Julkaisut

Hyytinen, H., Nissinen, K., Kleemola, K., Ursin, J., & Toom, A. (2024). How do self-regulation and effort in test-taking contribute to undergraduate students’ critical thinking performance?. Studies in Higher Education, 49(1), 192-205. https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2227207 Open Access

Jämsä, M., Hyytinen, H., Silvennoinen, K., & Ursin, J. Korkeakouluopiskelijoiden (työ)elämän tärkeitä taitoja täytyy kehittää. Ruusupuiston kärkiuutiset, (1). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/1-2024/korkeakouluopiskelijoiden-tyo-elaman-tarkeita-taitoja-taytyy Open Access

Ramezani, S. G., & Ursin, J. (2024). University rankings in Nordic higher education : a scoping review. Scandinavian Journal of Educational Research, 68(1), 6-21. https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2263770 Open Access

Ursin, J., & Hazelkorn, E. (2024). University rankings in the Nordic countries : impacts on policy and practice. Scandinavian Journal of Educational Research, 68(1), 1-5. https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2290042

Ursin, J., & Hazelkorn, E. (Eds.). (2024). Scandinavian Journal of Educational Research, Volume 68, Issue 1. Special Issue: University rankings in the Nordic countries : Impacts on policy and practice (68). Routledge. Scandinavian Journal of Educational Research. https://www.tandfonline.com/toc/csje20/68/1

Sitku, K., & Ursin, J. (2023). Public to private : Narratives of change in the wake of European higher education decentralisation. Hungarian Educational Research Journal, 13(1), 1-6. https://doi.org/10.1556/063.2022.00215 Open Access

Ursin, J., & Sitku, K. (Eds.). (2023). Hungarian Educational Research Journal. Volume 13, Issue 1: New models in higher education (13). Akademiai Kiado. Hungarian Educational Research Journal. https://akjournals.com/view/journals/063/13/1/063.13.issue-1.xml Open Access

Broucker, B., Ursin, J., Dal Molin, M., & De Wit, K. (2022). To Achieve the Same as the Others? : Policy Preconditions for Successful Higher Education Governance. International Journal of Public Administration, 45(2), 84-93. https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1942045

Ursin, J., Hyytinen, H., Silvennoinen, K., & Toom, A. (2022). Linguistic, Contextual, and Experiential Equivalence Issues in the Adaptation of a Performance-Based Assessment of Generic Skills in Higher Education. Frontiers in Education, 7, Article 885825. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.885825 Open Access

Van Damme, Dirk, Zahner, Doris, Dawber, Tess, Rotholz, Kelly, Kleemola, Katri, Hyytinen, Heidi, Ursin, Jani, Cortellini, Olivia, James, Jessalynn, Lehrfeld, Jonathan, Ciolfi, Alberto, Sabella, Morena, Morris, J. G., Brand, Stuart C., Rosas, Patricia, Moreno, Carlos I., Sánchez, Rubén, Froemal, J. Enrique, Keough, Mark. (2022). Does Higher Education Teach Students to Think Critically?. OECD. https://doi.org/10.1787/cc9fa6aa-en

Hyytinen, H., Ursin, J., Silvennoinen, K., Kleemola, K., & Toom, A. (2021). The dynamic relationship between response processes and self-regulation in critical thinking assessments. Studies in Educational Evaluation, 71, Article 101090. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2021.101090 Open Access

Ursin, J., & Aittola, H. (2021). ‘It's Not Like Everything Changes Just With a Click on New Year's Eve’ : Perceptions on Educational Issues of University Mergers in Finland. Higher Education Policy, 34(3), 543-559. https://doi.org/10.1057/s41307-019-00151-3 Open Access

Ursin, J., Hyytinen, H., & Silvennoinen, K. (2021). Utvärdering av högskolestuderandes generiska färdigheter : resultat från Kappas! -studien. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2021:12. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-825-0 Open Access

Ursin, J., Hyytinen, H., Silvennoinen, K., Palonen, M., Kleemola, K., Toom, A., & Nissinen, K. (2021). Korkeakouluopiskelijoiden geneeristen taitojen arviointi : Kappas!-hankkeen tuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2021:6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-892-2 Open Access

Ursin, J., Hyytinen, H., Silvennoinen, K., Palonen, M., Kleemola, K., Toom, A., & Nissinen, K. (2021). Assessment of undergraduate students’ generic skills in Finland : Findings of the Kappas! project. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2021:31. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-901-1 Open Access

