Julkaisut

Lintuvuori, M., Pulkkinen, J., & Heiskanen, N. (2024). Tuki varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa : mitä tiedämme tuen tarjonnasta kunnissa?. In M. Jahnukainen, & T. Harrikari (Eds.), Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa (14. painos., pp. 281-309). Vastapaino.

Pulkkinen, J., Hildén, R., Ketonen, L., Khawaja, A., Kotila, J., Mäkipää, T., Nissinen, K., Puhakka, E., Rantala, J., Rautopuro, J., Sulkunen, S., Söyrinki, S., & Tammelin-Laine, T. (2024). Arviointiuudistuksen alkutaipaleella : perusopetuksen päättöarviointitutkimuksen loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2024:6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-723-9 Open Access

Pulkkinen, J., Ketonen, L., & Rautopuro, J. (2024, 07.02.2024). Arvioinnin yhdenvertaisuuden vahvistuminen vaatii työtä, täydennyskoulutusta ja ohjeiden selkeyttämistä. Tiedonportti : Jyväskylän yliopiston tieteen digilehti. https://www.jyu.fi/fi/blogikirjoitus/arvioinnin-yhdenvertaisuuden-vahvistuminen-vaatii-tyota-taydennyskoulutusta-ja-ohjeiden Open Access

Paloniemi, A., Pulkkinen, J., Kärnä, E., & Björn, P. M. (2023). The Work of Special Education Teachers in the Tiered Support System : The Finnish Case. Scandinavian Journal of Educational Research, 67(1), 35-50. https://doi.org/10.1080/00313831.2021.1983649 Open Access

Pulkkinen, J., & Itkonen, T. (2023). Erityisopetuksen uudistusten toteuttaminen ja henkilöstön rooli uudistuksissa. In I. Palmu, O.-P. Malinen, & E. Kontu (Eds.), Oppimisen tuen matkalla : Valtion erityiskouluista Oppimis- ja ohjauskeskus Valteriksi (pp. 55-69). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 85.

Pulkkinen, J., Ahtiainen, R., & Jahnukainen, M. (2023). Kohti oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmää. In I. Palmu, O.-P. Malinen, & E. Kontu (Eds.), Oppimisen tuen matkalla : Valtion erityiskouluista Oppimis- ja ohjauskeskus Valteriksi (pp. 13-33). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 85.

Rytivaara, A., Pulkkinen, J., & Palmu, I. (2023). Learning about students in co-teaching teams. International Journal of Inclusive Education, 27(7), 803-818. https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1878299 Open Access

Salminen, T., Pulkkinen, J., Hiltunen, J., Kotila, J., Lehtola, P., & Rautopuro, J. (2023). Student Well-Being in School and Academic Achievement by TIMSS in Finland. In ECER 2023 : European Conference on Educational Research : Abstracts. European Educational Research Association. https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/28/contribution/57086 Open Access

Hilden, R., Pulkkinen, J., & Rautopuro, J. (2022). The meaningfulness of two curriculum-based national tests of English as a foreign language. Studies in Language Assessment, 11(2), 130-163. https://doi.org/10.58379/dqvs8821 Open Access

Pulkkinen, J., & Rautopuro, J. (2022). The correspondence between PISA performance and school achievement in Finland. International Journal of Educational Research, 114, Article 102000. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102000 Open Access

Ahtiainen, R., Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2021). The 21st Century Reforms (Re)Shaping the Education Policy of Inclusive and Special Education in Finland. Education Sciences, 11(11), Article 750. https://doi.org/10.3390/educsci11110750 Open Access

Lehtola, P., Hiltunen, J., & Pulkkinen, J. (2021). Tehtävien ominaisuuksien ja lukutaidon yhteys matematiikan tehtävien ratkaisuprosenttien muutoksiin. In K. Leino, J. Rautopuro, & P. Kulju (Eds.), Lukutaito – tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti (pp. 135-165). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 Open Access

Pulkkinen, J., & Hiltunen, J. (2021). Asenteiden, motivaation, sukupuolen ja matematiikan osaamisen yhteydet Suomen PISA 2018 -tutkimuksessa. Psykologia, 56(6), 584-599.

