Julkaisut

Järvelä, S., Häkkinen, P., & Näykki, P. (2023). Computer supported collaborative learning. In R. J. Tierney, F. Rizvi, & K. Ercikan (Eds.), International Encyclopedia of Education (4th ed., pp. 588-592). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.14076-X

Laamanen, M., Ladonlahti, T., Häkkinen, P., & Kärkkäinen, T. (2023). Opiskelijan hyvinvointi koetuksella? : korkeakouluopiskelijoiden kokemat terveys- ja toimintarajoitteet, digitaalinen osaaminen ja opiskelu pandemian aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2023:41. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-750-5 Open Access

Leoste, J., Pöial, J., Marmor, K., Fenyvesi, K., & Häkkinen, P. (2023). Pair-Programming with a Telepresence Robot. In R. Balogh, D. Obdržálek, & E. Christoforou (Eds.), Robotics in Education : Proceedings of the RiE 2023 Conference (pp. 143-154). Springer. Lecture notes in networks and systems, 747. https://doi.org/10.1007/978-3-031-38454-7_13

Li, S., Pöysä-Tarhonen, J., & Häkkinen, P. (2023). Students’ collaboration dispositions across diverse skills of collaborative problem solving in a computer-based assessment environment. Computers in Human Behavior Reports, 11, Article 100312. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2023.100312 Open Access

Siiman, L. A., Rannastu-Avalos, M., Pöysä-Tarhonen, J., Häkkinen, P., & Pedaste, M. (2023). Opportunities and Challenges for AI-Assisted Qualitative Data Analysis : An Example from Collaborative Problem-Solving Discourse Data. In Y.-M. Huang, & T. Rocha (Eds.), Innovative Technologies and Learning : 6th International Conference, ICITL 2023, Porto, Portugal, August 28–30, 2023, Proceedings (pp. 87-96). Springer. Lecture Notes in Computer Science, 14099. https://doi.org/10.1007/978-3-031-40113-8_9

Vesisenaho, M., Lakkala, M., Manu, M., Pöysä-Tarhonen, J., Kallunki, V., Kyllönen, M., Toom, A., Peltonen, M., & Häkkinen, P. (2023). Pre- and In-Service Teachers’ Teamwork Behaviour in Integrated Teacher Training. Journal of Teacher Education and Educators, 12(1), 95-121. https://dergipark.org.tr/en/pub/jtee/issue/77184/1208171 Open Access

Fagerlund, J., Vesisenaho, M., & Häkkinen, P. (2022). Fourth grade students’ computational thinking in pair programming with scratch : A holistic case analysis. International Journal of Child-Computer Interaction, 33, Article 100511. https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2022.100511 Open Access

Li, S., Pöysä-Tarhonen, J., & Häkkinen, P. (2022). Patterns of action transitions in online collaborative problem solving : A network analysis approach. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 17(2), 191-223. https://doi.org/10.1007/s11412-022-09369-7 Open Access

Lähtevänoja, A., Vesisenaho, M., Vasalampi, K., Holopainen, J., & Häkkinen, P. (2022). Learning Outcomes in HMD-VR : a Literature Review. Seminar.net, 18(1). https://doi.org/10.7577/seminar.4692 Open Access

Nousiainen, T., Juntunen, M., Häkkinen, P., & Näykki, P. (2022). Virtual Reality for Collaborative Learning in Teacher Education. In A. Weinberger, W. Chen, D. Hernández-Leo, & B. Chen (Eds.), CSCL 2022 : Proceedings of the 15th International Conference on Computer-Supported Collaborative Learning (pp. 589-590). International society of the learning sciences. Computer-supported collaborative learning. https://repository.isls.org//handle/1/8373 Open Access

Pöysä-Tarhonen, J., Häkkinen, P., Tarhonen, P., Näykki, P., & Järvelä, S. (2022). “Anything taking shape?” : Capturing various layers of small group collaborative problem solving in an experiential geometry course in initial teacher education. Instructional science, 50(1), 1-34. https://doi.org/10.1007/s11251-021-09562-5 Open Access

Fagerlund, J., Häkkinen, P., Vesisenaho, M., & Viiri, J. (2021). Computational Thinking in Programming with Scratch in Primary Schools : A Systematic Review. Computer Applications in Engineering Education, 29(1), 12-28. https://doi.org/10.1002/cae.22255 Open Access

Jääskelä, P., Heilala, V., Kärkkäinen, T., & Häkkinen, P. (2021). Student agency analytics : learning analytics as a tool for analysing student agency in higher education. Behaviour and Information Technology, 40(8), 790-808. https://doi.org/10.1080/0144929X.2020.1725130 Open Access

Kyllönen, M., Vesisenaho, M., Manu, M., & Häkkinen, P. (2021). The OpenDigi Project Harvest : Teachers, Teacher Educators and Students Developing Their Digi-Pedagogical Skills Together. In A. Veijola, O.-P. Salo, & S. Roos (Eds.), Meaningful Learning in Diverse Learning Environments (pp. 163-180). Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja, 17.

Lähtevänoja, A., Holopainen, J., Vesisenaho, M., & Häkkinen, P. (2021). Developing Design Knowledge and a Conceptual Model for Virtual Reality Learning Environments. In G. Akcayir, & C. Demmans Epp (Eds.), Designing, Deploying, and Evaluating Virtual and Augmented Reality in Education (pp. 100-123). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5043-4.ch005

Olofsson, A. D., Lindberg, J. O., Young, P. A., Arstorp, A.-T., Dalsgaard, C., Einum, E., Caviglia, F., Ilomäki, L., Veermans, M., Häkkinen, P., & Willermark, S. (2021). Digital competence across boundaries : beyond a common Nordic model of the digitalisation of K-12 schools?. Education Inquiry, 12(4), 317-328. https://doi.org/10.1080/20004508.2021.1976454 Open Access

Pennanen, M., Taajamo, M., Risku, M., Rautopuro, J., & Häkkinen, P. (2021). Tutkimus perusopetuksen tutoropettajatoiminnasta ja sen vaikutuksista. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset, 2021:7. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/tutkimus-perusopetuksen-tutoropettajatoiminnasta-ja-sen Open Access

Pöysä-Tarhonen, J., Awwal, N., Häkkinen, P., & Otieno, S. (2021). Joint attention behaviour in remote collaborative problem solving : exploring different attentional levels in dyadic interaction. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 16, Article 11. https://doi.org/10.1186/s41039-021-00160-0 Open Access

Valtonen, T., Hoang, N., Sointu, E., Näykki, P., Virtanen, A., Pöysä-Tarhonen, J., Häkkinen, P., Järvelä, S., Mäkitalo, K., & Kukkonen, J. (2021). How pre-service teachers perceive their 21st-century skills and dispositions : A longitudinal perspective. Computers in Human Behavior, 116, Article 106643. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106643 Open Access

Fagerlund, J., Häkkinen, P., Vesisenaho, M., & Viiri, J. (2020). Assessing 4th Grade Students’ Computational Thinking through Scratch Programming Projects. Informatics in Education, 19(4), 611-640. https://doi.org/10.15388/infedu.2020.27 Open Access

Häkkinen, P., Virtanen, T., Virtanen, A., Näykki, P., Pöysä-Tarhonen, J., Niilo-Rämä, M., & Järvelä, S. (2020). Finnish pre-service teachers’ perceptions of their strategic learning skills and collaboration dispositions. Journal of Education for Teaching, 46(1), 71-86. https://doi.org/10.1080/02607476.2019.1708628 Open Access

Jääskelä, P., Poikkeus, A.-M., Häkkinen, P., Vasalampi, K., Rasku-Puttonen, H., & Tolvanen, A. (2020). Students’ agency profiles in relation to student-perceived teaching practices in university courses. International Journal of Educational Research, 103, Article 101604. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101604 Open Access

Kontturi, H., Seppänen, V., Impiö, N., Järvelä, S., Näykki, P., Häkkinen, P., Kyllönen, M., Manu, M., Peltonen, M., Vesisenaho, M., Kukkonen, J., Penttinen, S., Kortelainen, A., Nguyen, T., Veermans, M., Frangou, S.-M., & Väätäjä, J. (2020). OpenDigi toimintamallin käsikirja : opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä. Oulun yliopisto. Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet, 13. http://urn.fi/urn:isbn:9789526226941 Open Access

Kyllönen, M., Vesisenaho, M., Manu, M., & Häkkinen, P. (2020). Opendigi-hankkeen satoa : opettajat, opettajankouluttajat ja opiskelijat yhteiskehittämässä digipedagogista osaamistaan. In A. Veijola, O.-P. Salo, & S. Roos (Eds.), Merkityksellistä oppimista etsimässä : oppimisympäristöjen moninaisuus nyt ja tulevaisuudessa (pp. 163-180). Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja, 16.

Pöysä-Tarhonen, J., Awwal, N., Häkkinen, P., & Otieno, S. (2020). From monitoring to sharing of attention in dyadic interaction : The affordances of gaze data to better understand social aspects of remote collaborative problem solving. In H.-J. So, M. M. Rodrigo, J. Mason, & A. Mitrovic (Eds.), ICCE 2020 : Proceedings of the 28th International Conference on Computers in Education, Volume I (pp. 109-118). Asia-Pacific Society for Computers in Education. https://apsce.net/upfile/icce2020/ICCE%202020%20Proceedings%20-%20Volume%20I%20v4.pdf Open Access

Vesisenaho, M., Manu, M., Häkkinen, P., Kyllönen, M., & Peltonen, M. OpenDigissä kehitytään ja kehitetään tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä yhdessä koulujen kanssa. Ruusupuiston kärkiuutiset, (4). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2020/3/opendigissa-kehitytaan-ja-kehitetaan-tie Open Access

Hautamäki, J., Karjalainen, M., Hämäläinen, T., & Häkkinen, P. (2019). Cyber security exercise : Literature review to pedagogical methodology. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), INTED 2019 : 13th annual International Technology, Education and Development Conference, Proceedings (pp. 3893-3898). IATED Academy. INTED Proceedings, 2019. https://doi.org/10.21125/inted.2019.0985 Open Access

Heinonen, K., Jääskelä, P., Häkkinen, P., Isomäki, H., & Hämäläinen, R. (2019). University Teachers as Developers of Technology-Enhanced Teaching : Do Beliefs Matter?. Journal of Research on Technology in Education, 51(2), 135-151. https://doi.org/10.1080/15391523.2018.1564894

Häkkinen, P. (2019). Älylaitteet oppimisen välineinä : Teknologia voi tukea ajattelun kehittymistä ja vuorovaikutusta. In S. Kosola, M. Moisala, & P. Ruokoniemi (Eds.), Lapset, nuoret ja älylaitteet : taiten tasapainoon (pp. 91-102). Kustannus Oy Duodecim.

Häkkinen, P., Kiili, C., Hautala, J., Pöysä-Tarhonen, J., Kanniainen, L., & Leppänen, P. H. (2019). Lukemisen ja oppimisen vaikeudet digitaalisissa ympäristöissä. In T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen, & T. Siiskonen (Eds.), Oppimisen vaikeudet (pp. 206-221). Niilo Mäki Instituutti.

Valtonen, T., Sointu, E., Kukkonen, J., Mäkitalo, K., Hoang, N., Häkkinen, P., Järvelä, S., Näykki, P., Virtanen, A., Pöntinen, S., Kostiainen, E., & Tondeur, J. (2019). Examining pre-service teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge as evolving knowledge domains : A longitudinal approach. Journal of Computer Assisted Learning, 35(4), 491-502. https://doi.org/10.1111/jcal.12353 Open Access

Vesisenaho, M., Juntunen, M., Häkkinen, P., Pöysä-Tarhonen, J., Fagerlund, J., Miakush, I., & Parviainen, T. (2019). Virtual Reality in Education : Focus on the Role of Emotions and Physiological Reactivity. Journal of Virtual Worlds Research, 12(1). https://doi.org/10.4101/jvwr.v12i1.7329 Open Access

Virtanen, A., Niilo-Rämä, M., Pöysä-Tarhonen, J., & Häkkinen, P. (2019). Pitkittäistutkimus luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumisesta yhdessä työskentelyyn. Kasvatus, 50(4), 342-355.

