Siekkinen Taru, tutkijatohtori

Siekkinen Taru, tutkijatohtori
Huone:
RUU A325

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7853-9979
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4479187

Taru Siekkinen on työskennellyt Koulutuksen tutkimuslaitoksella  vuodesta 2012 eri projekteissa. Hän kuuluu Higher Education Studies (HIEST) -tutkimustiimiin. Siekkinen on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi (sosiologia) vuonna 2011 ja tohtoriksi (FT, aikuiskasvatus) vuonna 2019. 

Siekkinen on toiminut tutkijana eri tutkimusprojekteissa liittyen akateemisiin uriin suomalaisessa yliopistoissa, esimerkiksi: Professoreiden rekrytoinnit (2020)Neliportaisen uramallin arviointihanke (2015) ja Työurat yliopistoissa (2015-2016). Hän toimi tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa "Exiting Academics in Networked Knowledge Societies (EANKS)" -projektissa 2016-2020. Siekkisen tutkimusintresseihin kuuluu laajasti teemat korkeakoulututkimuksen alueelta: akateeminen professio, akateeminen työ ja urat, naisten urat, tohtoreiden työllistyminen, yliopistopolitiikka, yliopistojen henkilöstöjohtaminen, akateeminen johtaminen ja johtajat, kansainväliset julkisjohtamisen trendit (managerialismi, New Public Management).   

Siekkisen työskentelee nyt tutkimusprojektissa: "Kriisit, korkeakoulujohtaminen ja työ: miten korkeakoulut voivat toimia paremmin kriiseissä?" (Työsuojelurahasto) sekä syksyllä 2024 alkavassa tohtorikoulutuksen pilottihankkeen arviointihankkeessa (OKM). 

Siekkinen toimii Korkeakoulututkimuksen seura ry:n (CHERIF) puheenjohtajana. Siekkinen on myös Consortium of Higher Education Reserachers, CHER:in hallituksessa sekä European Sociological Association (ESA) RN 19, professiotutkimuksen verkoston hallituksessa. Hän on myös Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston ulkopuolinen jäsen.