Julkaisut

Lehesvuori, Sami; Hähkiöniemi, Markus; Viiri, Jouni; Nieminen, Pasi; Jokiranta, Kaisa; Hiltunen, Jenna (2019). Teacher orchestration of classroom interaction in science : exploring dialogic and authoritative passages in whole-class discussions. International Journal of Science Education, 41 (17), 2557-2578.

Vettenranta, Jouni; Hiltunen, Jenna; Kotila, Jenni; Lehtola, Piia; Nissinen, Kari; Puhakka, Eija; Pulkkinen, Jonna; Ström, Antti (2020). Perustaidoista vauhtia koulutielle : Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73016 Open Access

Hähkiöniemi, Markus; Lehesvuori, Sami; Nieminen, Pasi; Hiltunen, Jenna; Jokiranta, Kaisa (2019). Three Dimensions of Dialogicity in Dialogic Argumentation. Studia Paedagogica, 24 (4), 199-219. DOI: 10.5817/SP2019-4-9 Open Access

Lehesvuori, Sami; Hähkiöniemi, Markus; Viiri, Jouni; Nieminen, Pasi; Jokiranta, Kaisa; Hiltunen, Jenna (2019). Teacher orchestration of classroom interaction in science : exploring dialogic and authoritative passages in whole-class discussions. International Journal of Science Education, 41 (17), 2557-2578. DOI: 10.1080/09500693.2019.1689586 Open Access

Hiltunen, J., & Nissinen, K. (2018). Erinomaiset matematiikan osaajat. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 213-234). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Hähkiöniemi, M., Nieminen, P., Lehesvuori, S., Francisco, J., Hiltunen, J., Jokiranta, K., & Viiri, J. (2018). Attending to and fostering argumentation in whole class discussion. In E. Norén, H. Palmér, & A. Cooke (Eds.), Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17 : The Eighth Nordic Conference on Mathematics Education Stockholm, May 30-June 2, 2017 (pp. 159-168). Göteborg: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF). Open Access

Kupari, P., & Hiltunen, J. (2018). Matemaattiset taidot kansainvälisten arviointitukimusten valossa. In J. Joutsenlahti, H. Silfverberg, & P. Räsänen (Eds.), Matematiikan opetus ja oppiminen (pp. 16-53). Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti. Open Access

Salminen, J., Pulkkinen, J., Koponen, T., & Hiltunen, J. (2018). Tyttöjen ja poikien väliset osaamiserot matematiikassa. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 235-258). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Hiltunen, J., Hähkiöniemi, M., Jokiranta, K., Lehesvuori, S., Nieminen, P., & Viiri, J. (2017). Recognising Articulated Reasoning in Students' Argumentative Talk in Mathematics Lessons. In Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016 (pp. 1-11). Finnish Mathematics and Science Education Research Association (FMSERA). https://journal.fi/fmsera/article/view/60950/27028 Open Access

Lehesvuori, S., Hähkiöniemi, M., Jokiranta, K., Nieminen, P., Hiltunen, J., & Viiri, J. (2017). Enhancing Dialogic Argumentation in Mathematics and Science. Studia Paedagogica, 22 (4), 55-76. doi:10.5817/SP2017-4-4 Open Access

Nieminen, P., Viiri, J., Hiltunen, J., Lehesvuori, S., Jokiranta, K., & Hähkiöniemi, M. (2017). Dialogista argumentaatiota matematiikkaan ja fysiikkaan. Ruusupuiston uutiset. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2017/4 Open Access

Vettenranta, J., Rautopuro, J., & Hiltunen, J. (2017). PISA ja TIMSS : Numero- ja sanaleikit kunniaan ja kirjat kulumaan. Ruusupuiston uutiset. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/1-2017/3-PISA-ja-TIMSS Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. (2016). Lapsuudesta eväät oppimiseen : neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., . . . Vainikainen, M.-P. (2016). PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Hiltunen, J., & Hähkiöniemi, M. (2015). Tapaustutkimus 7.-luokkalaisten algebrallisesta yleistämisestä. In M. Kauppinen, M. Rautiainen, & M. Tarnanen (Eds.), Elävä ainepedagogiikka : Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.–14.2.2014 (pp. 138-154). Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. Open Access