Julkaisut

Hämäläinen, R., De Wever, B., Nissinen, K., & Cincinnato, S. What makes the difference : PIAAC as a resource for understanding the problem-solving skills of Europe's higher-education adults. Computers and Education, 129, 27-36 (2019). doi:10.1016/j.compedu.2018.10.013 Open access

Nissinen, K., & Rautopuro, J. Kunnia työn sankareille! : arviointitutkimusten arki on arkista. Ruusupuiston kärkiuutiset (2019)., 2019). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2019/2 Open access

Skaniakos, T., Honkimäki, S., Kallio, E., Nissinen, K., & Tynjälä, P. Study guidance experiences, study progress, and perceived learning outcomes of Finnish university students. European Journal of Higher Education, 9 (2), 203-218 (2019). doi:10.1080/21568235.2018.1475247 Open access

Brink, S., & Nissinen, K. The challenge for equity and excellence in bilingual Finland : evidence for future successful action. : University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research (2018). Open access

Harju-Luukkainen, H., Tarnanen, M., Nissinen, K., & Vettenranta, J. Economic, social and cultural status (ESCS) and mathematics performance of immigrant students’ in the Finnish metropolitan area in PISA 2012. In Nordic Dialogues on Children and Families (pp. 108-125). Routledge (2018).

Hiltunen, J., & Nissinen, K. Erinomaiset matematiikan osaajat. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 213-234). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2018). Open access

Keinänen, M., Ursin, J., & Nissinen, K. How to measure students’ innovation competences in higher education : Evaluation of an assessment tool in authentic learning environments. Studies in Educational Evaluation, 58, 30-36 (2018). doi:10.1016/j.stueduc.2018.05.007

Kärkkäinen, T., Juutinen, S., Saarela, M., & Nissinen, K. Lokidatan käyttö oppilaiden profiloimisessa - sovellus matematiikan PISA-aineistoon. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 259-289). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2018). Open access

Lehtinen, A., & Nissinen, K. Tutkimuksellisuus luonnontieteissä ja sen yhteys luonnontieteelliseen osaamiseen Suomessa. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 175-194). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2018). Open access

Leino, K., & Nissinen, K. Suomalaisoppilaiden lukemiseen sitoutuminen, taustatekijät ja lukutaito : yhteyksien etsiminen polkuanalyysillä. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 39-67). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2018). Open access

Nissinen, K., Rautopuro, J., & Puhakka, E. PISA-tutkimuksen metodologiasta. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 345-378). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2018). Open access

Nissinen, K., & Vuorinen, R. Alueelliset erot luonnontieteiden osaamisessa ja niitä selittävät tekijät : oppilaanohjauksella on merkitystä. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 69-95). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2018). Open access

Sirén, M., Leino, K., & Nissinen, K. Nuorten media-arki ja lukutaito : PISA 2015. Koulutuksen tutkimuslaitos; Sanomalehtien liitto (2018). https://www.sanomalehdet.fi/_file/download/attachment/e7ecebc2-83ea-41... Open access

Tikkanen, T., & Nissinen, K. Drivers of job-related learning among low-educated employees in the Nordic countries. International Journal of Lifelong Education, 37 (5), 615-632 (2018). doi:10.1080/02601370.2018.1554720

Wester, A., Kavli, A.-B., Reimer, D., Jensen, S. S., Kjeldsen, C., Nilsen, T., . . . Vettenranta, J. Northern Lights on TIMSS and PISA 2018. : Nordic Council of Ministers (2018). doi:10.6027/TN2018-524 Open access

Billington, M. G., Nissinen, K., & Gabrielsen, E. When Investment in Basic Skills Gives Negative Returns. Adult Education Quarterly, 67 (2), 136-154 (2017). doi:10.1177/0741713617692413 Open access

Hämäläinen, R., De Wever, B., Nissinen, K., & Cincinnato, S. Understanding adults’ strong problem-solving skills based on PIAAC. Journal of Workplace Learning, 29 (7/8), 537-553 (2017). doi:10.1108/JWL-05-2016-0032 Open access

