PISA-tutkimus jatkuu Jyväskylän yliopistossa. Koulutuksen tutkimuslaitoksella johtava asema kansainvälisissä arviointitutkimuksissa (tiedote 15.2.2010)

Vuonna 2012 toteutettava viides PISA-tutkimus tehdään Jyväskylän yliopiston
Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Opetusministeriö ja Koulutuksen tutkimuslaitos
allekirjoittivat viime perjantaina asiaa koskevan sopimuksen. Sopimuksen kesto
esitutkimuksineen on 4 vuotta (2010-2013).


– Koulutuksen tutkimuslaitos on ollut aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä ja
oman asiantuntemuksensa kehittämisessä. Tämä on palkittu PISAn lisäksi
sopimuksilla useista kansainvälisistä arviointitutkimuksista, kertoo tutkimuslaitoksen
johtaja, professori Jouni Välijärvi.

– Parhaillaan ovat käynnistymässä aikuisten
osaamista mittaava tutkimus, korkeakouluopiskelijoiden taitojen arviointitutkimus
sekä peruskoulun 4.-luokkalaisten lukutaitotutkimus sekä 4.- ja 8.-luokkalaisten
matematiikan ja luonnontieteiden tutkimus. Kesällä 2010 valmistuu nuorten
yhteiskunnallista osaamista arvioiva tutkimus. Suomi pyrkii olemaan eturintamassa
kansainvälisessä arviointitutkimuksessa ja osaamistamme hyödynnetään useissa
hankkeissa, Välijärvi jatkaa.


Vuoden 2012 PISAan osallistuu runsas 10 000 koulua noin 70 maasta. Suomesta
tutkimukseen osallistuu noin 6000 peruskoulun 9.-luokkalaista ja lähes 200 koulua.
Vuonna 2012 mitataan pääasiassa nuorten matematiikan taitoja, mutta myös
lukutaitoa ja luonnontieteiden osaamista tutkitaan.


Aiemmat PISA-tutkimukset on tehty kolmen vuoden välein, vuosina 2000, 2003,
2006 ja 2009. PISA on laajentunut runsaan 10 vuoden aikana 32 maan tutkimuksesta
70 maan mammuttitutkimukseksi.

– Yhä useammassa maassa on ymmärretty
koulutuksen keskeinen merkitys hyvinvoinnin ja taloudellisen kasvun edellytyksenä.
Maat näkevät PISAn koulutusjärjestelmiensä sparraajana ja välineenä koulutuksensa
kehittämiseen, arvioi Välijärvi.


OPPIMISTULOSTEN MUUTOS ENSI KERTAA TARKASTELTAVANA


PISA 2012 ja tämän vuoden lopulla julkistettava PISA 2009 -tutkimus antavat ensi
kerran PISAn historiassa luotettavan mahdollisuuden vertailla oppimistulosten
muutosta vajaan kymmenen vuoden aikana. PISA 2009 -tutkimuksessa päästään
vertaamaan nuorten lukutaidon osaamista vuoden 2000 PISA-tutkimuksen tuloksiin ja
vuoden 2012 -tutkimuksessa matematiikan osaamista PISA 2003 -tutkimuksen
saavutuksiin.


PISA (Programme for International Students Assessment) on OECD:n jäsenmaiden
yhteinen tutkimusohjelma. PISAssa selvitetään, miten 15-vuotiaat nuoret hallitsevat
tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja, millaiset tekijät vaikuttavat näihin
taitoihin ja miten taidot kehittyvät ajan myötä. Vuosittain vaihtuvina pääalueina ovat
lukutaito, matematiikka ja luonnontieteet.


Lisätietoja:
Professori Jouni Välijärvi, (014) 260 3202, jouni.valijarvi@jyu.fi
Julkaisupäällikkö (tiedottaja) Jouni Sojakka, (014) 260 3230, jouni.sojakka@jyu.fi