Julkaisut

Siekkinen, Taru; Pekkola, Elias; Carvalho, Teresa (2020). Change and continuity in the academic profession : Finnish universities as living labs. Higher Education, 79 (3), 533-551. DOI: 10.1007/s10734-019-00422-3 Open Access

Vellamo, Tea; Pekkola, Elias; Siekkinen, Taru; Cai, Yuzhuo (2020). Technical Identity in a Merger Process : Between a Rock and a Hard Place. In Geschwind, Lars; Broström, Anders; Larsen, Katarina (Eds.) Technical Universities : Past, Present and Future, Higher Education Dynamics, 56. Cham: Springer, 165-190. DOI: 10.1007/978-3-030-50555-4_9 Open Access

Aarnikoivu, Melina; Nokkala, Terhi; Siekkinen, Taru; Kuoppala, Kari; Pekkola, Elias (2019). Working outside academia? : Perceptions of early-career, fixed-term researchers on changing careers. European Journal of Higher Education, 9 (2), 172-189. DOI: 10.1080/21568235.2018.1548941 Open Access

Siekkinen, Taru (2019). The changing relationship between the academic profession and universities in Finnish higher education. Studies / Finnish Institute for Educational Research, 35. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Finnish Institute for Educational Research. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7931-7 Open Access

Vellamo, Tea; Pekkola, Elias; Siekkinen, Taru (2019). Technical Education in Jeopardy? Assessing the Interdisciplinary Faculty Structure in a University Merger. In Sørensen, Mads P.; Geschwind, Lars; Kekäle, Jouni; Pinheiro, Rómulo (Eds.) The Responsible University : Exploring the Nordic Context and Beyond. Cham: Palgrave Macmillan, 203-232. DOI: 10.1007/978-3-030-25646-3_8 Open Access

Aittola, H., Siekkinen, T., & Välimaa, J. (2018). Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hankkeen arviointi : loppuraportti. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/fi/hankkeet/avot/avot_arvioinnin-loppuraportti.pdf Open Access

Aittola, H., Siekkinen, T., Hakanurmi, S., & Karjalainen, M. (2018). Miten työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus vastaisi paremmin työelämän osaamistarpeisiin? - AVOT-hanke kehitti toimintamallin. Yliopistopedagogiikka, 25 (2). https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/12/20/miten-tyoelamalahtoinen-avoin-korkeakouluopetus-vastaisi-paremmin-tyoelaman-osaamistarpeisiin-avot-hanke-kehitti-toimintamallin/ Open Access

Kivistö, J., Muhonen, R., Nokkala, T., Saarinen, T., & Siekkinen, T. (2018). Yliopistojen rahoitusmalliin tarvitaan lisää vakautta. Tiedepolitiikka, 43 (4), 59-61.

Kosonen, J., Pekkola, E., & Siekkinen, T. (2018). Akateeminen arviointi rekrytoinneissa : henkilön vai pätevyyden arviointia. Tiedepolitiikka, 43 (1), 55-57.

Muhonen, R., Nokkala, T., Saarinen, T., & Siekkinen, T. (2018). Rahoitusmalli vie osaoptimointiin. Acatiimi, 20 (8), 12-13. http://www.acatiimi.fi/8_2018/13.php Open Access

Pekkola, E., Carvalho, T., Siekkinen, T., & Johansson, J.-E. (2018). The sociology of professions and the study of the academic profession. In E. Pekkola, J. Kivistö, V. Kohtamäki, Y. Cai, & A. Lyytinen (Eds.), Theoretical and Methodological Perspectives on Higher Education Management and Transformation : An advanced reader for PhD students (pp. 121-150). Tampere, Finland: Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/handle/10024/104274 Open Access

Pekkola, E., Siekkinen, T., Kivistö, J., & Lyytinen, A. (2018). Management and academic profession : comparing the Finnish professors with and without management positions. Studies in Higher Education, 43 (11), 1949-1963. doi:10.1080/03075079.2017.1294578

Kivistö, J., Pekkola, E., & Siekkinen, T. (2017). Latest reforms in Finnish doctoral education in light of recent European developments. European Journal of Higher Education, 7 (3), 291-308. doi:10.1080/21568235.2017.1290881 Open Access

Pekkola, E., Siekkinen, T., & Kivistö, J. (2017). Politiikkakatsaus yliopistojen tutkijanurien muutokseen. Tiedepolitiikka, 42 (2), 7-20.

