Julkaisut

Häkkinen, Päivi; Virtanen, Tuomo; Virtanen, Anne; Näykki, Piia; Pöysä-Tarhonen, Johanna; Niilo-Rämä, Mikko; Järvelä, Sanna (2020). Finnish pre-service teachers’ perceptions of their strategic learning skills and collaboration dispositions. Journal of Education for Teaching, 46 (1), 71-86. DOI: 10.1080/02607476.2019.1708628 Open Access

Leino, Kaisa; Rikala, Jenni; Puhakka, Eija; Niilo-Rämä, Mikko; Siren, Marjo; Fagerlund, Janne (2019). Digiloikasta digitaitoihin : kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 2018). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7937-9 Open Access

Virtanen, Anne; Niilo-Rämä, Mikko; Pöysä-Tarhonen, Johanna; Häkkinen, Päivi (2019). Pitkittäistutkimus luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumisesta yhdessä työskentelyyn. Kasvatus, 50 (4), 342-355.

Hämäläinen, R., Niilo-Rämä, M., Lainema, T., & Oksanen, K. (2018). How to Raise Different Game Collaboration Activities : The Association Between Game Mechanics, Players' Roles and Collaboration Processes. Simulation and Gaming, 49 (1), 50-71. doi:10.1177/1046878117752470

Kallio, E., Utriainen, J., Niilo-Rämä, M., & Räikkönen, E. (2018). Lukiomenestyksen ja yliopisto-opintojen aloitushetken iän yhteys yliopisto-opinnoissa menestymiseen ja opintojen etenemiseen : seurantatutkimus. Kasvatus, 49 (4), 287-296. Open Access

Mehtäläinen, J., Niilo-Rämä, M., & Nissinen, V. (2017). Nuorten näkemys Euroopasta nyt ja lähitulevaisuudessa : kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen Eurooppa-arviointi. : Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Mehtäläinen, J., Niilo-Rämä, M., & Nissinen, V. (2017). Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet : kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen päätulokset. : Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access