Julkaisut

Hiltunen, J., Ahonen, A., Hienonen, N., Kauppinen, H., Kotila, J., Lehtola, P., Leino, K., Lintuvuori, M., Nissinen, K., Puhakka, E., Sirén, M., Vainikainen, M.-P., & Vettenranta, J. (2023). PISA 2022 ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2023:49. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-949-3 Open Access

Leino, K., Sirén, M., Nissinen, K., & Puhakka, E. (2023). Puoli tuntia lukemista : kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2021). Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia / Koulutuksen tutkimuslaitos, 37. https://doi.org/10.17011/ktl-t/37 Open Access

Nissinen, K., Sirén, M., & Leino, K. (2023). Hur står det till med läsningen? : fjärdeklassares läsförmåga i svenskspråkiga skolor enligt PIRLS 2021-undersökningen. Jyväskylän yliopisto. Tutkimuksia / Koulutuksen tutkimuslaitos, 38. https://doi.org/10.17011/ktl-t/38 Open Access

Sirén, M., & Leino, K. (2023). Nostoja neljäsluokkalaisten lukutaitotutkimuksen tuloksista. Kielikukko, 42(4), 3-7.

Fagerlund, J., Leino, K., Kiuru, N., & Niilo-Rämä, M. (2022). Finnish teachers’ and students’ programming motivation and their role in teaching and learning computational thinking. Frontiers in Education, 7, Article 948783. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.948783 Open Access

Leino, K., & Sirén, M. (2022). Finland. In K. A. Reynolds, E. Wry, I. V. Mullis, & M. von Davier (Eds.), PIRLS 2021 Encyclopedia : Education Policy and Curriculum in Reading. TIMSS & PIRLS International Study Center. https://pirls2021.org/finland/ Open Access

Leino, K., Nissinen, K., & Sirén, M. (2022). Associations between teacher quality, instructional quality and student reading outcomes in Nordic PIRLS 2016 data. Large-scale Assessments in Education, 10, Article 25. https://doi.org/10.1186/s40536-022-00146-4 Open Access

Hämäläinen, R., Nissinen, K., Mannonen, J., Lämsä, J., Leino, K., & Taajamo, M. (2021). Understanding teaching professionals' digital competence : What do PIAAC and TALIS reveal about technology-related skills, attitudes, and knowledge?. Computers in Human Behavior, 117, Article 106672. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106672 Open Access

Kulju, P., Leino, K., & Nissinen, K. (2021). Opettaja äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla : pedagoginen toiminta eritasoisten lukijoiden arvioimana. In K. Leino, J. Rautopuro, & P. Kulju (Eds.), Lukutaito – tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti (pp. 81-111). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 Open Access

Leino, K., Kulju, P., & Nissinen, K. (2021). Printti vai digi : lukemisen media ja sen yhteys lukutaidon eri osa-alueisiin. In K. Leino, J. Rautopuro, & P. Kulju (Eds.), Lukutaito – tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti (pp. 45-79). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 Open Access

Leino, K., Lerkkanen, M.-K., & Nissinen, K. (2021). Lukustrategioiden tunnistaminen lukutaidon vahvistajana. In K. Leino, J. Rautopuro, & P. Kulju (Eds.), Lukutaito – tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti (pp. 15-43). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 Open Access

Leino, K., Puhakka, E., & Niilo-Rämä, M. (2021). Tieto- ja viestintäteknologia koulujen arjessa : ICILS Opettajapaneeli 2020 -tutkimuksen tuloksia. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8913-2 Open Access

Leino, K., Rautopuro, J., & Kulju, P. (Eds.). (2021). Lukutaito - tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 Open Access

Strietholt, R., Fraillon, J., Liaw, Y.-L., Meinck, S., Wild, J., Christensen, J., Hughes, C., Leino, K., Rozman, M., & Cortés, D. (2021). Changes in Digital Learning During a Pandemic : Findings From the ICILS Teacher Panel. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. https://www.iea.nl/sites/default/files/2021-10/ICILS_Teacher_Panel.pdf Open Access

Tarnanen, M., Ruotsalainen, J., Lerkkanen, M.-K., Sulkunen, S., Leino, K., Aro, M., & Luukka, M.-R. (2021). Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen tekstivalinnat eri opettajaryhmien kuvaamina. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 31(4), 10-28. https://bulletin.nmi.fi/2022/01/26/luku-ja-kirjoitustaidon-opetuksen-tekstivalinnat-eri-opettajaryhmien-kuvaamina/ Open Access