Siekkinen, T., Kivistö, J., Pekkola, E., Kuoppala, K., & Nokkala, T. (2017). Nuorten tutkijoiden eteneminen yliopistoissa - sattumaa vai suunnitelmallisuutta?. Tiedepolitiikka, 42 (4), 7-18. Open Access

Siekkinen, T., Kuoppala, K., Pekkola, E., & Välimaa, J. (2017). Reciprocal commitment in academic careers? : Finnish implications and international trends. European Journal of Higher Education, 7 (2), 120-135. doi:10.1080/21568235.2016.1248990 Open Access

Pekkola, E., Kivistö, J., Siekkinen, T., Välimaa, J., & Geschwind, L. (2016). Yliopistot uudistuvat, uudistuuko henkilöstöjohtaminen?. Työn tuuli, 25 (2), 71-86. https://www.henry.fi/ajankohtaista/tyon-tuuli/2016/tyon-tuuli-22016.html Open Access

Siekkinen, T. (2016). [Kirja-arvio] Kestävä työ ja hyvä elämä. Tiedepolitiikka, 41 (2), 60-62.

Siekkinen, T., Nokkala, T., Välimaa, J., & Pekkola, E. (2016). Muuttuvat akateemiset urat : työurat yliopistoissa -hankkeen loppuraportti. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Siekkinen, T., Pekkola, E., & Kivistö, J. (2016). Recruitments in Finnish universities : practicing strategic or pathetic HRM?. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2 (2-3), 32316. doi:10.3402/nstep.v2.32316 Open Access

Välimaa, J., Stenvall, J., Siekkinen, T., Pekkola, E., Kivistö, J., Kuoppala, K., . . . Ursin, J. (2016). Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke : loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Aittola, H., Siekkinen, T., & Välimaa, J. (2015). Korkeakouludiplomi : kokeiluhankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportti. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Hoffman, D., Pöyhönen, S., Cools, C., Stikhin, A., Habti, D., Siekkinen, T., & Sama, T. (2015). Aspiration, Achievement and Abandonment in ‘The World’s Best Country’: Merit and Equity or Smoke and Mirrors?. COOLABAH, 2015 (17), 1-76. Open Access

Kuoppala, K., Pekkola, E., Kivistö, J., Siekkinen, T., & Hölttä, S. (Eds.). (2015). Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö. : Tampere University Press. Open Access

Niiniluoto, I., Heikkilä, K., Jokinen, L., Lyytinen, A., Hölttä, S., Kivistö, J., . . . Ranki, S. (2015). Vastuullinen ja vaikuttava. Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. : Opetus- ja kulttuuriministeriö. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/tulokulmia.html?lang=fi&extra_locale=fi Open Access

Siekkinen, T. (2015). Projektitutkijan työn tausta ja lähtökohdat. In K. Kuoppala, E. Pekkola, J. Kivistö, T. Siekkinen, & S. Hölttä (Eds.), Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö (pp. 333-335). Tampere, Finland: Tampere University Press. Open Access

Siekkinen, T., Kuoppala, K., & Pekkola, E. (2015). Sitoutuminen akateemisen tutkijan työssä. In M. Virkajärvi (Ed.), Työelämän tutkimuspäivät 2014 : Työn monet muodot (pp. 99-114). Tampere, Finland: Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto. Open Access

Siekkinen, T., Kuoppala, K., & Pekkola, E. (2015). Tutkija(n) työtä etsimässä : tutkijan työn ulottuvuuksia kyselyaineiston valossa. In K. Kuoppala, E. Pekkola, J. Kivistö, T. Siekkinen, & S. Hölttä (Eds.), Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö (pp. 353-426). Tampere, Finland: Tampere University Press. Open Access

Siekkinen, T., Pekkola, E., & Kuoppala, K. (2015). The EU Human Resource Strategy for Researchers and the working conditions of Finnish fixed-term re-searchers. Journal of the European Higher Education Area, 2015 (3), 111-142. Open Access

Kilpeläinen, R., Lautanen, E., Rekola, M., Rieppo, K., & Siekkinen, T. (2014). Metsäalan koulutuksen esiselvitys. : Metsämiesten säätiö.

Siekkinen, T. (2013). Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Siekkinen, T., & Rautopuro, J. (2012). Kuilun partaalla? : Koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat. In V. Korhonen, & M. Mäkinen (Eds.), Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä (pp. 15-38). Tampere, Finland: Tampereen Yliopisto. Open Access