Julkaisut

Painossa tai valmisteilla – ota yhteyttä, jos kiinnosta

 • Vuorinen, R., Nissinen, K. & Kettunen, J. (in press). Oppilaiden urasuunnittelutaitojen osaamisessa tapahtuneet muutokset 2012–2018.
 • Vuorinen, R. & Kettunen, J. (in submission). Exploring the potential of a systemic approach for monitoring and evaluating career guidance systems and services.
 • Brauer, S., Kettunen, J., Levy, A., Merenmies, J. & Kulmala, P. (in preparation).
 • Hayden, S., Peterson, G. W., Reardon, R. C, Lenz, J. G., Sampson, J., Vuorinen, R., Kettunen, J., Stallings & Dozier, V. C. (in preparation).
 • Kettunen, J. (in preparation).
 • A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • Kettunen, J. (2021). Career experts’ conceptions of innovation in career development. International Journal for Educational and Vocational Guidance. https://doi.org/10.1007/s10775-021-09509-9
 • Kettunen, J. & Tynjälä, P. (2021). Bridging the gap between research and practice: Using phenomenographic findings to develop training for career practitioners. International Journal for Educational and Vocational Guidance. https://doi.org/10.1007/s10775-021-09483-2
 • Kettunen, J., Lee, J. & Vuorinen, R. (2020). Exploring Finnish guidance counsellors’ conceptions of career management skills. SAGE, Open, 10(4), 1–10. https://doi.org/10.1177/2158244020968778
 • Sampson, J.P., Jr., Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2020). The role of practitioners in helping persons make effective use of ICT in career interventions. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 20, 191–208.  https://dx.doi.org/10.1007/s10775-019-09399-y
 • Brauer, S., Pajarre, E., Nikander, L., Häkkinen, R., & Kettunen, J. (2020). Kehittämishankkeet korkeakoulujen työelämärelevanssin edistäjänä. Ammatikasvatuksen aikakauskirja, 22(1), 8-25.
 • Kettunen, J. & Makela, J.P. (2019). Practitioners´ conceptions of ethical practice in social networking in career services. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 19, 345-362. http://dx.doi.org/10.1007/s10775-018-9383-4 Open access
 • Kettunen, J. & Sampson, J.P., Jr. (2019). Challenges in implementing ICT in career services: Perspectives from Career Development Experts. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 19, 1-18. http://dx.doi.org/10.1007/s10775-018-9365-6 Open access
 • Khan, S., Abdou , B., Kettunen , J. & Gregory, S. (2019). A phenomenographic research study of students’ conceptions of mobile learning: An example from higher education. SAGE, Open, July-September, 1-17. http://dx.doi.org/10.1177/2158244019861457 Open access
 •  Brauer, S., Kettunen, J., & Hallikainen, V. (2018). "Learning Online" for Vocational Teachers : Visualisation of a Competence-Based Approach in Digital Open Badge-Driven Learning. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(2), 13-29. Open access
 • Sampson, J.P., Jr., Osborn, D.S., Kettunen, J., Hou, P-C., Miller, A.K., & Makela, J. (2018) The Validity of Social Media-Based Career Information. The Career Development Quarterly, 66, 121-134.  https://doi.org/10.1002/cdq.12127 Open access
 • Kettunen, J., & Tynjälä, P. (2018). Applying phenomenography in guidance and counselling research. British Journal of Guidance & Counselling46, 1-11. http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2017.1285006 Open access
 • Kettunen, J., Vuorinen, R., & Ruusuvirta, O. (2016). European Lifelong Guidance Policy Network representatives´ conceptions of the role of information and communication technologies related to national guidance policies. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 16327-342. http://dx.doi.org/10.1007/s10775-015-9313-7 Open access
 • Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (2015). Practitioners’  Experiences of Social Media in Career Services. The Career Development Quarterly, 63, 268-282. http://dx.doi.org/10.1002/cdq.12018 Open access
 • Kettunen, J., Sampson, J.P., & Vuorinen, R. (2015). Career practitioners´ conceptions of competency for social media in career services. British Journal of Guidance & Counselling, 43, 43-56. http://dx.doi.org/10.1080 /03069885.2014.939945 Open access
 • Bimrose, J., Kettunen, J & Goddard, T. (2015). ICT – the new frontier? Pushing the boundaries of careers practice. British Journal of Guidance & Counselling, 43, 8-23. http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2014.975677 Open access
 • Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (2013). Career practitioners' conceptions of social media in career services. British Journal of Guidance & Counselling, 41, 302-317. http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2013.781572 Open access
 • Vuorinen, R. & Kettunen, J. (2012). Expanding CGC Professionals´Understanding of ICT. In C. Schiersmann, B. Ertelt, J. Katsarov, R. Mulvey, H. Reid, & P. Weber (Eds.), NICE Handbook for the Academic Training of Career Guidance and Counselling Professionals (pp. 184-188). Heidelberg: Heidelberg University.
 • Vuorinen, R., Sampson, J. P., & Kettunen, J. (2011). The perceived role of technology in career guidance among practitioners who are experienced Internet users, Australian Journal of Career Development 20(3), 39-47. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/103841621102000307