Leino, K., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. Lukutaito luodaan yhdessä : kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). : Koulutuksen tutkimuslaitos (2017). Open access

Mehtälä, A., Sääkslahti, A., Soini, A., Tammelin, T., Kulmala, J., Villberg, J., . . . , & Poskiparta, M. The effect of the cluster randomized HIPPA intervention on childcare children’s overall physical activity. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 9 (4), 89-111 (2017). doi:10.29359/BJHPA.09.4.08 Open access

Harju-Luukkainen, H., Tarnanen, M., & Nissinen, K. Monikieliset oppilaat koulussa : eri kieliryhmien sisäinen ja ulkoinen motivaatio sekä sen yhteys matematiikan osaamiseen PISA 2012 -arvioinnissa. In A. Huhta, & R. Hildén (Eds.), Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa (pp. 167-183). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (2016). Open access

Kupari, P., & Nissinen, K. Explanatory factors behind Finnish students' mathematics performance. In L. Eronen, & B. Zimmermann (Eds.), Mathematics and Education : Learning, Technology, Assessment. Festschrift in Honour of Lenni Haapasalo (pp. 67-86). VTM-Verlag (2016).

Nissinen, K., & Vuorinen, R. PISA-tutkimus: Suomessa urasuunnittelutaitoja opitaan koulussa. Ruusupuiston uutiset (2016)., 2016). Open access

Tikkanen, T., & Nissinen, K. Participation in job-related lifelong learning among well-educated employees in the Nordic countries. International Journal of Lifelong Education, 35 (3), 216-234 (2016). doi:10.1080/02601370.2016.1165749 Open access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. Lapsuudesta eväät oppimiseen : neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2016). Open access

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., . . . Vainikainen, M.-P. PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2016). Open access

Hyytinen, H., Nissinen, K., Ursin, J., Toom, A., & Lindblom-Ylänne, S. Problematising the equivalence of the test results of performance-based critical thinking tests for undergraduate students. Studies in Educational Evaluation, 44 (March), 1-8 (2015). doi:10.1016/j.stueduc.2014.11.001

Säälik, Ü., Nissinen, K., & Malin, A. Learning strategies explaining differences in reading proficiency. Findings of Nordic and Baltic countries in PISA 2009. Learning and Individual Differences, 42, 36-43 (2015). doi:10.1016/j.lindif.2015.08.025

Välijärvi, J., Kupari, P., Ahonen, A., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Leino, K., . . . Vuorinen, R. Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 tutkimustuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2015). Open access

Hansen, K. Y., Gustafsson, J.-E., Rosén, M., Sulkunen, S., Nissinen, K., Kupari, P., . . . Hole, A. Northern Lights on TIMSS and PIRLS 2011. Differences and similarities in the Nordic countries. : Nordisk Ministerråd (2014). doi:10.6027/TN2014-528

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Stolt, S., & Vettenranta, J. PISA 2012 : resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland. : Jyväskylä universitet, pedagogiska forskningsinstitutet (2014). https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D111.pdf Open access

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Stolt, S., & Vettenranta, J. PISA 2012 : resultatnivån i de åländska skolorna. : Jyväskylä universitet, pedagogiska forskningsinstitutet (2014). Open access

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Sulkunen, S., Suni, M., & Vettenranta, J. Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen : selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012 -tutkimuksessa. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos (2014). Open access

Pekkala, N., Knott, E., Kotiaho, J. S., Nissinen, K., & Puurtinen, M. The effect of inbreeding rate on fitness, inbreeding depression and heterosis over a range of inbreeding coefficients. Evolutionary Applications, 7 (9), 1107-1119 (2014). doi:10.1111/eva.12145 Open access

Sjögren, T., Nissinen, K., Järvenpää, S., Ojanen, M., Vanharanta, H., & Mälkiä, E. Effects of workplace physical exercise intervention on the physical perceived and measured physical functioning among office workers: A cluster randomized controlled cross-over design. International journal of physical medicine and rehabilitation, 2 (6), 238 (2014). doi:10.4172/2329-9096.1000238 Open access

Sulkunen, S., & Nissinen, K. Suomalaisnuorten lukijaprofiilit. Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, 45 (1), 34-48 (2014).