Ahonen, A., Häkkinen, P., & Pöysä-Tarhonen, J. (2018). Collaborative Problem Solving in Finnish Pre-service Teacher Education : A Case Study. In E. Care, P. Griffin, & M. Wilson (Eds.), Assessment and Teaching of 21st Century Skills : Research and Applications (pp. 119-130). Springer International Publishing. Educational Assessment in an Information Age. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65368-6_7 Open Access

Häkkinen, P., Kyllönen, M., & Vesisenaho, M. Digipedagogiikka kehittyy koulujen kanssa kokeillen ja tutkien. Ruusupuiston uutiset, (2). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2018/4 Open Access

Pöysä-Tarhonen, J., Care, E., Awwal, N., & Häkkinen, P. (2018). Pair interactions in online assessments of collaborative problem solving : case-based portraits. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 13, 12. https://doi.org/10.1186/s41039-018-0079-7 Open Access

Häkkinen, P., Järvelä, S., Mäkitalo-Siegl, K., Ahonen, A., Näykki, P., & Valtonen, T. (2017). Preparing teacher-students for twenty-first-century learning practices (PREP 21) : a framework for enhancing collaborative problem-solving and strategic learning skills. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 23(1), 25-41. https://doi.org/10.1080/13540602.2016.1203772 Open Access

Jääskelä, P., Häkkinen, P., & Rasku-Puttonen, H. (2017). Supporting and constraining factors in the development of university teaching experienced by teachers. Teaching in Higher Education, 22(6), 655-671. https://doi.org/10.1080/13562517.2016.1273206 Open Access

Jääskelä, P., Häkkinen, P., & Rasku-Puttonen, H. (2017). Teacher beliefs regarding learning, pedagogy, and the use of technology in higher education. Journal of Research on Technology in Education, 49(3-4), 198-211. https://doi.org/10.1080/15391523.2017.1343691 Open Access

Lily, A. E. A., Foland, J., Stoloff, D., Gogus, A., Erguvan, I. D., Awshar, M. T., Tondeur, J., Hammond, M., Venter, I. M., Jerry, P., Vlachopoulos, D., Oni, A., Liu, Y., Badosek, R., Madrid, M. C. L. D. L., Mazzoni, E., Lee, H., Kinley, K., Kalz, M., . . . Schrader, P. (2017). Academic domains as political battlegrounds : A global enquiry by 99 academics in the fields of education and technology. Information Development, 33(3), 270-288. https://doi.org/10.1177/0266666915622044 Open Access

Marin, V. I., Jääskelä, P., Häkkinen, P., Juntunen, M., Rasku-Puttonen, H., & Vesisenaho, M. (2017). Seamless Learning Environments in Higher Education with Mobile Devices and Examples. In Blended Learning : Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 181-200). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0783-3.ch009 Open Access

Näykki, P., Isohätälä, J., Järvelä, S., Pöysä-Tarhonen, J., & Häkkinen, P. (2017). Facilitating socio-cognitive and socio-emotional monitoring in collaborative learning with a regulation macro script – an exploratory study. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 12(3), 251-279. https://doi.org/10.1007/s11412-017-9259-5 Open Access

Pöysä-Tarhonen, J., Care, E., Awwal, N., & Häkkinen, P. (2017). Case-based Portraits of Contrasting Micro-Interaction Processes During Online Assessment of Collaborative Problem Solving. In W. Chen, J.-C. Yang, A. F. M. Ayub, S. L. Wong, & A. Mitrovic (Eds.), ICCE 2017 : 25th International Conference on Computers in Education. "Technology and Innovation: Computer-based Educational Systems for the 21st Century" (pp. 146-155). Asia-Pacific Society for Computers in Education. http://www.icce2017.canterbury.ac.nz/sites/default/files/proceedings/main/ICCE2017_Main_Proceedings.pdf Open Access

Valtonen, T., Sointu, E. T., Kukkonen, J., Häkkinen, P., Järvelä, S., Ahonen, A., Näykki, P., Pöysä-Tarhonen, J., & Mäkitalo-Siegl, K. (2017). Insights into Finnish first-year pre-service teachers’ twenty-first century skills. Education and Information Technologies, 22(5), 2055-2069. https://doi.org/10.1007/s10639-016-9529-2 Open Access

Hähkiöniemi, M., Fenyvesi, K., Pöysä-Tarhonen, J., Tarnanen, M., Häkkinen, P., Kauppinen, M., Martin, A., & Nieminen, P. (2016). Mathematics Learning through Arts and Collaborative Problem-Solving : The Princess and the Diamond-Problem. In E. Torrence, B. Torrence, C. H. Séquin, D. McKenna, K. Fenyvesi, & R. Sarhangi (Eds.), Proceedings of Bridges 2016 : Mathematics, Music, Art, Architecture, Education, Culture. Bridges Finland (pp. 97-104). Tessellations Publishing. Bridges Conference Proceedings. http://archive.bridgesmathart.org/2016/bridges2016-97.pdf Open Access

Marin, V. I., Jääskelä, P., Häkkinen, P., Juntunen, M., Rasku-Puttonen, H., & Vesisenaho, M. (2016). Seamless Learning Environments in Higher Education with Mobile Devices and Examples. International Journal of Mobile and Blended Learning, 8(1), 51-68. https://doi.org/10.4018/IJMBL.2016010104 Open Access

Pöysä-Tarhonen, J., Care, E., Awwal, N., Häkkinen, P., & Ahonen, A. (2016). Tracking student teachers’ technology-enhanced collaborative problem solving : Combining objective assessment data with subjective verbal reporting. In C.-K. Looi, J. Polman, U. Cress, & P. Reimann (Eds.), Transforming Learning, Empowering Learners : The 12th International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2016. Volume 2 (pp. 839-842). International Society of the Learning Sciences. Proceedings : International Conference of the Learning Sciences. https://www.isls.org/icls/2016/docs/ICLS2016_Volume_2.pdf Open Access

Häkkinen, P. (2015). Teknologia yksin ja yhdessä oppimisen tukena. In J. Viteli, M. Sinko, & A. Hirsimäki (Eds.), Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu – ITK 25 vuotta (pp. 67-71). Hämeen kesäyliopisto. http://www.hameenkesayliopisto.fi/wp-content/uploads/2015/04/ITK-25v-juhlajulkaisu.pdf Open Access

