Julkaisut

Pöysä-Tarhonen, J., Awwal, N., Häkkinen, P., & Otieno, S. (2021). Joint attention behaviour in remote collaborative problem solving : exploring different attentional levels in dyadic interaction. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 16. https://doi.org/10.1186/s41039-021-00160-0 Open Access

Valtonen, Teemu; Hoang, Nhi; Sointu, Erkko; Näykki, Piia; Virtanen, Anne; Pöysä-Tarhonen, Johanna; Häkkinen, Päivi; Järvelä, Sanna; Mäkitalo, Kati; Kukkonen, Jari (2021). How pre-service teachers perceive their 21st-century skills and dispositions : A longitudinal perspective. Computers in Human Behavior, 116, 106643. DOI: 10.1016/j.chb.2020.106643 Open Access

Häkkinen, Päivi; Virtanen, Tuomo; Virtanen, Anne; Näykki, Piia; Pöysä-Tarhonen, Johanna; Niilo-Rämä, Mikko; Järvelä, Sanna (2020). Finnish pre-service teachers’ perceptions of their strategic learning skills and collaboration dispositions. Journal of Education for Teaching, 46 (1), 71-86. DOI: 10.1080/02607476.2019.1708628 Open Access

Pöysä-Tarhonen, Johanna; Awwal, Nafisa; Häkkinen, Päivi; Otieno, Suzanne (2020). From monitoring to sharing of attention in dyadic interaction : The affordances of gaze data to better understand social aspects of remote collaborative problem solving. In So, Hyo-Jeong; Rodrigo, Ma. Mercedes; Mason, Jon; Mitrovic, Antonija (Eds.) ICCE 2020 : Proceedings of the 28th International Conference on Computers in Education, Volume I (pp. 109-118). Jhongli City: Asia-Pacific Society for Computers in Education. https://apsce.net/upfile/icce2020/ICCE%202020%20Proceedings%20-%20Volume%20I%20v4.pdf Open Access

Autere, N., Talvinen, A., Hankala, M., & Pöysä-Tarhonen, J. (2019). Esteettömyys digitaalisissa ympäristöissä kielellisten erityisvaikeuksien näkökulmasta. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 29 (2), 23-37. Open Access

Häkkinen, P., Kiili, C., Hautala, J., Pöysä-Tarhonen, J., Kanniainen, L., & Leppänen, P. H. T. (2019). Lukemisen ja oppimisen vaikeudet digitaalisissa ympäristöissä. In T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen, & T. Siiskonen (Eds.), Oppimisen vaikeudet (pp. 206-221). Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Kostiainen, E., & Pöysä-Tarhonen, J. (2019). Meaningful Learning in Teacher Education, Characteristics of. In M. A. Peters (Ed.), Encyclopedia of Teacher Education. Springer. doi:10.1007/978-981-13-1179-6_50-1 Open Access

Vesisenaho, M., Juntunen, M., Häkkinen, P., Pöysä-Tarhonen, J., Fagerlund, J., Miakush, I., & Parviainen, T. (2019). Virtual Reality in Education : Focus on the Role of Emotions and Physiological Reactivity. Journal of Virtual Worlds Research, 12 (1). doi:10.4101/jvwr.v12i1.7329 Open Access

Virtanen, Anne; Niilo-Rämä, Mikko; Pöysä-Tarhonen, Johanna; Häkkinen, Päivi (2019). Pitkittäistutkimus luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumisesta yhdessä työskentelyyn. Kasvatus, 50 (4), 342-355.

Ahonen, A., Häkkinen, P., & Pöysä-Tarhonen, J. (2018). Collaborative Problem Solving in Finnish Pre-service Teacher Education : A Case Study. In E. Care, P. Griffin, & M. Wilson (Eds.), Assessment and Teaching of 21st Century Skills : Research and Applications (pp. 119-130). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-65368-6_7 Open Access

Pöysä-Tarhonen, J., Care, E., Awwal, N., & Häkkinen, P. (2018). Pair interactions in online assessments of collaborative problem solving : case-based portraits. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 13, 12. doi:10.1186/s41039-018-0079-7 Open Access

Näykki, P., Isohätälä, J., Järvelä, S., Pöysä-Tarhonen, J., & Häkkinen, P. (2017). Facilitating socio-cognitive and socio-emotional monitoring in collaborative learning with a regulation macro script – an exploratory study. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 12 (3), 251-279. doi:10.1007/s11412-017-9259-5 Open Access

