Julkaisut

Geeraerts, K., Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Markkanen, I., Pennanen, M., & Gijbels, D. Peer-group mentoring as a tool for teacher development. European Journal of Teacher Education, 38 (3), 358-377 (2015). doi:10.1080/02619768.2014.983068

Heikkinen, H. L. T., Markkanen, I., Pennanen, M., & Tynjälä, P. Opettajankoulutuksesta työelämään. In S. Mahlamäki-Kultanen, A. Lauriala, A. Karjalainen, A. Rautiainen, M. Räkköläinen, E. Helin, . . . , & K. Nyyssölä (Eds.), Opettajankoulutuksen tilannekatsaus (pp. 45-54). Opetushallitus (2014). Open access

Pennanen, M., & Markkanen, I. Vermeen voimalla! : opettajuutta kehitetään vertaisryhmämentoroinnin avulla. Liito : Liikunnan ja terveystiedon opettaja, 2014 (2), 13-14 (2014).

Aspfors, J., Hansen, S.-E., Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., & Tynjälä, P. Tutkittua tietoa vermen vaiheilta. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 271-282). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus (2012).

Bjarnason, T., Bendtsen, P., Arnarsson, A. M., Borup, I., Iannotti, R. J., Löfstedt, P., . . . , & Niclasen, B. Life Satisfaction Among Children in Different Family Structures: A Comparative Study of 36 Western Societies. Children & Society, 26 (1), 51-62 (2012). doi:10.1111/j.1099-0860.2010.00324.x

Haapasalo, I., Välimaa, R., & Kannas, L. Associations between Finnish 9th grade students' school perceptions, health behaviors, and family factors. Health Education, 112 (3), 256-271 (2012). doi:10.1108/09654281211217786

Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., & Heikkinen, H. L. T. Mentorikoulutus. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon: Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 87-95). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus (2012).

Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., Heikkinen, H. L. T., & Tynjälä, P. Työuran alkuvaihe opettajan haasteena. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 27-43). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus (2012).

Kämppi, K., Välimaa, R., Ojala, K., Tynjälä, J., Haapasalo, I., Villberg, J., & Kannas, L. Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010. WHO-Koululaistutkimus (HBSC-Study). : Opetushallitus (2012). http://www.oph.fi/download/142520_Koulukokemusten_kansainvalista_verta... Open access

Haapasalo, I., Välimaa, R., & Kannas, L. How Comprehensive School Students Perceive their Psychosocial School Environment. Scandinavian Journal of Educational Research, 54 (2), 133-150 (2010).

Kämppi, K., Välimaa, R., Tynjälä, J., Haapasalo, I., Villberg, J., & Kannas, L. Peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja koettu terveys (2008).