutkimustiimeihin (ks. kuvio). Lisätietoja painoalueista

Painoalat ja tutkimustiimit 2023

Johtokunta

Johtokunnan tehtävänä on kehittää ja arvioida laitoksen toimintaa. Se mm. vahvistaa laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tutkimus-, julkaisu- ja henkilöstöstrategiat. Johtokunnan jäsenet edustavat opetushallintoa, koulutuksen kenttää, Jyväskylän yliopiston laitoksia ja tutkimuslaitoksen henkilöstöä.
 icon Johtokunnan kokoonpano

Johtajat

Laitoksen johtajana toimii professori Taina Saarinen (1.2.2023-).
Varajohtajia ovat professori Päivi Häkkinen ja tutkimusprofessori Jaana Kettunen.

Johtoryhmä

Johtoryhmä on laitoksen johtajaa avustava epävirallinen elin. Siihen kuuluvat painoalueiden ja palvelutiimien johtajat sekä henkilökunnan edustajat.
 icon Johtoryhmän jäsenet