Julkaisut

Ursin, Jani; Hyytinen, Heidi; Silvennoinen, Kaisa; Palonen, Maarit; Kleemola, Katri; Toom, Auli; Nissinen, Kari (2021). Korkeakouluopiskelijoiden geneeristen taitojen arviointi : Kappas!-hankkeen tuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2021:6. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-892-2 Open Access

Muhonen, Reetta; Ursin, Jani (2020). Tuntematon tunnetuksi : kansainvälistyvän yliopiston ja kehittyvien opiskelijavalintojen haasteet. In Ursin, Jani; Muhonen, Reetta (Eds.) Tuntematon korkeakoulutus (pp. 9-22). Kasvatusalan tutkimuksia, 80. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Ursin, J. (2020). Assessment in Higher Education (Finland). In J. Kauko, & W. J. Jacob (Eds.), Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Academic. Bloomsbury Education and Childhood Studies. https://doi.org/10.5040/9781350996489.0014 Open Access

Ursin, Jani (2020). Assessment of higher education learning outcomes feasibility study. In David, Miriam E.; Amey, Marilyn J. (Eds.) The SAGE Encyclopedia of Higher Education (4 Volume set), Vol. 1 (pp. 132-133). Sage Publications. DOI: 10.4135/978152971439

Ursin, Jani; Muhonen, Reetta (2020). Tuntematon korkeakoulutus. Kasvatusalan tutkimuksia, 80. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Ursin, Jani; Saarinen, Taina (2020). Korkeakoulututkimuksen seuran yhdistyshistoria. In Kallunki, Jarmo; Saarinen, Taina; Siekkinen, Taru (Eds.) Yhdistys, tutkimus, tutkijuus : Korkeakoulututkimuksen seura 20 vuotta (pp. 28-34). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8384-0 Open Access

Ursin, J., Vähäsantanen, K., McAlpine, L., & Hökkä, P. (2020). Emotionally loaded identity and agency in Finnish academic work. Journal of Further and Higher Education, 44 (3), 311-325. doi:10.1080/0309877X.2018.1541971 Open Access

Ylijoki, Oili-Helena; Ursin, Jani; Siekkinen, Taru; Saarinen, Taina; Kallunki, Jarmo (2020). Jälkikirjoitus : Mitä juhlakirja kertoo seurasta ja suomalaisesta korkeakoulututkimuksesta?. In Kallunki, Jarmo; Saarinen, Taina; Siekkinen, Taru (Eds.) Yhdistys, tutkimus, tutkijuus : Korkeakoulututkimuksen seura 20 vuotta (pp. 222-229). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8384-0 Open Access

Aittola, H., & Ursin, J. (2019). Finnish adult students’ perspectives on short-cycle study programmes : motives and evaluations. Higher Education Research and Development, 38 (2), 205-218. doi:10.1080/07294360.2018.1515182 Open Access

Alzafari, K., & Ursin, J. (2019). Implementation of quality assurance standards in European higher education : does context matter?. Quality in Higher Education, 25 (1), 58-75. doi:10.1080/13538322.2019.1578069

Goller, Michael; Ursin, Jani; Vähäsantanen, Katja; Festner, Dagmar; Harteis, Christian (2019). Finnish and German student teachers’ motivations for choosing teaching as a career : The first application of the FIT-Choice scale in Finland. Teaching and Teacher Education, 85, 235-248. DOI: 10.1016/j.tate.2019.06.023 Open Access

Tanaka, M., Naylor, R., Ursin, J., & Zavale, N. C. (2019). The future of student engagement. In M. Tanaka (Ed.), Student Engagement and Quality Assurance in Higher Education : International Collaborations for the Enhancement of Learning (pp. 162-169). Abingdon: Routledge. doi:10.4324/9780429025648-13

Ursin, J. (2019). Student engagement in Finnish higher education : Conflicting realities?. In M. Tanaka (Ed.), Student Engagement and Quality Assurance in Higher Education : International Collaborations for the Enhancement of Learning (pp. 24-34). Abingdon: Routledge. doi:10.4324/9780429025648-3 Open Access

Ursin, J. (2019). Higher Education Reforms in Finland : From a Ponderous to a More Agile System?. In B. Broucker, K. De Wit, J. C. Verhoeven, & L. Leišytė (Eds.), Higher Education System Reform : An International Comparison after Twenty Years of Bologna (pp. 67-77). Leiden: Brill Sense. doi:10.1163/9789004400115_005 Open Access

Ursin, Jani; Aittola, Helena (2019). ‘It's Not Like Everything Changes Just With a Click on New Year's Eve’ : Perceptions on Educational Issues of University Mergers in Finland. Higher Education Policy, Early online. DOI: 10.1057/s41307-019-00151-3 Open Access

Ursin, J., & Paloniemi, S. (2019). Conceptions of teachership in the professional identity construction of adult educator graduates. Teacher Development, 23 (2), 233-248. doi:10.1080/13664530.2019.1575274 Open Access

Keinänen, M., Ursin, J., & Nissinen, K. (2018). How to measure students’ innovation competences in higher education : Evaluation of an assessment tool in authentic learning environments. Studies in Educational Evaluation, 58, 30-36. doi:10.1016/j.stueduc.2018.05.007

Ursin, J. (2017). Transforming Finnish Higher Education : Institutional Mergers and Conflicting Academic Identities. Revista de Investigación Educativa, 35 (2), 307-316. doi:10.6018/rie.35.2.295831 Open Access

Wubbels, T., Figueiredo, M., Altrichter, H., Ursin, J., & O’Hara, J. (2017, 10.10.2017). The role of education and educational research for a sustainable future. Open Access Government. https://www.openaccessgovernment.org/the-role-of-education-for-a-sustainable-future/38845/ Open Access

Välimaa, J., Stenvall, J., Siekkinen, T., Pekkola, E., Kivistö, J., Kuoppala, K., . . . Ursin, J. (2016). Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke : loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Aittola, H., & Ursin, J. (Eds.). (2015). Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.–20.8.2014. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos.

Hyytinen, H., Nissinen, K., Ursin, J., Toom, A., & Lindblom-Ylänne, S. (2015). Problematising the equivalence of the test results of performance-based critical thinking tests for undergraduate students. Studies in Educational Evaluation, 44 (March), 1-8. doi:10.1016/j.stueduc.2014.11.001

Ursin, J. (2015). Finnish Experiences Of OECD’s International Assessment Of Higher Education Learning Outcomes (AHELO). Hungarian Educational Research Journal, 5 (3). doi:10.14413/herj2015.03.03 Open Access

Ursin, J. (2015). A nemzetközi összehasonlító mérés, mint politikai eszköz : kritikai megközelítés. Educatio, 2015 (2), 64-70. Open Access

Ursin, J., & Aittola, H. (2015). Eriarvoistavat käytännöt korkeakoulutuksessa. In H. Aittola, & J. Ursin (Eds.), Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.–20.8.2014 (pp. 7-12). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos.

Ylijoki, O.-H., & Ursin, J. (2015). High-flyers and underdogs: The polarisation of Finnish academic identities. In L. Evans, & J. Nixon (Eds.), Academic Identities in Higher Education : The Changing European Landscape (pp. 187-202). Bloomsbury Academic. doi:10.5040/9781474220040.ch-010 Open Access

Ursin, J. (2014). AHELO – Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten kansainvälinen arviointi. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10.4.2014 (Huhtikuu). http://www.kieliverkosto.fi/article/ahelo-korkeakouluopiskelijoiden-oppimistulosten-kansainvalinen-arviointi/ Open Access

Ursin, J. (2014). Korkeakoulujen laadunvarmistus. In E. Pekkola, J. Kivistö, & V. Kohtamäki (Eds.), Korkeakouluhallinto (pp. 225-241). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Ursin, J. (2014). Learning outcomes in Finnish higher education from the perspective of comprehensive curriculum framework. In H. Coates (Ed.), Higher Education Learning Outcomes Assessment: International Perspectives (pp. 159-174). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group. doi:10.3726/978-3-653-04632-8/20

Välimaa, J., Aittola, H., & Ursin, J. (2014). University Mergers in Finland: Mediating Global Competition. New Directions for Higher Education, 2014 (168), 41-53. doi:10.1002/he.20112 Open Access

Ursin, J. (2013). Monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa : kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön -hanke. Koordinaatti; Sosiaalikehitys Oy. http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/monialainen-yhteistyo-ja-sen-arviointi.pdf Open Access

Ursin, J., & Saarinen, T. (2013). Vallitsevia ja nousevia lähestymistapoja korkeakoulupolitiikan muutoksen tutkimukseen. Tiedepolitiikka, 38 (1), 7-16. Open Access

Ylijoki, O.-H., & Ursin, J. (2013). The construction of academic identity in the changes of Finnish higher education. Studies in higher education, 38 (8), 1135-1149. doi:10.1080/03075079.2013.833036

Hautamäki, J., Säkkinen, T., Tenhunen, M.-L., Ursin, J., Vuorinen, J., Kamppi, P., & Knubb-Manninen, G. (2012). Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. : Koulutuksen arviointineuvosto. http://www.edev.fi/img/portal/1121/Julkaisu_nro_59.pdf?cs=1329895764 Open Access

Saarinen, T., & Ursin, J. (2012). Dominant and emerging approaches in the study of higher education policy change. Studies in Higher Education, 37 (2), 143-156. doi:10.1080/03075079.2010.538472

Ursin, J. (2012). University mergers need to be transparent and inclusive. University World News, 6 (205). Open Access

Ursin, J., & Välimaa, J. (2012). Korkeakoulu-uudistusten dynamiikka. Kasvatus, 43 (5), 547-549.

