Julkaisut

Hämäläinen, R., Niilo-Rämä, M., Lainema, T., & Oksanen, K. How to Raise Different Game Collaboration Activities : The Association Between Game Mechanics, Players' Roles and Collaboration Processes. Simulation and Gaming, 49 (1), 50-71 (2018). doi:10.1177/1046878117752470

Kallio, E., Utriainen, J., Niilo-Rämä, M., & Räikkönen, E. Lukiomenestyksen ja yliopisto-opintojen aloitushetken iän yhteys yliopisto-opinnoissa menestymiseen ja opintojen etenemiseen : seurantatutkimus. Kasvatus, 49 (4), 287-296 (2018). Open access

Mehtäläinen, J., Niilo-Rämä, M., & Nissinen, V. Nuorten näkemys Euroopasta nyt ja lähitulevaisuudessa : kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen Eurooppa-arviointi. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2017). Open access

Mehtäläinen, J., Niilo-Rämä, M., & Nissinen, V. Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet : kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen päätulokset. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2017). Open access