18.06.2018

Julkaisut

PISA 2015

 • PISA 2015 - Oppilaiden hyvinvointi (raportti 19.4.2017)
 • PISA 15 Ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta.
  (Jouni Vettenranta, Jouni Välijärvi, Arto Ahonen, Jarkko Hautamäki, Jenna Hiltunen, Kaisa Leino. Suvi Lähteinen, Kari Nissinen, Virva Nissinen, Eija Puhakka, Juhani Rautopuro, Mari-Pauliina Vainikainen) Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:41.
 • PISA 2015 esite

PISA 2012

 • Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 -tutkimustuloksia
 • PISA12 Ensituloksia
 • PISA Ongelmanratkaisu -esite
 • Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen: Selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisen tasosta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012 -tutkimuksessa (Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sari Sulkunen, Minna Suni, Jouni Vettenranta)
 • PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland (Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt, Jouni Vettenranta) 
 • PISA 2012: Resultatnivån i de åländska skolorna (Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt, Jouni Vettenranta)

PISA 2009

 • PISA 09. Kestääkö osaamisen pohja?  
 • PISA 2009 Ensituloksia
 • Åländska 15-åriga elevers resultatnivå i PISA 2009 -undersökningen (Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen)
 • Finlandssvenska 15-åriga elevers resultatnivå i PISA 2009 -undersökningen (Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen)

PISA 2006

 • PISA 2006 ensituloksia (Pekka Arinen, Tommi Karjalainen)
 • PISA06 Finland. Analyses, reflections and explanations. (Jarkko Hautamäki, Elina Harjunen, Airi Hautamäki, Tommi Karjalainen, Sirkku Kupiainen, Seppo Laaksonen, Jari Lavonen, Erkki Pehkonen, Pekka Rantanen, Patrik Schenin)

PISA 2003

 • The Finnish success in PISA - and some reasons behind it 2 (Jouni Välijärvi, Pekka Kupari, Pirjo Linnakylä, Pasi Reinikainen, Sari Sulkunen,
  Jukka Törnroos, Inga Arffman).
 • Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa. Pääraportti (Pekka Kupari & Jouni Välijärvi (toim.).
 • Nuoret osaajat - PISA 2003 -tutkimuksen ensituloksia (Pekka Kupari, Jouni Välijärvi, Pirjo Linnakylä, Pasi Reinikainen, Viking Brunell,Kaisa Leino, Sari Sulkunen, Jukka Törnroos, Antero Malin, Eija Puhakka). 2004.

PISA 2000

 • Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa. Pääraportti (Jouni Välijärvi & Pirjo Linnakylä (toim.). 2002.
 • Suomen tulevaisuuden osaajat - PISA 2000-tutkimuksen ensituloksia (Jouni Välijärvi, Pirjo Linnakylä, Pekka Kupari, Pasi Reinikainen, Antero Malin, Eija Puhakka.) 2001.
 • Tulevaisuuden lukijat - Suomalaisnuorten lukijaprofiileja. PISA 2000. (Pirjo Linnakylä - Sari Sulkunen - Inga Arffman (toim.)) 2004.
 • The Finnish success in PISA - And some reasons behind it. PISA 2000. (Jouni Välijärvi, Pirjo Linnakylä, Pekka Kupari, Pasi Reinikainen, Inga Arffman). 2002.
 • De Finländska framgångarna i PISA - Några orsaker - PISA 2000. (Jouni Välijärvi, Pirjo Linnakylä, Pekka Kupari, Pasi Reinikainen, Inga Arffman). 2003.
 • The problem of equivalence in translating texts in international reading literacy studies. A Text analytic study of three English and Finnish texts used in the PISA 2000 reading test. (Inga Arffman). 2007.
 • School differences and inequities in educational outcomes. PISA 2000 results of reading literacy in Finland. (Antero Malin). 2005.

Muita Koulutuksen tutkimuslaitoksen PISA-julkaisuja:

 • Equity and excellence. Evidence for policy formulation to reduce the difference in PISA performance between Swedish speaking and Finnish speaking students in Finland (Satya Brink, Kari Nissinen, Jouni Vettenranta)
 • Jämlikhet och resultat. Forskningsresultat som kan användas för att minska skillnaderna i PISA-prestationer mellan svenskspråkiga och finskspråkiga elever. (Satya Brink, Kari Nissinen, Jouni Vettenranta)
 • Translating International Achievement Tests: Translators’ View. (Inga Arffman)

Myös näitä PISA-julkaisuja saa Koulutuksen tutkimuslaitoksesta:

 • Northern lights on PISA - Unity and diversity in the Nordic countries in PISA 2000 Svein Lie - Pirjo Linnakylä - Astrid Roe (Ed.)
  2003. 19,00 euroa. 166 s. Tilausnumero E012.
 • Arvon mekin ansaitsemme - Kansainvälinen arviointi suomalaisen koulun kehittämiseksi Pirjo Linnakylä & Jouni Välijärvi
  PS-kustannus 2005. 318 s. 32 euroa. Tilausnro E014. Saatavilla vain painettuna

Ulkopuolella julkaistuja: