Julkaisut

Kasurinen, H., Vuorinen, R., Kettunen, J., Ruusuvirta-Uuksulainen, O., & Kukkaneva, E. (2024). Ohjausalan koulutus Suomessa : selvitys koulutusten rakenteista ja sisällöistä. Koulutuksen tutkimuslaitos. Raportteja ja työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 11. https://doi.org/10.17011/ktl-rt/11 Open Access

Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2024). New books to strengthen theories and practices of guidance: Bullock-Yowell, E., & Reardon, R.C (2024). Holland's RIASEC Hexagon: A Paradigm for Life and Work Decisions. Newsletter of the International Association for Vocational and Educational Guidance, June 2024(94).

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2024). Uutuuskirjoja ohjauksen teorioiden ja käytäntöjen vahvistamiseksi. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2024(29), 10-12. https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro29/7 Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2024). New books to strengthen theories and practices of guidance: Arthur, N., Borgen, R. & McMahon, M. (2024). Practice Principles: Career Theories and Models at Work. Newsletter of the International Association for Vocational and Educational Guidance, June 2024(94).

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2024). New books to strengthen theories and practices of guidance: Sampson, J.P. Jr., Lenz, J.G., Bullock-Yowell, E., Osborn, D.S. & Hayden, S.C.W. (Eds.) (2023). Cognitive Information Processing: Career Theory, Research and Practice. Newsletter of the International Association for Vocational and Educational Guidance, June 2024(94).

Vuorinen, R., Kasurinen, H., & Kettunen, J. (2024). Ohjausalan koulutus Suomessa : selvitys koulutusten rakenteista ja sisällöistä. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2024(30), 7-9. https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro30/5 Open Access

Hayden, S. C. W., Peterson, G. W., Reardon, R. C., Lenz, J. G., Sampson, J. P. J., Vuorinen, R., Kettunen, J., Stallings, E., & Dozier, V. C. (2023). Strategic planning for career services. In J. P. J. Sampson, J. G. Lenz, E. Bullock-Yowell, D. S. Osborn, & S. C. W. Hayden (Eds.), Cognitive Information Processing : Career Theory, Research, and Practice (pp. 567-594). Florida State Open Publishing. https://doi.org/10.33009/fsop_sampson1123.ch20 Open Access

Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2023). Uraohjauksen tutkimus ja sen merkitys. In A. Sesay, P. Rosenius, & R.-L. Hakkarainen (Eds.), 10 vuotta uraohjauksen asialla (pp. 38-40). Uraohjaajat ja -valmentajat ry. https://uraohjaajat.fi/wp-content/uploads/2023/09/10-vuotta-uraohjauksen-asialla-julkaisu-2023.pdf Open Access

Kettunen, J., Barnes, S.-A., Bimrose, J., Brown, A., & Vuorinen, R. (2023). Career experts' conceptions of systems development in lifelong guidance. International Journal for Educational and Vocational Guidance, Early online. https://doi.org/10.1007/s10775-023-09595-x Open Access

Kettunen, J., Ruusuvirta-Uuksulainen, O., Rautopuro, J., Vuorinen, R., & Piirilä, E. (2023). Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen määrällinen saatavuus ja riittävyys. Koulutuksen tutkimuslaitos. Raportteja ja työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 1. https://doi.org/10.17011/ktl-rt/1 Open Access

Kettunen, J., Vuorinen, R., Kasurinen, H., Kukkaneva, E., & Ruusuvirta-Uuksulainen, O. (2023). Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset : arviointilomakkeet. Koulutuksen tutkimuslaitos. Raportteja ja työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 7. https://doi.org/10.17011/ktl-rt/7 Open Access

Sampson, J. P. J., Reardon, R. C., Peterson, G. W., Lenz, J. G., Bullock-Yowell, E., Reid Marks, L., Vuorinen, R., Lerkkanen, J., & Kettunen, J. (2023). Introduction and Context for CIP Theory. In J. P. J. Sampson, J. G. Lenz, E. Bullock-Yowell, D. S. Osborn, & S. C. W. Hayden (Eds.), Cognitive Information Processing : Career Theory, Research, and Practice (pp. 33-62). Florida State Open Publishing. https://doi.org/10.33009/fsop_sampson1123.ch01 Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2023). IAEVG:n 46. kansainvälinen konferenssi, 28.-30.6.2023 Haag, Alankomaat. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2023(27), 7-8. https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro27/4 Open Access

Vuorinen, R., Kasurinen, H., Kettunen, J., Kukkaneva, E., & Ruusuvirta-Uuksulainen, O. (2023). Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset : ehdotus kansalliseksi osaamiskehykseksi. Koulutuksen tutkimuslaitos. Raportteja ja työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 4. https://doi.org/10.17011/ktl-rt/4 Open Access

Vuorinen, R., Kasurinen, H., Kettunen, J., Kukkaneva, E., & Ruusuvirta-Uuksulainen, O. (2023). Ohjaustyön osaamiskuvausten selvitys ja yhteiskehittämisprosessi. Koulutuksen tutkimuslaitos. Raportteja ja työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 10. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9843-1 Open Access

Vuorinen, R., Kettunen, J., Ruusuvirta-Uuksulainen, O., & Kukkaneva, E. (2023). Urasuunnittelutaitoja jäsentävä selvitys ja näkökulmia jatkokehittämistä varten. Koulutuksen tutkimuslaitos. Raportteja ja työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 2. https://doi.org/10.17011/ktl-rt/2 Open Access

