PARVI – Päättöarviointiuudistuksen  tutkimus

 

PARVI-hankkeen loppuraportti on luettavissa osoitteessa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165415

(Tiedote 31.1.2024) Tutkimus: Opettajat kokevat uudet perusopetuksen  päättöarviointiohjeistukset tulkinnanvaraisiksi https://r.jyu.fi/Ey3
   

PARVI-hanke oli käynnissä vuosina 2022–2023. Hankkeessa tutkittiin perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiuudistusten toimeenpanoa kunnissa ja kouluissa sekä uudistettujen arviointiperiaatteiden toimivuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke oli Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan kasvatustieteiden osaston konsortiohanke.

Perusopetuksen arviointilinjaukset ja päättöarvioinnin kriteerit uudistettiin vuosina 2020–2021. Perusopetuksen perusteiden arviointiluvun (luku 6) uusittuja arviointiperusteita on sovellettu peruskouluissa elokuusta 2020 alkaen. Uudet päättöarvioinnin kriteerit kaikkien oppiaineiden arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 taas tulivat voimaan elokuun 2021 alussa. Kriteeriuudistuksen tärkein tehtävä on taata koulutuksellinen tasa-arvo ja oppilaiden yhdenvertaisuus.

Tutkimushanke sisältää kolme osa-aluetta: 1) arviointiuudistusten johtaminen ja toimeenpano kunta- ja koulutasolla, 2) arviointiuudistuksen toimivuus opettajien työssä ja opettajien käsitykset uudistuksesta sekä 3) muutokset päättöarvosanoissa. Hankkeessa tutkitut oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, A-englanti, fysiikka, historia ja matematiikka.

Hankkeen projektipäällikön haastattelu JYUnity-verkkolehdessä: Peruskoulun päättöarviointi meni uusiksi – onnistuiko uudistus kouluissa? - JYUnity