Lindwall, O., Häkkinen, P., Koschmann, T., Tchounikine, P., & Ludvigsen, S. (Eds.). (2015). Exploring the Material Conditions of Learning : The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015. Conference proceedings, Volume 2. International Society of the Learning Sciences. Computer-Supported Collaborative Learning. https://archive.isls.org/conferences/cscl/2015/papers/CSCL2015ProceedingsVolume2.pdf Open Access

Lindwall, O., Häkkinen, P., Koschmann, T., Tchounikine, P., & Ludvigsen, S. (Eds.). (2015). Exploring the Material Conditions of Learning : The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015. Conference proceedings, Volume 1. International Society of the Learning Sciences. Computer-Supported Collaborative Learning. https://archive.isls.org/conferences/cscl/2015/papers/CSCL2015ProceedingsVolume1.pdf Open Access

Lindwall, O., Häkkinen, P., Koschmann, T., Tchounikine, P., & Ludvigsen, S. (2015). Exploring the Material Conditions of Learning : An Introduction to the Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015. In O. Lindwall, P. Häkkinen, T. Koschmann, P. Tchounikine, & S. Ludvigsen (Eds.), Exploring the Material Conditions of Learning : The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015. Conference proceedings, Volume 1 (pp. v-vi). International Society of the Learning Sciences. Computer-Supported Collaborative Learning. https://archive.isls.org/conferences/cscl/2015/papers/CSCL2015ProceedingsVolume1.pdf Open Access

Näykki, P., Pöysä-Tarhonen, J., Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2015). Enhancing Teacher Education Students’ Callaborative Problem-Solving and Shared Regulation of Learning. In O. Lindwall, P. Häkkinen, T. Koschmann, P. Tchounikine, & S. Ludvigsen (Eds.), Exploring the Material Conditions of Learning : The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015. Conference proceedings, Volume 2 (pp. 514-517). International Society of the Learning Sciences. Computer-Supported Collaborative Learning. https://archive.isls.org/conferences/cscl/2015/papers/CSCL2015ProceedingsVolume2.pdf Open Access

Häkkinen, P., Juntunen, M., Laakkonen, I., Leino, J., Sommers-Piiroinen, J., Tanhua-Piiroinen, E., & Viteli, J. (2014). Millaisia tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tiloja tarvitaan?. In P. Häkkinen, & J. Viteli (Eds.), Pilvilinnoja ja palomuureja - tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat : F-SHAPE-projektin satoa (pp. 5-12). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5602-8 Open Access

Häkkinen, P., Laakkonen, I., Juntunen, M., & Bluemink, J. (2014). Pankkilaisten pako vankilasaarelta : 3D-tiimipelin haasteet ja mahdollisuudet. In P. Häkkinen, & J. Viteli (Eds.), Pilvilinnoja ja palomuureja - tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat : F-SHAPE-projektin satoa (pp. 29-35). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5602-8 Open Access

Häkkinen, P., Viteli, J., Juntunen, M., Laakkonen, I., Leino, J., Sommers-Piiroinen, J., Tanhua-Piiroinen, E., Bluemink, J., Manninen, T., Ovaska, K., & Taalas, P. (2014). Pilvilinnoja ja palomuureja - tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat : F-SHAPE-projektin satoa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5602-8 Open Access

Jääskelä, P., Vesisenaho, M., Rasku-Puttonen, H., & Häkkinen, P. (2014). Interaction and eEducation: What kind of support is needed to develop university teaching?. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), ICERI2014 Proceedings (pp. 5150-5159). IATED Academy. ICERI proceedings. Open Access

Pirhonen, A., & Häkkinen, P. (2014). Tieto- ja viestintäteknologia koulussa : uskomuksia ja niiden kyseenalaistamista. Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, 45(5), 415-417. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/kasvatus/arkisto/sisjapk5-14.pdf

Tynjälä, P., Häkkinen, P., & Hämäläinen, R. (2014). TEL@work: Toward integration of theory and practice. British Journal of Educational Technology, 45(6), 990-1000. https://doi.org/10.1111/bjet.12164 Open Access

Häkkinen, P. (2013). Multiphase method for analysing online discussions. Journal of Computer Assisted Learning, 29(6), 547-555. https://doi.org/10.1111/jcal.12015/pdf

Häkkinen, P. (2013). From The Editor in Chief : Evolving technologies for a variety of human practices. Human Technology, 9(1), 1-3. http://www.humantechnology.jyu.fi Open Access

Häkkinen, P. (2013). From The Editor in Chief : Technologies to support learning, well-being and communication. Human Technology, 9(2), 109-112. http://www.humantechnology.jyu.fi Open Access

Häkkinen, P., Juntunen, M., & Laakkonen, I. (2013). Verkko-oppiminen murroksessa : oppijalähtöiset ja yhteisölliset oppimisympäristöt oppimiskäsityksen haastajina. In J. Hakala, & K. Kiviniemi (Eds.), Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä : aikuispedagogiikan haasteiden äärellä (pp. 87-98). Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Häkkinen, P., Silander, T., & Rautiainen, M. (2013). Kohti tulevaisuuden koulua ja uusia oppimisympäristöjä. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 139-143). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Häkkinen, P. (2012). From the Editor in Chief: Tensions in Human-Technology Research. Human Technology: Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments, 8(1), 3-6. https://doi.org/10.17011/ht/urn.201205141649 Open Access

Häkkinen, P. (2012). Innovation, Learning and Communities. Human Technology - An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments, 8(2), 104-108. http://www.humantechnology.jyu.fi/ Open Access

Häkkinen, P., & Hämäläinen, R. (2012). Shared and Personal Learning Spaces: Challenges for Pedagogical Design. Internet and Higher Education, 15(4), 231-236. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.09.001

Häkkinen, P., Bluemink, J., Juntunen, M., & Laakkonen, I. (2012). Multiplayer 3D game in supporting team-building activities in a work organization. In Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012) (pp. 430-432). IEEE Computer Society Publications. IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. https://doi.org/10.1109/icalt.2012.242

Häkkinen, P., & Kankaanranta, M. (2011). Undervisningsteknologi - möjligheter och motstånd. In S.-E. Hansen, & L. Forsman (Eds.), Allmändidaktik - vetenskap för lärare (pp. 205-221). Studentlitteratur.

