Julkaisut

Fagerlund, J., Leino, K., Kiuru, N., & Niilo-Rämä, M. (2022). Finnish teachers’ and students’ programming motivation and their role in teaching and learning computational thinking. Frontiers in Education, 7, Article 948783. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.948783 Open Access

Karvanen, J., Niilo‐Rämä, M., Sarén, J., & Kärkkäinen, S. (2022). Estimating mean lifetime from partially observed events in nuclear physics. Journal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics, 71(1), 3-26. https://doi.org/10.1111/rssc.12519 Open Access

Rikala, P., Silvennoinen, K., Peltoniemi, A., Sorvali, J., Lämsä, J., Hämäläinen, R., & Niilo-Rämä, M. (2022). Onko teknostressi asennekysymys? : Teknologinen osaaminen jatkuvan oppimisen mahdollistajana. In Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 10.2.-11.2.2022 : Jatkuva aikuiskasvatus. Abstraktikirja (pp. 31-32). Tampereen yliopisto. https://events.tuni.fi/uploads/2022/01/dddfa21e-aitu22-jatkuva-aikuiskasvatus.pdf Open Access

Rikala, P., Sorvali, J., Silvennoinen, K., Peltoniemi, A. J., Lämsä, J., Niilo-Rämä, M., & Hämäläinen, R. (2022). Työelämä digimurroksessa : jatkuvaa oppimista vai teknostressiä?. In S. Lemmetty, & K. Collin (Eds.), Jatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä (pp. 331-357). Jyväskylän yliopisto. Sophi, 150. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9443-3 Open Access

Leino, K., Puhakka, E., & Niilo-Rämä, M. (2021). Tieto- ja viestintäteknologia koulujen arjessa : ICILS Opettajapaneeli 2020 -tutkimuksen tuloksia. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8913-2 Open Access

Tujula, M., Rautopuro, J., Löfström, J., & Niilo-Rämä, M. (2021). Koulun yhteisöllinen ilmapiiri ja oppilaiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen orientaatio : yhteyksiä etsimässä. Nuorisotutkimus, 39(3), 36-57. https://journal.fi/nuorisotutkimus/issue/view/8458 Open Access

Häkkinen, P., Virtanen, T., Virtanen, A., Näykki, P., Pöysä-Tarhonen, J., Niilo-Rämä, M., & Järvelä, S. (2020). Finnish pre-service teachers’ perceptions of their strategic learning skills and collaboration dispositions. Journal of Education for Teaching, 46(1), 71-86. https://doi.org/10.1080/02607476.2019.1708628 Open Access

Leino, K., Rikala, J., Puhakka, E., Niilo-Rämä, M., Siren, M., & Fagerlund, J. (2019). Digiloikasta digitaitoihin : kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 2018). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7937-9 Open Access

Virtanen, A., Niilo-Rämä, M., Pöysä-Tarhonen, J., & Häkkinen, P. (2019). Pitkittäistutkimus luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumisesta yhdessä työskentelyyn. Kasvatus, 50(4), 342-355.

Hämäläinen, R., Niilo-Rämä, M., Lainema, T., & Oksanen, K. (2018). How to Raise Different Game Collaboration Activities : The Association Between Game Mechanics, Players' Roles and Collaboration Processes. Simulation and Gaming, 49(1), 50-71. https://doi.org/10.1177/1046878117752470

Kallio, E., Utriainen, J., Niilo-Rämä, M., & Räikkönen, E. (2018). Lukiomenestyksen ja yliopisto-opintojen aloitushetken iän yhteys yliopisto-opinnoissa menestymiseen ja opintojen etenemiseen : seurantatutkimus. Kasvatus, 49(4), 287-296. Open Access

Mehtäläinen, J., Niilo-Rämä, M., & Nissinen, V. (2017). Nuorten näkemys Euroopasta nyt ja lähitulevaisuudessa : kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen Eurooppa-arviointi. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7231-8 Open Access

Mehtäläinen, J., Niilo-Rämä, M., & Nissinen, V. (2017). Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet : kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen päätulokset. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7230-1 Open Access