24.01.2019

Siekkinen Taru, projektitutkija

Siekkinen Taru, projektitutkija
Huone:
RUU A325

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7853-9979

Taru Siekkinen on vuonna 2011 valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiologia), joka tekee väitöskirjaa muuttuvasta akateemisesta professiosta, akateemisesta työstä ja urista. Hän on työskennellyt Koulutuksen tutkimuslaitoksella  vuodesta 2012 eri projekteissa, liittyen pääasiassa korkeakoulututkimukseen. Hän kuuluu Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta - tutkimuksen painoalueeseen ja Higher Education Studies (HIEST) -tutkimustiimiin. 

Siekkinen on toiminut vastuullisena tutkijana kahdessa tuktimusprojektissa liittyen akateemisiin uriin suomalaisessa yliopistoissa: Neliportaisen uramallin arviointihanke (2015) ja Työurat yliopistoissa -projekti (2015-2016). Nykyään hän toimii projektipäälliikönä ja projektitutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa "Exiting Academics in Networked Knowledge Societies (EANKS)" -projektissa.

Siekkisen tutkimusintresseihin kuuluu laajasti teemat korkeakoulututkimuksen alueelta, sekä myös rajapinnoilta muiden alojen kanssa: akateeminen professio, akateeminen työ ja urat, naisten urat, tohtoreiden työllistyminen, tiedon siirtyminen ja  tiedon kiertokulku (knowledge transfer and knowledge circulation), yliopistopolitiikka, henkilöstöjohtaminen, kansainväliset trendit (managerialismi, New Public Management, academic capitalism).   

Siekkinen on toiminut jatko-opiskelijajäsenenä European Sociological Association (ESA) professiotutkimuksen verkoston hallituksessa syksystä 2016 lähtien. Hän on myös Jyväskylän yliopiston eettisen toimikunnan jäsen sekä Korkeakoulututkimuksen seura ry:n (CHERIF) sihteeri. 

Viimeisimmät julkaisut: 

  • Aarnikoivu, M., Nokkala, T., Siekkinen, T., Kuoppala, K. & Pekkola, E. (2019) Working outside academia? Perceptions of early-career, fixed-term researchers of changing careers. European Journal of Higher Education. Online 11 January 2019. https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1548941
  • Pekkola, E., Carvalho, T., Siekkinen, T., & Johansson, J.-E. (2018). The sociology of professions and the study of the academic profession. In E. Pekkola, J. Kivistö, V. Kohtamäki, Y. Cai, & A. Lyytinen (Eds.), Theoretical and Methodological Perspectives on Higher Education Management and Transformation : An advanced reader for PhD students (pp. 121-150). Tampere, Finland: Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/handle/10024/104274  
  • Aittola, H., Siekkinen, T. ja Välimaa, J. (2018). Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) –hankkeen arviointi. Loppuraportti. https://ktl.jyu.fi/fi/hankkeet/avot/avot_arvioinnin-loppuraportti.pdf
  • Siekkinen, Kivistö, Kuoppala, Pekkola ja Nokkala. (2017).Nuorten tutkijoiden eteneminen yliopistoissa. Tiedepolitiikka 4/2017. 
  • Pekkola, Siekkinen & Kivistö (2017). Politiikkakatsaus yliopistojen tutkijanurien muutokseen. Tiedepolitiikka 2/2017. http://www.tiedeliitto.net/tiedepolitiikka_lehti/tp2_17.htm 
  • Pekkola, Siekkinen, Kivistö & Lyytinen (2017). Management and academic profession: comparing the Finnish professors with and without management positions. Studies in Higher Education. http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2017.1294578
  • Kivistö, Pekkola & Siekkinen (2017). Latest reforms in Finnish doctoral education in light of recent European developments. European Journal of Higher Education. http://dx.doi.org/10.1080/21568235.2017.1290881
  • Siekkinen, Kuoppala, Pekkola & Välimaa (2016). Reciprocal commitment in academic careers? Finnish implications and international trends. European Journal of Higher Eduation. http://dx.doi.org/10.1080/21568235.2016.1248990.
  • Siekkinen, Pekkola & Kivistö. (2016). Recruitments in Finnish universities: practicing strategic or pathetic HRM? Nordic Journal of Studies in Educational Policy. http://dx.doi.org/10.3402/nstep.v2.32316

 

Hankkeita