Muhonen, R., & Ursin, J. (2020). Tuntematon tunnetuksi : kansainvälistyvän yliopiston ja kehittyvien opiskelijavalintojen haasteet. In J. Ursin, & R. Muhonen (Eds.), Tuntematon korkeakoulutus (pp. 9-22). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 80. Open Access

Ursin, J. (2020). Assessment in Higher Education (Finland). In J. Kauko, & W. J. Jacob (Eds.), Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Academic. Bloomsbury Education and Childhood Studies. https://doi.org/10.5040/9781350996489.0014 Open Access

Ursin, J. (2020). Assessment of higher education learning outcomes feasibility study. In M. E. David, & M. J. Amey (Eds.), The SAGE Encyclopedia of Higher Education (4 Volume set), Vol. 1 (pp. 132-133). Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781529714395.n52

Ursin, J., & Muhonen, R. (Eds.). (2020). Tuntematon korkeakoulutus. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 80.

Ursin, J., & Saarinen, T. (2020). Korkeakoulututkimuksen seuran yhdistyshistoria. In J. Kallunki, T. Saarinen, & T. Siekkinen (Eds.), Yhdistys, tutkimus, tutkijuus : Korkeakoulututkimuksen seura 20 vuotta (pp. 28-34). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8384-0 Open Access

Ursin, J., Vähäsantanen, K., McAlpine, L., & Hökkä, P. (2020). Emotionally loaded identity and agency in Finnish academic work. Journal of Further and Higher Education, 44(3), 311-325. https://doi.org/10.1080/0309877X.2018.1541971 Open Access

Ylijoki, O.-H., Ursin, J., Siekkinen, T., Saarinen, T., & Kallunki, J. (2020). Jälkikirjoitus : Mitä juhlakirja kertoo seurasta ja suomalaisesta korkeakoulututkimuksesta?. In J. Kallunki, T. Saarinen, & T. Siekkinen (Eds.), Yhdistys, tutkimus, tutkijuus : Korkeakoulututkimuksen seura 20 vuotta (pp. 222-229). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8384-0 Open Access

Aittola, H., & Ursin, J. (2019). Finnish adult students’ perspectives on short-cycle study programmes : motives and evaluations. Higher Education Research and Development, 38(2), 205-218. https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1515182 Open Access

Alzafari, K., & Ursin, J. (2019). Implementation of quality assurance standards in European higher education : does context matter?. Quality in Higher Education, 25(1), 58-75. https://doi.org/10.1080/13538322.2019.1578069

Goller, M., Ursin, J., Vähäsantanen, K., Festner, D., & Harteis, C. (2019). Finnish and German student teachers’ motivations for choosing teaching as a career : The first application of the FIT-Choice scale in Finland. Teaching and Teacher Education, 85, 235-248. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.06.023 Open Access

Tanaka, M., Naylor, R., Ursin, J., & Zavale, N. C. (2019). The future of student engagement. In M. Tanaka (Ed.), Student Engagement and Quality Assurance in Higher Education : International Collaborations for the Enhancement of Learning (pp. 162-169). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429025648-13

Ursin, J. (2019). Student engagement in Finnish higher education : Conflicting realities?. In M. Tanaka (Ed.), Student Engagement and Quality Assurance in Higher Education : International Collaborations for the Enhancement of Learning (pp. 24-34). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429025648-3 Open Access

Ursin, J. (2019). Higher Education Reforms in Finland : From a Ponderous to a More Agile System?. In B. Broucker, K. De Wit, J. C. Verhoeven, & L. Leišytė (Eds.), Higher Education System Reform : An International Comparison after Twenty Years of Bologna (pp. 67-77). Brill Sense. https://doi.org/10.1163/9789004400115_005 Open Access

Ursin, J., & Paloniemi, S. (2019). Conceptions of teachership in the professional identity construction of adult educator graduates. Teacher Development, 23(2), 233-248. https://doi.org/10.1080/13664530.2019.1575274 Open Access

Keinänen, M., Ursin, J., & Nissinen, K. (2018). How to measure students’ innovation competences in higher education : Evaluation of an assessment tool in authentic learning environments. Studies in Educational Evaluation, 58, 30-36. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2018.05.007

Ursin, J. (2017). Transforming Finnish Higher Education : Institutional Mergers and Conflicting Academic Identities. Revista de Investigación Educativa, 35(2), 307-316. https://doi.org/10.6018/rie.35.2.295831 Open Access

Wubbels, T., Figueiredo, M., Altrichter, H., Ursin, J., & O’Hara, J. (2017, 10.10.2017). The role of education and educational research for a sustainable future. Open Access Government. https://www.openaccessgovernment.org/the-role-of-education-for-a-sustainable-future/38845/ Open Access

Välimaa, J., Stenvall, J., Siekkinen, T., Pekkola, E., Kivistö, J., Kuoppala, K., Nokkala, T., Aittola, H., & Ursin, J. (2016). Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke : loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2016:15. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-401-6 Open Access

Aittola, H., & Ursin, J. (Eds.). (2015). Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.–20.8.2014. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos.