Häkkinen, P., Juntunen, M., & Laakkonen, I. (2011). Tulevaisuuden oppimisympäristöt?: yksilölliset ja yhteisölliset oppimisen tilat. In K. Pohjola (Ed.), Uusi koulu: oppiminen mediakulttuurin aikakaudella (pp. 51-63). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Arvaja, M., & Häkkinen, P. (2010). Social aspects of collaborative learning. In P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International Encyclopedia of Education (3., pp. 685-690). Elsevier.

Häkkinen, P. (2010). Shared and Personal Learning Spaces: Investigating the Relation of Individual and Group-Level Dimensions of Collaborative Learning. In T. Cerratto-Pargman, P. Hyvönen, S. Järvelä, & M. Milrad (Eds.), The First Nordic Symposium on Technology-Enhanced Learning (TEL) (pp. 6-7). Linnaeus University. http://norditel.nordicleaf.info/submit-new-document-pdfdoc-etc/doc_download/4-norditel-2010-book-of-abstracts

Häkkinen, P., Arvaja, M., Hämäläinen, R., & Pöysä, J. (2010). Scripting Computer-Supported Collaborative Learning: A Review of SCORE Studies. In B. Ertl (Ed.), E-Collaborative Knowledge Construction: Learning from Computer-Supported and Virtual Environments (pp. 180-194). IGI Global.

Hämäläinen, R., & Häkkinen, P. (2010). Teachers’ instructional planning for computer-supported collaborative learning: Macro-scripts as a pedagogical method to facilitate collaborative learning. Teaching and Teacher Education, 26(4), 871-877. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.10.025

Häkkinen, P. (2009). Current and future trends in educational technology. Public Service Review: Science and Technology, (5). http://www.publicservice.co.uk/

Häkkinen, P., & Kankaanranta, M. (2009). Towards Future of Educational Technology. In H. Isomäki, P. Häkkinen, & J. Viteli (Eds.), Future Educational Technologies (pp. 42-58). University Printing House Jyväskylä. Publications of Information Technology Research Institute, 20.

Isomäki, H., Häkkinen, P., & Viteli, J. (Eds.). (2009). Future Educational Technologies. University Printing House Jyväskylä. Publications of Information Technology Research Institute, 20.

Isomäki, H., Häkkinen, P., & Viteli, J. (2009). Future Educational Technologies: Introduction. In H. Isomäki, P. Häkkinen, & J. Viteli (Eds.), Future Educational Technologies (pp. 1-7). University Printing House Jyväskylä. Publications of Information Technology Research Institute, 20.

Pöysä, J., & Häkkinen, P. (2009). Designing for contemporary technology-enhanced learning communities. In H. Isomäki, P. Häkkinen, & J. Viteli (Eds.), Future Educational Technologies (pp. 29-41). University Printing House Jyväskylä. Publications of Information Technology Research Institute, 20.

Arvaja, M., Häkkinen, P., & Kankaanranta, M. (2008). Collaborative learning and computer-supported collaborative learning environments. In J. Voogt, & G. Knezek (Eds.), International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (pp. 267-279). Springer.

Hämäläinen, R., Oksanen, K., & Häkkinen, P. (2008). Designing and analyzing collaboration in a scripted game for vocational education. Computers in Human Behavior, 24(6), 2496-2506. https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.03.010

Arvaja, M., Salovaara, H., Häkkinen, P., & Järvelä, S. (2007). Combining individual and group-level perspectives for studying collaborative knowledge construction in context. Learning and Instruction, 17(4), 448-459. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2007.04.003

Dillenbourg, P., Häkkinen, P., Hämäläinen, R., Kobbe, L., Weinberger, A., Fischer, F., & Harrer, A. (2007). Structurer l'apprentissage collaboratif au moyen d'environnements informatiques. Revue Education et Formation. Revue Education et Formation, (286), 45-50.

Häkkinen, P., & Mäkitalo-Siegl, K. (2007). Educational Perspectives to Scripting CSCL. In F. Fischer, H. Mandl, J. Haake, & I. Kollar (Eds.), Scripting Computer-Supported Collaborative Learning – Cognitive, Computational, and Educational Perspectives (pp. 262-270). Springer. Computer-Supported Collaborative Learning Series.

Kobbe, L., Weinberger, A., Dillenbourg, P., Harrer, A., Hämäläinen, R., Häkkinen, P., & Fischer, F. (2007). Specifying Computer-Supported Collaboration Scripts. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 2(2-3), 211-224. https://doi.org/10.1007/s11412-007-9014-4

Pöysä, J., Hurme, T.-R., Launonen, A., Hämäläinen, T., Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2007). Millaista on laadukas yhteisöllinen oppiminen verkossa? Osallistujalähtöinen näkökulma yhteisöllisen oppimisen ja toiminnan käytänteisiin Suomen virtuaaliyliopiston tieteenalaverkostojen verkkokursseilla. Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö.

Weinberger, A., Clark, D., Häkkinen, P., & Tamura, Y. (2007). Argumentative knowledge construction in online learning environments in and across different cultures: A collaboration script perspective. Research in Comparative and International Education, 2(1). https://doi.org/10.2304/rcie.2007.2.1.68

Heikkinen, H. L., Häkkinen, P., & Kontinen, T. (2006). Toiminnan tutkimuksen suuntaukset. In Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. (pp. 39-76). Kansanvalistusseura.

Häkkinen, P., & Järvelä, S. (2006). Sharing and constructing perspectives in web-based conferencing. Computers & Education, 47(4), 433-447. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2004.10.015

Hämäläinen, R., & Häkkinen, P. (2006). Verkkotyöskentelyn vaiheistaminen yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen tukena. In S. Järvelä, P. Häkkinen, & E. Lehtinen (Eds.), Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö.

Hämäläinen, R., Manninen, T., Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2006). Learning to Collaborate : Designing Collaboration in a 3-D Game Environment. The Internet and Higher Education, 9(1), 47-61. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2005.12.004

Järvelä, S., Häkkinen, P., & Lehtinen, E. (Eds.). (2006). Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. WSOY.

Järvelä, S., Häkkinen, P., & Lehtinen, E. (2006). Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. In S. Järvelä, P. Häkkinen, & E. Lehtinen (Eds.), Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö (1, painos., pp. 8-14). WSOY.

