Johtokunta


Johtokunnan tehtävänä on kehittää ja arvioida laitoksen toimintaa. Johtokunta vahvistaa muun muassa laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tutkimus-, julkaisu- ja henkilöstöstrategiat. Johtokunnan jäsenet edustavat opetushallintoa, koulutuksen kenttää, Jyväskylän yliopiston laitoksia ja tutkimuslaitoksen henkilöstöä.

Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtokunta 1.1.2018 - 31.12.2021

Puheenjohtaja

Marja-Leena LAAKSO, Vararehtori

Jäsen (varajäsen)

 • Asiantuntija Ida Mielityinen, AKAVA
  (Opetusneuvos Kari Nyyssölä, Opetushallitus)
 • Professori Terhi-Anna Wilska, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
  (Dekaani Minna-Riitta Luukka, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
 • Dekaani Anna-Maija Poikkeus, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
  (Lehtori Matti Rautiainen, kasvatustieteiden ja psykologian laitos)
 • Rehtori Ari Pokka, Schildtin lukio
  (Rehtori Seija Nykänen, Vaajakosken yhtenäiskoulu)
 • Tutkimuskoordinaattori Jaana Kettunen, koulutuksen tutkimuslaitos
  (Suunnittelija Eija Puhakka, koulutuksen tutkimuslaitos)
 • Erikoistutkija Matti Taajamo, koulutuksen tutkimuslaitos
  (Yliopistotutkija David Hoffman, koulutuksen tutkimuslaitos)

Valmistelija KTL:n johtaja, professori Jussi Välimaa

Sihteeri Satu Lassila