Hyytinen, H., Nissinen, K., Ursin, J., Toom, A., & Lindblom-Ylänne, S. (2015). Problematising the equivalence of the test results of performance-based critical thinking tests for undergraduate students. Studies in Educational Evaluation, 44(March), 1-8. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2014.11.001

Ursin, J. (2015). Finnish Experiences Of OECD’s International Assessment Of Higher Education Learning Outcomes (AHELO). Hungarian Educational Research Journal, 5(3). https://doi.org/10.14413/herj2015.03.03 Open Access

Ursin, J. (2015). A nemzetközi összehasonlító mérés, mint politikai eszköz : kritikai megközelítés. Educatio, 2015(2), 64-70. http://www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/2429 Open Access

Ursin, J., & Aittola, H. (2015). Eriarvoistavat käytännöt korkeakoulutuksessa. In H. Aittola, & J. Ursin (Eds.), Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.–20.8.2014 (pp. 7-12). Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos.

Ylijoki, O.-H., & Ursin, J. (2015). High-flyers and underdogs: The polarisation of Finnish academic identities. In L. Evans, & J. Nixon (Eds.), Academic Identities in Higher Education : The Changing European Landscape (pp. 187-202). Bloomsbury Academic. https://doi.org/10.5040/9781474220040.ch-010 Open Access

Ursin, J. (2014). AHELO – Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten kansainvälinen arviointi. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10.4.2014(Huhtikuu). http://www.kieliverkosto.fi/article/ahelo-korkeakouluopiskelijoiden-oppimistulosten-kansainvalinen-arviointi/ Open Access

Ursin, J. (2014). Korkeakoulujen laadunvarmistus. In E. Pekkola, J. Kivistö, & V. Kohtamäki (Eds.), Korkeakouluhallinto (pp. 225-241). Gaudeamus.

Ursin, J. (2014). Learning outcomes in Finnish higher education from the perspective of comprehensive curriculum framework. In H. Coates (Ed.), Higher Education Learning Outcomes Assessment: International Perspectives (pp. 159-174). Peter Lang Publishing Group. Higher Education Research and Policy, 6. https://doi.org/10.3726/978-3-653-04632-8/20

Välimaa, J., Aittola, H., & Ursin, J. (2014). University Mergers in Finland: Mediating Global Competition. New Directions for Higher Education, 2014(168), 41-53. https://doi.org/10.1002/he.20112 Open Access

Ursin, J. (2013). Monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa : kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön -hanke. Koordinaatti; Sosiaalikehitys Oy. http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/monialainen-yhteistyo-ja-sen-arviointi.pdf Open Access

Ursin, J., & Saarinen, T. (2013). Vallitsevia ja nousevia lähestymistapoja korkeakoulupolitiikan muutoksen tutkimukseen. Tiedepolitiikka, 38(1), 7-16. Open Access

Ylijoki, O.-H., & Ursin, J. (2013). The construction of academic identity in the changes of Finnish higher education. Studies in higher education, 38(8), 1135-1149. https://doi.org/10.1080/03075079.2013.833036

Hautamäki, J., Säkkinen, T., Tenhunen, M.-L., Ursin, J., Vuorinen, J., Kamppi, P., & Knubb-Manninen, G. (2012). Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvosto. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja, 59. http://www.edev.fi/img/portal/1121/Julkaisu_nro_59.pdf?cs=1329895764 Open Access

Saarinen, T., & Ursin, J. (2012). Dominant and emerging approaches in the study of higher education policy change. Studies in Higher Education, 37(2), 143-156. https://doi.org/10.1080/03075079.2010.538472

Ursin, J. (2012). University mergers need to be transparent and inclusive. University World News, 6(205). http://www.universityworldnews.com/ Open Access

Ursin, J., & Välimaa, J. (2012). Korkeakoulu-uudistusten dynamiikka. Kasvatus, 43(5), 547-549.

Lasonen, J., & Ursin, J. (Eds.). (2011). Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia. Suomen Kasvatutieteellinen Seura ry. Kasvatusalan tutkimuksia, 53.

