Or­ga­ni­saa­tio

Painoalueet ja tutkimustiimit

Laitoksen tutkimus organisoituu kolmelle painoalueelle tutkimustiimeihin (ks. kuvio). Lisätietoja painoalueista

Painoalat

Johtokunta

Johtokunnan tehtävänä on kehittää ja arvioida laitoksen toimintaa. Se mm. vahvistaa laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tutkimus-, julkaisu- ja henkilöstöstrategiat. Johtokunnan jäsenet edustavat opetushallintoa, koulutuksen kenttää, Jyväskylän yliopiston laitoksia ja tutkimuslaitoksen henkilöstöä.
 icon Johtokunnan kokoonpano

Johtajat

Laitoksen johtajana toimii professori Jussi Välimaa (1.8.2017-).
Varajohtajia ovat professori Päivi Häkkinen ja tutkimuskoordinaattori Jaana Kettunen.

Johtoryhmä

Johtoryhmä on laitoksen johtajaa avustava epävirallinen elin. Siihen kuuluvat painoalueiden ja palvelutiimien johtajat sekä henkilökunnan edustajat.
 icon Johtoryhmän jäsenet