Julkaisut

Kallio, T., Siekkinen, T., Pekkola, E., Kivistö, J., Nokkala, T., & Kuoppakangas, P. (2024). Push and pull factors affecting in leaving academia. Tertiary Education and Management, 30(1), 65-80. https://doi.org/10.1007/s11233-024-09135-4 Open Access

Pekkola, E., Siekkinen, T., Peltola, M., Laihonen, H., & Kujala, E.-N. (2023). Remote Universities? : Impacts of COVID-19 as Experienced by Academic Leaders in Finland. In R. Pinheiro, E. Balbachevsky, P. Pillay, & A. Yonezawa (Eds.), The Impact of Covid-19 on the Institutional Fabric of Higher Education : Old Patterns, New Dynamics, and Changing Rules? (pp. 365-387). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26393-4_15 Open Access

Pekkola, E., Pinheiro, R., Geschwind, L., Siekkinen, T., Pulkkinen, K., & Carvalho, T. (2022). Hybridity in Nordic Higher Education. International Journal of Public Administration, 45(2), 171-184. https://doi.org/10.1080/01900692.2021.2012190 Open Access

Pekkola, E., Siekkinen, T., Salminen, H., & Kujala, E.-N. (2022). Managing seniority in academia : three perspectives. In C. S. Sarrico, M. J. Rosa, & T. Carvalho (Eds.), Research Handbook on Academic Careers and Managing Academics (pp. 375-389). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781839102639.00039 Open Access

Siekkinen, T., Pekkola, E., & Nokkala, T. (2022). Visible organisational boundaries and the invisible boundaries of the scholarly profession. European Journal of Higher Education, 12(4), 415-434. https://doi.org/10.1080/21568235.2022.2060846 Open Access

Siekkinen, T., & Ylijoki, O.-H. (2022). Visibilities and invisibilities in academic work and career building. European Journal of Higher Education, 12(4), 351-355. https://doi.org/10.1080/21568235.2021.2000460 Open Access

Siekkinen, T., Pekkola, E., & Kujala, E.-N. (2022, 4.11.2022). Professoreiden muuttuvat rekrytoinnit ja sen vaikutukset yliopistoissa. Politiikasta. https://politiikasta.fi/professoreiden-muuttuvat-rekrytoinnit-ja-sen-vaikutukset-yliopistoissa/ Open Access

Vellamo, T., Kosonen, J., Siekkinen, T., & Pekkola, E. (2022). Bureaucratic, Professional and Managerial Power in University Tenure Track Recruitment. In E. Forsberg, L. Geschwind, S. Levander, & W. Wermke (Eds.), Peer review in an Era of Evaluation : Understanding the Practice of Gatekeeping in Academia (pp. 371-402). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75263-7_16 Open Access

Vellamo, T., Mehari, Y., Kivistö, J., Pekkola, E., & Siekkinen, T. (2022). Internationalisation of Finnish Higher Education as a Policy Driver in a Merger Process : Towards Competition, Collaboration, or Sustainability?. In L. Cremonini, J. Taylor, & K. M. Joshi (Eds.), Reconfiguring National, Institutional and Human Strategies for the 21st Century : Converging Internationalizations (pp. 133-156). Springer. Knowledge Studies in Higher Education, 9. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05106-7_7 Open Access

Pekkola, E., Pinheiro, R. M., Geschwind, L., Siekkinen, T., Carvalho, T., & Pulkkinen, K. (2021). Nested hybridity and value definition in public higher education : a conceptual view. In J. Vakkuri, & J.-E. Johanson (Eds.), Hybrid Governance, Organisations and Society : Value Creation Perspectives (pp. 59-80). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429286247-6

Pekkola, E., Siekkinen, T., & Kujala, E. (2021). Kuinkas tässä näin kävikään? : Tenure track -rekrytointien valtavirtaistuminen. Tiedepolitiikka, 46(4), 57-59. https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/113843 Open Access

Pekkola, E., Siekkinen, T., Kujala, E.-N., Kanniainen, J.-P., & Laihonen, H. (2021). An assessment of COVID-19’s impact on Finnish University Leadership. Knowledge Management Research and Practice, 19(4), 510-516. https://doi.org/10.1080/14778238.2021.1906773 Open Access

