Julkaisut

Kuusela, O.-P., Mykrä, N., Jousilahti, J., Neuvonen, A., Arola, T., Markkanen, I., Nokkala, T., Lehtonen, A., Heikkinen, H., Oinonen, I., Alhola, K., Huttunen, S., Paloniemi, R., Pohjola, J., & Saarinen, T. (2023). Vihreän siirtymän osaamis- ja koulutustarpeet VISIOS. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2023:31. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-463-7 Open Access

Kuusela, O.-P., Mykrä, N., Jousilahti, J., Neuvonen, A., Saarinen, T., Arola, T., Markkanen, I., Nokkala, T., Lehtonen, A., Heikkinen, H., Oinonen, I., Alhola, K., Huttunen, S., Paloniemi, R., & Pohjola, J. (2023). Vihreän siirtymän osaamis- ja koulutustarpeet VISIOS. Valtioneuvoston kanslia. Policy Brief. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja, 17/2023. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=44103 Open Access

Ojala, K., Kulmala, M., Kannas, L., Villberg, J., Tynjälä, J., Paakkari, L., Lyyra, N., Välimaa, R., Markkanen, I., Puupponen, M., Ng, K., Lahti, H., Gustafsson, J., Simonsen, N., & Paakkari, O. (2023). Koululaisten terveys ja muuttuvat haasteet 2022 : WHO-Koululaistutkimus 40 vuotta. Jyväskylän yliopisto. JYU Reports, 25. https://doi.org/10.17011/jyureports/2023/25 Open Access

Markkanen, I. (2022). Students’ perceptions of the quality of school life, health, and health behaviours in Finnish comprehensive schools [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. JYU Dissertations, 466. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8945-3 Open Access

Markkanen, I., Välimaa, R., & Kannas, L. (2021). Forms of Bullying and Associations Between School Perceptions and Being Bullied Among Finnish Secondary School Students Aged 13 and 15. International Journal of Bullying Prevention, 3(1), 24-33. https://doi.org/10.1007/s42380-019-00058-y Open Access

Tynjälä, P., Pennanen, M., Markkanen, I., & Heikkinen, H. L. T. (2021). Finnish model of peer‐group mentoring : review of research. Annals of the New York Academy of Sciences, 1483(1), 208-223. https://doi.org/10.1111/nyas.14296 Open Access

Tynjälä, P., Rautopuro, J., Aittola, H., Jääskelä, P., Markkanen, I., Virolainen, M., & Virtanen, A. (2021). Tutkinto takana : yliopistojen kandipalautekyselyn sekä maisterien ja tohtorien uraseurantakyselyjen 2018, 2019 ja 2020 tulokset. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8865-4 Open Access

Arnarsson, A., Nygren, J., Nyholm, M., Torsheim, T., Augustine, L., Bjereld, Y., Markkanen, I., Schnohr, C. W., Rasmussen, M., Nielsen, L., & Bendtsen, P. (2020). Cyberbullying and traditional bullying among Nordic adolescents and their impact on life satisfaction. Scandinavian Journal of Public Health, 48(5), 502-510. https://doi.org/10.1177/1403494818817411

Heikkinen, H. L. T., Pennanen, M., Markkanen, I., & Tynjälä, P. (2020). A Brief History of the Peer-Group Mentoring Model in Finland : Struggling for Space in a Contested Niche. In K.-R. Olsen, E. M. Bjerkhot, & H. L. T. Heikkinen (Eds.), New Teachers in Nordic Countries : Ecologies of Mentoring and Induction (pp. 107-128). Cappelen Damm. https://doi.org/10.23865/noasp.105.ch5 Open Access

Heikkinen, H. L. T., Utriainen, J., Markkanen, I., Pennanen, M., Taajamo, M., & Tynjälä, P. (2020). Opettajankoulutuksen vetovoima. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2020:26. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162423 Open Access

Markkanen, I., Välimaa, R., & Kannas, L. (2019). Associations between Students' Perceptions of the Psychosocial School Environment and Indicators of Subjective Health in Finnish Comprehensive Schools. Children and Society, 33(5), 488-502. https://doi.org/10.1111/chso.12334 Open Access

Pennanen, M., Markkanen, I., & Heikkinen, H. L. T. (Eds.). (2019). VERME2 testaa : kokemuksia vertaisryhmämentoroinnin soveltamisesta. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7799-3 Open Access

Geeraerts, K., Tynjälä, P., Heikkinen, H. L., Markkanen, I., Pennanen, M., & Gijbels, D. (2015). Peer-group mentoring as a tool for teacher development. European Journal of Teacher Education, 38(3), 358-377. https://doi.org/10.1080/02619768.2014.983068

Heikkinen, H. L., Markkanen, I., Pennanen, M., & Tynjälä, P. (2014). Opettajankoulutuksesta työelämään. In S. Mahlamäki-Kultanen, A. Lauriala, A. Karjalainen, A. Rautiainen, M. Räkköläinen, E. Helin, P. Pohjonen, & K. Nyyssölä (Eds.), Opettajankoulutuksen tilannekatsaus (pp. 45-54). Opetushallitus. Muistiot (Opetushallitus), 2014:4. http://www.oph.fi/download/163626_opettajankoulutuksen_tilannekatsaus.pdf Open Access

Pennanen, M., & Markkanen, I. (2014). Vermeen voimalla! : opettajuutta kehitetään vertaisryhmämentoroinnin avulla. Liito : Liikunnan ja terveystiedon opettaja, 2014(2), 13-14.

Aspfors, J., Hansen, S.-E., Heikkinen, H. L., Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., & Tynjälä, P. (2012). Tutkittua tietoa vermen vaiheilta. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 271-282). PS-Kustannus. Opetus 2000.

Bjarnason, T., Bendtsen, P., Arnarsson, A. M., Borup, I., Iannotti, R. J., Löfstedt, P., Haapasalo, I., & Niclasen, B. (2012). Life Satisfaction Among Children in Different Family Structures: A Comparative Study of 36 Western Societies. Children & Society, 26(1), 51-62. https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2010.00324.x

Haapasalo, I., Välimaa, R., & Kannas, L. (2012). Associations between Finnish 9th grade students' school perceptions, health behaviors, and family factors. Health Education, 112(3), 256-271. https://doi.org/10.1108/09654281211217786

Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., & Heikkinen, H. L. (2012). Mentorikoulutus. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon: Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 87-95). PS-kustannus. Opetus 2000.

Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., Heikkinen, H. L., & Tynjälä, P. (2012). Työuran alkuvaihe opettajan haasteena. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 27-43). PS-kustannus. Opetus 2000.

Kämppi, K., Välimaa, R., Ojala, K., Tynjälä, J., Haapasalo, I., Villberg, J., & Kannas, L. (2012). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010. WHO-Koululaistutkimus (HBSC-Study). Opetushallitus. Koulutuksen seurantaraportit, 2012:8. http://www.oph.fi/download/142520_Koulukokemusten_kansainvalista_vertailua_2010_seka_muutokset_Suomessa_ja_Pohjoismaissa_1994-2010_WHO-Koululaistutkimus_HBSC-Study_.pdf Open Access

Haapasalo, I., Välimaa, R., & Kannas, L. (2010). How Comprehensive School Students Perceive their Psychosocial School Environment. Scandinavian Journal of Educational Research, 54(2), 133-150. https://doi.org/10.1080/00313831003637915 Open Access

Kämppi, K., Välimaa, R., Tynjälä, J., Haapasalo, I., Villberg, J., & Kannas, L. (2008). Peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja koettu terveys.