Pulkkinen, J., & Rautopuro, J. (2021). Samalla osaamisella sama arvosana? : PISA-arvioinnin lukutaidon sekä suomen kielen ja kirjallisuuden arvosanan vastaavuus. In K. Leino, J. Rautopuro, & P. Kulju (Eds.), Lukutaito – tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti (pp. 113-132). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 Open Access

Pulkkinen, J., & Sirén, M. (2021). Lukutaidon, sukupuolen ja vanhempien koulutuksen yhteys nuorten koulutusodotuksiin. In K. Leino, J. Rautopuro, & P. Kulju (Eds.), Lukutaito – tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti (pp. 289-308). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 Open Access

Pulkkinen, J. (2020). Politiikkaa uudistamassa, käytäntöjä muuttamassa? : erityisopetus Suomessa koulutusuudistusten jälkeen. Yhteiskuntapolitiikka, 85(1), 98-103. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002115164 Open Access

Pulkkinen, J., Kirjavainen, T., & Jahnukainen, M. (2020). Oppimisen ja koulunkäynnin tuki tilastojen valossa : tuen tarjonta luokka-asteittain, ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan vuosina 2011–2018. Yhteiskuntapolitiikka, 85(3), 301-309. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020061042656 Open Access

Pulkkinen, J., Räikkönen, E., Jahnukainen, M., & Pirttimaa, R. (2020). How do educational reforms change the share of students in special education? Trends in special education in Finland. European Educational Research Journal, 19(4), 364-384. https://doi.org/10.1177/1474904119892734 Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Kotila, J., Lehtola, P., Nissinen, K., Puhakka, E., Pulkkinen, J., & Ström, A. (2020). Perustaidoista vauhtia koulutielle : Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Koulutuksen tutkimuslaitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73016 Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Kotila, J., Lehtola, P., Nissinen, K., Puhakka, E., Pulkkinen, J., & Ström, A. (2020). Tulevaisuuden avaintaidot puntarissa : kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8474-8 Open Access

Leino, K., Ahonen, A. K., Hienonen, N., Hiltunen, J., Lintuvuori, M., Lähteinen, S., Lämsä, J., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E., Pulkkinen, J., Rautopuro, J., Sirén, M., Vainikainen, M.-P., & Vettenranta, J. (2019). PISA 18 : ensituloksia. Suomi parhaiden joukossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2019:40. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-678-2 Open Access

Pulkkinen, J. (2019). Reforming policy, changing practices? : special education in Finland after educational reforms [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia / Koulutuksen tutkimuslaitos, 34. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7771-9 Open Access

Pulkkinen, J. Erityisopetusta ohjaava lainsäädäntö muuttui, muuttuivatko käytännöt?. Ruusupuiston kärkiuutiset, (4). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2019/4 Open Access

Pulkkinen, J., Räikkönen, E., Pirttimaa, R., & Jahnukainen, M. (2019). Principals’ views on changes in the provision of support for learning and schooling in Finland after educational reform. Journal of Educational Change, 20(1), 137-163. https://doi.org/10.1007/s10833-018-9334-3 Open Access

Rytivaara, A., Pulkkinen, J., & de Bruin, C. L. (2019). Committing, engaging and negotiating : Teachers’ stories about creating shared spaces for co-teaching. Teaching and Teacher Education, 83, 225-235. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.04.013 Open Access

Ouakrim-Soivio, N., Pulkkinen, J., Rautopuro, J., & Hildén, R. (2018). Toteutuuko perusopetuksen tasa-arvo? Katsaus oppimistulosten arviointeihin. Kasvatus, 49(5), 415-430. Open Access

Pulkkinen, J., & Rautopuro, J. (2018). Opin polut ja pientareet harvaan asutuilla alueilla : Nuorisobarometri 2017 lisäotos. Valtion nuorisoneuvosto, OKM. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, 59. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/08/Nuorisobarometri_2017_Lis%C3%A4otos_.pdf Open Access

Pulkkinen, J., Rautopuro, J., & Välijärvi, J. (2018). Kaikki hyvin? : suomalaisnuorten hyvinvointi Nuorisobarometrin ja PISA-tutkimuksen tulosten valossa. In E. Pekkarinen, & S. Myllyniemi (Eds.), Opin polut ja pientareet : Nuorisobarometri 2017 (pp. 121-132). Valtion nuorisoneuvosto; Nuorisotutkimusseura; Nuorisotutkimusverkosto ; Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, 200. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf Open Access