Pöysä-Tarhonen, J., Care, E., Awwal, N., & Häkkinen, P. (2017). Case-based Portraits of Contrasting Micro-Interaction Processes During Online Assessment of Collaborative Problem Solving. In W. Chen, J.-C. Yang, A. F. M. Ayub, S. L. Wong, & A. Mitrovic (Eds.), ICCE 2017 : 25th International Conference on Computers in Education. "Technology and Innovation: Computer-based Educational Systems for the 21st Century" (pp. 146-155). Taoyuan City: Asia-Pacific Society for Computers in Education. Open Access

Valtonen, T., Sointu, E. T., Kukkonen, J., Häkkinen, P., Järvelä, S., Ahonen, A., . . . Mäkitalo-Siegl, K. (2017). Insights into Finnish first-year pre-service teachers’ twenty-first century skills. Education and Information Technologies, 22 (5), 2055-2069. doi:10.1007/s10639-016-9529-2 Open Access

Hähkiöniemi, M., Fenyvesi, K., Pöysä-Tarhonen, J., Tarnanen, M., Häkkinen, P., Kauppinen, M., . . . , & Nieminen, P. (2016). Mathematics Learning through Arts and Collaborative Problem-Solving : The Princess and the Diamond-Problem. In E. Torrence, B. Torrence, C. H. Séquin, D. McKenna, K. Fenyvesi, & R. Sarhangi (Eds.), Proceedings of Bridges 2016 : Mathematics, Music, Art, Architecture, Education, Culture. Bridges Finland (pp. 97-104). Phoenix: Tessellations Publishing. http://archive.bridgesmathart.org/2016/bridges2016-97.pdf Open Access

Pöysä-Tarhonen, J., Care, E., Awwal, N., Häkkinen, P., & Ahonen, A. (2016). Tracking student teachers’ technology-enhanced collaborative problem solving : Combining objective assessment data with subjective verbal reporting. In C.-K. Looi, J. Polman, U. Cress, & P. Reimann (Eds.), Transforming Learning, Empowering Learners : The 12th International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2016. Volume 2 (pp. 839-842). International Society of the Learning Sciences. https://www.isls.org/icls/2016/docs/ICLS2016_Volume_2.pdf Open Access

Pöysä-Tarhonen, J., Elen, J., & Tarhonen, P. (2016). Student teams’ development over time: tracing the relationship between the quality of communication and teams’ performance. Higher Education Research and Development, 35 (4), 787-799. doi:10.1080/07294360.2015.1137887 Open Access

Näykki, P., Pöysä-Tarhonen, J., Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2015). Enhancing Teacher Education Students’ Callaborative Problem-Solving and Shared Regulation of Learning. In O. Lindwall, P. Häkkinen, T. Koschmann, P. Tchounikine, & S. Ludvigsen (Eds.), Exploring the Material Conditions of Learning : The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015. Conference proceedings, Volume 2 (pp. 514-517). Gothenburg: International Society of the Learning Sciences. https://www.isls.org/cscl2015/papers/CSCL2015ProceedingsVolume2.pdf Open Access

Arvaja, M., & Pöysä-Tarhonen, J. (2013). Tracing discursive processes of shared knowledge construction in a technology-enhanced higher education setting. Interactive Learning Environments, 21 (4), 321-337. doi:10.1080/10494820.2011.559171

Pöysä-Tarhonen, J. (2012). Microculture of learning environments. In N. M. Seel (Ed.), Encyclopedia of the Sciences of Learning (pp. 2263-2265). New York: Springer.

Jäppinen, A.-K., Kiuttu, K., & Pöysä-Tarhonen, J. (2011). Jaettu pedagoginen johtajuus organisaation muutosvaiheessa. In A. Eteläpelto, T. Heiskanen, & K. Collin (Eds.), Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa (pp. 199-224). Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Elen, J., Clarebout, G., Sarfo, F. K., Louw, L. P. (., Pöysä-Tarhonen, J., & Stassens, N. (2010). ‘Computer’ and ‘Information and Communication Technology’: Students’ Culture Specific Interpretations. Educational Technology & Society, 13 (4), 227-239.

Häkkinen, P., Arvaja, M., Hämäläinen, R., & Pöysä, J. (2010). Scripting Computer-Supported Collaborative Learning: A Review of SCORE Studies. In B. Ertl (Ed.), E-Collaborative Knowledge Construction: Learning from Computer-Supported and Virtual Environments (pp. 180-194). IGI Global.