Leinonen, P., Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2006). Yhteisöllinen oppiminen ja tietoisuustyökalut hajautetun tiimityön kontekstissa. In H. Toiviainen, & H. Hänninen (Eds.), Rajanylitykset työssä - Yhteistoiminnan ja oppimisen uudet mahdollisuudet (pp. 139-162). PS-kustannus.

Byman, A., Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2005). Examining reciprocal understanding in virtual interaction. Instructional Science, 33(1-2), 121-136.

Häkkinen, P. (2005). Yhteisöllisen oppimisen teoriasta perusteita verkko-oppimisen käytäntöön.

Häkkinen, P., & Järvelä, S. (2005). Yksin oppimisesta yhteisölliseen oppimiseen - näkökulmia yhteisöllisen oppimisen prosessin kehittämiseen. In A. Niikko, M.-L. Julkunen, & M.-B. Kentz (Eds.), Osaamisen jakamista kasvatustieteessä (pp. 1-16). Joensuun yliopisto.

Hämäläinen, R., Häkkinen, P., Bluemink, J., & Järvelä, S. (2005). 3D VERKKOPELIEN MAHDOLLISUUKSIA YHTEISÖLLISESSÄ OPPIMISESSA - sosiaalinen toimintaseikkailu yhteisöllisten taitojen kehityksen tukena. In S. Tella, H. Ruokamo, J. Multisilta, & R. Smeds (Eds.), Opetus, opiskelu, oppiminen, Tieto- ja viestintätekniikka tiederajat ylittävässä kontekstissa (pp. 191-206).

Hämäläinen, R., Häkkinen, P., Järvelä, S., & Manninen, T. (2005). Computer-Supported Collaboration in a Scripted 3-D Game Environment. In T. Koschmann, D. Suthers, & T.-W. Chan (Eds.), Computer Supported Collaborative Learning 2005: The Next 10 Years. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum..

Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2005). How to make collaborative learning more successful with innovative technology?. Educational Technology Magazine, 45(5), 34-39.

Kaisto, J., Häkkinen, P., & Parkkonen, J. (2005). Osaamisen jakamisen sovellus paperiteollisuudessa: käyttöönottoprosessi ja hiljaisen tiedon esiinkaivaminen. Agora Center.

Leinonen, P., Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2005). Conceptualizing the Awareness of Collaboration: A Qualitative Study of a Global Virtual Team. Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 14(4), 301-322. https://doi.org/10.1007/s10606-005-9002-z

Mäkitalo, K., Pöysä, J., Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2005). Mechanisms of grounding processes in online conferences: A case study in teacher education. In R. Nata (Ed.), Issues in Higher Education (pp. 115-146). Nova Science.

Mäkitalo, K., Weinberger, A., Häkkinen, P., & Fischer, F. (2005). Online collaborative learning: Will collaboration scripts reduce uncertainty?. Educational Technology, 45(5), 25-29.

Mäkitalo, K., Weinberger, A., Häkkinen, P., Järvelä, S., & Fischer, F. (2005). Epistemic Cooperation Scripts in Online Learning Environments: Fostering Learning by Reducing Uncertainty in Discourse?. Computers in Human Behavior, 21(4), 603-622. https://doi.org/10.1016/j.chb.2004.10.033

Pöysä, J., Lowyck, J., & Häkkinen, P. (2005). Learning together "There". Hybrid "Place" as a conceptual vantage point for understanding virtual learning communities in higher education context. PscyhNology Journal, 3(2), 162-180. http://www.psychnology.org

Salavuo, M., & Häkkinen, P. (2005). Verkkoyhteisöt epämuodollisen musiikillisen oppimisen ympäristöinä.. Musiikki, 1/2005, 111-137.

Tynjälä, P., & Häkkinen, P. (2005). E-learning at work: theoretical underpinnings and pedagogical challenges. Journal of Workplace Learning, 17(5/6), 318-336. https://doi.org/10.1108/13665620510606742

Weinberger, A., Fischer, F., Dillenbourg, P., Häkkinen, P., & Harrer, A. (2005). Computer-supported scripting of interaction in collaborative learning environments - workshop in CSCL 2005. In T. Koschmann, D. Suthers, & T.-W. Chan (Eds.), Computer Supported Collaborative Learning 2005: The Next 10 Years. Lawrence Erlbaum.

Häkkinen, P. (2004). What makes learning in virtual teams so difficult?. Cyberpsychology and Behavior, 7(2), 201-206. https://doi.org/10.1089/109493104323024465

Häkkinen, P. (2004). Yksin oppimisesta yhteisölliseen oppimiseen - ECOL-tutkimuksen näkökulmia yhteisöllisen oppimisen prosessin kehittämiseen. Learn Periodical, (1), 4-5.

Häkkinen, P., Mäkitalo, K., & Arvaja, M. (2004). Prerequisites for CSCL: Research approaches, methodological challenges and pedagogical development. In K. Littleton, D. Miell, & D. Faulkner (Eds.), Learning to collaborate and collaborating to learn (pp. 161-175). Nova Science.

Hämäläinen, R., & Häkkinen, P. (2004). VIRTUAALISEN 3D PELIYMPÄRISTÖN STRUKTUROINTI KOLLABORATIIVISEN OPPIMISEN TUKENA, TUOVI II: ITḰ04 Tutkijatapaamisen artikkelit. In J. Levonen, & T. J. (toim.) (Eds.), TUOVI II: ITḰ04 Tutkijatapaamisen artikkelit.

Hämäläinen, R., Häkkinen, P., Johanna, B., & Sanna, J. (2004). eScape : yhteisöllisen oppimisen peliympäristö. In M. Kankaanranta, N. Pekka, & P. Häkkinen (Eds.), Digitaalisten pelien maailmoja. Agora Center & Koulutuksen tutkimuslaitos.

Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2004). How to make collaborative learning successful - pedagogical promises and reality in ECOL research project. Learn Periodical, (1), 4-5.

Järvelä, S., Häkkinen, P., Arvaja, M., & Leinonen, P. (2004). Instructional support in CSCL. In P. A. Kirschner, R. L. Martens, & J.-W. Strijbos (Eds.), What we know about CSCL and implementing it in higher education (pp. 115-139). Kluwer Academic Publishers. Computer-Supported Collaborative Learning.