Pulkkinen, J., Tolvanen, A., & Rautopuro, J. (2018). Sosioekonominen tausta, motivaatio ja minäpystyvyys luonnontieteiden osaamisen selittäjinä tytöillä ja pojilla. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 19-37). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Pöysä, S., Pesu, L., Pulkkinen, J., Lerkkanen, M.-K., Rautopuro, J., Kupiainen, S., Ahtiainen, R., Hienonen, N., Kortesoja, L., & Hotulainen, R. (2018). Tytöt ja pojat koulussa : miten selättää poikien heikko suoriutuminen peruskoulussa?. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 36/2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-541-9 Open Access

Salminen, J., Pulkkinen, J., Koponen, T., & Hiltunen, J. (2018). Tyttöjen ja poikien väliset osaamiserot matematiikassa. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 235-258). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Ahtiainen, R., Pulkkinen, J., Palmu, I., Malinen, O.-P., Rytivaara, A., Kontinen, J., & Saarenketo, T. (2017). Erilaisia yhteisopettajuusmalleja. In O.-P. Malinen, & I. Palmu (Eds.), Tavoitteena yhteisopettajuus : näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen (pp. 38-62). Niilo Mäki Instituutti. Kummi : arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja, 16.

Kirjavainen, T., & Pulkkinen, J. (2017). Takaako samanlainen tausta samanlaisen osaamisen? Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden osaamiserot PISA 2012 -tutkimuksessa. Kasvatus, 48(3), 189-202. Open Access

Kirjavainen, T., & Pulkkinen, J. (2017). Miten lähtömaa on yhteydessä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaamiseen? : oppilaiden osaamiserot PISA 2012 -tutkimuksessa. Yhteiskuntapolitiikka, 82(4), 430-439. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201709078519 Open Access

Kirjavainen, T., & Pulkkinen, J. (2017). PISA-tulokset heikentyneet huippuvuosista - kuinka paljon ja mistä se voisi johtua?. Talous ja yhteiskunta, 45(3), 8-12. http://www.labour.fi/ty/tylehti/ty/ty32017/unnamed-file.pdf/ty32017KirjavainenPulkkinen.pdf Open Access

Pulkkinen, J., Ahtiainen, R., & Malinen, O.-P. (2017). Yhteisopetusta tukevat rakenteet. In O.-P. Malinen, & I. Palmu (Eds.), Tavoitteena yhteisopettajuus : näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen (pp. 26-35). Niilo Mäki Instituutti. Kummi : arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja, 16.

Rytivaara, A., Pulkkinen, J., Palmu, I., & Kontinen, J. (2017). Yhteisopetuksen työtavat sekä opettajien kokemukset ja ammatillinen kehittyminen. In O.-P. Malinen, & I. Palmu (Eds.), Tavoitteena yhteisopettajuus : näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen (pp. 16-23). Niilo Mäki Instituutti. Kummi : arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja, 16.

Kirjavainen, T., Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2016). Special education students in transition to further education: A four-year register-based follow-up study in Finland. Learning and Individual Differences, 45, 33-42. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2015.12.001

Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2016). Finnish reform of the funding and provision of special education: the views of principals and municipal education administrators. Educational Review, 68(2), 171-188. https://doi.org/10.1080/00131911.2015.1060586 Open Access

Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2015). Erityisopetuksen järjestäminen ja resurssit kunnissa lakimuutosten jälkeen. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.-P. Vainikainen (Eds.), Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen (pp. 79-105). Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry. Kasvatusalan tutkimuksia, 67. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59618

Pulkkinen, J., & Rytivaara, A. (2015). Yhteisopetuksen käsikirja. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6435-1 Open Access

Pulkkinen, J., Jahnukainen, M., & Pirttimaa, R. (2015). Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyt kouluissa : rehtorien arviot tukijärjestelyjen toimivuudesta. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 25(3), 52-63. https://bulletin.nmi.fi/2017/09/11/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuen-jarjestelyt-kouluissa-rehtorien-arviot-tukijarjestelyjen-toimivuudesta-2/ Open Access

Kirjavainen, T., Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2014). Erityisopetuksen järjestämisen muutokset kunnissa 2000-luvulla. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 42(3), 306-323.

Kirjavainen, T., Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2014). Erityisoppilaiden osuuksien kuntakohtaiseen vaihteluun vaikuttaneet tekijät vuosina 2001-2010. Yhteiskuntapolitiikka, 79(6), 619-630. http://www.julkari.fi/handle/10024/125874 Open Access

Rytivaara, A., Pulkkinen, J., & Takala, M. (2012). Erityisopettajan työ: opettamista yksin ja yhdessä.. In M. Jahnukainen (Ed.), Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa (13. täysin uud. painos., pp. 333-352). Vastapaino.