Lasonen, J., & Ursin, J. (Eds.). (2011). Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia. : Suomen Kasvatutieteellinen Seura ry.

Ursin, J. (2011). Muuttuva yhteiskunta – sopeutuva korkeakoulutus? Järjestelmäteoreettinen näkökulma. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 22-42). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura ry.

Ursin, J. (2011). Loppupohdinta: yliopistokoulutusta työelämän tarpeisiin?. In A. Puhakka, & V. Tuominen (Eds.), Kunhan kuluu viisi vuotta – ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työurat. (pp. 111-116). Tampere, Finland: Aarresaari-verkosto. Open Access

Ursin, J., & Ylijoki, O.-H. (2011). Tutkijat kokoontuivat Jyväskylään pohtimaan korkeakoulutuksen kannattavuutta. AMK-lehti. Open Access

Ursin, J., Aittola, H., & Välimaa, J. (2011). Yliopistot yhdistyvät – muuttuuko koulutus?. In R. Rinne, J. Tähtinen, A. Jauhiainen, & M. Broberg (Eds.), Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä (pp. 125-144). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Ursin, J., Rautopuro, J., & Välimaa, J. (2011). Opiskelijoiden syrjäytymisriski korkeakoulupoliittisessa keskustelussa. In M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd, & V.-M. Värri (Eds.), Korkeajännityksiä – kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta (pp. 19-35). Tampere, Finland: Tampereen yliopistopaino.

Välimaa, J., Ursin, J., Lasonen, J., Aittola, H., Hoffman, D., Kärkkäinen, K., . . . Volanen, M. V. (2011). Koulutuksen ja yhteiskunnan välistä suhdetta kartoittamassa. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 9-21). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura ry.

Lomas, L., Teelken, C., & Ursin, J. (2010). Quality management in higher education: a comparative study of the United Kingdom, the Netherlands and Finland. In C. S. Nair, L. Webster, & P. Mertova (Eds.), Leadership and Management of Quality in Higher Education (pp. 75-89). Oxford: Chandos Publishing. doi:10.1016/b978-1-84334-576-3.50005-4

Ursin, J., & Hyytinen, H. (2010). Mitä korkeakoulutuksessa opitaan? Esimerkkinä AHELO. In R. Laukkanen (Ed.), PISA, PIAAC, AHELO. Miksi ja miten OECD mittaa osaamista? (pp. 65-70). Helsinki, Finland: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ursin, J., & Välijärvi, J. (2010). Kansainväliset vertailevat oppimistulosarvioinnit perus- ja korkea-asteella. Hallinnon tutkimus, 29 (4), 303-316. Open Access

Ursin, J., Aittola, H., & Välimaa, J. (2010). Kohti yhteisiä koulutusrakenteita. In H. Aittola, & L. Marttila (Eds.), Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti (pp. 51-67). Opetusministeriö.

Ursin, J., Aittola, H., Henderson, C., & Välimaa, J. (2010). Is education getting lost in university mergers?. Tertiary Education and Management , 16 (4), 327-340. doi:10.1080/13583883.2010.533379

Ursin, J., Zamorski, B., Stiwne, E. E., Teelken, C., & Wihlborg, M. (2010). The Bologna Process: help or hindrance to the development of European higher education. European Educational Research Journal, 9 (1), 29-31. doi:10.2304/eerj.2010.9.1.29

Ursin, J., Zamorski, B., Stiwne, E. E., Teelken, C., & Wihlborg, M. (Eds.). (2010). European Educational Research Journal. : European Educational Research Association.

