TidtabellTidtabell för PARVI-projektet

 • Våren 2022
  • Enkät till utbildningsväsendets ledning och rektorerna
  • Lärarenkätens pilotprojekt

 • Hösten 2022
  • Enkät för lärarna
  • Analysering av enkätmaterial
  • Intervjuer för bildnindsväsendets ledning, rektorerna och lärarna

 • Våren 2023
  • Intervjuer för bildnindsväsendets ledning, rektorerna och lärarna
  • Analys och rapportering av intervjumaterialet
  • Analys av slutvitsord från registermaterialet

 • Hösten 2023
  • Uppföljningsenkät för lärarna
  • Analys av slutvitsord från registermaterialet
  • Analys och rapportering av intervjumaterialet
  • Sammanställning av projektets olika delområden och slutrapport till undervisnings- och kulturministeriet