Kankaanranta, M., Neittaanmäki, P., & Häkkinen, P. (Eds.). (2004). Digitaalisten pelien maailmoja. Koulutuksen tutkimuslaitos & Agora Center.

Mäkitalo, K., Weinberger, A., Häkkinen, P., & Fischer, F. (2004). Uncertainty-reducing cooperation scripts in online learning environments.. In P. Gerjets, P. A. Kirschner, J. Elen, & R. Joiner (Eds.), Instructional design for effective and enjoyable computer-supported learning. Proceedings of the first joint meeting of the EARLI SIGs "Instructional Design" and "Learning and Instruction with Computers" (cd-rom., pp. 312-319). Knowledge Media Research Center..

Rasku-Puttonen, H., Eteläpelto, A., Olli, L., Nummila, L., & Häkkinen, P. (2004). Developing teachers’ professional expertise through collaboration in an innovative ICT-based learning environment. In European Journal of Teacher Education (27, pp. 47-60). Taylor & Francis. European Journal of Teacher Education. https://doi.org/10.1080/0261976042000211829

Arvaja, M., Rasku-Puttonen, H., Häkkinen, P., & Eteläpelto, A. (2003). Constructing knowledge through a role-play in a web-based learning environment. Journal of Educational Computing Research, 28(4), 319-341. https://doi.org/10.2190/4fav-ek1t-xv4h-ynxf

Häkkinen, P. (2003). What makes learning in virtual teams so difficult?. Cyberpsychology and Behavior, 6(7), in press.

Häkkinen, P. (2003). Collaborative learning and networked interaction in distributed learning environments. Journal of Education for Teaching, 29(3), 279-292.

Häkkinen, P. (2003). Innovative models to enhance interaction between universities and industry: the case of learning technologies and digital content. In Tietotyö ja ammattitaito / Knowledge work and occupational competence (pp. 80-84). Koulutuksen tutkimuslaitos ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Häkkinen, P., & Järvelä, S. (2003). Ecology of Collaboration (ECOL): Collaboration as a Motivated and Co-ordinated Activity in Virtual Spaces. In R. Baggetum, U. Hoppe, & S. Ludvigsen (Eds.), CSCL 2003 - Community Events: Communication and Interaction (pp. 150-152). InterMedia.

Häkkinen, P., Järvelä, S., & Mäkitalo, K. (2003). Sharing perspectives in virtual interaction: review of methods of analysis. In B. Wasson, S. Ludvigsen, & U. Hoppe (Eds.), Proceedings of Computer-Supported Learning Conference 2003 : Designing for Change in Networked Learning Environments (pp. 395-404). Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-017-0195-2_48

Hämäläinen, R., Arvaja, M., Häkkinen, P., & Mäkitalo, K. (2003). Opettajat ja tutkijat vuorovaikutteisempaa toimintakulttuuria luomassa. In Kasvatus 3/2003 (pp. (pp.308-312)).

Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2003). The levels of web-based discussions - using perspective-taking theory as an analysis tool. In H. van Oostendorp (Ed.), Cognition in a digital world (pp. 77-95). Lawrence Erlbaum Associates.

Pöysä, J., Mäkitalo, K., & Häkkinen, P. (2003). A participant experience method for illustrating individual' experience in the course of an evolving virtual community. In B. Wasson, S. Ludvigsen, & U. Hoppe (Eds.), Designing for Change in Networked Learning Environments (pp. 451-460). Kluwer Academic Publishers.

Rasku-Puttonen, H., Eteläpelto, A., Arvaja, M., & Häkkinen, P. (2003). Is successful scaffolding an illusion? - Shifting patterns of responsibility and control in teacher-student interaction during a long-term learning project. Instructional Science, 31(6), 377-393. https://doi.org/10.1023/a:1025700810376

Rasku-Puttonen, H., Eteläpelto, A., Arvaja, M., & Häkkinen, P. (2003). Teacher's Role in Supporting Project-Based Learning in Technology-Supported Environments. In J. Bopry, & A. Eteläpelto (Eds.), Collaboration and Learning in Virtual Environments (pp. 123-130). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1420-8 Open Access

Rasku-Puttonen, H., Eteläpelto, A., Arvaja, M., & Häkkinen, P. (2003). Opettajan ja oppilaiden vuorovaikutus korkeatasoisen oppimisen edistäjänä innovatiivisessa oppimisympäristössä. Kasvatus, 34(1), 43-55.

Arvaja, M., Rasku-Puttonen, H., Häkkinen, P., & Eteläpelto, A. (2002). Social processes and knowledge building during small group interaction in a school science project. Scandinavian Journal of Educational Research, 46(2), 161-179. https://doi.org/10.1080/00313830220142182

Häkkinen, P. (2002). Challenges for design of instructional systems. British Journal of Educational Technology, 33(4), 465-474.

Häkkinen, P. (2002). Internet-based learning environments for project-enhanced science learning. Journal of Computer-Assisted Learning, 18(2), 233-234. https://doi.org/10.1046/j.1365-2729.2002.t01-1-00230.x

Häkkinen, P. (2002). Towards individual thinking and emotional learning. Tiedonjyvä Special, (5).

Häkkinen, P. (2002). History and Development of Collaborative Learning and E-Learning in Europe: Lessons Learned. In Y. Cheng (Ed.), Proceedings of Asia-Europe Classroom 2nd International Teachers' Conference (pp. 1-15). National Board of Education.

Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2002). Web-based cases in teaching and learning: Reciprocal understanding and perspective taking in conversation. Interactive Learning Environments, 10(1), 1-22. https://doi.org/10.1076/ilee.10.1.1.3613

Mäkitalo, K., Häkkinen, P., Leinonen, P., & Järvelä, S. (2002). Mechanisms of common ground in case-based Web discussions in teacher education. The Internet and Higher Education, 5(3), 247-265. https://doi.org/10.1016/s1096-7516(02)00112-4

Mäkitalo, K., Häkkinen, P., Salo, P., & Järvelä, S. (2002). Building and Maintaining the Common Ground in Web-based Interaction. In G. Stahl (Ed.), Computer Support for Collaborative Learning: Foundations for a CSCL Community (pp. 571-572). Lawrence Erlbaum. https://doi.org/10.3115/1658616.1658727 Open Access

Rasku-Puttonen, H., Eteläpelto, A., Häkkinen, P., & Arvaja, M. (2002). Teachers' instructional scaffolding in an innovative information and communication technology-based history learning environment. Teacher Development, 6(2), 269-287. https://doi.org/10.1080/13664530200200168

Ahonen, M., & Häkkinen, P. (2001). Usus Vitae 2001 - Tietotekniikan opetuskäytön pedagoginen vaikuttavuus. Jyväskylän kaupunki. Jyväskylän kaupungin opetusviraston julkaisusarja, A3.

