Julkaisut

Aarnikoivu, M., Nokkala, T., Siekkinen, T., Kuoppala, K., & Pekkola, E. Working outside academia? : Perceptions of early-career, fixed-term researchers on changing careers. European Journal of Higher Education, 9 (2), 172-189 (2019). doi:10.1080/21568235.2018.1548941

Aittola, H., Siekkinen, T., Hakanurmi, S., & Karjalainen, M. Miten työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus vastaisi paremmin työelämän osaamistarpeisiin? - AVOT-hanke kehitti toimintamallin. Yliopistopedagogiikka, 25 (2) (2018). https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/12/20/miten-tyoelamalahtoi... Open access

Aittola, H., Siekkinen, T., & Välimaa, J. Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hankkeen arviointi : loppuraportti. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2018). https://ktl.jyu.fi/fi/hankkeet/avot/avot_arvioinnin-loppuraportti.pdf Open access

Kivistö, J., Muhonen, R., Nokkala, T., Saarinen, T., & Siekkinen, T. Yliopistojen rahoitusmalliin tarvitaan lisää vakautta. Tiedepolitiikka, 43 (4), 59-61 (2018).

Kosonen, J., Pekkola, E., & Siekkinen, T. Akateeminen arviointi rekrytoinneissa : henkilön vai pätevyyden arviointia. Tiedepolitiikka, 43 (1), 55-57 (2018).

Muhonen, R., Nokkala, T., Saarinen, T., & Siekkinen, T. Rahoitusmalli vie osaoptimointiin. Acatiimi, 20 (8), 12-13 (2018). http://www.acatiimi.fi/8_2018/13.php Open access

Pekkola, E., Carvalho, T., Siekkinen, T., & Johansson, J.-E. The sociology of professions and the study of the academic profession. In E. Pekkola, J. Kivistö, V. Kohtamäki, Y. Cai, & A. Lyytinen (Eds.), Theoretical and Methodological Perspectives on Higher Education Management and Transformation : An advanced reader for PhD students (pp. 121-150). Tampere, Finland: Tampere University Press (2018). http://tampub.uta.fi/handle/10024/104274 Open access

Pekkola, E., Siekkinen, T., Kivistö, J., & Lyytinen, A. Management and academic profession : comparing the Finnish professors with and without management positions. Studies in Higher Education, 43 (11), 1949-1963 (2018). doi:10.1080/03075079.2017.1294578

Kivistö, J., Pekkola, E., & Siekkinen, T. Latest reforms in Finnish doctoral education in light of recent European developments. European Journal of Higher Education, 7 (3), 291-308 (2017). doi:10.1080/21568235.2017.1290881 Open access

Pekkola, E., Siekkinen, T., & Kivistö, J. Politiikkakatsaus yliopistojen tutkijanurien muutokseen. Tiedepolitiikka, 42 (2), 7-20 (2017).

Siekkinen, T., Kivistö, J., Pekkola, E., Kuoppala, K., & Nokkala, T. Nuorten tutkijoiden eteneminen yliopistoissa - sattumaa vai suunnitelmallisuutta?. Tiedepolitiikka, 42 (4), 7-18 (2017). Open access

Siekkinen, T., Kuoppala, K., Pekkola, E., & Välimaa, J. Reciprocal commitment in academic careers? : Finnish implications and international trends. European Journal of Higher Education, 7 (2), 120-135 (2017). doi:10.1080/21568235.2016.1248990 Open access

Pekkola, E., Kivistö, J., Siekkinen, T., Välimaa, J., & Geschwind, L. Yliopistot uudistuvat, uudistuuko henkilöstöjohtaminen?. Työn tuuli, 25 (2), 71-86 (2016). https://www.henry.fi/ajankohtaista/tyon-tuuli/2016/tyon-tuuli-22016.ht... Open access

Siekkinen, T. [Kirja-arvio] Kestävä työ ja hyvä elämä. Tiedepolitiikka, 41 (2), 60-62 (2016).

Siekkinen, T., Nokkala, T., Välimaa, J., & Pekkola, E. Muuttuvat akateemiset urat : työurat yliopistoissa -hankkeen loppuraportti. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2016). Open access

Siekkinen, T., Pekkola, E., & Kivistö, J. Recruitments in Finnish universities : practicing strategic or pathetic HRM?. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2 (2-3), 32316 (2016). doi:10.3402/nstep.v2.32316 Open access

Välimaa, J., Stenvall, J., Siekkinen, T., Pekkola, E., Kivistö, J., Kuoppala, K., . . . Ursin, J. Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke : loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2016). Open access

Kuoppala, K., Pekkola, E., Kivistö, J., Siekkinen, T., & Hölttä, S. (Eds.). Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö. : Tampere University Press (2015). Open access

Aittola, H., Siekkinen, T., & Välimaa, J. Korkeakouludiplomi : kokeiluhankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportti. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2015). Open access

Hoffman, D., Pöyhönen, S., Cools, C., Stikhin, A., Habti, D., Siekkinen, T., & Sama, T. Aspiration, Achievement and Abandonment in ‘The World’s Best Country’: Merit and Equity or Smoke and Mirrors?. COOLABAH, 2015 (17), 1-76 (2015). Open access

Niiniluoto, I., Heikkilä, K., Jokinen, L., Lyytinen, A., Hölttä, S., Kivistö, J., . . . Ranki, S. Vastuullinen ja vaikuttava. Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. : Opetus- ja kulttuuriministeriö (2015). http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/tulokulmia.html?lang=fi&extra_...

Siekkinen, T. Projektitutkijan työn tausta ja lähtökohdat. In K. Kuoppala, E. Pekkola, J. Kivistö, T. Siekkinen, & S. Hölttä (Eds.), Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö (pp. 333-335). Tampere, Finland: Tampere University Press (2015). Open access

Siekkinen, T., Kuoppala, K., & Pekkola, E. Tutkija(n) työtä etsimässä : tutkijan työn ulottuvuuksia kyselyaineiston valossa. In K. Kuoppala, E. Pekkola, J. Kivistö, T. Siekkinen, & S. Hölttä (Eds.), Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö (pp. 353-426). Tampere, Finland: Tampere University Press (2015). Open access

Siekkinen, T., Kuoppala, K., & Pekkola, E. Sitoutuminen akateemisen tutkijan työssä. In M. Virkajärvi (Ed.), Työelämän tutkimuspäivät 2014 : Työn monet muodot (pp. 99-114). Tampere, Finland: Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto (2015). Open access

Siekkinen, T., Pekkola, E., & Kuoppala, K. The EU Human Resource Strategy for Researchers and the working conditions of Finnish fixed-term re-searchers. Journal of the European Higher Education Area, 2015 (3), 111-142 (2015). Open access

Kilpeläinen, R., Lautanen, E., Rekola, M., Rieppo, K., & Siekkinen, T. Metsäalan koulutuksen esiselvitys. : Metsämiesten säätiö (2014). Open access

Siekkinen, T. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2013). Open access

Siekkinen, T., & Rautopuro, J. Kuilun partaalla? : Koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat. In V. Korhonen, & M. Mäkinen (Eds.), Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä (pp. 15-38). Tampere, Finland: Tampereen Yliopisto (2012). Open access