Julkaisut

Hämäläinen, Raija; Nissinen, Kari; Mannonen, Joonas; Lämsä, Joni; Leino, Kaisa; Taajamo, Matti (2021). Understanding teaching professionals' digital competence : What do PIAAC and TALIS reveal about technology-related skills, attitudes, and knowledge?. Computers in Human Behavior, 117, 106672. DOI: 10.1016/j.chb.2020.106672 Open Access

Sulkunen, Sari; Nissinen, Kari; Malin, Antero (2021). The role of informal learning in adults' literacy proficiency. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, Pre-published. DOI: 10.3384/rela.2000-7426.1325 Open Access

Ursin, Jani; Hyytinen, Heidi; Silvennoinen, Kaisa; Palonen, Maarit; Kleemola, Katri; Toom, Auli; Nissinen, Kari (2021). Korkeakouluopiskelijoiden geneeristen taitojen arviointi : Kappas!-hankkeen tuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2021:6. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-892-2 Open Access

Laine, Kati; Ahonen, Arto K.; Nissinen, Kari (2020). PISA 18 : talousosaaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2020:18. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-827-4 Open Access

Nygren H.; Nissinen K.; Rautopuro J.; Mäkitalo K.; Ullakko K. (2020). Skills Behind the Robotics : How to Re-educate Workers for the Future. In Moro, Michele; Alimisis, Dimitris; Iocchi, Luca (Eds.) Edurobotics 2018 : Educational Robotics in the Context of the Maker Movement, Advances in Intelligent Systems and Computing, 946. Cham: Springer, 197-200. DOI: 10.1007/978-3-030-18141-3_16 Open Access

Rautopuro, Juhani; Nissinen, Kari (2020). Suomalaisten talousosaaminen : kunnossa vai retuperällä?. Talous & yhteiskunta, 48 (4), 44-49. https://labour.fi/t&y/suomalaisten-talousosaaminen-kunnossa-vai-retuperalla/ Open Access

Vettenranta, Jouni; Hiltunen, Jenna; Kotila, Jenni; Lehtola, Piia; Nissinen, Kari; Puhakka, Eija; Pulkkinen, Jonna; Ström, Antti (2020). Perustaidoista vauhtia koulutielle : Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73016 Open Access

Hämäläinen, R., De Wever, B., Nissinen, K., & Cincinnato, S. (2019). What makes the difference : PIAAC as a resource for understanding the problem-solving skills of Europe's higher-education adults. Computers and Education, 129, 27-36. doi:10.1016/j.compedu.2018.10.013 Open Access

Nissinen, K., & Rautopuro, J. (2019). Kunnia työn sankareille! : arviointitutkimusten arki on arkista. Ruusupuiston kärkiuutiset. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2019/2 Open Access

Nygren, H., Nissinen, K., Hämäläinen, R., & De Wever, B. (2019). Lifelong learning : Formal, non-formal and informal learning in the context of the use of problem-solving skills in technology rich environments. British Journal of Educational Technology, 50 (4), 1759-1770. doi:10.1111/bjet.12807 Open Access

Skaniakos, T., Honkimäki, S., Kallio, E., Nissinen, K., & Tynjälä, P. (2019). Study guidance experiences, study progress, and perceived learning outcomes of Finnish university students. European Journal of Higher Education, 9 (2), 203-218. doi:10.1080/21568235.2018.1475247 Open Access

Brink, S., & Nissinen, K. (2018). The challenge for equity and excellence in bilingual Finland : evidence for future successful action. : University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research. Open Access

Harju-Luukkainen, H., Tarnanen, M., Nissinen, K., & Vettenranta, J. (2018). Economic, social and cultural status (ESCS) and mathematics performance of immigrant students’ in the Finnish metropolitan area in PISA 2012. In Nordic Dialogues on Children and Families (pp. 108-125). Routledge.

Hiltunen, J., & Nissinen, K. (2018). Erinomaiset matematiikan osaajat. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 213-234). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Keinänen, M., Ursin, J., & Nissinen, K. (2018). How to measure students’ innovation competences in higher education : Evaluation of an assessment tool in authentic learning environments. Studies in Educational Evaluation, 58, 30-36. doi:10.1016/j.stueduc.2018.05.007

Kärkkäinen, T., Juutinen, S., Saarela, M., & Nissinen, K. (2018). Lokidatan käyttö oppilaiden profiloimisessa - sovellus matematiikan PISA-aineistoon. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 259-289). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Lehtinen, A., & Nissinen, K. (2018). Tutkimuksellisuus luonnontieteissä ja sen yhteys luonnontieteelliseen osaamiseen Suomessa. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 175-194). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Leino, K., & Nissinen, K. (2018). Suomalaisoppilaiden lukemiseen sitoutuminen, taustatekijät ja lukutaito : yhteyksien etsiminen polkuanalyysillä. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 39-67). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Nissinen, K., & Vuorinen, R. (2018). Alueelliset erot luonnontieteiden osaamisessa ja niitä selittävät tekijät : oppilaanohjauksella on merkitystä. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 69-95). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Nissinen, K., Rautopuro, J., & Puhakka, E. (2018). PISA-tutkimuksen metodologiasta. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 345-378). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Sirén, M., Leino, K., & Nissinen, K. (2018). Nuorten media-arki ja lukutaito : PISA 2015. Koulutuksen tutkimuslaitos; Sanomalehtien liitto. https://www.sanomalehdet.fi/_file/download/attachment/e7ecebc2-83ea-4184-bee4-a4fcb7cb0d92/Nuorten%20media-arki%20ja%20lukutaito%20-tutkimusraportti.pdf Open Access

Tikkanen, T., & Nissinen, K. (2018). Drivers of job-related learning among low-educated employees in the Nordic countries. International Journal of Lifelong Education, 37 (5), 615-632. doi:10.1080/02601370.2018.1554720 Open Access

Wester, A., Kavli, A.-B., Reimer, D., Jensen, S. S., Kjeldsen, C., Nilsen, T., . . . Vettenranta, J. (2018). Northern Lights on TIMSS and PISA 2018. : Nordic Council of Ministers. doi:10.6027/TN2018-524 Open Access

Billington, M. G., Nissinen, K., & Gabrielsen, E. (2017). When Investment in Basic Skills Gives Negative Returns. Adult Education Quarterly, 67 (2), 136-154. doi:10.1177/0741713617692413 Open Access

Hämäläinen, Raija; De Wever, Bram; Nissinen, Kari; Cincinnato, Sebastiano (2017). Understanding adults’ strong problem-solving skills based on PIAAC. Journal of Workplace Learning, 29 (7/8), 537-553. DOI: 10.1108/JWL-05-2016-0032 Open Access

Leino, K., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. (2017). Lukutaito luodaan yhdessä : kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). : Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Mehtälä, A., Sääkslahti, A., Soini, A., Tammelin, T., Kulmala, J., Villberg, J., . . . , & Poskiparta, M. (2017). The effect of the cluster randomized HIPPA intervention on childcare children’s overall physical activity. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 9 (4), 89-111. doi:10.29359/BJHPA.09.4.08 Open Access

Harju-Luukkainen, H., Tarnanen, M., & Nissinen, K. (2016). Monikieliset oppilaat koulussa : eri kieliryhmien sisäinen ja ulkoinen motivaatio sekä sen yhteys matematiikan osaamiseen PISA 2012 -arvioinnissa. In A. Huhta, & R. Hildén (Eds.), Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa (pp. 167-183). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys. Open Access

Kupari, P., & Nissinen, K. (2016). Explanatory factors behind Finnish students' mathematics performance. In L. Eronen, & B. Zimmermann (Eds.), Mathematics and Education : Learning, Technology, Assessment. Festschrift in Honour of Lenni Haapasalo (pp. 67-86). VTM-Verlag.

Nissinen, K., & Vuorinen, R. (2016). PISA-tutkimus: Suomessa urasuunnittelutaitoja opitaan koulussa. Ruusupuiston uutiset. Open Access

Tikkanen, T., & Nissinen, K. (2016). Participation in job-related lifelong learning among well-educated employees in the Nordic countries. International Journal of Lifelong Education, 35 (3), 216-234. doi:10.1080/02601370.2016.1165749 Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. (2016). Lapsuudesta eväät oppimiseen : neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., . . . Vainikainen, M.-P. (2016). PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Hyytinen, H., Nissinen, K., Ursin, J., Toom, A., & Lindblom-Ylänne, S. (2015). Problematising the equivalence of the test results of performance-based critical thinking tests for undergraduate students. Studies in Educational Evaluation, 44 (March), 1-8. doi:10.1016/j.stueduc.2014.11.001

Säälik, Ü., Nissinen, K., & Malin, A. (2015). Learning strategies explaining differences in reading proficiency. Findings of Nordic and Baltic countries in PISA 2009. Learning and Individual Differences, 42, 36-43. doi:10.1016/j.lindif.2015.08.025

Välijärvi, J., Kupari, P., Ahonen, A., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Leino, K., . . . Vuorinen, R. (2015). Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 tutkimustuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Hansen, K. Y., Gustafsson, J.-E., Rosén, M., Sulkunen, S., Nissinen, K., Kupari, P., . . . Hole, A. (2014). Northern Lights on TIMSS and PIRLS 2011. Differences and similarities in the Nordic countries. : Nordisk Ministerråd. doi:10.6027/TN2014-528

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Stolt, S., & Vettenranta, J. (2014). PISA 2012 : resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland. : Jyväskylä universitet, pedagogiska forskningsinstitutet. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D111.pdf Open Access

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Stolt, S., & Vettenranta, J. (2014). PISA 2012 : resultatnivån i de åländska skolorna. : Jyväskylä universitet, pedagogiska forskningsinstitutet. Open Access

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Sulkunen, S., Suni, M., & Vettenranta, J. (2014). Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen : selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012 -tutkimuksessa. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Pekkala, N., Knott, E., Kotiaho, J. S., Nissinen, K., & Puurtinen, M. (2014). The effect of inbreeding rate on fitness, inbreeding depression and heterosis over a range of inbreeding coefficients. Evolutionary Applications, 7 (9), 1107-1119. doi:10.1111/eva.12145 Open Access

Sjögren, T., Nissinen, K., Järvenpää, S., Ojanen, M., Vanharanta, H., & Mälkiä, E. (2014). Effects of workplace physical exercise intervention on the physical perceived and measured physical functioning among office workers: A cluster randomized controlled cross-over design. International journal of physical medicine and rehabilitation, 2 (6), 238. doi:10.4172/2329-9096.1000238 Open Access

Sulkunen, S., & Nissinen, K. (2014). Suomalaisnuorten lukijaprofiilit. Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, 45 (1), 34-48.

