DigiConsumers - Digitaalisiksi kuluttajiksi oppimassa

Kuinka parantaa nuorten taloustaitoja teknologisoituvassa kulutusyhteiskunnassa?

DigiConsumers –hankkeessa tavoitteena on kehittää uudenlaisia digitaalisia työkaluja ja oppimisen muotoja nuorten taloudellisen lukutaidon ja taloudellisten taitojen parantamiseksi digitaalisissa kulutusympäristöissä. Monitieteinen konsortio hyödyntää teorioita ja metodologiaa sosiologian, psykologian, kasvatustieteen, taloustieteen, ICT:n ja kognitiotieteen aloilta. Koulutuksen tutkimuslaitoksen osahankkeessa tutkitaan 15-vuotiaiden nuorten talousosaamista PISA 2018 –tutkimuksessa sekä talousosaamisen yhteyttä nuorten sosioekonomiseen taustaan, demografisiin tekijöihin, asenteisiin ja digitaalisten teknologioiden käyttöön peruskoulussa ja vapaa-ajalla. Lisäksi hankkeessa tutkitaan koulujen taloustietojen opetukseen liittyvien tekijöiden vaikutusta talousosaamiseen ja taloudellisiin asenteisiin vertailemalla suomalaisia ja australialaisia nuoria. Koulutuksen tutkimuslaitoksen osahanketta vetää yliopistotutkija Arto K. Ahonen ja hankkeessa on mukana projektitutkija Kati Laine ja tutkijatohtori Tanja Kirjavainen.

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa hanketta johtaa professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. Yhteishankkeen konsortiossa ovat mukana myös Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, Pellervon taloustutkimus PTT sekä Talous ja nuoret TAT.

Hankkeen esittely ja tiedotteet tapahtumista löytyvät konsortion verkkosivuilta https://digiconsumers.fi/

https___intra-digiconsumers.tat.tri.haus_wp-content_uploads_2020_01_logo_sin.png

 

 

 

Sosiaalinen media

twitter.png@ConsumersDigi
FB.png 
DigiConsumers