Julkaisut

Vettenranta, Jouni; Hiltunen, Jenna; Kotila, Jenni; Lehtola, Piia; Nissinen, Kari; Puhakka, Eija; Pulkkinen, Jonna; Ström, Antti (2020). Perustaidoista vauhtia koulutielle : Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73016 Open Access

Leino, Kaisa; Rikala, Jenni; Puhakka, Eija; Niilo-Rämä, Mikko; Siren, Marjo; Fagerlund, Janne (2019). Digiloikasta digitaitoihin : kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 2018). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7937-9 Open Access

Nissinen, K., Rautopuro, J., & Puhakka, E. (2018). PISA-tutkimuksen metodologiasta. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 345-378). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Leino, K., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. (2017). Lukutaito luodaan yhdessä : kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). : Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. (2016). Lapsuudesta eväät oppimiseen : neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., . . . Vainikainen, M.-P. (2016). PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. (2015). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Tarkastelun kohteena alakoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja rehtorit. : Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. (2014). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Yläkoulun ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Kupari, P., Välijärvi, J., Andersson, L., Arffman, I., Nissinen, K., Puhakka, E., & Vettenranta, J. (2013). PISA 12 : ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Kupari, P., Nissinen, K., . . . , & Reinikainen, P. (2010). PISA09. Ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kankaanranta, M., & Puhakka, E. (2008). Kohti innovatiivista tietotekniikan opetuskäyttöä. Kansainvälisen SITES 2006 -tutkimuksen tuloksia. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J., & Puhakka, E. (2008, 08.02.2008). Oppilasarvostelu kehittyy opettajia tukemalla. Keskisuomalainen, p. 4.

Kupari, P., Välijärvi, J., Linnakylä, P., Reinikainen, P., Brunell, V., Leino, K., . . . Puhakka, E. (Eds.). (2004). Nuoret osaajat: PISA 2003 -tutkimuksen ensituloksia. : Koulutuksen tutkimuslaitos. http://ktl.jyu.fi/pisa

Malin, A., & Puhakka, E. (2002). PISAn otannasta ja kvantitatiivisista menetelmistä. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa. (pp. 219-230). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Puhakka, E. (2002). CIVIC-tutkimuksen otannasta. In V. Brunell (Ed.), Tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajat. Yhteiskunnallisen opetuksen kansainvälinen tutkimus Suomen näkökulmasta (pp. 175-182). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Puhakka, E. (2002). Lukutaidon kansallisen normitustutkimuksen 2003 otantaraportti. : -.

Kupari, P., Malin, A., Puhakka, E., Välijärvi, J., Linnakylä, P., & Reinikainen, P. (2001). Suomen tulevaisuuden osaajat. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Suutarinen, S., Poutiainen, A., Saari, H., Puhakka, E., & Brunell, V. (2001). Suomen peruskoulun päättövaiheessa olevien nuorten yhteiskunnalliset tiedot, taidot, käsitykset, asenteet ja toiminta 28 maan kansainvälisessä vertailussa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Puhakka, E., Kankaanranta, M., & Linnakylä, P. (2000). Tietotekniikka koulussa. Kansainvälisen arvioinnin tuloksia. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Puhakka, E., Linnakylä, P., & Kankaanranta, M. (2000). Tietoverkot yleistyvät opetuskäytössä. Economic trends, - (4), 18-21.