Sulkunen, S., Nissinen, K., & Kupari, P. (2014). Characteristics of low and top performers in reading and mathematics. Exploratory analysis of 4th grade PIRLS and TIMSS data in the Nordic countries. In K. Y. Hansen, J.-E. Gustafsson, M. Rosén, S. Sulkunen, K. Nissinen, P. Kupari, . . . A. Hole (Eds.), Northern Lights on TIMSS and PIRLS 2011. Differences and similarities in the Nordic countries. Kööpenhamina: Nordisk Ministerråd. doi:10.6027/TN2014-528

Sweet, R., Nissinen, K., & Vuorinen, R. (2014). An analysis of the career development items in PISA 2012 and of their relationship to the characteristics of countries, shools, students and families. : University of Jyväskylä. http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-research-paper-no.-1-pisa/ Open Access

Brink, S., Nissinen, K., & Vettenranta, J. (2013). Equity and excellence: evidence for policy formulation to reduce the difference in PISA performance between Swedish speaking and Finnish speaking students in Finland. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Brink, S., Nissinen, K., & Vettenranta, J. (2013). Jämlikhet och resultat: forskiningsresultat som kan användas för att minska skillnaderna i PISA-prestationer mellan svenskspråkiga och finskspråkiga elever. : Jyväskylä Universitet, Pedagogiska forskningsinsitutet. Open Access

Komonen, A., Henttonen, H., Huitu, O., & Nissinen, K. (2013). Curvilinear interspecific density-range size relationship in small mammals in Finland. Journal of Biogeography, 40, 1194-1201. doi:10.1111/jbi.12078

Kupari, P., & Nissinen, K. (2013). Background factors behind mathematics achievement in Finnish education context: Explanatory models based on TIMSS 1999 and TIMSS 2011 data. In 5th IEA International Research Conference (IRC-2013). International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Open Access

Kupari, P., Välijärvi, J., Andersson, L., Arffman, I., Nissinen, K., Puhakka, E., & Vettenranta, J. (2013). PISA 12 : ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Säälik, Ü., Malin, A., & Nissinen, K. (2013). The role of learning strategies in PISA 2009 in Estonia: metacognitive skillfulness giving readers a head start. In J. Mikk, M. Veisson, & P. Luik (Eds.), Change in teaching and learning (pp. 65-82). Frankfurt am Main: Peter Lang publishing group.

Kupari, P., Sulkunen, S., Vettenranta, J., & Nissinen, K. (2012). Enemmän iloa oppimiseen: neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainväliset PIRLS- ja TIMSS-tutkimukset Suomessa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kupari, P., Vettenranta, J., & Nissinen, K. (2012). Oppijalähtöistä pedagogiikkaa etsimään: kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Pekkala, N., Knott, E., Kotiaho, J. S., Nissinen, K., & Puurtinen, M. (2012). The benefits of interpopulation hybridization diminish with increasing divergence of small populations. Journal of Evolutionary Biology, 25 (11), 2181-2193. doi:10.1111/j.1420-9101.2012.02594.x

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Kupari, P., Nissinen, K., Leino, K., & Harju-Luukkainen, H. (2012). Kestääkö osaamisen pohja?: PISA 09. : Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Harju-Luukkainen, H., & Nissinen, K. (2011). Finlandssvenska 15-åriga elevers resultatnivå i PISA 2009 -undersökningen. : Jyväskylä universitet.

Harju-Luukkainen, H., & Nissinen, K. (2011). Åländska: 15-åriga elevers resultatnivå i PISA 2009 -undersökningen. : Jyväskylä universitet.

Harju-Luukkainen, H., & Nissinen, K. (2011). Inequality in Educational Outcome in Finland: Why do the Finnish-speaking Students Outperform the Swedish-speaking Ones? Evidence from PISA 2009. In LICE 2011 Proceedings (pp. 272-278). London: London International Conference on Education (LICE 2011).

Leppänen, S., Pitkänen-Huhta, A., Nikula, T., Kytölä, S., Törmäkangas, T., Nissinen, K., . . . Jousmäki, H. (2011). National survey on the English language in Finland: Uses, meanings and attitudes. : Helsingin yliopisto . Open Access

Nissinen, K., & Välijärvi, J. (2011). Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden ennakoinnin tuloksia. : Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Kupari, P., Nissinen, K., . . . , & Reinikainen, P. (2010). PISA09. Ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö.