15.02.2019

Julkaisut

Painossa tai valmisteilla – ota yhteyttä, jos kiinnosta

 • Kettunen, J., Lindberg, M., Nygaard, E. & Kardal, J. (in submission). Enhancing career practitioners understanding and use of ICT in guidance and counselling. In E. Haug et al. (Eds.) Career and career guidance in the Nordic countries.
 • Kettunen, J. & Makela, J.P. (in press). Practitioners´ conceptions of ethical practice in social networking in career services. International Journal for Educational and Vocational Guidance. http://dx.doi.org/10.1007/s10775-018-9383-4
 • Kettunen, J. & Sampson, J.P., Jr. (2018). Challenges in implementing ICT in career services: Perspectives from Career Development Experts. International Journal for Educational and Vocational GuidanceAdvance online publications http://dx.doi.org/10.1007/s10775-018-9365-6

  A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • Kettunen, J. & Makela, J.P. (2018). Practitioners´ conceptions of ethical practice in social networking in career services. International Journal for Educational and Vocational Guidance. Advance online publication http://dx.doi.org/10.1007/s10775-018-9383-4
 • Kettunen, J. & Sampson, J.P., Jr. (2018). Challenges in implementing ICT in career services: Perspectives from Career Development Experts. International Journal for Educational and Vocational GuidanceAdvance online publication http://dx.doi.org/10.1007/s10775-018-9365-6
 •  Brauer, S., Kettunen, J., & Hallikainen, V. (2018). "Learning Online" for Vocational Teachers : Visualisation of a Competence-Based Approach in Digital Open Badge-Driven Learning. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20 (2), 13-29.
 • Sampson, J.P., Jr., Osborn, D.S., Kettunen, J., Hou, P-C., Miller, A.K., & Makela, J. (2018) The Validity of Social Media-Based Career Information. The Career Development Quarterly, 66, 121-134.  https://doi.org/10.1002/cdq.12127
 • Kettunen, J., & Tynjälä, P. (2018). Applying phenomenography in guidance and counselling research. British Journal of Guidance & Counselling46, 1-11. http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2017.1285006
 • Kettunen, J., Vuorinen, R., & Ruusuvirta, O. (2016). European Lifelong Guidance Policy Network representatives´ conceptions of the role of information and communication technologies related to national guidance policies. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 16327-342. http://dx.doi.org/10.1007/s10775-015-9313-7 
 • Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (2015). Practitioners’  Experiences of Social Media in Career Services. The Career Development Quarterly, 63, 268-282. http://dx.doi.org/10.1002/cdq.12018
 • Kettunen, J., Sampson, J.P., & Vuorinen, R. (2015). Career practitioners´ conceptions of competency for social media in career services. British Journal of Guidance & Counselling, 43, 43-56. http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2014.939945
 • Bimrose, J., Kettunen, J & Goddard, T. (2015). ICT – the new frontier? Pushing the boundaries of careers practice. British Journal of Guidance & Counselling, 43, 8-23. http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2014.975677
 • Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (2013). Career practitioners' conceptions of social media in career services. British Journal of Guidance & Counselling, 41, 302-317. http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2013.781572
 • Vuorinen, R. & Kettunen, J. (2012). Expanding CGC Professionals´Understanding of ICT. In C. Schiersmann, B. Ertelt, J. Katsarov, R. Mulvey, H. Reid, & P. Weber (Eds.), NICE Handbook for the Academic Training of Career Guidance and Counselling Professionals (pp. 184-188). Heidelberg: Heidelberg University.
 • Vuorinen, R., Sampson, J. P., & Kettunen, J. (2011). The perceived role of technology in career guidance among practitioners who are experienced Internet users, Australian Journal of Career Development 20(3), 39-47. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/103841621102000307
 • Kettunen, J. (2008). Työelämään tutustumisen kohtauspaikka verkossa - TET-tori. In V. Jarmo, & K. Simo (Eds.), Tuovi 5: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2007 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampereen yliopiston sähköiset julkaisut - Tampere University Electronic Publications

  A. Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioidut)

 • Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2017). The European Status for Career Service Provider Credentialing: Professionalism in European Union (EU) Guidance Policies. In H. Yoon, B. Hutchison, M. Maze, C. Pritchard, & A. Reiss (Eds.) International practices of career services, credentials, and training. Broken Arrow, OK. National Career Development Association. https://www.ncda.org/aws/NCDA/asset_manager/get_file/156343?ver=14

  B. Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • Kettunen, J. (2012). TET-tori - Web-based resource-centre for period of work experience. In M. Iacob (Ed.), Good practices in the use of ICT in providing guidance and counselling (pp. 33-34). Bucharest: Institute of Educational Sciences.
 • Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2011). Internetin ja sosiaalisen median käytön yleistyessä ohjaus tulee mitoittaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 12-14). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella ESR-projekti.
 • Kettunen, J. (2007). Moni-tori- Monikulttuurinen työelämään tutustumisen kohtauspaikka. In M. Taajamo, & S. Puukari (Eds.), Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä (pp. 153-158). Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita (36). Jyväskylä, Finland: Kopijyvä Oy.
 • Kettunen, J. (2007). Tietotekniikka osana pienen koulun arkipäivää. In E. Korpinen (Ed.), Kohti ilon pedagogiikkaa (pp. 44-49). Tutkiva opettaja (1). Jyväskylä, Finland: Tuope.
 • Kettunen, J. (2004). Koulu kasvuyhteisönä - Kohti uutta toimintakulttuuria/ TET-tori. In L. Pulkkinen, & L. Leevi (Eds.), Koulu kasvuyhteisönä - Kohti uutta toimintakulttuuria (pp. tarkistetaan). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus.

