Esitykset

Rikala Pauliina, Silvennoinen Kaisa, Peltoniemi Aaron, Sorvali Jesse, Lämsä Joni, Hämäläinen Raija, Niilo-Rämä Mikko. Onko teknostressi asennekysymys?: Teknologinen osaaminen jatkuvan oppimisen mahdollistajana. Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät. Online conference, Suomi, 10.2.2022

Rautopuro Juhani, Niilo-Rämä Mikko. Lessons from Finland: Finland in ICCS, ICCS in Finland. Nordic Education in a Democratically Troublesome Time. Örebro, Ruotsi, 30.10.2018

Virtanen Anne, Tolvanen Asko, Niilo-Rämä Mikko, Häkkinen Päivi, Pöysä-Tarhonen Johanna, Näykki Piia, Järvelä Sanna. Luokanopettajaopiskelijoiden 2000-luvun taidot: Strategisen oppimisen taidot ja yhdessä työskentelyyn suhtautuminen ensimmäisten opintovuosien aikana. Kasvatustieteen päivät. Rovaniemi, Suomi, 1.12.2017

Virtanen Anne, Pöysä-Tarhonen Johanna, Häkkinen Päivi, Niilo-Rämä Mikko. Miten luokanopettajaopiskelijat suhtautuvat yhdessä työskentelyyn? Alustavia tuloksia pitkittäistutkimuksesta. Kasvatustieteen päivät. Turku, Suomi, 17.11.2016

Niilo-Rämä Mikko. Inclusion ratio based estimator for the mean length of the Boolean line segment model applied to nanocellulose. 11th European Congress of Stereology and Image Analysis. Kaiserslautern, Saksa, 12.7.2013