Julkaisut

Honkimäki, S. & Tynjälä, P. 2018. Prerequisites for the Successful Group Mentoring of First-year University Students: A Case Study.  Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning.  https://doi.org/10.1080/13611267.2018.1471338

Skaniakos, T., Honkimäki, S., Kallio, E., Nissinen, K. & Tynjälä, P. 2018. Study Guidance Experiences, Study Progress, and Perceived Learning Outcomes of Finnish University Students. European Journal of Higher Education. https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1475247 

 

Honkimäki, S., Jääskelä, P., & Tynjälä, P. (2024). Academics’ experiences of university-wide top-down curriculum reform in Finland. Journal of Further and Higher Education, Early online. https://doi.org/10.1080/0309877x.2024.2373725 Open Access

Honkimäki, S., Jääskelä, P., Kratochvil, J., & Tynjälä, P. (2022). University-wide, top-down curriculum reform at a Finnish university : Perceptions of the academic staff. European Journal of Higher Education, 12(2), 153-170. https://doi.org/10.1080/21568235.2021.1906727 Open Access

Skaniakos, T., Honkimäki, S., Kallio, E., Nissinen, K., & Tynjälä, P. (2019). Study guidance experiences, study progress, and perceived learning outcomes of Finnish university students. European Journal of Higher Education, 9(2), 203-218. https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1475247 Open Access

Honkimäki, S., & Tynjälä, P. (2018). Prerequisites for the successful group mentoring of first-year university students : a case study. Mentoring and Tutoring : Partnership in Learning, 26(2), 148-164. https://doi.org/10.1080/13611267.2018.1471338

Kratochvil, J., Jääskelä, P., Honkimäki, S., Aittola, H., & Tynjälä, P. (2018). Opetussuunnitelmatyön 2015-2017 arviointi Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://www.jyu.fi/fi/koulutus/ops/tutkimus/jyu_ops-arviointi-2015-2017_ktl.pdf Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., Rekola, M., Kortesmaa, A., Honkimäki, S., & Tiusanen, E. (2017). Metsäalan opetuksen digitalisaatio ammatillisessa peruskoulutuksessa : opettajien näkökulma. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(1), 31-46. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-1.2017-NET.pdf Open Access

Honkimäki, S. (2014). Opettajan työstä muualle. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 45-54). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6021-6 Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., Välijärvi, J., Honkimäki, S., Keurulainen, H., Mikkola, A., & Weissmann, K. (2014). Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6021-6 Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., Miettinen, M., Weissmann, K., Honkimäki, S., Valkonen, S., & Välijärvi, J. (2013). Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen tulokset. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 50. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5557-1 Open Access

Honkimäki, S., & Kálmán, O. (2012). Approaches to transition support for first year students in higher education. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 247-270). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2312-2_15

Aittola, H., Kiviniemi, U., Honkimäki, S., Muhonen, R., Huusko, M., & Ursin, J. (2009). The Bologna Process and Internationalisation - Consequences for Italian Academic Life. Higher Education in Europe, 34(3-4), 303-312. https://doi.org/10.1080/03797720903355521

Honkimäki, S., & Tynjälä, P. (2007). Study orientations in different tutoring environments: university language students' first two years. Mentoring & Tutoring, 15(2), 183-199. https://doi.org/10.1080/13611260601086360

Honkimäki, S. (2006). Yliopisto-opintoja aloittamassa: millaisin vaatein ja millaisessa maailmassa?. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa: näkökulmia ja keskustelua (pp. 235-252). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Honkimäki, S., Tynjälä, P., & Valkonen, S. (2004). University Students' Study Orientations, Learning Experiences and Study Success in Innovative Courses. Studies in Higher Education, 29(4), 431-449. https://doi.org/10.1080/0307507042000236353

Honkimäki, S. (2001). Going to school at university. In J. Välimaa (Ed.), Finnish Higher Education In Transition. Perspectives on Massification and Globalisation (pp. 91-110). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välimaa, J., Aittola, H., Jalkanen, H., Piesanen, E., Määttä, P., Honkimäki, S., & Kallio, E. (2001). Discussion: Finnish higher education faces massification and globalization. In J. Välimaa (Ed.), Finnish higher education in transition (pp. 203-221). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Honkimäki, S., & Tynjälä, P. (2000). Motivaatiota ja jossittelua. Yliopisto-opettajien opetuskokeilut opiskelijoiden kokemana. In E. Kallio (Ed.), Itsensä näköinen yliopisto-opettaja (pp. 189-207). Jyväskylän yliopisto. Koulutusen tutkimuslaitos.

Jalkanen, H., & Honkimäki, S. (2000). Innovatiivinen yliopisto?. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Jalkanen, H., & Honkimäki, S. (2000). Vaatimuksia ja vaihtoehtoja. In H. Jalkanen, & S. Honkimäki (Eds.), Innovatiivinen yliopisto? (pp. 5-8). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Honkimäki, S. (Ed.). (1999). Opetus, vuorovaikutus ja yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Honkimäki, S. (1999). Uudistuvan opetuksen tiellä. In S. Honkimäki (Ed.), Opetus, vuorovaikutus ja yliopisto (pp. 11-18). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Honkimäki, S. (1999). Opetuksen kehittäjien näkemyksiä työnsä edellytyksistä ja esteistä. In S. Honkimäki (Ed.), Opetus, vuorovaikutus ja yliopisto (pp. 241-248). Koulutuksen tutkimuslaitos.