Sweet, R., Nissinen, K., & Vuorinen, R. An analysis of the career development items in PISA 2012 and of their relationship to the characteristics of countries, shools, students and families. : University of Jyväskylä (2014). http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-rese... Open access

Brink, S., Nissinen, K., & Vettenranta, J. Equity and excellence: evidence for policy formulation to reduce the difference in PISA performance between Swedish speaking and Finnish speaking students in Finland. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2013). Open access

Brink, S., Nissinen, K., & Vettenranta, J. Jämlikhet och resultat: forskiningsresultat som kan användas för att minska skillnaderna i PISA-prestationer mellan svenskspråkiga och finskspråkiga elever. : Jyväskylä Universitet, Pedagogiska forskningsinsitutet (2013). Open access

Komonen, A., Henttonen, H., Huitu, O., & Nissinen, K. Curvilinear interspecific density-range size relationship in small mammals in Finland. Journal of Biogeography, 40, 1194-1201 (2013). doi:10.1111/jbi.12078

Kupari, P., & Nissinen, K. Background factors behind mathematics achievement in Finnish education context: Explanatory models based on TIMSS 1999 and TIMSS 2011 data. In 5th IEA International Research Conference (IRC-2013). International Association for the Evaluation of Educational Achievement (2013). Open access

Kupari, P., Välijärvi, J., Andersson, L., Arffman, I., Nissinen, K., Puhakka, E., & Vettenranta, J. PISA 12 : ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö (2013). Open access

Säälik, Ü., Malin, A., & Nissinen, K. The role of learning strategies in PISA 2009 in Estonia: metacognitive skillfulness giving readers a head start. In J. Mikk, M. Veisson, & P. Luik (Eds.), Change in teaching and learning (pp. 65-82). Frankfurt am Main: Peter Lang publishing group (2013).

Kupari, P., Sulkunen, S., Vettenranta, J., & Nissinen, K. Enemmän iloa oppimiseen: neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainväliset PIRLS- ja TIMSS-tutkimukset Suomessa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2012).

Kupari, P., Vettenranta, J., & Nissinen, K. Oppijalähtöistä pedagogiikkaa etsimään: kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2012).

Pekkala, N., Knott, E., Kotiaho, J. S., Nissinen, K., & Puurtinen, M. The benefits of interpopulation hybridization diminish with increasing divergence of small populations. Journal of Evolutionary Biology, 25 (11), 2181-2193 (2012).

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Kupari, P., Nissinen, K., Leino, K., & Harju-Luukkainen, H. Kestääkö osaamisen pohja?: PISA 09. : Opetus- ja kulttuuriministeriö (2012). Open access

Harju-Luukkainen, H., & Nissinen, K. Inequality in Educational Outcome in Finland: Why do the Finnish-speaking Students Outperform the Swedish-speaking Ones? Evidence from PISA 2009. In LICE 2011 Proceedings (pp. 272-278). London: London International Conference on Education (LICE 2011) (2011).

Harju-Luukkainen, H., & Nissinen, K. Åländska: 15-åriga elevers resultatnivå i PISA 2009 -undersökningen. : Jyväskylä universitet (2011).

Harju-Luukkainen, H., & Nissinen, K. Finlandssvenska 15-åriga elevers resultatnivå i PISA 2009 -undersökningen. : Jyväskylä universitet (2011).

Leppänen, S., Pitkänen-Huhta, A., Nikula, T., Kytölä, S., Törmäkangas, T., Nissinen, K., . . . Jousmäki, H. National survey on the English language in Finland: Uses, meanings and attitudes. : Helsingin yliopisto (2011). Open access

Nissinen, K., & Välijärvi, J. Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden ennakoinnin tuloksia. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2011). Open access

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Kupari, P., Nissinen, K., . . . , & Reinikainen, P. PISA09. Ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö (2010).