Siekkinen Taru, Tutkijatohtori

Siekkinen Taru, Tutkijatohtori
Huone:
RUU A325

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7853-9979
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4479187

Väitöstiedote: Tutkijoiden ja yliopiston suhde on jännitteinen. 

Taru Siekkinen on työskennellyt Koulutuksen tutkimuslaitoksella  vuodesta 2012 eri projekteissa, liittyen pääasiassa korkeakoulututkimukseen. Hän kuuluu Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta - tutkimuksen painoalueeseen ja Higher Education Studies (HIEST) -tutkimustiimiin. Siekkinen on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi (sosiologia) vuonna 2011 ja suoritti tohtorin tutkinnon (FT) vuonna 2019. 

Siekkinen on toiminut vastuullisena tutkijana kahdessa tuktimusprojektissa liittyen akateemisiin uriin suomalaisessa yliopistoissa: Neliportaisen uramallin arviointihanke (2015) ja Työurat yliopistoissa -projekti (2015-2016). Nykyään hän toimii tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa "Exiting Academics in Networked Knowledge Societies (EANKS)" -projektissa.

Siekkisen tutkimusintresseihin kuuluu laajasti teemat korkeakoulututkimuksen alueelta: akateeminen professio, akateeminen työ ja urat, naisten urat, tohtoreiden työllistyminen, tiedon siirtyminen, yliopistopolitiikka, henkilöstöjohtaminen, kansainväliset julkisjohtamisen trendit (managerialismi, New Public Management, academic capitalism).   

Siekkinen valittiin Korkeakoulututkimuksen seura ry:n (CHERIF) puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021. Siekkinen on toiminut jatko-opiskelijajäsenenä European Sociological Association (ESA) professiotutkimuksen verkoston hallituksessa syksystä 2016 lähtien. Hän on myös Jyväskylän yliopiston eettisen toimikunnan jäsen. 

Viimeisimmät julkaisut: 

 • Siekkinen, T. (2019.) The changing relationship between the academic profession and universities in Finnish higher education. Akateeminen väitöskirja. Tutkimuksia, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7931-7
 • Siekkinen, T., Pekkola, E & Carvalho, T. (2019) Change and continuity in academic profession - Finnish Universities as living labs. Higher Education, online first. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00422-3
 • Vellamo, T., Pekkola, E & Siekkinen, T. (2019) Technical education in jeopardy? - The risks of interdisciplinary faculty structure in a university merger. In: Sørensen, M.P., Geschwind, L., Kekäle, J. & Pinheiro, R. (Edits.) The Responsible University: Exploring the Nordic Context and Beyond. Springer – Palgrave Macmillan.
 • Aarnikoivu, M., Nokkala, T., Siekkinen, T., Kuoppala, K. & Pekkola, E. (2019) Working outside academia? Perceptions of early-career, fixed-term researchers of changing careers. European Journal of Higher Education. Online 11 January 2019. https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1548941
 • Pekkola, E., Carvalho, T., Siekkinen, T., & Johansson, J.-E. (2018). The sociology of professions and the study of the academic profession. In E. Pekkola, J. Kivistö, V. Kohtamäki, Y. Cai, & A. Lyytinen (Eds.), Theoretical and Methodological Perspectives on Higher Education Management and Transformation : An advanced reader for PhD students (pp. 121-150). Tampere, Finland: Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/handle/10024/104274  
 • Aittola, H., Siekkinen, T. ja Välimaa, J. (2018). Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) –hankkeen arviointi. Loppuraportti. https://ktl.jyu.fi/fi/hankkeet/avot/avot_arvioinnin-loppuraportti.pdf
 • Siekkinen, Kivistö, Kuoppala, Pekkola ja Nokkala. (2017).Nuorten tutkijoiden eteneminen yliopistoissa. Tiedepolitiikka 4/2017. 
 • Pekkola, Siekkinen & Kivistö (2017). Politiikkakatsaus yliopistojen tutkijanurien muutokseen. Tiedepolitiikka 2/2017. http://www.tiedeliitto.net/tiedepolitiikka_lehti/tp2_17.htm 
 • Pekkola, Siekkinen, Kivistö & Lyytinen (2017). Management and academic profession: comparing the Finnish professors with and without management positions. Studies in Higher Education. http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2017.1294578
 • Kivistö, Pekkola & Siekkinen (2017). Latest reforms in Finnish doctoral education in light of recent European developments. European Journal of Higher Education. http://dx.doi.org/10.1080/21568235.2017.1290881
 • Siekkinen, Kuoppala, Pekkola & Välimaa (2016). Reciprocal commitment in academic careers? Finnish implications and international trends. European Journal of Higher Eduation. http://dx.doi.org/10.1080/21568235.2016.1248990.
 • Siekkinen, Pekkola & Kivistö. (2016). Recruitments in Finnish universities: practicing strategic or pathetic HRM? Nordic Journal of Studies in Educational Policy. http://dx.doi.org/10.3402/nstep.v2.32316

 

Hankkeita