Aittola, H., & Ursin, J. (2009). Yhteistyöstä voimaa? Tutkimushavaintoja erilaisista yliopistojen yhteenliittymistä. KeVer-verkkolehti, 8 (1). http://ojs.seamk.fi/index.php/kever/issue/current

Aittola, H., Kiviniemi, U., Honkimäki, S., Muhonen, R., Huusko, M., & Ursin, J. (2009). The Bologna Process and Internationalisation - Consequences for Italian Academic Life. Higher Education in Europe, 34 (3-4), 303-312. doi:10.1080/03797720903355521

Huusko, M., & Ursin, J. (2009). Why (not) assess? Views from the academic departments of Finnish universities. Assessment & Evaluation in Higher Education, 34 (6), 1-11. doi:10.1080/02602930903125264

Lomas, L., & Ursin, J. (2009). Collegial or managerial? Academics’ conceptions of quality in English and Finnish universities. European Educational Research Journal, 8 (3), 447-460. doi:10.2304/eerj.2009.8.3.447

Ursin, J., & Herranen, J. (2009). Yhdessä olemme vahvempia?. KeVer-verkkolehti, 8 (1). http://ojs.seamk.fi/index.php/kever/issue/current

Ursin, J., & Herranen, J. (Eds.). (2009). KeVer-verkkolehti. : Ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkosto. http://ojs.seamk.fi/index.php/kever/index

Ursin, J., Huusko, M., Aittola, H., Kiviniemi, U., & Muhonen, R. (2008). Evaluation and quality assurance in Finnish and Italian universities in the Bologna Process. Quality in Higher Education, 14 (2), 109-120. doi:10.1080/13538320802278222

Ursin, J. (2007). Yliopistot laadun arvioijina. Akateemisia käsityksiä laadusta ja laadunvarmistuksesta. : Jyväskylän yliopisto.

Ursin, J. (2007). In quality we trust? The case of quality assurance of Finnish universities. In D. Epstein, R. Boden, R. Deem, F. Rizvi, & S. Wright (Eds.), World Yearbook of Education 2008. Geographies of knowledge, geometries of power: Framing the future of higher education. (pp. 128-141). London & New York: Routledge.

Ursin, J. (2007). Yliopistot laadun arvioijina : Akateemisia käsityksiä laadusta ja laadunvarmistuksesta. : Jyväskylän yliopisto. Open Access

Alaniska, H., Hurskainen, P., & Ursin, J. (2006). Opiskelija oppimisen arvioinnissa. Työpajatyöskentelyn satoa. Peda-Forum, 13 (2), 17-19.

Ursin, J. (2006). Introducing internal quality assurance into Finnish universities. The case of teaching and learning. In A. Tjedvoll, & M. B. Postholm (Eds.), Universities’ quality development: East meeting west. (pp. 77-89). Trondheim: Norwegian University of Science and Technology .

Ursin, J. (2006). Korkeakoulutus sosiaalisena järjestelmänä. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa - näkökulmia ja keskustelua (pp. 67-89). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Ursin, J., & Välimaa, J. (2006). Esipuhe. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa -Näkökulmia ja keskustelua (pp. 3-6). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Ursin, J., & Välimaa, J. (Eds.). (2006). Korkeakoulutus teoriassa -näkökulmia ja keskustelua. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välimaa, J., & Ursin, J. (2006). Korkeakoulututkimuksen teoriaa kartoittamassa. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa -näkökulmia ja keskustelua (pp. 9-28). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Huusko, M., & Ursin, J. (2005). Projekteilla parempaa laatua yliopistoihin?. Aikuiskasvatus, 25 (1), 75-77. doi:10.33336/aik.93608 Open Access

Ursin, J. (2005). Tutkimusryhmä akateemisen työn ympäristönä. In H. Aittola, & O.-H. Ylijoki (Eds.), Tulosohjattua autonomiaa. Akateemisen työn muuttuvat käytännöt (pp. 130-145). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Ursin, J. (2005, 40). Kasvatusalan koulutus Bolognan pyörteissä. (Arvostelu kirjasta R. Jakku-Sihvonen (toim.) Uudenlaisia maistereita. Kasvatusalan koulutuksen kehittämislinjoja. Jyväskylä: PS-Kustannus.). Tiedonjyvä, pp. 28-29. https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/viestinta/tiedonjyvae-lehti Open Access

Ursin, J., & Paloniemi, S. (2005). Yliopisto-opettajan osaaminen ja sen kehittäminen työyhteisössä. Peda-Forum, 12 (2), 44-46.

Ursin, J. (2004). Characteristics of Finnish medical and engineering research group work. : Jyväskylän yliopisto.

Vaherva, T., Manka, M.-L., Manninen, A., Mäensivu, K., Ukkola, K., & Ursin, J. (2003). Viisi aikuiskoulutuksen laatuyliopistoa 2004-2006. : Edita prima Oy. http://karvi.fi/app/uploads/2015/01/KKA_203.pdf Open Access

Ursin, J. (2001). Moninaisuudessa vuosikirjan vahvuus ja heikkous. Aikuiskasvatus, 21 (2), 195-196. doi:10.33336/aik.93369 Open Access

Ursin, J. (2000). Tieteellisen tiedon tuottamisen muuttuvat muodot. Tiedepolitiikka, 25 (2), 37-46.