AikatauluPARVI-hankkeen aikataulu

 • Kevät 2022
  • Kysely opetustoimen johdolle ja rehtoreille
  • Opettajakyselyn pilotointi

 • Syksy 2022
  • Kysely opettajille
  • Kyselyaineistojen analysointi
  • Opetustoimen johdon, rehtoreiden ja opettajien haastattelut

 • Kevät 2023
  • Opetustoimen johdon, rehtoreiden ja opettajien haastattelut
  • Haastatteluaineistojen analysointi ja raportointi
  • Päättöarvosanajakaumien analysointi rekisteriaineistolla

 • Syksy 2023
  • Seurantakysely opettajille
  • Päättöarvosanajakaumien analysointi rekisteriaineistolla
  • Haastatteluaineistojen analysointi ja raportointi
  • Hankkeen eri osa-alueiden koonti ja loppuraportti opetus- ja kulttuuriministeriölle