Ursin, J. (2011). Muuttuva yhteiskunta – sopeutuva korkeakoulutus? Järjestelmäteoreettinen näkökulma. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 22-42). Suomen kasvatustieteellinen seura ry. Kasvatusalan tutkimuksia, 53.

Ursin, J. (2011). Loppupohdinta: yliopistokoulutusta työelämän tarpeisiin?. In A. Puhakka, & V. Tuominen (Eds.), Kunhan kuluu viisi vuotta – ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työurat. (pp. 111-116). Aarresaari-verkosto. http://www.aarresaari.net/pdf/Kunhankuluuviisivuotta.pdf Open Access

Ursin, J., & Ylijoki, O.-H. Tutkijat kokoontuivat Jyväskylään pohtimaan korkeakoulutuksen kannattavuutta. AMK-lehti, (4). http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/index Open Access

Ursin, J., Aittola, H., & Välimaa, J. (2011). Yliopistot yhdistyvät – muuttuuko koulutus?. In R. Rinne, J. Tähtinen, A. Jauhiainen, & M. Broberg (Eds.), Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä (pp. 125-144). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 54.

Ursin, J., Rautopuro, J., & Välimaa, J. (2011). Opiskelijoiden syrjäytymisriski korkeakoulupoliittisessa keskustelussa. In M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd, & V.-M. Värri (Eds.), Korkeajännityksiä – kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta (pp. 19-35). Tampereen yliopistopaino.

Välimaa, J., Ursin, J., Lasonen, J., Aittola, H., Hoffman, D., Kärkkäinen, K., Muhonen, R., Piesanen, E., & Volanen, M. V. (2011). Koulutuksen ja yhteiskunnan välistä suhdetta kartoittamassa. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 9-21). Suomen kasvatustieteellinen seura ry. Kasvatusalan tutkimuksia, 53.

Lomas, L., Teelken, C., & Ursin, J. (2010). Quality management in higher education: a comparative study of the United Kingdom, the Netherlands and Finland. In C. S. Nair, L. Webster, & P. Mertova (Eds.), Leadership and Management of Quality in Higher Education (pp. 75-89). Chandos Publishing. https://doi.org/10.1016/b978-1-84334-576-3.50005-4

Ursin, J., & Hyytinen, H. (2010). Mitä korkeakoulutuksessa opitaan? Esimerkkinä AHELO.. In R. Laukkanen (Ed.), PISA, PIAAC, AHELO. Miksi ja miten OECD mittaa osaamista? (pp. 65–70). Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2010:17.

Ursin, J., & Välijärvi, J. (2010). Kansainväliset vertailevat oppimistulosarvioinnit perus- ja korkea-asteella. Hallinnon tutkimus, 29(4), 303-316. Open Access

Ursin, J., Aittola, H., & Välimaa, J. (2010). Kohti yhteisiä koulutusrakenteita. In H. Aittola, & L. Marttila (Eds.), Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti (pp. 51-67). Opetusministeriö. Opetusministeriön julkaisuja, 2010:5.

Ursin, J., Aittola, H., Henderson, C., & Välimaa, J. (2010). Is education getting lost in university mergers?. Tertiary Education and Management, 16(4), 327-340. https://doi.org/10.1080/13583883.2010.533379

Ursin, J., Zamorski, B., Stiwne, E. E., Teelken, C., & Wihlborg, M. (2010). The Bologna Process: help or hindrance to the development of European higher education. European Educational Research Journal, 9(1), 29-31. https://doi.org/10.2304/eerj.2010.9.1.29

Ursin, J., Zamorski, B., Stiwne, E. E., Teelken, C., & Wihlborg, M. (Eds.). (2010). European Educational Research Journal. European Educational Research Association.

Aittola, H., & Ursin, J. (2009). Yhteistyöstä voimaa? Tutkimushavaintoja erilaisista yliopistojen yhteenliittymistä. KeVer-verkkolehti, 8(1). http://ojs.seamk.fi/index.php/kever/issue/current

Aittola, H., Kiviniemi, U., Honkimäki, S., Muhonen, R., Huusko, M., & Ursin, J. (2009). The Bologna Process and Internationalisation - Consequences for Italian Academic Life. Higher Education in Europe, 34(3-4), 303-312. https://doi.org/10.1080/03797720903355521

Huusko, M., & Ursin, J. (2009). Why (not) assess? Views from the academic departments of Finnish universities. Assessment & Evaluation in Higher Education, 34(6), 1-11. https://doi.org/10.1080/02602930903125264

Lomas, L., & Ursin, J. (2009). Collegial or managerial? Academics’ conceptions of quality in English and Finnish universities. European Educational Research Journal, 8(3), 447-460. https://doi.org/10.2304/eerj.2009.8.3.447

