Esitykset

Taajamo Matti, Puhakka Eija. Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013. Kokemuksia ja näkökulmia alakoulun opettajien työstä.. Kasvatustieteen päivät. Vaasa, Suomi, 19.11.2015

Taajamo Matti, Puhakka Eija. Yläkoulun opettajien sekä rehtoreiden työn iloa ja haasteita. Kasvatustieteen päivät 2014. Oulu, Suomi, 21.11.2014

Taajamo Matti, Puhakka Eija. Suomalaisten opettajien ja rehtoreiden työ kansainvälisessä vertailussa. Kasvatustieteen päivät 2014. Oulu, Suomi, 20.11.2014

Taajamo Matti, Puhakka Eija. Suomalaisten opettajien ja rehtoreiden työ kansainvälisessä vertailussa. Korkeakoulutuksen symposium. Jyväskylä, Suomi, 19.8.2014

Puhakka Eija. Application of Two Stage Cluster Sampling in Finnish Data of IEA Civic Education Study 1999. The 53rd Session of the International Statistical Institute. Soül, Etelä-Korea, 24.8.2001

Puhakka Eija. Finnish schools on the Internet. ECER 2000. Edinburgh, Iso-Britannia, 21.9.2000