  A. Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioidut)

 • Kettunen, Lindberg, M., Nygaard, E. & Kardal, J. (2020). Enhancing career practitioners understanding and use of ICT in guidance and counselling. In E. Haug, T. Hooley, J. Kettunen, & T. Thomsen (Eds.) Career and career guidance in the Nordic countries (pp. 163-175). Career development series 9. Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004428096_011
 • Kettunen, J. & Felt, T. (2020). One-stop guidance centers in Finland. In E. Haug, T. Hooley, J. Kettunen, & T. Thomsen (Eds.) Career and career guidance in the Nordic countries (pp. 293-306). Career development series 9. Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004428096_020
 • Haug. E., Hooley, T., Kettunen, J. & Thomsen, R. (2020). Setting Nordic career guidance in context. In E. Haug.. T. Hooley, J. Kettunen & R. Thomsen (Eds.), Career and career guidance in the Nordic countries (pp. 1-20). Career development series 9. Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004428096_01
 • Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2017). The European Status for Career Service Provider Credentialing: Professionalism in European Union (EU) Guidance Policies. In H. Yoon, B. Hutchison, M. Maze, C. Pritchard, & A. Reiss (Eds.) International practices of career services, credentials, and training. Broken Arrow, OK. National Career Development Association. https://www.ncda.org/aws/NCDA/asset_manager/get_file/156343?ver=14 Open access
 • Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2012). Expanding CGC Professionals´Understanding of ICT. In C. Schiersmann, B.-J. Ertelt, J. Katsarov, R. Mulvey, H. Reid, & P. C. Weber (Eds.), NICE Handbook for the Academic Training of Career Guidance and Counselling Professionals (pp. 184-188). Heidelberg: Heidelberg University.
 • Kettunen, J. (2008). Työelämään tutustumisen kohtauspaikka verkossa - TET-tori. In V. Jarmo, & K. Simo (Eds.), Tuovi 5: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2007 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampereen yliopiston sähköiset julkaisut - Tampere University Electronic Publications

  B. Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • Hertzberg, F., Kettunen, J., Einarsdottir, S., Haug, E. H., & Thomsen, R. (2020). The birth of a new Nordic career guidance journal. Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance, 1(1), pp. 69–72.
 • Vuorinen, R. & Kettunen, J. (2020). Ohjaamot eurooppalaisessa elinikäisen ohjauksen kontekstissa. In M. Määttä & A-M. Souto (Eds.), Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo: nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä (pp. 146-155). Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, 226/154.
 • Pakkala, A., Väänänen, I., Brauer, S., Karapalo, T., Virkki-Hatakka, T., & Kettunen J. (2019). Työelämäpedagogiikka korkea-asteella - Hyväksi havaittuja ja kehitteillä olevia käytänteitä. Ammatikasvatuksen aikakauskirja, 21(4), 62-72.
 • Kettunen, J. (2012). TET-tori - Web-based resource-centre for period of work experience. In M. Iacob (Ed.), Good practices in the use of ICT in providing guidance and counselling (pp. 33-34). Bucharest: Institute of Educational Sciences.
 • Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2011). Internetin ja sosiaalisen median käytön yleistyessä ohjaus tulee mitoittaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 12-14). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella ESR-projekti.
 • Kettunen, J. (2007). Moni-tori- Monikulttuurinen työelämään tutustumisen kohtauspaikka. In M. Taajamo, & S. Puukari (Eds.), Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä (pp. 153-158). Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita (36). Jyväskylä, Finland: Kopijyvä Oy.
 • Kettunen, J. (2007). Tietotekniikka osana pienen koulun arkipäivää. In E. Korpinen (Ed.), Kohti ilon pedagogiikkaa (pp. 44-49). Tutkiva opettaja (1). Jyväskylä, Finland: Tuope.
 • Kettunen, J. (2004). Koulu kasvuyhteisönä - Kohti uutta toimintakulttuuria/ TET-tori. In L. Pulkkinen, & L. Leevi (Eds.), Koulu kasvuyhteisönä - Kohti uutta toimintakulttuuria (pp. tarkistetaan). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus.