Häkkinen, P. (2001). Collaborative learning in technology-supported environments - two cases of project-enhanced science learning. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 11(4/5/6), 375-390. https://doi.org/10.1504/ijceell.2001.000407

Häkkinen, P. (2001). Book review: Rethinking Collaborative Learning. European Society for Developmental Psychology, x(x), http://devpsy.lboro.ac.uk/eurodev/reviews/.

Häkkinen, P., Järvelä, S., & Byman, A. (2001). Sharing and making perspectives in web-based conferencing. In P. Dillenbourg, K. Hakkarainen, & A. Eurelings (Eds.), Proceedings of the First European Conference on Computer-Supported Collaborative Learning (pp. 285-292). Universiteit Maastricht.

Isomäki, H., & Häkkinen, P. (2001). Information systems professionals' conceptions of learning: the intellectual basis for designing systems involving learning. In H. Isomäki, M. Marttunen, J. Kari, A. Pirhonen, & J. Suomala (Eds.), Human-centred technology and learning (pp. 157-188). Opettajankoulutuslaitos.

Mäkitalo, K., Salo, P., Häkkinen, P., & Järvelä, S. (2001). Analysing the mechanisms of common ground in collaborative web-based interaction. In P. Dillenbourg, K. Hakkarainen, & A. Eurelings (Eds.), Prodeedings of the First European Conference on Computer-Supported Collaborative Learning (pp. 445-453). Universiteit Maastricht.

Arvaja, M., Eteläpelto, A., Häkkinen, P., & Rasku-Puttonen, H. (2000). Collaborative processes during report writing of a science learning project: The nature of discourse as a function of task requirements. European Journal of Psychology of Education, 15(4), 455-466. https://doi.org/10.1007/bf03172987

Häkkinen, P. (2000). Neural network used to analyse multiple perspectives concerning computer-based learning environments. Quality and Quantity, 34(3), 237-258. https://doi.org/10.1023/a:1004763519135

Häkkinen, P. (2000). Verkko-oppiminen ja virtuaaliyliopisto. Tiedonjyvä Special, x(9).

Häkkinen, P., & Järvelä, S. (2000). Creating pedagogical model for networked interaction: theoretical introduction. In S. Järvelä, S. Laukka, J. Pulkkinen, & M. Saarenkunnas (Eds.), Campus Futurus : Perspectives on Learning (pp. 21-33). Oulun yliopisto. Electronic publications of the Faculty of Education, 2. http://herkules.oulu.fi/isbn9514255313/isbn9514255313.pdf Open Access

Häkkinen, P., Dillenbourg, P., & Järvelä, S. (2000). Group Reflection Tools for Virtual Expert Community - REFLEX project. In B. Fishman, & S. O'Connor-Divelbiss (Eds.), Proceedings of the Fourth International Conference of the Learning Sciences (pp. 203-206). Erlbaum.

Häkkinen, P., Linnakylä, P., & Lensu, A. (2000). Kollaboraatio teknologian tukemissa oppimisympäristöissä. In E. Pantzar (Ed.), Informaatio, tieto ja yhteiskunta (pp. 87-98). Tampereen yliopistopaino. Suomen Akatemian Tiedon tutkimusohjelman raportteja, 4.

Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2000). Levels of Web-Based Discussions: Theory of Perspective Taking as a Tool for Analysing Interaction. In B. Fishman, & S. O'Connor-Divelbiss (Eds.), Proceedings of the Fourth International Conference of the Learning Sciences (pp. 22-26). Erlbaum.

Littleton, K., Faulkner, D., Miell, D., Joiner, R., & Häkkinen, P. (2000). Introduction: Collaborating to Learn and Learning to Collaborate. European Journal of Psychology of Education, 15(4), 371-374. https://doi.org/10.1007/BF03172981

Saarenkunnas, M., Järvelä, S., Kuure, L., Kunelius, E., Häkkinen, P., & Taalas, P. (2000). NINTER - Networked interaction: theory-based cases in teaching and learning. Learning Environments Research, 3(1), 35-50. https://doi.org/10.1023/A:1009970902424

Häkkinen, P. (1999). Oppimisen ja vuorovaikutuksen laatu virtuaalisissa oppimisympäristöissä - pedagogisia malleja verkkotyöskentelyyn. In E. Pantzar (Ed.), Tiedosta tutkittua (pp. 139-144). Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus. Suomen Akatemian Tiedon tutkimusohjelman raportteja, 3.

Häkkinen, P. (1999). Methodological challenges for analysing large data-sets in human sciences. CALRG Reports, 20(243), 1-22.

Häkkinen, P. (1999). Evaluation criteria for shared virtual learning environments. In L. Alpay, N. Li, & G. Jayatilleke (Eds.), Two Decades of Research on Computers and Learning (pp. 1-22). Open University Press.

Häkkinen, P., & Arvaja, M. (1999). Kollaboratiivinen oppiminen teknologiaympäristöissä. In A. Eteläpelto, & P. Tynjälä (Eds.), Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia (pp. 206-221). WSOY.

Linnakylä, P., Kankaanranta, M., & Häkkinen, P. (1999). Tiedon ja yhteistoiminnan lumo tietoverkkojen oppismiympäristöissä. In E. Pantzar (Ed.), Tiedosta ja tiedon tutkimuksesta (pp. 75-97). Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus. Suomen Akatemian Tiedon tutkimusohjelman raportteja, 2.

Littleton, K., & Häkkinen, P. (1999). Learning together: Understanding the processes of computer-based collaborative learning. In P. Dillenbourg (Ed.), Collaborative Learning: Cognitive and Computational Approaches (pp. 20-31). Pergamon. Advances in Learning and Instruction Series.