Esitykset

Rautopuro Juhani, Pulkkinen Jonna. Oppilasarviointi Suomessa - miksi ja miten?. Tieteen päivät. Jyväskylä, Suomi, 29.9.2017

Pulkkinen Jonna, Rautopuro Juhani. Toteutuvatko toiveet? Vuonna 1999 syntyneiden toisen asteen koulutusvalinnat.. Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? Kasvatustieteen päivät 2016. Turku, Suomi, 18.11.2016