  C. Tieteelliset kirjat

 • Haug, E., Hooley, T., Kettunen, J. &Thomsen, R. (2020). Career and Career Guidance in the Nordic Countries. Career Development Series, 9. Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004428096
 • D. Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • Kettunen, J. (2021). Enhancing practitioners´ skills to work in the digital context. In Digital transitions in lifelong guidance: rethinking careers practitioner professionalism. A CareersNet expert collection (pp. 173-183). Publications Office of the European Union. Cedefop Working Paper, 2/2021. http://doi.org/10.2801/539512
 • Vuorinen, R., Kettunen, J., Villalba-Garcia, E., & Harrison, C. (2021). Identifying standards for career professionalism. In Digital transitions in lifelong guidance: rethinking careers practitioner professionalism. A CareersNet expert collection (pp. 14-30). Publications Office of the European Union. Cedefop Working Paper, 2/2021. http://doi.org/10.2801/539512
 • Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2021). Strategic competence and the transformative role of ICT in lifelong guidance. In Digital transitions in lifelong guidance: rethinking careers practitioner professionalism. A CareersNet expert collection (pp. 163-172). Publications Office of the European Union. Cedefop Working Paper, 2/2021. http://doi.org/10.2801/539512
 • Kettunen, J. (2021). Four essentials for using digital technologies in career guidance. School Education Gateway.
 • Kettunen, J. (2021). International review of the effects of COVID-19 on career guidance policy and practice. Euroguidance Insight, September 2021, 17.
 • Kadletz, F., Kettunen, J., Moreno da Fonseca, P., & Vuorinen, R. (2021). Developing national career development support systems: Pathways to enhance lifelong career guidance, career education and career development support for the employed. Geneva: International Labour Office (ILO).
 • Kettunen, J. & Vuorinen, R. (2020). Provision and operation of career guidance services. In Cedefop, European Commission, ETF, ICCDP, ILO, OECD, & UNESCO, Career guidance policy and practice in the pandemic: results of a joint international survey – June to August 2020. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Vuorinen, R. & Kettunen, J. (2020).Cooperation among stakeholders. In Cedefop, European Commission, ETF, ICCDP, ILO, OECD, & UNESCO, Career guidance policy and practice in the pandemic: results of a joint international survey – June to August 2020. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Kettunen, J. (2021). Fenomenografia. In J. Vuori (Ed.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.
 • Kettunen, J. (2021). Uusi pohjoismainen ohjausalan tutkimuslehti on täällä. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2021 (18), 22.
 • Kettunen, J. & Vuorinen, R. (2021). Ohjaajilla vaihtelevat käsitykset urasuunnittelutaidoista. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2021 (18), 23-35.
 • Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2021). Kansainvälinen tilannekatsau COVID-19 pandemian vaikutuksista ohjaukseen. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2021 (18), 18-19.
 • Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2021). OECD: Career Guidance for Adults in a Changing World of Work. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2021 (18), 20-21.
 • Kettunen, J. (2021). Uusi pohjoismainen tutkimuslehti ohjausalalle. Opinto-ohjaaja: opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti, 2021 (1), 12-13.
 • Kettunen, J. & Vuorinen, R. (2021). Opinto-ohjaajien käsitykset urasuunnittelutaidoista vaihtelevat. Opinto-ohjaaja: opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti, 2021 (1), 14-15.
 • Vuorinen, R & Kettunen, J. (2021). COVID-19 pandemian vaikutuksia ohjaukseen – kansainvälinen tilannekatsaus 2020. Opinto-ohjaaja: opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti, 2021 (1), 22-23.
 • Pakkala, A., & Kettunen, J. (2020). Tuki ja ohjaus työelämäpedagogiikassa: johdanto. In A. Virtanen, J. Helin, P. Tynjälä, (Eds.), Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (pp. 79-80). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4
 • Pakkala, A. & Kettunen, J. (2020). Tuki ja ohjaus työelämäpedagogiikassa: pohdinta. In A. Virtanen, J. Helin, P. Tynjälä, (Eds.), Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (pp. 109-110). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4