Pöysä-Tarhonen, J., & Toivanen, H. (2010). How team companies evolve in technology-rich, collective educational milieu? Studying emerging dreams (i.e. future beliefs) of team entrepreneurhip and thedevelopment of friend leadership over time. In Proceedings of EBRF 2009.

Pöysä-Tarhonen, J., Toivanen, H., Elen, J., Tarhonen, P., Hirvanen, M., & Kymäläinen, T. (2010). Emerging student team companies: Studying the quality of dialogue and collaborative learning. In The Proceedings of the 3rd International FINPIN Conference- Innovation and Entrepreneurship in Universities.

Pöysä, J., & Häkkinen, P. (2009). Designing for contemporary technology-enhanced learning communities. In H. Isomäki, P. Häkkinen, & J. Viteli (Eds.), Future Educational Technologies (pp. 29-41). Jyväskylä, Finland: University Printing House Jyväskylä.

Pöysä, J., & Lowyck, J. (2008). Communities in technology-enhanced environments for learning. In P. Rogers, G. Berg, J. Boettcher, C. Howard, L. Justice, & K. Schenk (Eds.), Encyclopedia of Distance Learning (pp. 345-355).

Pöysä, J. (2007). Teknologiatuetun oppimisyhteisön erityispiirteitä korkeakouluopiskelijoiden kokemina. Peda-forum , 14 (1), 52-55.

Pöysä, J., Hurme, T.-R., Launonen, A., Hämäläinen, T., Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2007). Millaista on laadukas yhteisöllinen oppiminen verkossa? Osallistujalähtöinen näkökulma yhteisöllisen oppimisen ja toiminnan käytänteisiin Suomen virtuaaliyliopiston tieteenalaverkostojen verkkokursseilla. : Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö.

Pöysä, J. (2006). University students' experiences in the early phases of community building in virtual learning environment. The contents of shared intellectual activity. In G. Clarebout, & J. Elen (Eds.), Avoiding simplicity, confronting complexity. Advancies in studying and designing (computer-based) powerful learning environments (pp. 255-264). Rotterdam: Sense Publishers.

Pöysä, J. (2006). In search for the conceptual origin of university students' community in a confluence of on- and offline learning environments. Etnographies in technology-rich, multi-sited fields of study. : Katholieke Universiteit Leuven.

Mäkitalo, K., Pöysä, J., Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2005). Mechanisms of grounding processes in online conferences: A case study in teacher education. In R. Nata (Ed.), Issues in Higher Education (pp. 115-146). New York: Nova Science.

Pöysä, J., & Lowyck, J. (2005). Learning communities in virtual environments. In C. Howard, J. Boettcher, L. Justice, K. Schenk, P. Rogers, & G. Berg (Eds.), Encyclopedia of Distance Learning (pp. 1217-1222). Hershey, P.A.: Idea Group Reference.

Pöysä, J., Lowyck, J., & Häkkinen, P. (2005). Learning together "There". Hybrid "Place" as a conceptual vantage point for understanding virtual learning communities in higher education context. PscyhNology Journal, 3 (2), 162-180. http://www.psychnology.org

Lowyck, J., & Pöysä, J. (2003). Communities of learners: leergemeenschappen als context voor opleiding en ontwikkeling. Opleiding & Ontwikkeling, 16 (maart 2003), 9-12.

Lowyck, J., Pöysä, J., & Merriënboer, J. V. (2003). Conditions of ICT-based design for learning communities. Technology, Instruction, Cognition & Learning, 1 (1), 1-30.

Lowyck, J., Pöysä, J., & van Merriënboer, J. (2003). Conditions of ICT-based design for learning communities. In P. Attewell, & N. M. Seel (Eds.), Disadvantaged teens and computer technologies (pp. 177-202). Münster: Waxmann.

Pöysä, J., Mäkitalo, K., & Häkkinen, P. (2003). A participant experience method for illustrating individual' experience in the course of an evolving virtual community. In B. Wasson, S. Ludvigsen, & U. Hoppe (Eds.), Designing for Change in Networked Learning Environments (pp. 451-460). Dortrecht: Kluwer Academic Publishers.

Pöysä, J., & Lowyck, J. (2001). Design of collaborative learning environments. Computers in Human Behaviour, 17 (5-6), 507-516..