Mathies Charles, akatemiatutkija

Mathies Charles, akatemiatutkija
Puhelinnumero:
+358 40 809 4701
Huone:
RUU A324

Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4406370

Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalue
Korkeakoulututkimus (Eng. lyhenne HIEST) - tiimi
Maahanmuutto, liikkuvuus ja kansainvälistyminen (miGroup) -tiimi

Tohtori Charles Mathies toimii akatemiatutkijana Koulutuksen Tutkimuslaitoksessa. Hänen tutkimuskohteenaan on opiskelijoiden kansainvälinen muuttoliike ja liikkuvuus Suomessa ja Muualla Euroopassa. Mathies kuuluu kahden kansainvälisen julkaisun toimituskuntaan: Tertiary Education and Management journal (TEAM) ja New Directions in Institutional Research (NDIR). Hän on aiemmin toiminut useissa yliopistojen johtotehtävissä Euroopassa ja Yhdysvalloissa keskittyen etupäässä strategiseen suunnitteluun, data-analytiikkaan ja instituutioita koskevaan tutkimukseen. Julkaisutoimintansa lisäksi Mathies on opettanut, konsultoinut ja edistänyt työpajatoimintaa maailmanlaajuisesti aiheiden vaihdellessa opiskelijoiden kansainvälisestä muuttoliikkeestä ja liikkuvuudesta korkeakoulupolitiikkaan, strategiseen suunnitteluun ja institutionaaliseen tiedonhallintaan. Vuonna 2015 AIR-järjestö, Association for Institutional Research Forum (https://www.airweb.org/) nimitti hänet kansainväliseksi lähettilääkseen.

Tutkimusalueet:

  • Opiskelijoiden kansainvälinen muuttoliike ja liikkuvuus
  • Korkea-asteen koulutukseen liittyvän datan käyttö ja analytiikka
  • Strateginen suunnittelu korkeakouluissa
  • Koulutuspolitiikka ja data – kvantitatiivinen mallinnus (soveltava) ja evaluaatio