 • Sampson, J. P., Reaardon, R. C., Osborn, D. S., Peterson, G. W., Lenz, J. G., Vuorinen, R., Kettunen, J., Panke Makela, J. & Dozier, V. C. (2020). A bibliography of the use of communication and information technology in counseling and career interventions. Florida: Florida State University Library. http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_libsubv1_scholarship_submission_1599077016_cec105e4
 • Barnes, S-A., Bimrose, J., Brown, A. Kettunen, J. & Vuorinen, R. (2020). Lifelong guidance policy and practice in the EU : trends, challenges and opportunities. Final report. Luxembourg: European Commission. doi:10.2767/91185 Open access
 • Kettunen, J. (2020). Uusi teos: Career and Career Guidance in the Nordic Countries. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2020 (15).
 • Vuorinen, R. & Kettunen, J. (2020). Raportti: Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2020 (15).
 • Kettunen, J. (2020). Career practitioners´ conceptions of ethical practice in social networking. Newsletter of the International Association for Vocational and Educational Guidance, 85 (March 2020).
 • Kettunen, J. (2020). Verkkoyhteisöpalvelujen eettinen käyttö ohjauksessa. Opinto-ohjaaja: opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti, 2020 (1), 8-9.
 • Kettunen, J. (2020). Ohjausalan tunnustuspalkinto Raimo Vuoriselle. Opinto-ohjaaja: opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti, 2020 (1), 6.
 • Kettunen, J. (2020). Ohjaajien näkemyksiä verkkoyhteisöpalvelujen eettisestä käytöstä. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2020 (14), 10.
 • Kettunen, J. (2020). Merkittävä kansainvälinen tunnustuspalkinto Raimo Vuoriselle. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2020 (14), 12.
 • Vuorinen, R. & Kettunen, J. (2019). ICCDPP International Symposium Norway 2019 Synthesis Report: Theme 4 : Leading innovative change for the future. International Centre for Career Development and Public Policy. Open access
 • Kettunen, J. (2019). Tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton haasteista ohjauksessa. Opinto-ohjaaja: opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti, 2019 (2), 8-9. Open access
 • Kettunen, J. (2019). Ohjausalan toimijoiden käsityksiä tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton haasteista. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2019 (10), 6 . Open access
 • Kettunen, J. (2018). Perceived challenges in implementing ICT in career services . Guidance matters, 2019 (50), 28-29. Open access
 • Vuorinen, R. & Kettunen, J. (2018). IAEVG:n kansainvälinen konferenssi Göteborgissa 2-4.10.2018. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2018 (9), 10. Open access
 • Kettunen, J. (2018). The 3rd International Summer School on the use of ICT in guidance was a great success. Opinto-ohjaaja: opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti, 2018 (3), 12-13. Open access
 • Kettunen, J. (2018). Tieto- ja viestintäkäyttön keskittynyt kansainvälinen kesäkoulu oli menestys. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2018 (8), 12 . Open access
 • Kettunen, J. (2018). The rise of social media in career guidance. NCGE News, 2018 (49), 5-6. Open access
 • Kettunen, J. (2018). Sosiaalinen media ohjauksessa [Social media in career services]. In J. Pirttiniemi, H. Kasurinen, J. Kettunen, E. Merimaa, & R. Vuorinen (Eds.), OPO 2: opinto-ohjaajan käsikirja (pp. 97-102). Oppaat ja käsikirjat / Opetushallitus, 2018:1. Helsinki, Finland: Opetushallitus.
 • Pirttiniemi, J., Kasurinen, H., Kettunen, J., Merimaa, E., & Vuorinen, R. (Eds.). (2018). OPO 2: opinto-ohjaajan käsikirja [OPO2: Guidance counsellors handbook]. Helsinki, Finland: Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat / Opetushallitus, 2018:1.
 • Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2018). Alueellisen elinikäisen ohjauksen kehittäminen : viestintä ja jatkuva oppiminen. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen työpapereita, 4 Open access
 • Kettunen, J., Vuorinen, R., Lerkkanen, J., & Kananen, P. (2018). Enhancing career practitioners’ competence in the use of ICT. In G. Ubachs, & L. Konings (Eds.), The Envisioning Report for Empowering Universities (pp. 59-61). European Association of Distance Teaching Universities. Open access
