Julkaisut

Barnes, S-A.; Bimrose, J.; Brown, A.; Kettunen, J.; Vuorinen, R. (2020). Lifelong guidance policy and practice in the EU : trends, challenges and opportunities. Final report. Luxembourg: European Commission. DOI: 10.2767/91185 Open Access

Goman, Jani; Rumpu, Niina; Kiesi, Johanna; Hietala, Risto; Hilpinen, Merja; Kankkonen, Hans; Kjäldman, Ismo-Olav; Niinistö-Sivuranta, Susanna; Nykänen, Seija; Pantsar, Tytti; Piilonen, Heikki et al. (2020). Vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja : arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa. Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 6:2020. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. https://karvi.fi/publication/vaihtoehtoja-valintoja-ja-uusia-alkuja-arviointi-nuorten-opintopolusta-ja-ohjauksesta-perusopetuksen-ja-toisen-asteen-nivelkohdassa/ Open Access

Niles, Spencer G.; Vuorinen, Raimo; Siwiec, Azra Karajic (2020). Training Career Practitioners for the Current Context. In Athanasou, James A.; Perera, Harsha N. (Eds.) International Handbook of Career Guidance. Cham: Springer, 529-553. DOI: 10.1007/978-3-030-25153-6_25 Open Access

Sampson, James P.; Kettunen, Jaana; Vuorinen, Raimo (2020). The role of practitioners in helping persons make effective use of information and communication technology in career interventions. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 20 (1), 191-208. DOI: 10.1007/s10775-019-09399-y Open Access

Sampson, James P.; Reardon, Robert C.; Osborn, Debra S.; Peterson, Gary W.; Lenz, Janet G.; Vuorinen, Raimo, Kettunen, Jaana; Panke Makela, Julia; Dozier, V. Casey (2020). A Bibliography on the Use of Communication and Information Technology in Counseling and Career Interventions. Florida: Florida State University Library. http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_libsubv1_scholarship_submission_1599077016_cec105e4 Open Access

Toni, Anna; Vuorinen, Raimo (2020). Lifelong Guidance in Finland : Key Policies and Practices. In Hagaseth Haug, Erik; Hooley, Tristram; Kettunen, Jaana; Thomsen, Rie (Eds.) Career and Career Guidance in the Nordic Countries, Career Development Series, 9. Leiden: Brill, 127-143. DOI: 10.1163/9789004428096_009 Open Access

Vuorinen, Raimo (2020). Opinto-ohjaajien koulutusmäärä Suomessa 1971–2020. Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen työpapereita, 5. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68457 Open Access

Vuorinen, Raimo; Kettunen, Jaana (2020). Raportti : Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2020 (15). https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro15/5 Open Access

Vuorinen, Raimo; Kettunen, Jaana (2020). Ohjaamot eurooppalaisessa elinikäisen ohjauksen kontekstissa. In Määttä, Mirja; Souto, Anne-Mari (Eds.) Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo : nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä, Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, 226 / 154. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kohtaamo-hanke (ESR), 146-155. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/tutkittu_ja_tulkittu_ohjaamo_web.pdf Open Access

Haug, E. H., Plant, P., Valdimarsdóttir, S., Bergmo-Prvulovic, I., Vuorinen, R., Lovén, A., & Vilhjálmsdóttir, G. (2019). Nordic research on educational and vocational guidance: a systematic literature review of thematic features between 2003 and 2016. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 19 (2), 185-202. doi:10.1007/s10775-018-9375-4 Open Access

Vuorinen, Raimo; Kettunen, Jaana (2019). ICCDPP International Symposium Norway 2019 Synthesis Report : Theme 4 : Leading innovative change for the future. International Centre for Career Development and Public Policy. https://www.kompetansenorge.no/globalassets/iccdpp/theme-4-final.pdf Open Access

Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2018). Alueellisen elinikäisen ohjauksen kehittäminen : viestintä ja jatkuva oppiminen. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Kettunen, J., Vuorinen, R., Lerkkanen, J., & Kananen, P. (2018). Enhancing career practitioners’ competence in the use of ICT. In G. Ubachs, & L. Konings (Eds.), The Envisioning Report for Empowering Universities : 2nd edition (pp. 59-61). European Association of Distance Teaching Universities. http://empower.eadtu.eu/images/report/The_Envisioning_Report_for_Empowering_Universities_2nd_edition_2018.pdf Open Access

Nissinen, K., & Vuorinen, R. (2018). Alueelliset erot luonnontieteiden osaamisessa ja niitä selittävät tekijät : oppilaanohjauksella on merkitystä. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 69-95). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Pirttiniemi, J., Kasurinen, H., Kettunen, J., Merimaa, E., & Vuorinen, R. (Eds.). (2018). OPO 2 : opinto-ohjaajan käsikirja. : Opetushallitus.

Vuorinen, R. (2018). Vaikuttavat ja tulokselliset monialaiset ohjausjärjestelyt : Suomi eurooppalaisessa kontekstissa. In J. Pirttiniemi, H. Kasurinen, J. Kettunen, E. Merimaa, & R. Vuorinen (Eds.), OPO 2 : opinto-ohjaajan käsikirja (pp. 63-80). Helsinki, Finland: Opetushallitus.

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2018). IAEVG:n kansainvälinen konferenssi Göteborgissa 2-4.10.2018. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2018 (9), 10-11. https://peda.net/hankkeet/elotori/ilmoitustaulu/aeon9m2l/aeon9m2 Open Access

Arnkil, R., Spangar, T., & Vuorinen, R. (2017). European Network of Public Employment Services Mutual Learning : PES Network Seminar ‘Career Guidance and Lifelong Learning’ 28-29 June 2017. Discussion Paper. : European Commission. http://www.pes-mutual-learning.eu/sites/default/files/Input%20Paper%20CG_LLL%20Seminar_0.pdf Open Access

Arnkil, R., Spangar, T., & Vuorinen, R. (2017). Practitioner's toolkit for PES building career guidance and lifelong learning. European Union. doi:10.2767/776182 Open Access

Lee, J.-Y., & Vuorinen, R. (2017). Reforming career services in education and labour to focus on career competencies and succesful transitions. In ICCDPP 2017 : Career Development : At the Crossroads towards Relevance and Impact. The 8th International Symposium on Career Development and Public Policy. International Symposium on Career Development and Public Policy. http://iccdpp2017.org/download/Synthesis_paper_theme_4.pdf Open Access

Vuorinen, R. (2017). Developing National Career and Workforce Development Systems and Policies with Structured International Co-operation : Structures, Processes and Activities of the European Lifelong Guidance Policy Network. In V. S. H. Solberg, & S. R. Ali (Eds.), The Handbook of Career and Workforce Development : Research, Practice, and Policy (pp. 76-94). Routledge. Open Access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2017). The European Status For Career Service Provider Credentialing : Professionalism in European Union (EU) Guidance Policies. In H. J. Yoon, B. Hutchison, M. Maze, C. Pritchard, & A. Reiss (Eds.), International Practices of Career Services, Credentialing and Training. National Career Development Association. https://www.ncda.org/aws/NCDA/asset_manager/get_file/156343?ver=68 Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (2017). Opinto- ja HOPS-ohjauksesta urasuunnittelutaitojen vahvistamiseen ja ohjauspalvelujen laadun arviointiin. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2), 4-19. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (2017). "Oleellista on kuitenkin löytää jokaiselle nuorelle mahdollisimman sopiva paikka". Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2), 68-71. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (2017). Guidance in the new EU skills agenda and in the current EU framework for VET cooperation. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2), 72-76. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (Eds.). (2017). Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2) 2017. Teemanumero: Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, OKKA-säätiö. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Vuorinen, R., Kettunen, J., McCarthy, J., & Rammo, M. (2017). European Guidance Week 2017 : EU Presidency Conference on Lifelong Guidance Policy and Practice 27th-28th September 2017. Background paper. Cedefop; Erasmus+; Innove; Republic of Estonia Ministry of Education and Research. https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8oOC_sbHXAhVMYlAKHU53CMEQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.innove.ee%2FUserFiles%2FKarj%25C3%25A4%25C3%25A4riteenused%2FEUpresidency_conference_discussion_paper_22092017.docx.pdf&usg=AOvVaw1ibhBCzkHmHqyVkdJWyzb9 Open Access

Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2016). Professori James P. Sampson Jr. Jyväskylän yliopiston kunniatohtoriksi. Opolehti, 2016 (4), 10-11.

Kettunen, J., Vuorinen, R., & Ruusuvirta, O. (2016). European Lifelong Guidance Policy Network representatives’ conceptions of the role of information and communication technologies related to national guidance policies. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 16 (3), 327-342. doi:10.1007/s10775-015-9313-7 Open Access

Nissinen, K., & Vuorinen, R. (2016). PISA-tutkimus: Suomessa urasuunnittelutaitoja opitaan koulussa. Ruusupuiston uutiset. Open Access

Ruusuvirta-Uuksulainen, O., & Vuorinen, R. (Eds.). (2016). Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan laadun ja tutkimusperustaisuuden vahvistaminen : tiivistelmä. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Ruusuvirta-Uuksulainen, O., & Vuorinen, R. (Eds.). (2016). Urasuunnittelutaidot : toimintapolitiikan suunnittelu ja toteuttaminen : tiivistelmä. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Ulvinen, J., Ruusuvirta-Uuksulainen, O., & Vuorinen, R. (Eds.). (2016). Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja palvelujärjestelyille : yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle : tiivistelmä. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Ulvinen, J., Ruusuvirta-Uuksulainen, O., Vuorinen, R., & Kettunen, J. (Eds.). (2016). Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja palvelujärjestelyille : yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle. : University of Jyväskylä. Open Access

Vuorinen, R. (2016). Näkökulmia elinikäiseen ohjaukseen. In J. Fedotoff, H. Leppäkari, & P. Timonen (Eds.), Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön : suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen (pp. 59-63). Koordinaatti - Nuorten tieto- ja kehittämiskeskus, Oulun kaupunki. http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/koordinaatit-nuortentietojaneuvontatyohon.pdf Open Access

Vuorinen, R. (2016). Lebenslanges Lernen – lebensbegleitende Beratung : Zugänge in Finnland. BWP Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 2016 (5), 13-17.

Hooley, T., Ruusuvirta, O., Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2015). Vaikuttava elinikäinen ohjaus : tutkimusperuastainen opas ohjausjärjestelyjä koskevaan päätöksentekoon ja palvelujen toteuttamiseen : tiivistelmä. : University of Jyväskylä. Open Access

Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2015). The Role of Emerging Technologies. In ICCDPP 2015 : Building the Talent Pipeline and Providing Youth with Hope for the Future. The seventh International Symposium on Career Development and Public Policy (pp. 1-5). Kuder. http://www.is2015.org/wp-content/uploads/2015/05/Emerging-Technologies.pdf Open Access

Kettunen, J., Sampson, J. P., Jr., & Vuorinen, R. (2015). Career practitioners' conceptions of competency for social media in career services. British Journal of Guidance and Counselling, 43 (1), 43-56. doi:10.1080/03069885.2014.939945 Open Access

Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P., Jr. (2015). Practitioners’ Experiences of Social Media in Career Services. The Career Development Quarterly, 63 (3), 268-281. doi:10.1002/cdq.12018 Open Access