Leino, K. (2020). Arvioiva lukeminen kansalaistaidoksi. Kehittyvä elintarvike, 2020(6), 7. https://kehittyvaelintarvike.fi/artikkelit/mielipiteet/kolumni/arvioiva-lukeminen-kansalaistaidoksi/ Open Access

Leino, K. (2019). Lukutaidolla hyvä tulevaisuus. Rihveli, 2019(1), 25-29. https://hoay.fi/tiedotus/rihveli/ Open Access

Leino, K. Monilukutaito tietoyhteiskunnan avaintaitona. Ruusupuiston kärkiuutiset, (5). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/5-2019/2 Open Access

Leino, K., Ahonen, A. K., Hienonen, N., Hiltunen, J., Lintuvuori, M., Lähteinen, S., Lämsä, J., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E., Pulkkinen, J., Rautopuro, J., Sirén, M., Vainikainen, M.-P., & Vettenranta, J. (2019). PISA 18 : ensituloksia. Suomi parhaiden joukossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2019:40. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-678-2 Open Access

Leino, K., Rikala, J., Puhakka, E., Niilo-Rämä, M., Siren, M., & Fagerlund, J. (2019). Digiloikasta digitaitoihin : kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 2018). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7937-9 Open Access

Leino, K. (2018). Suomalaisten 4-luokkalaisten lukutaito : PIRLS 2016 -tutkimuksen keskeisiä tuloksia. Kielikukko, 37(1), 30-34. http://www.parnet.fi/~finra/Kielikukko/Kielikukko%201%202018%20www.pdf Open Access

Leino, K. Programming, blogs and videos : are these really part of literacy?. Ruusupuisto News. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/en/archive/pbavatrpoll Open Access

Leino, K. Luethan sinäkin?. Ruusupuiston uutiset, (5). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/5-2018/4 Open Access

Leino, K., & Nissinen, K. (2018). Suomalaisoppilaiden lukemiseen sitoutuminen, taustatekijät ja lukutaito : yhteyksien etsiminen polkuanalyysillä. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 39-67). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Sirén, M., Leino, K., & Nissinen, K. (2018). Nuorten media-arki ja lukutaito : PISA 2015. Koulutuksen tutkimuslaitos; Sanomalehtien liitto. https://www.sanomalehdet.fi/_file/download/attachment/e7ecebc2-83ea-4184-bee4-a4fcb7cb0d92/Nuorten%20media-arki%20ja%20lukutaito%20-tutkimusraportti.pdf Open Access

Leino, K. Ohjelmointi, blogit ja videotko lukutaitoa?. Ruusupuiston uutiset, (3). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/3-2017/4-ohjelmointi-blogit-videotko-lukutaitoa Open Access

Leino, K., & Sulkunen, S. (2017). Finland. In I. Mullis, M. Martin, S. Goh, & C. Prendergast (Eds.), PIRLS 2016 Encyclopedia : Education Policy and Curriculum in Reading. TIMSS & PIRLS International Study Center. http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/encyclopedia/countries/finland/ Open Access

Leino, K., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. (2017). Lukutaito luodaan yhdessä : kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7292-9 Open Access

Leino, K. (2016). Monipuolinen verkkotekstien käyttö tukee tekstitaitoja. In K. Leino, & O. Kallionpää (Eds.), Monilukutaitoa digiaikaan : lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet (pp. 51-63). Äidinkielen opettajain liitto. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja.

Leino, K. (2016). Monilukutaitoa harjoittavia tehtäväesimerkkejä. In K. Leino, & O. Kallionpää (Eds.), Monilukutaitoa digiaikaan : lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet (pp. 165-167). Äidinkielen opettajain liitto. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja.

Leino, K., & Kallionpää, O. (Eds.). (2016). Monilukutaitoa digiaikaan : lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet. Äidinkielen opettajain liitto. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja.

Leino, K., & Kallionpää, O. (2016). Toimittajien alkusanat. In K. Leino, & O. Kallionpää (Eds.), Monilukutaitoa digiaikaan : lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet (pp. 7-9). Äidinkielen opettajain liitto. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja.