Siekkinen, T., Kujala, E.-N., & Välimaa, J. (2021). Apurahatutkijat : selvitys suomalaisten yliopistojen käytänteistä liittyen apurahatutkijoihin. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto; UNIFI ry; Säätiöt ja rahastot ry. https://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2021/12/Apurahatutkijat_raportti_2021_final.pdf Open Access

Siekkinen, T., Pekkola, E., Kujala, E., & Välimaa, J. (2021). Apurahatutkijat yliopistojen rakenteissa. Tiedepolitiikka, 46(4), 60-62. https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/113845 Open Access

Aarnikoivu, M., & Siekkinen, T. (2020). Online collaboration : the inevitable future of academic work. In J. Kallunki, T. Saarinen, & T. Siekkinen (Eds.), Yhdistys, tutkimus, tutkijuus : Korkeakoulututkimuksen seura 20 vuotta (pp. 190-194). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8384-0 Open Access

Helin, J., Hirvonen, J., Koerselman, K., & Siekkinen, T. (2020). Work and studies in Finland during COVID-19. Higher Education in Russia and Beyond, 2020(3), 18-19. https://herb.hse.ru/data/2020/12/14/1358323645/1HERB_24_view.pdf Open Access

Kallunki, J., Saarinen, T., & Siekkinen, T. (Eds.). (2020). Yhdistys, tutkimus, tutkijuus : Korkeakoulututkimuksen seura 20 vuotta. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8384-0 Open Access

Nokkala, T., Bataille, P., Siekkinen, T., & Goastellec, G. (2020). Academic Career, Mobility and the National Gender Regimes in Switzerland and Finland. In L. Weimer, & T. Nokkala (Eds.), Universities as Political Institutions : Higher Education Institutions in the Middle of Academic, Economic and Social Pressures (pp. 262-286). Brill Sense. Higher Education Research in the 21st Century Series, 12. https://doi.org/10.1163/9789004422582_012 Open Access

Pekkola, E., Siekkinen, T., Kujala, E.-N., & Kanniainen, J.-P. (2020). Professoreiden rekrytoinnit. Tampereen yliopisto; Professoriliitto. https://www.professoriliitto.fi/@Bin/9d30d671ca5cdd24d8e6914cf822fb76/1606458397/application/pdf/1281889/Professoreiden%20rekrytoinnit_Pekkola%20ym._22.10.2020_julkinen%2027112020%20klo%2013.pdf Open Access

Siekkinen, T., & Pekkola, E. (2020). Korkeakoulututkijoiden itsetutkiskelu. In J. Kallunki, T. Saarinen, & T. Siekkinen (Eds.), Yhdistys, tutkimus, tutkijuus : Korkeakoulututkimuksen seura 20 vuotta (pp. 202-205). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8384-0 Open Access

Siekkinen, T., Pekkola, E., & Carvalho, T. (2020). Change and continuity in the academic profession : Finnish universities as living labs. Higher Education, 79(3), 533-551. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00422-3 Open Access

Vellamo, T., Pekkola, E., Siekkinen, T., & Cai, Y. (2020). Technical Identity in a MergerProcess : Between a Rock and a Hard Place. In L. Geschwind, A. Broström, & K. Larsen (Eds.), Technical Universities : Past, Present and Future (pp. 165-190). Springer. Higher Education Dynamics, 56. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50555-4_9 Open Access

Ylijoki, O.-H., Ursin, J., Siekkinen, T., Saarinen, T., & Kallunki, J. (2020). Jälkikirjoitus : Mitä juhlakirja kertoo seurasta ja suomalaisesta korkeakoulututkimuksesta?. In J. Kallunki, T. Saarinen, & T. Siekkinen (Eds.), Yhdistys, tutkimus, tutkijuus : Korkeakoulututkimuksen seura 20 vuotta (pp. 222-229). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8384-0 Open Access

Aarnikoivu, M., Nokkala, T., Siekkinen, T., Kuoppala, K., & Pekkola, E. (2019). Working outside academia? : Perceptions of early-career, fixed-term researchers on changing careers. European Journal of Higher Education, 9(2), 172-189. https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1548941 Open Access

