SISU – Siirtymät sujuviksi: lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyö -hanke

Siirtymät sujuviksi – lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyö -hankkeessa selvitetään millaista yhteistyötä lukiot tekevät korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden kanssa ja millaisia haasteita siihen liittyy erityisesti uuden lukiolain näkökulmasta. Selvitys on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa ja se toteutetaan 1.2.-31.12.2019.

Hanketta koordinoi Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE. Koulutuksen tutkimuslaitokselta hankkeessa ovat mukana projektitutkija Timo Salminen ja erikoistutkija Helena Aittola.

Hankkeen loppuraportti
Sakari Ahola, Helena Aittola, Timo Salminen,  & Jenny Spoof (2020). 
Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:3. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-823-6