SISU – Siirtymät sujuviksi: lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyö -hanke

Siirtymät sujuviksi – lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyö -hankkeessa selvitetään millaista yhteistyötä lukiot tekevät korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden kanssa ja millaisia haasteita siihen liittyy erityisesti uuden lukiolain näkökulmasta. Selvitys on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa ja se toteutetaan 1.2.-31.12.2019.

Hanketta koordinoi Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE. Koulutuksen tutkimuslaitokselta hankkeessa ovat mukana projektitutkija Timo Salminen ja erikoistutkija Helena Aittola.