Siekkinen, T. (2019). The changing relationship between the academic profession and universities in Finnish higher education [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto, Finnish Institute for Educational Research. Studies / Finnish Institute for Educational Research, 35. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7931-7 Open Access

Vellamo, T., Pekkola, E., & Siekkinen, T. (2019). Technical Education in Jeopardy? Assessing the Interdisciplinary Faculty Structure in a University Merger. In M. P. Sørensen, L. Geschwind, J. Kekäle, & R. Pinheiro (Eds.), The Responsible University : Exploring the Nordic Context and Beyond (pp. 203-232). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25646-3_8 Open Access

Aittola, H., Siekkinen, T., & Välimaa, J. (2018). Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hankkeen arviointi : loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/fi/hankkeet/avot/avot_arvioinnin-loppuraportti.pdf Open Access

Aittola, H., Siekkinen, T., Hakanurmi, S., & Karjalainen, M. (2018). Miten työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus vastaisi paremmin työelämän osaamistarpeisiin? - AVOT-hanke kehitti toimintamallin. Yliopistopedagogiikka, 25(2), 29-34. https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/12/20/miten-tyoelamalahtoinen-avoin-korkeakouluopetus-vastaisi-paremmin-tyoelaman-osaamistarpeisiin-avot-hanke-kehitti-toimintamallin/ Open Access

Kivistö, J., Muhonen, R., Nokkala, T., Saarinen, T., & Siekkinen, T. (2018). Yliopistojen rahoitusmalliin tarvitaan lisää vakautta. Tiedepolitiikka, 43(4), 59-61.

Kosonen, J., Pekkola, E., & Siekkinen, T. (2018). Akateeminen arviointi rekrytoinneissa : henkilön vai pätevyyden arviointia. Tiedepolitiikka, 43(1), 55-57.

Muhonen, R., Nokkala, T., Saarinen, T., & Siekkinen, T. (2018). Rahoitusmalli vie osaoptimointiin. Acatiimi, 20(8), 12-13. http://www.acatiimi.fi/8_2018/13.php Open Access

Pekkola, E., Carvalho, T., Siekkinen, T., & Johansson, J.-E. (2018). The sociology of professions and the study of the academic profession. In E. Pekkola, J. Kivistö, V. Kohtamäki, Y. Cai, & A. Lyytinen (Eds.), Theoretical and Methodological Perspectives on Higher Education Management and Transformation : An advanced reader for PhD students (pp. 121-150). Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/handle/10024/104274 Open Access

Pekkola, E., Siekkinen, T., Kivistö, J., & Lyytinen, A. (2018). Management and academic profession : comparing the Finnish professors with and without management positions. Studies in Higher Education, 43(11), 1949-1963. https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1294578

Kivistö, J., Pekkola, E., & Siekkinen, T. (2017). Latest reforms in Finnish doctoral education in light of recent European developments. European Journal of Higher Education, 7(3), 291-308. https://doi.org/10.1080/21568235.2017.1290881 Open Access

Pekkola, E., Siekkinen, T., & Kivistö, J. (2017). Politiikkakatsaus yliopistojen tutkijanurien muutokseen. Tiedepolitiikka, 42(2), 7-20.

Siekkinen, T., Kivistö, J., Pekkola, E., Kuoppala, K., & Nokkala, T. (2017). Nuorten tutkijoiden eteneminen yliopistoissa - sattumaa vai suunnitelmallisuutta?. Tiedepolitiikka, 42(4), 7-18. Open Access

Siekkinen, T., Kuoppala, K., Pekkola, E., & Välimaa, J. (2017). Reciprocal commitment in academic careers? : Finnish implications and international trends. European Journal of Higher Education, 7(2), 120-135. https://doi.org/10.1080/21568235.2016.1248990 Open Access

Pekkola, E., Kivistö, J., Siekkinen, T., Välimaa, J., & Geschwind, L. (2016). Yliopistot uudistuvat, uudistuuko henkilöstöjohtaminen?. Työn tuuli, 25(2), 71-86. https://www.henry.fi/ajankohtaista/tyon-tuuli/2016/tyon-tuuli-22016.html Open Access

Siekkinen, T. (2016). [Kirja-arvio] Kestävä työ ja hyvä elämä. Tiedepolitiikka, 41(2), 60-62.