 • Kettunen, J. (2017). Developments in the Use of ICT in Lifelong Guidance : Implications for Guidance Services and Related Practices. In C. D. Ramírez-Schiller, E. Baloch-Kaloianov, S. Krischanitz, & C. Meier (Eds.), Euroguidance-Fachtagung 2017. Guidance 4.0 : Neue Tools und Skills in der Beratung (pp. 7-11). Wien: Euroguidance Österreich. Open access
 • Kettunen, J. & Oberwasserlechner, B. (2017). Die Praxis der Online-Bildungsberatung und Implikationen für die Skills der Beraterinnen und Berater. In C. D. Ramírez-Schiller, E. Baloch-Kaloianov, S. Krischanitz, & C. Meier (Eds.), Euroguidance-Fachtagung 2017. Guidance 4.0 : Neue Tools und Skills in der Beratung (pp. 39-44). Wien: Euroguidance Österreich. Open access
 • Kettunen, J. (2017). Sosiaalinen media ohjauksessa - ohjaus sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2017 (2), 3. Open access
 • Vuorinen, R., Kettunen, J., McCarthy, J., & Rammo, M. (2017). European Guidance Week 2017 : EU Presidency Conference on Lifelong Guidance Policy and Practice 27th-28th September 2017. Background paper. Cedefop; Erasmus+; Innove; Republic of Estonia Ministry of Education and Research. Open access
 • Kettunen, J. (2017). The rise of social media in career services. School Education Gateway. Open access
 • Kettunen, J. & Lerkkanen, J. (2017). Nordic Section of NICE (VALA Network) Established Summer School on the Use of ICT in Guidance and Counselling. NICE Newsletter, 2017 (1), 4. Open access
 • Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2016). Professori James P. Sampson Jr. Jyväskylän yliopiston kunniatohtoriksi. Opolehti, 2016 (4), 10-11.
 • Kettunen, J. (2016). Tieto- ja viestintäteknologian ohjauskäyttöön keskittynyt kansainvälinen kesäkoulu oli menestys. Opolehti, 2016 (3), 18-19. Open access
 • Kettunen, J. (2016). Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?. In J. Fedotoff, H. Leppäkari, & P. Timonen (Eds.), Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön : suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen (pp. 71-74). Koordinaatti - Nuorten tieto- ja kehittämiskeskus, Oulun kaupunki. Open access
 • Ulvinen, J., Ruusuvirta-Uuksulainen, O., Vuorinen, R., & Kettunen, J. (Eds.). (2016). Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja palvelujärjestelyille : yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. ELGPN tools, No. 6. Open access
 • Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2015). The Role of Emerging Technologies. In ICCDPP 2015 : Building the Talent Pipeline and Providing Youth with Hope for the Future. The seventh International Symposium on Career Development and Public Policy (pp. 1-5). Open access
 • Kettunen, J. (2015). Millaista osaamista sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaaminen edellyttää? Opolehti, 2015 (3), 24-25 Open access
 • Kettunen, J. (2015). Sosiaalinen media ohjauksessa. Liito : Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja, 2015 (2), 12-13.
 • Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2013). Ohjaajien käsitykset sosiaalisesta mediasta vaihtelevat tarpeettomasta tarpeelliseen. Opolehti, 2013 (1), 13. Open access
 • Halmiala, M., Saukkonen, S., Vuorinen, R., Ruusuvirta, O., & Kettunen, J. (2013). ”Ohjauksen tarpeet arvioimalla parempaa laatua ohjaukseen”. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti, 25.3.2013 (25.3.2013). Open access
 • Vuorinen, R., Kettunen, J., & Lerkkanen, J. (2012). Unelmaa rakentamassa. Opolehti, 2012 (3), 8-9. Open access
 • Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2011). Onko ohjaus tässä ajassa? - IAEV/CDAA International Career Conference 2011. Opolehti, 2011 (3). Open access
 • Kettunen, J. (2007). TET-tori menetelmänä tukea työelämään tutustumista perusasteella. AVO 2007, Ammatillisen ohjauksen vuosikirja, 103-108.
 • Kettunen, J., & Lahti, J. (2002). Toimintaa tietoverkkoihin: Peda.net-verkkolehden ja -verkkoveräjän käyttö. (2. ed.). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

  E. Yleistajuiset artikkelit

 • Kettunen, J. (2018, 5.3.2018). Sosiale media gir nye moglegheiter for karriererettleiarar. Veilederforum. Open access
 • Kettunen, J. (2016). Sosiaalisen median taidot ohjauksessa. Ruusupuiston uutiset. Open access

  G. Opinnäytteet

 • Kettunen, J. (2017). Career practitioners´ conceptions of social media and competency for social media in career services. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research. Studies, 32. Dissertation. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7160-1 Open access