Julkaisut

Rytivaara, Anna; Pulkkinen, Jonna; Palmu, Iines (2021). Learning about students in co-teaching teams. International Journal of Inclusive Education, Early online. DOI: 10.1080/13603116.2021.1878299 Open Access

Pulkkinen, Jonna (2020). Politiikkaa uudistamassa, käytäntöjä muuttamassa? : erityisopetus Suomessa koulutusuudistusten jälkeen. Yhteiskuntapolitiikka, 85 (1), 98-103. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002115164 Open Access

Pulkkinen, Jonna; Kirjavainen, Tanja; Jahnukainen, Markku (2020). Oppimisen ja koulunkäynnin tuki tilastojen valossa : tuen tarjonta luokka-asteittain, ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan vuosina 2011–2018. Yhteiskuntapolitiikka, 85 (3), 301-309. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020061042656 Open Access

Pulkkinen, Jonna; Räikkönen, Eija; Jahnukainen, Markku; Pirttimaa, Raija (2020). How do educational reforms change the share of students in special education? Trends in special education in Finland. European Educational Research Journal, 19 (4), 364-384. DOI: 10.1177/1474904119892734 Open Access

Vettenranta, Jouni; Hiltunen, Jenna; Kotila, Jenni; Lehtola, Piia; Nissinen, Kari; Puhakka, Eija; Pulkkinen, Jonna; Ström, Antti (2020). Perustaidoista vauhtia koulutielle : Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73016 Open Access

Pulkkinen, Jonna (2019) Reforming policy, changing practices? : special education in Finland after educational reforms. Tutkimuksia / Koulutuksen tutkimuslaitos, 34. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7771-9 Open Access

Pulkkinen, Jonna (2019). Erityisopetusta ohjaava lainsäädäntö muuttui, muuttuivatko käytännöt?. Ruusupuiston kärkiuutiset, 2019 (4). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2019/4 Open Access

Pulkkinen, J., Räikkönen, E., Pirttimaa, R., & Jahnukainen, M. (2019). Principals’ views on changes in the provision of support for learning and schooling in Finland after educational reform. Journal of Educational Change, 20 (1), 137-163. doi:10.1007/s10833-018-9334-3 Open Access

Rytivaara, A., Pulkkinen, J., & de Bruin, C. L. (2019). Committing, engaging and negotiating : Teachers’ stories about creating shared spaces for co-teaching. Teaching and Teacher Education, 83, 225-235. doi:10.1016/j.tate.2019.04.013 Open Access

Ouakrim-Soivio, N., Pulkkinen, J., Rautopuro, J., & Hildén, R. (2018). Toteutuuko perusopetuksen tasa-arvo? Katsaus oppimistulosten arviointeihin. Kasvatus, 49 (5), 415-430. Open Access

Pulkkinen, J., & Rautopuro, J. (2018). Opin polut ja pientareet harvaan asutuilla alueilla : Nuorisobarometri 2017 lisäotos. Valtion nuorisoneuvosto, OKM. Open Access

Pulkkinen, J., Rautopuro, J., & Välijärvi, J. (2018). Kaikki hyvin? : suomalaisnuorten hyvinvointi Nuorisobarometrin ja PISA-tutkimuksen tulosten valossa. In E. Pekkarinen, & S. Myllyniemi (Eds.), Opin polut ja pientareet : Nuorisobarometri 2017 (pp. 121-132). Helsinki, Finland: Valtion nuorisoneuvosto; Nuorisotutkimusseura; Nuorisotutkimusverkosto ; Opetus- ja kulttuuriministeriö. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf Open Access

Pulkkinen, J., Tolvanen, A., & Rautopuro, J. (2018). Sosioekonominen tausta, motivaatio ja minäpystyvyys luonnontieteiden osaamisen selittäjinä tytöillä ja pojilla. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 19-37). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Pöysä, S., Pesu, L., Pulkkinen, J., Lerkkanen, M.-K., Rautopuro, J., Kupiainen, S., . . . Hotulainen, R. (2018). Tytöt ja pojat koulussa : miten selättää poikien heikko suoriutuminen peruskoulussa?. : Valtioneuvoston kanslia. Open Access

