Johtokunta


Johtokunnan tehtävänä on kehittää ja arvioida laitoksen toimintaa. Johtokunta vahvistaa muun muassa laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tutkimus-, julkaisu- ja henkilöstöstrategiat. Johtokunnan jäsenet edustavat opetushallintoa, koulutuksen kenttää, Jyväskylän yliopiston laitoksia ja tutkimuslaitoksen henkilöstöä.

Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtokunta 1.1.2022 - 31.12.2025

Puheenjohtaja

Marja-Leena LAAKSO, Vararehtori

Jäsen (varajäsen)

 • Professori Jussi Kivistö, Tampereen yliopisto
  (Yliopistonlehtori Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto)
 • Rehtori Meri Lumela, Halssilan koulu
  (Johtava rehtori Antero Hietamäki, Jyväskylän normaalikoulu)
 • Dekaani Anna-Maija Poikkeus, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
  (Vanhempi yliopistonlehtori, Matti Rautiainen, opettajankoulutuslaitos)
 • Professori Terhi-Anna Wilska, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
  (Professori Minna-Riitta Luukka, kieli- ja viestintätieteiden laitos)
 • Yliopistotutkija Terhi Nokkala, Koulutuksen tutkimuslaitos
  (Yliopistotutkija Kari Nissinen, Koulutuksen tutkimuslaitos)
 • Suunnittelija Anna-Maija Tuuliainen, Koulutuksen tutkimuslaitos
  (Projektisihteeri Sini Narsakka, Koulutuksen tutkimuslaitos)

Valmistelija KTL:n johtaja, tutkimusprofessori Taina Saarinen

Sihteeri Satu Lassila