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., Lähteinen, S., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E., Rautopuro, J., & Vainikainen, M.-P. (2016). PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2016:41. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm41.pdf Open Access

Välijärvi, J., Kupari, P., Ahonen, A., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Leino, K., Niemivirta, M., Nissinen, K., Salmela-Aro, K., Tarnanen, M., Tuominen-Soini, H., Vettenranta, J., & Vuorinen, R. (2015). Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 tutkimustuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2015:6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-334-7 Open Access

Leino, K. (2014). The relationship between ICT use and reading literacy : focus on 15-year-old Finnish students in PISA studies [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research. Tutkimuksia / Koulutuksen tutkimuslaitos, 30. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5828-2 Open Access

Leino, K. (2014). Lectio praecursoria : Tieto- ja viestintätekniikan yhteys lukutaitoon. Kielikukko, 33(4), 19-23. Open Access

Leino, K. (2013). Koti ja koulu kasvattajina – kurkistus oppilaan ja opettajan arkeen. Kasvatus, 44(2), 230-233.

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Kupari, P., Nissinen, K., Leino, K., & Harju-Luukkainen, H. (2012). Kestääkö osaamisen pohja?: PISA 09. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2012:12. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-112-1 Open Access

Leino, K., & Torvelainen, P. (2011). Kirjoittamisen taito on asiantuntijan avaintaitoja. Kasvatus, 42(4), 382-385.

Leino, K., & Kiili, C. (2010). Nuoret tarvitsevat opetusta nettimaailman tekstitaidoissa. Tekstitaidot ja uudet teknologiat -symposium 23.-24.10.2009, Jyväskylän yliopisto, Agora. Kasvatus, 41(2), 196-198.

Leino, K. (2007). ICT and literacy change in Finnish adolescents' reading culture. In P. Linnakylä, & I. Arffman (Eds.), Finnish reading literacy. When quality and equity meet (pp. 269-280). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Leino, K. (2006). Reading the Web - Students' perceptions about the Internet. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(5), 541-557. https://doi.org/10.1080/00313830600953618

Leino, K., & Malin, A. (2006). Could confidence in ICT Boost Boys’ Reading Performance. In J. Mejding, & A. Roe (Eds.), Northern Lights on PISA 2003 - a reflection from the Nordic countries (500., pp. 159-172). Nordic Council of Ministers. TemaNord 2006, 523.

Leino, K. (2005). Tietotekniikan käyttö. In P. Kupari, & J. Välijärvi (Eds.), Osaaminen kestävällä pohjalla - PISA 2003 Suomessa (pp. 173-182). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kupari, P., Välijärvi, J., Linnakylä, P., Reinikainen, P., Brunell, V., Leino, K., Sulkunen, S., Törnroos, J., Malin, A., & Puhakka, E. (Eds.). (2004). Nuoret osaajat: PISA 2003 -tutkimuksen ensituloksia. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://ktl.jyu.fi/pisa

Leino, K., Linnakylä, P., & Malin, A. (2004). Finnish students' multiliteracy profiles. Scandinavian Journal of educational Research, 48(3), 251 - 270. https://doi.org/10.1080/00313830410001695727

Leino, K., Linnakylä, P., & Malin, A. (2004). Tarttuvatko nörtit kirjaan; eksyvätkö lukutoukat verkkoon? Suomalaisnuorten mediankäyttö. In P. Linnakylä, S. Sulkunen, & I. Arffman (Eds.), Tulevaisuuden lukijat. Suomalaisnuorten lukijaprofiileja. PISA 2000 (pp. 185-200). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Leino, K. (2003). Computer usage and reading literacy in the Nordic countries. In S. Lie, P. Linnakylä, & A. Roe (Eds.), Northern Lights on PISA (pp. 11). OECD.

Leino, K. (2002). Tietotekniikan käyttö ja lukutaito. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 167-180). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Leino, K. (2002). PISA-tutkijat pohtimassa osaamisen syitä. Kasvatus, 33(3), 320-322.

Leino, K., & Sulkunen, S. (2002). Lukukokeiden tekstit ja tehtävät. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 231-244). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Leino, K. (2000). Lukutaidon muuttuvat haasteet - nuoret ja Internet. In Lukutaidon sytykkeitä (pp. 20-22). Opetusministeriö. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja, 79.