Vuorinen, R. (2022). Opinto-ohjaajien koulutusmäärä Suomessa 1971–2022. Jyväskylän yliopisto. Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen työpapereita, 6. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-978-951-39-9072-5 Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2022). Exploring the potential of a systemic approach for monitoring and evaluating career guidance systems and services. In Cedefop (Ed.), Towards European standards for monitoring and evaluation of lifelong guidance systems and services. Vol. 1 (pp. 11-29). European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). Cedefop Working Paper, 9/2022. https://www.cedefop.europa.eu/files/6209_en_0.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2022). Yhteiset eurooppalaiset laatukriteerit elinikäiselle ohjaukselle. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2022(23), 12-13. https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro23/8 Open Access

Kadletz, F., Kettunen, J., da Fonseca, P. M., & Vuorinen, R. (2021). Developing national career development support systems : Pathways to enhance lifelong career guidance, career education and career development support for workers . International Labour Organisation; European Training Foundation. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_800036.pdf Open Access

Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2021). Ohjaajilla vaihtelevat käsitykset urasuunnittelutaidoista. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2021(18), 23-25. https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro18/11 Open Access

Vuorinen, R. (2021). A review of national career development support systems : Armenia, Moldova, Panama and Viet Nam. International Labour Organization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_834868.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2021). OECD : Career guidance for adults in a changing world of work. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2021(18), 20-21. https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro18/9 Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2021). Kansainvälinen tilannekatsaus COVID-19 pandemian vaikutuksista ohjaukseen. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2021(18), 18-19. https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro18/8 Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2021). Strategic competence and the transformative role of ICT in lifelong guidance. In Digital transitions in lifelong guidance : rethinking careers practitioner professionalism : A CareersNet expert collection (pp. 163-172). Publications Office of the European Union. Cedefop Working Paper, 2/2021. https://www.cedefop.europa.eu/files/6202_en.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2021). Fifth CareersNet annual meeting : New directions for partnerships in lifelong guidance and career development. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2021(21), 11. https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro21/6 Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2021). OECD Conference | Disrupted futures: International lessons on how schools can best equip students for their working lives. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2021(21), 13. https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro21/8 Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2021). IAEVG 44. kansainvälinen konferenssi 19.-22.10.2021 Riika, Latvia. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2021(21), 8-9. https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro21/4 Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2021). Digital transitions lifelong guidance : Rethinking careers practitioner professionalism. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2021(21), 12. https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro21/7 Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2021). Investing in Career Guidance. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2021(20), 22-23. https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro20/17 Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2021). Petri Lempinen toiseksi ELO-foorumin puheenjohtajaksi. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2021(20), 6. https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro20/2 Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2021). OECD : Career Readiness -hanke. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2021(20), 23-24. https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro20/18 Open Access

Vuorinen, R., Kettunen, J., Villalba-Garcia, E., & Harrison, C. (2021). Identifying standards for career professionalism. In Digital transitions in lifelong guidance : rethinking careers practitioner professionalism : A CareersNet expert collection (pp. 14-30). Publications Office of the European Union. Cedefop Working Paper, 2/2021. https://www.cedefop.europa.eu/files/6202_en.pdf Open Access

Vuorinen, R., Nissinen, K., & Kettunen, J. (2021). Oppilaiden urasuunnittelutaitojen osaamisessa tapahtuneet muutokset 2012–2018. In K. Leino, J. Rautopuro, & P. Kulju (Eds.), Lukutaito – tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti (pp. 347-380). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 Open Access

Ananiadou, K., Borbély-Pecze, T., Hooley, T., Jürges, A., Kadletz, F., Katayama, H., Kettunen, J., Kraatz, S., Harrison, C. M., Mann, A., McCarthy, J., McKenzie, J., Moreno da Fonseca, P., Vlachaki, F., Villalba, E., Vuorinen, R., & Zelloth, H. (2020). Career guidance policy and practice in the pandemic : results of a joint international survey. European Commission; Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2801/318103 Open Access

Barnes, S-A., Bimrose, J., Brown, A., Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2020). Lifelong guidance policy and practice in the EU : trends, challenges and opportunities. Final report. European Commission; Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2767/91185 Open Access

Goman, J., Rumpu, N., Kiesi, J., Hietala, R., Hilpinen, M., Kankkonen, H., Kjäldman, I.-O., Niinistö-Sivuranta, S., Nykänen, S., Pantsar, T., Piilonen, H., Raudasoja, A., Siippainen, M., Toni, A., & Vuorinen, R. (2020). Vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja : arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 6:2020. https://karvi.fi/publication/vaihtoehtoja-valintoja-ja-uusia-alkuja-arviointi-nuorten-opintopolusta-ja-ohjauksesta-perusopetuksen-ja-toisen-asteen-nivelkohdassa/ Open Access

Kasurinen, H., Launikari, M., Laakkonen, T., Pääskyvuori, M., Vuorinen, R., Männistö, E., Sorjonen, M., & Korhonen, J. (2020). Käsikirja : CREAR digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline. Laurea ammattikorkeakoulu. Laurea julkaisut, 152. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-593-1 Open Access

Kettunen, J., Lee, J., & Vuorinen, R. (2020). Exploring Finnish Guidance Counselors’ Conceptions of Career Management Skills. Sage Open, 10(4). https://doi.org/10.1177/2158244020968778 Open Access

Niles, S. G., Vuorinen, R., & Siwiec, A. K. (2020). Training Career Practitioners for the Current Context. In J. A. Athanasou, & H. N. Perera (Eds.), International Handbook of Career Guidance (pp. 529-553). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25153-6_25 Open Access

Sampson, J. P., Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2020). The role of practitioners in helping persons make effective use of information and communication technology in career interventions. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 20(1), 191-208. https://doi.org/10.1007/s10775-019-09399-y Open Access

Sampson, J. P., Reardon, R. C., Osborn, D. S., Peterson, G. W., Lenz, J. G., Vuorinen, R., Panke Makela, J., & Dozier, V. C. (2020). A Bibliography on the Use of Communication and Information Technology in Counseling and Career Interventions. Florida State University Library. http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_libsubv1_scholarship_submission_1599077016_cec105e4 Open Access

Toni, A., & Vuorinen, R. (2020). Lifelong Guidance in Finland : Key Policies and Practices. In E. Hagaseth Haug, T. Hooley, J. Kettunen, & R. Thomsen (Eds.), Career and Career Guidance in the Nordic Countries (pp. 127-143). Brill. Career Development Series, 9. https://doi.org/10.1163/9789004428096_009 Open Access

Vuorinen, R. (2020). Opinto-ohjaajien koulutusmäärä Suomessa 1971–2020. Jyväskylän yliopisto. Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen työpapereita, 5. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8128-0 Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2020). Raportti : Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2020(15). https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro15/5 Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2020). Ohjaamot eurooppalaisessa elinikäisen ohjauksen kontekstissa. In M. Määttä, & A.-M. Souto (Eds.), Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo : nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä (pp. 146-155). Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kohtaamo-hanke (ESR). Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, 226 / 154. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/tutkittu_ja_tulkittu_ohjaamo_web.pdf Open Access

Haug, E. H., Plant, P., Valdimarsdóttir, S., Bergmo-Prvulovic, I., Vuorinen, R., Lovén, A., & Vilhjálmsdóttir, G. (2019). Nordic research on educational and vocational guidance: a systematic literature review of thematic features between 2003 and 2016. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 19(2), 185-202. https://doi.org/10.1007/s10775-018-9375-4 Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2019). ICCDPP International Symposium Norway 2019 Synthesis Report : Theme 4 : Leading innovative change for the future. International Centre for Career Development and Public Policy. https://www.kompetansenorge.no/globalassets/iccdpp/theme-4-final.pdf Open Access

Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2018). Alueellisen elinikäisen ohjauksen kehittäminen : viestintä ja jatkuva oppiminen. Koulutuksen tutkimuslaitos. Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen työpapereita, 4. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7425-1 Open Access

Kettunen, J., Vuorinen, R., Lerkkanen, J., & Kananen, P. (2018). Enhancing career practitioners’ competence in the use of ICT. In G. Ubachs, & L. Konings (Eds.), The Envisioning Report for Empowering Universities : 2nd edition (2nd ed., pp. 59-61). European Association of Distance Teaching Universities. http://empower.eadtu.eu/images/report/The_Envisioning_Report_for_Empowering_Universities_2nd_edition_2018.pdf Open Access

Nissinen, K., & Vuorinen, R. (2018). Alueelliset erot luonnontieteiden osaamisessa ja niitä selittävät tekijät : oppilaanohjauksella on merkitystä. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 69-95). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Pirttiniemi, J., Kasurinen, H., Kettunen, J., Merimaa, E., & Vuorinen, R. (Eds.). (2018). OPO 2 : opinto-ohjaajan käsikirja. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat / Opetushallitus, 2018:1.

Vuorinen, R. (2018). Vaikuttavat ja tulokselliset monialaiset ohjausjärjestelyt : Suomi eurooppalaisessa kontekstissa. In J. Pirttiniemi, H. Kasurinen, J. Kettunen, E. Merimaa, & R. Vuorinen (Eds.), OPO 2 : opinto-ohjaajan käsikirja (pp. 63-80). Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat / Opetushallitus, 2018:1.

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2018). IAEVG:n kansainvälinen konferenssi Göteborgissa 2-4.10.2018. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2018(9), 10-11. https://peda.net/hankkeet/elotori/ilmoitustaulu/aeon9m2l/aeon9m2 Open Access

Arnkil, R., Spangar, T., & Vuorinen, R. (2017). European Network of Public Employment Services Mutual Learning : PES Network Seminar ‘Career Guidance and Lifelong Learning’ 28-29 June 2017. Discussion Paper. European Commission. http://www.pes-mutual-learning.eu/sites/default/files/Input%20Paper%20CG_LLL%20Seminar_0.pdf Open Access

Arnkil, R., Spangar, T., & Vuorinen, R. (2017). Practitioner's toolkit for PES building career guidance and lifelong learning. European Union. https://doi.org/10.2767/776182 Open Access

Lee, J.-Y., & Vuorinen, R. (2017). Reforming career services in education and labour to focus on career competencies and succesful transitions. In ICCDPP 2017 : Career Development : At the Crossroads towards Relevance and Impact. The 8th International Symposium on Career Development and Public Policy. International Symposium on Career Development and Public Policy. http://iccdpp2017.org/download/Synthesis_paper_theme_4.pdf Open Access

Vuorinen, R. (2017). Developing National Career and Workforce Development Systems and Policies with Structured International Co-operation : Structures, Processes and Activities of the European Lifelong Guidance Policy Network. In V. S. H. Solberg, & S. R. Ali (Eds.), The Handbook of Career and Workforce Development : Research, Practice, and Policy (pp. 76-94). Routledge. Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2017). The European Status For Career Service Provider Credentialing : Professionalism in European Union (EU) Guidance Policies. In H. J. Yoon, B. Hutchison, M. Maze, C. Pritchard, & A. Reiss (Eds.), International Practices of Career Services, Credentialing and Training. National Career Development Association. https://www.ncda.org/aws/NCDA/asset_manager/get_file/156343?ver=68 Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (2017). Opinto- ja HOPS-ohjauksesta urasuunnittelutaitojen vahvistamiseen ja ohjauspalvelujen laadun arviointiin. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(2), 4-19. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (2017). "Oleellista on kuitenkin löytää jokaiselle nuorelle mahdollisimman sopiva paikka". Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(2), 68-71. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (2017). Guidance in the new EU skills agenda and in the current EU framework for VET cooperation. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(2), 72-76. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (Eds.). (2017). Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2) 2017. Teemanumero: Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, OKKA-säätiö. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Vuorinen, R., Kettunen, J., McCarthy, J., & Rammo, M. (2017). European Guidance Week 2017 : EU Presidency Conference on Lifelong Guidance Policy and Practice 27th-28th September 2017. Background paper. Cedefop; Erasmus+; Innove; Republic of Estonia Ministry of Education and Research. https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8oOC_sbHXAhVMYlAKHU53CMEQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.innove.ee%2FUserFiles%2FKarj%25C3%25A4%25C3%25A4riteenused%2FEUpresidency_conference_discussion_paper_22092017.docx.pdf&usg=AOvVaw1ibhBCzkHmHqyVkdJWyzb9 Open Access

Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2016). Professori James P. Sampson Jr. Jyväskylän yliopiston kunniatohtoriksi. Opolehti, 2016(4), 10-11.

Kettunen, J., Vuorinen, R., & Ruusuvirta, O. (2016). European Lifelong Guidance Policy Network representatives’ conceptions of the role of information and communication technologies related to national guidance policies. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 16(3), 327-342. https://doi.org/10.1007/s10775-015-9313-7 Open Access

Nissinen, K., & Vuorinen, R. PISA-tutkimus: Suomessa urasuunnittelutaitoja opitaan koulussa. Ruusupuiston uutiset, (2). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-2/3-urasuunnittelutaidot Open Access

Ruusuvirta-Uuksulainen, O., & Vuorinen, R. (2016). Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan laadun ja tutkimusperustaisuuden vahvistaminen : tiivistelmä. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. ELGPN tools, No. 5. http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/finnish/elinikaisen-ohjauksen-toimintapolitiikan-laadun-ja-tutkimusperustaisuuden-vahvistaminen-tiivistelma/view Open Access

Ruusuvirta-Uuksulainen, O., & Vuorinen, R. (2016). Urasuunnittelutaidot : toimintapolitiikan suunnittelu ja toteuttaminen : tiivistelmä. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. ELGPN tools, No. 4. http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/finnish/urasuunnittelutaidot-toimintapolitiikan-suunnittelu-ja-toteuttaminen-tiivistelma/view Open Access

Ulvinen, J., Ruusuvirta-Uuksulainen, O., & Vuorinen, R. (2016). Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja palvelujärjestelyille : yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle : tiivistelmä. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. ELGPN tools, No. 6. http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/finnish/suuntaviivoja-elinikaisen-ohjauksen-toimintapolitiikalle-ja-palvelujarjestelyille-yhteiset-tavoitteet-ja-periaatteet-eu-n-jasenmaille-ja-komissiolle-tiivistelma/view Open Access

Ulvinen, J., Ruusuvirta-Uuksulainen, O., Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2016). Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja palvelujärjestelyille : yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle. University of Jyväskylä. ELGPN tools, No. 6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6560-0 Open Access

Vuorinen, R. (2016). Näkökulmia elinikäiseen ohjaukseen. In J. Fedotoff, H. Leppäkari, & P. Timonen (Eds.), Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön : suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen (pp. 59-63). Koordinaatti - Nuorten tieto- ja kehittämiskeskus, Oulun kaupunki. http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/koordinaatit-nuortentietojaneuvontatyohon.pdf Open Access

Vuorinen, R. (2016). Lebenslanges Lernen – lebensbegleitende Beratung : Zugänge in Finnland. BWP Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 2016(5), 13-17.

Hooley, T., Ruusuvirta, O., Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2015). Vaikuttava elinikäinen ohjaus : tutkimusperuastainen opas ohjausjärjestelyjä koskevaan päätöksentekoon ja palvelujen toteuttamiseen : tiivistelmä. University of Jyväskylä. ELGPN tools, 3. http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/finnish/vaikutt-ava-elinikainen-ohjaus.-tutkimusperustainen-opas-ohjausjarjestelyja-koskevaan-paatoksentekoon-ja-palvelujen-toteuttamiseen.-tiivistelma/view Open Access

Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2015). The Role of Emerging Technologies. In ICCDPP 2015 : Building the Talent Pipeline and Providing Youth with Hope for the Future. The seventh International Symposium on Career Development and Public Policy (pp. 1-5). http://www.is2015.org/wp-content/uploads/2015/05/Emerging-Technologies.pdf Open Access

Kettunen, J., Sampson, J. P., & Vuorinen, R. (2015). Career practitioners' conceptions of competency for social media in career services. British Journal of Guidance and Counselling, 43(1), 43-56. https://doi.org/10.1080/03069885.2014.939945 Open Access

Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (2015). Practitioners’ Experiences of Social Media in Career Services. The Career Development Quarterly, 63(3), 268-281. https://doi.org/10.1002/cdq.12018 Open Access

Vuorinen, R., McCarthy, J., Ruusuvirta, O., Halmiala, M., & Borbély-Pecze, T. B. (2015). European lifelong guidance policies : summative report 2007-15 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2007-15. University of Jyväskylä. http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-summative-report-2007-2015/

Välijärvi, J., Kupari, P., Ahonen, A., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Leino, K., Niemivirta, M., Nissinen, K., Salmela-Aro, K., Tarnanen, M., Tuominen-Soini, H., Vettenranta, J., & Vuorinen, R. (2015). Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 tutkimustuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2015:6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-334-7 Open Access

Huttunen, H.-P., Campello, K., Rahkema, K., Saloranta, A., Grossett, O., Laine, H., Abbey, P., Teiss, K., Sinkkonen, P., Hallikainen, M., Jakupovic, N., Lampelto, R., Guibert, M., Pekkala, H., Karinen, R., Kallio, O., & Vuorinen, R. (2014). Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan : suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 5/2014. http://www.tem.fi/files/38995/TEMjul_5_2014_web.pdf Open Access

Mäki, M., Eskelinen, H., Hannula, O., Saxén, H., Toikka, M., Vuorinen, R., Mustonen, K., & Kajaste, M. (2014). Tampereen teknillisen yliopiston auditointi. Korkeakoulujen arviointineuvosto. Korkeakoulujnen arviointineuvoston julkaisuja, 2:2014. http://www.kka.fi/files/2021/KKA_0214.pdf Open Access

Sweet, R., Nissinen, K., & Vuorinen, R. (2014). An analysis of the career development items in PISA 2012 and of their relationship to the characteristics of countries, shools, students and families. University of Jyväskylä. ELGPN Research Paper, No. 1. http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-research-paper-no.-1-pisa/ Open Access

Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (2014). Policy and practice in career guidance: The perspectives of Professor Tony Watts. Journal of the National Institute for Career Education and Counselling, 2014(33), 24-30.

Vuorinen, R., Leminen, A.-P., & Pulliainen, H. (2014). 핀란드의 직업진로지도 : 핀란드 공공고용서비스에서 직업진로지도 발전 현황. International Labor Brief, 12(10), 4-18. http://www.kli.re.kr/kli_ehome/main/main.jsp Open Access

Vuorinen, R., Watts, T., Borbély-Pecze, T. B., Hooley, T., McCarthy, J., Halmiala, M., & Ruusuvirta, O. (2014). European lifelong guidance policies : progress report 2013-14 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2013-14. University of Jyväskylä. http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-progress-report-2013-2014/ Open Access

Halmiala, M., Saukkonen, S., Vuorinen, R., Ruusuvirta, O., & Kettunen, J. (2013). ”Ohjauksen tarpeet arvioimalla parempaa laatua ohjaukseen”. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti, 25.3.2013(25.3.2013). http://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2013/03/25/ohjauksen-tarpeet-arvioimalla-parempaa-laatua-ohjaukseen/ Open Access

Halmiala, M., Vuorinen, R., & Saukkonen, S. (2013). Joustoturva – retoriikkaa vai konkretiaa?. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti, 22.3.2013(22.3.2013). http://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2013/03/22/joustoturva-retoriikkaa-vai-konkretiaa/ Open Access

Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2013). Ohjaajien käsitykset sosiaalisesta mediasta vaihtelevat tarpeettomasta tarpeelliseen. Opolehti, 2013(1), 13.

Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (2013). Career practitioners' conceptions of social media in career services. British Journal of Guidance and Counselling, 41(3), 302-317. https://doi.org/10.1080/03069885.2013.781572 Open Access

Vuorinen, R. (2013). Aikuisten ohjauksen kehittämisohjelma 2007-13 osana EU:n elinikäisen ohjauksen linjauksia. In M. Niemi-Pynttäri, & A. Ryhänen (Eds.), Yhteisellä matkalla : Aikuisten ohjauksen vaikuttavuutta etsimässä (pp. 38-43). Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Julkaisuja, 142. http://www.opinovi.fi/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1829&lang=fi Open Access

Vuorinen, R., Watts, A. G., Vehviläinen, S., Ruusuvirta, O., & Halmiala, M. (2013). Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka : eurooppalaisia lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. ELGPN tools ;, No. 1. http://ktl.jyu.fi/img/portal/23552/FI_Resource_kit_web.pdf?cs=1381169046 Open Access

Vuorinen, R., Zelloth, H., & Lempinen, P. (2013). Vocational orientation as a tool to link education and training and the world of work in Russia. Series for Pedagogy and Psychology, 2013(25), 24-33.

Nassar-McMillan, S., & Vuorinen, R. (2012). Public Policy and Career Development: An International Symposium Discussion. In J. Trusty (Ed.), The 2010 NCDA-IAEVG-SVP International Symposium. Bridging International Perspectives of Career Development (pp. 1-11). National Career Development Association.

Nykänen, S., Saukkonen, S., & Vuorinen, R. (2012). Transformations in Lifelong Guidance Provision. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 187-202). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2312-2_12

Vuorinen, R. (2012). Elinikäisen ohjauksen järjestelyjä koskeva julkinen päätöksenteko: Budapestin symposiumin tarkastelun kohteena. Opolehti, 2012(1), 15-17.

Vuorinen, R. (2012). Structure, processes and activities of the ELGPN 2011-12. In R. Vuorinen, & A. G. Watts (Eds.), European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12 (pp. 13-16). University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research. http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/publications3

Vuorinen, R. (2012). Pathways and Flexible Learning Opportunities - Implications for Lifelong Career Management Skills and Comprehensive Guidance Systems. In M. Polak (Ed.), Developing Cooperation between VET, Higher Education and Adult Learning in Response to the Challenge of Lifelong Learning (pp. 211-217). Foundation for the Development of the Education system (FRSE). http://issuu.com/frse/docs/rozwijanie_wsp__pracy/1 Open Access

Vuorinen, R., & Borbély-Pecze, T. B. (2012). Vision for the future. In R. Vuorinen, & A. G. Watts (Eds.), European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12 (pp. 59-62). University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research. http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/publications3

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2012). Expanding CGC Professionals´Understanding of ICT. In C. Schiersmann, B.-J. Ertelt, J. Katsarov, R. Mulvey, H. Reid, & P. C. Weber (Eds.), NICE Handbook for the Academic Training of Career Guidance and Counselling Professionals (pp. 184 - 188). Heidelberg University. http://www.nice-network.eu/wp-content/uploads/2015/11/NICE_Handbook_full_version_online.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Ruusuvirta, O. (2012). Evaluation. In R. Vuorinen, & A. G. Watts (Eds.), European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12 (pp. 52-58). ELGPN. http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/publications3

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (2012). European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12. University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research; European Lifelong Guidance Policy Network. http://ktl.jyu.fi/ktl/julkaisut/luettelo/2012/elgpn_raportti Open Access

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (2012). European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12 : short report. University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research; European Lifelong Guidance Policy Network.

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (Eds.). (2012). Lifelong guidance policy development: a European resource kit. University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research; European Lifelong Guidance Policy Network. ELGPN Tools, No. 1. http://www.lifelongguidance.at/qip/mm.nsf/0/E21AA0B2D27550C7C1257AA1002770AF/$file/ELGPN_resource_kit_2011-12_web.pdf

Vuorinen, R., Kettunen, J., & Lerkkanen, J. (2012). Unelmaa rakentamassa. Opolehti, 2012(3), 8 - 9.

Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2011). Internetin ja sosiaalisen median käytön yleistyessä ohjaus tulee mitoittaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 12-14). Jyväskylän yliopisto, Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella ESR-projekti.

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. (2011). The networked guidance service provision (NEGSEP) model. University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research.

Vuorinen, R. (2011). Rede Europeia para as políticas de orientacão ao longo da vida - ELGPN - suporte para o desenvolvimento nacional de políticas de orientãca0 2009-2010. FORMAR revista dos formadores, 2011(74), 14-18. http://www.iefp.pt/iefp/publicacoes/Formar/Documents/Formar_2011/Formar_74.pdf

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2011). Onko ohjaus tässä ajassa? - IAEV/CDAA International Career Conference 2011. Opolehti, 2011(3).

Vuorinen, R., & Lerkkanen, J. (2011). Further Training and Distance Education for Career Guidance Counsellors - Current trends in Finland. In S. Kraatz, & B.-J. Ertelt (Eds.), Professionalisation of Career Guidance in Europe (pp. 89-106). Dgvt Verlag.

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (2011). Policy for livslång vägledning: under utveckling: rapport om arbetet som utförs av det europeiska policynätverket för livslång vägledning, ELGPN, 2009-2010 : kortfattat raport. Jyväskylä universitet.

Vuorinen, R., Sampson, J. P., & Kettunen, J. (2011). The perceived role of technology in career guidance among practitioners who are experienced internet users. Australian Journal of Career Development, 20(3), 39-47. https://doi.org/10.1177/103841621102000307

Rantamäki, J., Nykänen, S., Vuorinen, R., & Saukkonen, S. (2010). OHJAUKSEN ARVIOINTIVÄLINEIDEN KEHITTÄMISEN TUTKIMUS I VAIHEEN LOPPURAPORTTI. NUOVE neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti 2008 – 2013 (ESR). http://522527644025220405-a-opinovi-fi-s-sites.googlegroups.com/a/opinovi.fi/tiedostot/Home/nuove-osaohjelma/3A_Loppuraportti_Final_2010_1.pdf?attachauth=ANoY7cq7R_E_7GsGrqS4rWBgY4BApeTaus0wiKxaliST89O9STF0I86sogYp7BURUdNF26brsNh--HmvrQbjHisUUA4Zcf4rPiBQ5rCLACp0tiVIYHxPsVxLkg5gDSxVIsoVJCnzAlQgYs9E4MwVCdx_6bu-6O7pFmluBUmD_Z3QtKvwvHzh2ZLaUGSt9uVB3GgVmM2KSI6QrajZO7r64ZbLt3r0yplApAFTlW5zNcDoUZSQZieJnpMRtkewBlRpNIiLRsASDJCL&attredirects=0 Open Access

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (2010). Lifelong guidance: work in progress: a report on the work of the European lifelong guidance policy network 2008-10. University of Jyväskylä. http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/Report_2008-2010.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (2010). Lifelong guidance policies: Work in progress: a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2008-10 : short report. University of Jyväskylä. http://www.lifelongguidance.at/qip/mm.nsf/0/E8C6BAB0F6542944C12578B60043575F/$file/English_ELGPN_Short_Report.pdf

Vuorinen, R. (2009). Peer-learning across national borders: the experience of ELGPN (European Lifelong Guidance Policy). Danish Ministry of Education. UddannelsesGuiden, 21:2009. http://www.ug.dk/Videnscenter%20for%20vejledning/Forside/Virtuelt%20tidsskrift/2009%20nr%2021/Peer-learning%20across%20national%20borders%20-%20the%20experience%20of%20ELGPN.aspx

Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (2009). Ethical guidelines for e-guidance delivery and usage. In Ethical guidelines for e-guidance delivery and usage. Arezzo Provincial Government. http://www.egos-cip.eu/sites/default/files/D3.1%20Ethical%20guidelines%20for%20e-guidance%20delivery%20and%20usage_1.pdf Open Access

Vuorinen, R., Leino, L., Mjörnheden, T., Plant, P., Søgaard, B., & Vilhjálmsdóttir, G. (2009). Expected outputs/outcomes of guidance services for adults in the Nordic countries. Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärande. http://old.nordvux.net/download/4984/expected_outputs.pdf Open Access

Bezanson, L., Arthur, N., Saunders, R., Hughes, D., Brown, V., Watts, T., Vuorinen, R., Bergin, R., & McMahon, M. (2008). Career Development, From Under-Represented to Inclusive: Opening Doors to Post-Secondary Participation. In The Neither a Moment nor a Mind to Waste International Symposium, April 6-8, 2008, Toronto Canada. The Canada Millennium Scholarship Foundation. http://www.neitheramoment.com/_documents/Career%20Dev-en.pdf

Kasurinen, H., & Vuorinen, R. (2008). Vertiefender Exkurs I: Lernberatung im finnischen Schulwesen. In A.-L. Matthies, & E. Skiera (Eds.), Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland (pp. 156-164). Universität Flensburg. http://www.cip.ifi.lmu.de/~eickmann/2011-11-21%20Schulsystem%20Finnland%20Quelle.pdf Open Access

Spangar, T., Arnkil, R., & Vuorinen, R. (2008). Kohti ohjauksen kokonaisvoimavarojen yhteiskehittämistä. Ammatinvalinta- ja uraohjauksen kehittämishaasteiden strategisen perustan arviointitutkimus. Edita Publishing Oy. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ- ja yrittäjyys 30/2008. http://www.tem.fi/files/20618/TEMjul_30_2008_Tyo_ja_yrittajyys.pdf

Vuorinen, R. (2008). Asiakkaat mukaan ohjaukseen – käyttäjänäkökulma EU-rahoitteisissa ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämisprojekteissa. Leonardo-Luotain, 2008(1). http://cimo.uutiskirje.fi/newsletter/leonardo/luotain/1_2008/sivu3.php

Vuorinen, R. (2008). Finnish Review of Guidance and Outcomes. In NCGE news (2008, pp. 6-7). National Centre for Guidance in Education. NCGE news. http://ncge.ie/news/NN%20issue29-Summer08.pdf

Kasurinen, H., & Vuorinen, R. (2007). Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen ohjausyhteistyö kansallisena kehittämiskohteena. In H. Kasurinen, & M. Launikari (Eds.), Chances - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (pp. 16-25). Opetushallitus.

Kasurinen, H., & Vuorinen, R. (2007). Tulevaisuuden näkymiä - Verkostoituminen ja yhteistyön voima. In Chances - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi (pp. 270-280). Opetushallitus.

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. (2007). Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana (800.). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. (2007). Verkostoyhteistyö. In M. Mäkelä, M. Haapasaari, T. Koponen, & A. Parantainen (Eds.), Tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille (pp. 46-48). Työministeriö.

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. (2007). Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen. In H. Kasurinen, & M. Launikari (Eds.), CHANCES - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (500., pp. 26-47). Opetushallitus. CHANCES, 5.

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. (2007). Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen. In H. Kasurinen, & M. Launikari (Eds.), CHANCES - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (pp. 26-47).

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. (2007). Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen - poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana. KTL.

Plant, P., Christiansen, L. L., Lovén, A., Vilhjálmsdóttir, G., & Vuorinen, R. (2007). Nordic Research in Educational and Vocational Guidance. In P. Plant (Ed.), Ways - On Career Guidance (pp. 39-72). Danish University of Education Press.

Spangar, T., Arnkil, R., & Vuorinen, R. (2007). Lisääntynyt työvoiman kysyntä, ohjauspalvelut ja niiden arviointi. AVO Ammatinvalinnanohjauksen vuosikirja 2007, 2007, 9-17.

Vuorinen, R. (2007). Eurooppalainen ohjauspolitiikan verkosto - European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). AVO Ammatinvalinnanohjauksen vuosikirja 2007, 2007, 115-119.

Vuorinen, R., Spangar, T., & Koivumäki, K. (2007). Voice of users in guidance. Analysis of guidance projects - summary of users´ perspective. In M. K. Gylfadóttir (Ed.), The voice of users in guidance. Summaries, recommendations and highlights from the Leonardo Thematic Monitoring Conference on Guidance held in Slovenia May 2007 (pp. 10-11). Leonardo National Agency, Iceland. http://lagadeild.hi.is/Apps/WebObjects/HI.woa/swdocument/1012419/Guidance+conference+report.pdf

Vuorinen, R. (2006). Internet ohjauksessa vai ohjaus internetissä? Ohjaajien käsityksiä internetin merkityksestä työvälineenä. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia, 19.

Vuorinen, R., & Felt, T. (2006). Elinikäisen ohjauksen kehittäminen kansainvälisellä yhteistyöllä. AVO 2006, Ammatillisen ohjauksen vuosikirja, .

Vuorinen, R., & Saukkonen, S. (2006). Osaamiskeskuksen yhteiskunnallinen toimintaympäristö. AVO 2006, Ammatillisen ohjauksen vuosikirja, .

Vuorinen, R., & Saukkonen, S. (Eds.). (2006). Guidance services in higher education. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuorinen, R., & Saukkonen, S. (2006). Introduction. In R. Vuorinen, & S. Saukkonen (Eds.), Guidance services in higher education. (pp. 9-15). Jyväskylän yliopisto.

Vuorinen, R., Kasurinen, H., & Sampson, J. P. (2006). Implementation strategies for guidance policy and practise in higher education. In Career guidance in higher education. Strategies, design and implementation (pp. 77-88).

Vuorinen, R. (2005). Links between policy making and research: a Finnish case. VejlederForum, 2005(1). http://www.vejlederforum.dk/page3.aspx?recordid3=250

Vuorinen, R. (2005). Opinto-ohjaajista elinaikaisen ohjauksen asiantuntijoiksi. In J. Lerkkanen (Ed.), Opinto-ohjauksen tarkoitus (pp. 8-12). Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Vuorinen, R., Karjalainen, M., Myllys, H., Talvi, U., Uusi-Rauva, E., & Holm, K. (2005). Opintojen ohjaus korkeakouluissa -seuranta 2005. Korkeakoulujen arviointineuvosto. http://www.kka.fi/pdf/muut/muut_julkaisut/KKA200505_opint.pdf

Vuorinen, R., Karjalainen, M., Myllys, H., Talvi, U., Uusi-Rauva, E., & Holm, K. (2005). Opintojen ohjaus korkeakouluissa - seuranta 2005. Korkeakoulujen arviointineuvosto. Verkkojulkaisuja, 5. http://www.kka.fi/pdf/muut/muut_julkaisut/KKA200505_opint.pdf

Spangar, T., Arnkil, R., Rissanen, P., Teppo, T., & Vuorinen, R. (2004). A Network in Search For Sustainability - Evaluation of the Euroguidance network (National Resource Centres for Vocational Guidance, NRCVG) during the years 1998 - 2003. European Commission, DG Education and Culture.

Vuorinen, R. (2004). Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia ohjaustyössä. In H. Kasurinen (Ed.), Ohjausta opintoihin ja elämään (pp. 145-175). Opetushallitus.

Vuorinen, R. (2004). Uraohjauksen toimintapolitiikka, organisointi ja palvelujärjestelmä. In L. Reijo/Opetushallitus (Ed.), OECD:n teema- ja maatutkinnat. Ylikansallista oh-jausta vai kansallista itseymmärrystä? (pp. 32-42). Opetusministeriö. Opetusministeriön julkaisuja, 2004:27.

Vuorinen, R. (2004). Ohjauksen arviointi OECD:n ja Euroopan unionin jäsenmaissa 2001-2004. In J. Onnismaa, H. Pasanen, & T. Spangar (Eds.), Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3 : Ohjaustyön välineet (pp. 288-304). PS-kustannus.

Plant, P., Christiansen, L. L., Lovén, A., Vilhjálmsdóttir, G., & Vuorinen, R. (2003). Research in Educational and Vocational Guidance in the Nordic Countries: Current Trends. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 3(2), 101-122. https://doi.org/10.1023/a:1024756006860

Vuorinen, R. (2003). Ohjauksen kehittämisen taustatekijöitä OECD:n jäsenmaissa. In M. Lairio, & S. Puukari (Eds.), Ohjauksen uudet orientaatiot (pp. 181-198). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuorinen, R., & Moitus, S. (2003). Evaluation of Guidance Services in Higher Education in Finland. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 3(3), 159-175. https://doi.org/10.1023/b:ijvo.0000006586.65262.b2

Vuorinen, R., & Sampson, J. P. J. (2003). Using Mobile Information and Communication Technology to Enhance Counseling and Guidance. In H. Kynäslahti, & P. Seppälä (Eds.), Mobile Learning (pp. 63-69). Edita Publishing Inc., IT Press.

Kasurinen, H., & Vuorinen, R. (2002). OECD Review on Guidance Policies. Finland National Questionnaire. OECD.

Vuorinen, R. (2002). Ohjauksen asema koulutuspolitiikassa muuttunut. In Sopo news - Opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti (pp. 7-9). Suomen Opinto-ohjaajat ry. Sopo News, 4/2002.

Vuorinen, R. (2002). OECD:llä ensimmäinen ohjausta tarkasteleva arviointihanke. In Sopo news - Opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti (pp. 20-21). Suomen Opinto-ohjaajat ry. Sopo News, 3/2002.

Vuorinen, R., & Helena, K. (Eds.). (2002). Ohjaus Suomessa 2002. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuorinen, R., & Kasurinen, H. (2002). Ohjauksen toimintapolitiikka Suomessa 2002 - otteita OECD:n arviointihankkeen kansallisesta maaraportista. In R. Vuorinen, & H. Kasurinen (Eds.), Ohjaus Suomessa 2002 (pp. 31-50). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuorinen, R., & Kasurinen, H. (2002). Ohjausalan ammattilaisten koulutus Suomessa 2002. In R. Vuorinen, & H. Kasurinen (Eds.), Ohjaus Suomessa 2002 (pp. 165-172). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuorinen, R., Moitus, S., Isohanni, I., Huttu, K., Mielityinen, I., Lerkkanen, J., Uusi-Rauva, E., & Talvi, U. (2001). Opintojen ohjauksen arviointi korkeakouluissa. Korkeakoulujen arviointineuvosto.

Vuorinen, R., Moitus, S., Isohanni, I., Huttu, K., Mielityinen, I., Lerkkanen, J., Uusi-Rauva, E., & Talvi, U. (2001). Lähtökohtia opintojen ohjauksen organisoinnille korkeakouluissa. In Opintojen ohjauksen arviointi korkeakouluissa (pp. 148-154). Korkeakoulujen arviointineuvosto.

Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (2000). Ohjaus opintojen suunnittelun ja arvioinnin tukena - strategisia kysymyksiä. In J. Onnismaa, H. Pasanen, & T. Spangar (Eds.), Ohjaus ammattina ja tieteenalana 2 : ohjauksen toimintakentät (pp. 46-69). PS-kustannus.