PARVI – Päättöarviointiuudistuksen  tutkimus


PARVI-hankkeessa tutkitaan
perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiuudistusten toimeenpanoa kunnissa ja kouluissa sekä uudistettujen arviointiperiaatteiden toimivuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke on Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan kasvatustieteiden osaston konsortiohanke, joka toteutetaan vuosina 2022–2023.

Perusopetuksen arviointilinjaukset ja päättöarvioinnin kriteerit uudistettiin vuosina 2020–2021. Perusopetuksen perusteiden arviointiluvun (luku 6) uusittuja arviointiperusteita on sovellettu peruskouluissa elokuusta 2020 alkaen. Uudet päättöarvioinnin kriteerit kaikkien oppiaineiden arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 taas tulivat voimaan elokuun 2021 alussa. Kriteeriuudistuksen tärkein tehtävä on taata koulutuksellinen tasa-arvo ja oppilaiden yhdenvertaisuus.

Tutkimushanke sisältää kolme osa-aluetta: 1) arviointiuudistusten johtaminen ja toimeenpano kunta- ja koulutasolla, 2) arviointiuudistuksen toimivuus opettajien työssä ja opettajien käsitykset uudistuksesta sekä 3) muutokset päättöarvosanoissa. Tutkimushankkeessa arvioitavat oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, A-englanti, fysiikka, historia ja matematiikka.

Hankkeen projektipäällikön haastattelu JYUnity-verkkolehdessä: Peruskoulun päättöarviointi meni uusiksi – onnistuiko uudistus kouluissa? - JYUnity