  D. Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • Kettunen, J. (2019). Ohjausalan toimijoiden käsityksiä tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton haasteista. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2019 (10), 6 .
 • Kettunen, J. (2018). Perceived challenges in implementing ICT in career services . Guidance matters, 2019 (50), 28-29.
 • Vuorinen, R. & Kettunen, J. (2018). IAEVG:n kansainvälinen konferenssi Göteborgissa 2-4.10.2018. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2018 (9), 10 .
 • Kettunen, J. (2018). The 3rd International Summer School on the use of ICT in guidance was a great success. Opinto-ohjaaja: opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti, 2018 (3), 12-13.
 • Kettunen, J. (2018). Tieto- ja viestintäkäyttön keskittynyt kansainvälinen kesäkoulu oli menestys. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2018 (8), 12 .
 • Kettunen, J. (2018). The rise of social media in career guidance. NCGE News, 2018 (49), 5-6.
 • Kettunen, J. (2018). Sosiaalinen media ohjauksessa [Social media in career services]. In J. Pirttiniemi, H. Kasurinen, J. Kettunen, E. Merimaa, & R. Vuorinen (Eds.), OPO 2: opinto-ohjaajan käsikirja (pp. 97-102). Oppaat ja käsikirjat / Opetushallitus, 2018:1. Helsinki, Finland: Opetushallitus.
 • Kettunen, J. (2017). Developments in the Use of ICT in Lifelong Guidance : Implications for Guidance Services and Related Practices. In C. D. Ramírez-Schiller, E. Baloch-Kaloianov, S. Krischanitz, & C. Meier (Eds.), Euroguidance-Fachtagung 2017. Guidance 4.0 : Neue Tools und Skills in der Beratung (pp. 7-11). Wien: Euroguidance Österreich.
 • Kettunen, J. & Oberwasserlechner, B. (2017). Die Praxis der Online-Bildungsberatung und Implikationen für die Skills der Beraterinnen und Berater. In C. D. Ramírez-Schiller, E. Baloch-Kaloianov, S. Krischanitz, & C. Meier (Eds.), Euroguidance-Fachtagung 2017. Guidance 4.0 : Neue Tools und Skills in der Beratung (pp. 39-44). Wien: Euroguidance Österreich.
 • Kettunen, J. (2017). The rise of social media in career services. School Education Gateway.
 • Kettunen, J. (2017). Sosiaalinen media ohjauksessa - ohjaus sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2017 (2), 3. Open access
 • Kettunen, J. & Lerkkanen, J. (2017). Nordic Section of NICE (VALA Network) Established Summer School on the Use of ICT in Guidance and Counselling. NICE Newsletter, 2017 (1), 4.
 • Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2016). Professori James P. Sampson Jr. Jyväskylän yliopiston kunniatohtoriksi. Opolehti, 2016 (4), 10-11.
 • Kettunen, J. (2016). Tieto- ja viestintäteknologian ohjauskäyttöön keskittynyt kansainvälinen kesäkoulu oli menestys. Opolehti, 2016 (3), 18-19.
 • Kettunen, J. (2016). Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?. In J. Fedotoff, H. Leppäkari, & P. Timonen (Eds.), Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön : suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen (pp. 71-74). Koordinaatti - Nuorten tieto- ja kehittämiskeskus, Oulun kaupunki.
 • Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2015). The Role of Emerging Technologies. In ICCDPP 2015 : Building the Talent Pipeline and Providing Youth with Hope for the Future. The seventh International Symposium on Career Development and Public Policy (pp. 1-5).
 • Kettunen, J. (2015). Millaista osaamista sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaaminen edellyttää? Opolehti, 2015 (3), 24-25
 • Kettunen, J. (2015). Sosiaalinen media ohjauksessa. Liito : Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja, 2015 (2), 12-13.
 • Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2013). Ohjaajien käsitykset sosiaalisesta mediasta vaihtelevat tarpeettomasta tarpeelliseen. Opolehti, 2013 (1), 13.
 • Halmiala, M., Saukkonen, S., Vuorinen, R., Ruusuvirta, O., & Kettunen, J. (2013). ”Ohjauksen tarpeet arvioimalla parempaa laatua ohjaukseen”. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti, 25.3.2013 (25.3.2013).
 • Vuorinen, R., Kettunen, J., & Lerkkanen, J. (2012). Unelmaa rakentamassa. Opolehti, 2012 (3), 8-9.
 • Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2011). Onko ohjaus tässä ajassa? - IAEV/CDAA International Career Conference 2011. Opolehti, 2011 (3).
 • Kettunen, J. (2007). TET-tori menetelmänä tukea työelämään tutustumista perusasteella. AVO 2007, Ammatillisen ohjauksen vuosikirja, 103-108.
 • Kettunen, J., & Lahti, J. (2002). Toimintaa tietoverkkoihin: Peda.net-verkkolehden ja -verkkoveräjän käyttö. (2. ed.). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

  E. Yleistajuiset artikkelit

 • Kettunen, J. (2018, 5.3.2018). Sosiale media gir nye moglegheiter for karriererettleiarar. Veilederforum.
 • Kettunen, J. (2016). Sosiaalisen median taidot ohjauksessa. Ruusupuiston uutiset.

  G. Opinnäytteet

 • Kettunen, J. (2017). Career practitioners´ conceptions of social media and competency for social media in career services. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research. Studies, 32. Dissertation. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7160-1