Salminen, J., Pulkkinen, J., Koponen, T., & Hiltunen, J. (2018). Tyttöjen ja poikien väliset osaamiserot matematiikassa. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 235-258). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Ahtiainen, R., Pulkkinen, J., Palmu, I., Malinen, O.-P., Rytivaara, A., Kontinen, J., & Saarenketo, T. (2017). Erilaisia yhteisopettajuusmalleja. In O.-P. Malinen, & I. Palmu (Eds.), Tavoitteena yhteisopettajuus : näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen (pp. 38-62). Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Kirjavainen, T., & Pulkkinen, J. (2017). Takaako samanlainen tausta samanlaisen osaamisen? Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden osaamiserot PISA 2012 -tutkimuksessa. Kasvatus, 48 (3), 189-202. Open Access

Kirjavainen, T., & Pulkkinen, J. (2017). Miten lähtömaa on yhteydessä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaamiseen? : oppilaiden osaamiserot PISA 2012 -tutkimuksessa. Yhteiskuntapolitiikka, 82 (4), 430-439. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201709078519 Open Access

Kirjavainen, T., & Pulkkinen, J. (2017). PISA-tulokset heikentyneet huippuvuosista - kuinka paljon ja mistä se voisi johtua?. Talous ja yhteiskunta, 45 (3), 8-12. http://www.labour.fi/ty/tylehti/ty/ty32017/unnamed-file.pdf/ty32017KirjavainenPulkkinen.pdf Open Access

Pulkkinen, J., Ahtiainen, R., & Malinen, O.-P. (2017). Yhteisopetusta tukevat rakenteet. In O.-P. Malinen, & I. Palmu (Eds.), Tavoitteena yhteisopettajuus : näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen (pp. 26-35). Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Rytivaara, A., Pulkkinen, J., Palmu, I., & Kontinen, J. (2017). Yhteisopetuksen työtavat sekä opettajien kokemukset ja ammatillinen kehittyminen. In O.-P. Malinen, & I. Palmu (Eds.), Tavoitteena yhteisopettajuus : näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen (pp. 16-23). Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Kirjavainen, T., Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2016). Special education students in transition to further education: A four-year register-based follow-up study in Finland. Learning and Individual Differences, 45, 33-42. doi:10.1016/j.lindif.2015.12.001

Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2016). Finnish reform of the funding and provision of special education: the views of principals and municipal education administrators. Educational Review, 68 (2), 171-188. doi:10.1080/00131911.2015.1060586 Open Access

Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2015). Erityisopetuksen järjestäminen ja resurssit kunnissa lakimuutosten jälkeen. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.-P. Vainikainen (Eds.), Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen (pp. 79-105). Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry.

Pulkkinen, J., & Rytivaara, A. (2015). Yhteisopetuksen käsikirja. : Jyväskylän yliopisto. Open Access

Pulkkinen, J., Jahnukainen, M., & Pirttimaa, R. (2015). Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyt kouluissa : rehtorien arviot tukijärjestelyjen toimivuudesta. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 25 (3), 52-63.

Kirjavainen, T., Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2014). Erityisopetuksen järjestämisen muutokset kunnissa 2000-luvulla. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 42 (3), 306-323.

Kirjavainen, T., Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2014). Erityisoppilaiden osuuksien kuntakohtaiseen vaihteluun vaikuttaneet tekijät vuosina 2001-2010. Yhteiskuntapolitiikka, 79 (6), 619-630. http://www.julkari.fi/handle/10024/125874 Open Access

Rytivaara, A., Pulkkinen, J., & Takala, M. (2012). Erityisopettajan työ: opettamista yksin ja yhdessä. In M. Jahnukainen (Ed.), Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa (pp. 333-352). Tampere : Vastapaino.