Siekkinen, T., Nokkala, T., Välimaa, J., & Pekkola, E. (2016). Muuttuvat akateemiset urat : työurat yliopistoissa -hankkeen loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 33. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6767-3 Open Access

Siekkinen, T., Pekkola, E., & Kivistö, J. (2016). Recruitments in Finnish universities : practicing strategic or pathetic HRM?. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2(2-3), Article 32316. https://doi.org/10.3402/nstep.v2.32316 Open Access

Välimaa, J., Stenvall, J., Siekkinen, T., Pekkola, E., Kivistö, J., Kuoppala, K., Nokkala, T., Aittola, H., & Ursin, J. (2016). Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke : loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2016:15. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-401-6 Open Access

Aittola, H., Siekkinen, T., & Välimaa, J. (2015). Korkeakouludiplomi : kokeiluhankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 32. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6089-6 Open Access

Hoffman, D., Pöyhönen, S., Cools, C., Stikhin, A., Habti, D., Siekkinen, T., & Sama, T. (2015). Aspiration, Achievement and Abandonment in ‘The World’s Best Country’: Merit and Equity or Smoke and Mirrors?. COOLABAH, 2015(17), 1-76. http://www.ub.edu/dpfilsa/Coolabah17/Coolabahindexvol17.html Open Access

Kuoppala, K., Pekkola, E., Kivistö, J., Siekkinen, T., & Hölttä, S. (Eds.). (2015). Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö. Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9979-1 Open Access

Niiniluoto, I., Heikkilä, K., Jokinen, L., Lyytinen, A., Hölttä, S., Kivistö, J., Kohtamäki, V., Mugabi, H., Pekkola, E., Aarrevaara, T., Puukka, J., Ritsilä, J., Wikström, J., Muhonen, R., Väisänen, M., Siekkinen, T., Aittola, H., Suhonen, T., Ranta-Meyer, T., . . . Ranki, S. (2015). Vastuullinen ja vaikuttava. Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2015:13. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/tulokulmia.html?lang=fi&extra_locale=fi Open Access

Siekkinen, T. (2015). Projektitutkijan työn tausta ja lähtökohdat. In K. Kuoppala, E. Pekkola, J. Kivistö, T. Siekkinen, & S. Hölttä (Eds.), Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö (pp. 333-335). Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9979-1 Open Access

Siekkinen, T., Kuoppala, K., & Pekkola, E. (2015). Sitoutuminen akateemisen tutkijan työssä. In M. Virkajärvi (Ed.), Työelämän tutkimuspäivät 2014 : Työn monet muodot (pp. 99-114). Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja, 6/2015. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9773-5 Open Access

Siekkinen, T., Kuoppala, K., & Pekkola, E. (2015). Tutkija(n) työtä etsimässä : tutkijan työn ulottuvuuksia kyselyaineiston valossa. In K. Kuoppala, E. Pekkola, J. Kivistö, T. Siekkinen, & S. Hölttä (Eds.), Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö (pp. 353-426). Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9979-1 Open Access

Siekkinen, T., Pekkola, E., & Kuoppala, K. (2015). The EU Human Resource Strategy for Researchers and the working conditions of Finnish fixed-term re-searchers. Journal of the European Higher Education Area, 2015(3), 111-142. Open Access

Kilpeläinen, R., Lautanen, E., Rekola, M., Rieppo, K., & Siekkinen, T. (2014). Metsäalan koulutuksen esiselvitys. Metsämiesten säätiö. http://www.mmsaatio.fi/www/fi/rahoituksen_tuloksia/Metsalan_koulutuksen_esiselvitys.pdf

Siekkinen, T. (2013). Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa (1). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 29. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5274-7 Open Access

Siekkinen, T., & Rautopuro, J. (2012). Kuilun partaalla? : Koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat. In V. Korhonen, & M. Mäkinen (Eds.), Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä (pp. 15-38). Tampereen Yliopisto. Campus Conexus-projekti. Julkaisuja. A:1. http://www.campusconexus.fi/Portals/conexus/dokumentit/Opiskelijat_korkeakoulutuksen_nayttamoilla_ISBN_978-951-44-8851-1_20121030.pdf Open Access