Ursin, J., & Herranen, J. (2009). Yhdessä olemme vahvempia?. KeVer-verkkolehti, 8(1). http://ojs.seamk.fi/index.php/kever/issue/current

Ursin, J., & Herranen, J. (Eds.). (2009). KeVer-verkkolehti. Ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkosto. http://ojs.seamk.fi/index.php/kever/index

Ursin, J., Huusko, M., Aittola, H., Kiviniemi, U., & Muhonen, R. (2008). Evaluation and quality assurance in Finnish and Italian universities in the Bologna Process. Quality in Higher Education, 14(2), 109-120. https://doi.org/10.1080/13538320802278222

Ursin, J. (2007). Yliopistot laadun arvioijina. Akateemisia käsityksiä laadusta ja laadunvarmistuksesta.. Jyväskylän yliopisto. Tutkimusselosteita, 35.

Ursin, J. (2007). In quality we trust? : the case of quality assurance of Finnish universities. In D. Epstein, R. Boden, R. Deem, F. Rizvi, & S. Wright (Eds.), World yearbook of education. 2008, Geographies of knowledge, geometries of power : framing the future of higher education (pp. 128-141). Routledge.

Ursin, J. (2007). Yliopistot laadun arvioijina : Akateemisia käsityksiä laadusta ja laadunvarmistuksesta. Jyväskylän yliopisto. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 35. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2007/g035 Open Access

Alaniska, H., Hurskainen, P., & Ursin, J. (2006). Opiskelija oppimisen arvioinnissa. Työpajatyöskentelyn satoa.. Peda-Forum, 13(2), 17-19.

Ursin, J. (2006). Introducing internal quality assurance into Finnish universities. The case of teaching and learning.. In A. Tjedvoll, & M. B. Postholm (Eds.), Universities’ quality development: East meeting west. (pp. 77-89). Norwegian University of Science and Technology. Norwegian University of Science and Technology's Department of Teacher Education. Academic Reports, 27.

Ursin, J. (2006). Korkeakoulutus sosiaalisena järjestelmänä. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa - näkökulmia ja keskustelua (pp. 67-89). Jyväskylän yliopisto.

Ursin, J., & Välimaa, J. (2006). Esipuhe. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa -Näkökulmia ja keskustelua (pp. 3-6). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Ursin, J., & Välimaa, J. (Eds.). (2006). Korkeakoulutus teoriassa -näkökulmia ja keskustelua. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välimaa, J., & Ursin, J. (2006). Korkeakoulututkimuksen teoriaa kartoittamassa. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa -näkökulmia ja keskustelua (pp. 9-28). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Huusko, M., & Ursin, J. (2005). Projekteilla parempaa laatua yliopistoihin?. Aikuiskasvatus, 25(1), 75-77. https://doi.org/10.33336/aik.93608 Open Access

Ursin, J. (2005). Tutkimusryhmä akateemisen työn ympäristönä.. In H. Aittola, & O.-H. Ylijoki (Eds.), Tulosohjattua autonomiaa. Akateemisen työn muuttuvat käytännöt (pp. 130-145). Gaudeamus.

Ursin, J. (2005, 40). Kasvatusalan koulutus Bolognan pyörteissä. (Arvostelu kirjasta R. Jakku-Sihvonen (toim.) Uudenlaisia maistereita. Kasvatusalan koulutuksen kehittämislinjoja. Jyväskylä: PS-Kustannus.). Tiedonjyvä, (4), 28-29. https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/viestinta/tiedonjyvae-lehti Open Access

Ursin, J., & Paloniemi, S. (2005). Yliopisto-opettajan osaaminen ja sen kehittäminen työyhteisössä.. Peda-Forum, 12(2), 44-46.

Ursin, J. (2004). Characteristics of Finnish medical and engineering research group work [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto.

Vaherva, T., Manka, M.-L., Manninen, A., Mäensivu, K., Ukkola, K., & Ursin, J. (2003). Viisi aikuiskoulutuksen laatuyliopistoa 2004-2006. Edita prima Oy. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja, 2:2003. http://karvi.fi/app/uploads/2015/01/KKA_203.pdf Open Access

Ursin, J. (2001). Moninaisuudessa vuosikirjan vahvuus ja heikkous. Aikuiskasvatus, 21(2), 195-196. https://doi.org/10.33336/aik.93369 Open Access

Ursin, J. (2000). Tieteellisen tiedon tuottamisen muuttuvat muodot. Tiedepolitiikka, 25(2), 37-46.