Vuorinen, R., McCarthy, J., Ruusuvirta, O., Halmiala, M., & Borbély-Pecze, T. B. (2015). European lifelong guidance policies : summative report 2007-15 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2007-15. : University of Jyväskylä. http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-summative-report-2007-2015/

Välijärvi, J., Kupari, P., Ahonen, A., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Leino, K., . . . Vuorinen, R. (2015). Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 tutkimustuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Huttunen, H.-P., Campello, K., Rahkema, K., Saloranta, A., Grossett, O., Laine, H., . . . Vuorinen, R. (2014). Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan : suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen. : Työ- ja elinkeinoministeriö. Open Access

Mäki, M., Eskelinen, H., Hannula, O., Saxén, H., Toikka, M., Vuorinen, R., . . . , & Kajaste, M. (2014). Tampereen teknillisen yliopiston auditointi. : Korkeakoulujen arviointineuvosto. http://www.kka.fi/files/2021/KKA_0214.pdf Open Access

Sweet, R., Nissinen, K., & Vuorinen, R. (2014). An analysis of the career development items in PISA 2012 and of their relationship to the characteristics of countries, shools, students and families. : University of Jyväskylä. http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-research-paper-no.-1-pisa/ Open Access

Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (2014). Policy and practice in career guidance: The perspectives of Professor Tony Watts. Journal of the National Institute for Career Education and Counselling, 2014 (33), 24-30.

Vuorinen, R., Leminen, A.-P., & Pulliainen, H. (2014). 핀란드의 직업진로지도 : 핀란드 공공고용서비스에서 직업진로지도 발전 현황. International Labor Brief, 12 (10), 4-18. Open Access

Vuorinen, R., Watts, T., Borbély-Pecze, T. B., Hooley, T., McCarthy, J., Halmiala, M., & Ruusuvirta, O. (2014). European lifelong guidance policies : progress report 2013-14 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2013-14. : University of Jyväskylä. http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-progress-report-2013-2014/ Open Access

Halmiala, M., Saukkonen, S., Vuorinen, R., Ruusuvirta, O., & Kettunen, J. (2013). ”Ohjauksen tarpeet arvioimalla parempaa laatua ohjaukseen”. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti, 25.3.2013 (25.3.2013). Open Access

Halmiala, M., Vuorinen, R., & Saukkonen, S. (2013). Joustoturva – retoriikkaa vai konkretiaa?. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti, 22.3.2013 (22.3.2013). Open Access

Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2013). Ohjaajien käsitykset sosiaalisesta mediasta vaihtelevat tarpeettomasta tarpeelliseen. Opolehti, 2013 (1), 13.

Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P., Jr. (2013). Career practitioners' conceptions of social media in career services. British Journal of Guidance and Counselling, 41 (3), 302-317. doi:10.1080/03069885.2013.781572 Open Access

Vuorinen, R. (2013). Aikuisten ohjauksen kehittämisohjelma 2007-13 osana EU:n elinikäisen ohjauksen linjauksia. In M. Niemi-Pynttäri, & A. Ryhänen (Eds.), Yhteisellä matkalla : Aikuisten ohjauksen vaikuttavuutta etsimässä (pp. 38-43). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. http://www.opinovi.fi/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1829&lang=fi Open Access

Vuorinen, R., Watts, A. G., Vehviläinen, S., Ruusuvirta, O., & Halmiala, M. (Eds.). (2013). Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka : eurooppalaisia lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. http://ktl.jyu.fi/img/portal/23552/FI_Resource_kit_web.pdf?cs=1381169046 Open Access

Vuorinen, R., Zelloth, H., & Lempinen, P. (2013). Vocational orientation as a tool to link education and training and the world of work in Russia. Series for Pedagogy and Psychology, 2013 (25), 24-33.

Nassar-McMillan, S., & Vuorinen, R. (2012). Public Policy and Career Development: An International Symposium Discussion. In J. Trusty (Ed.), The 2010 NCDA-IAEVG-SVP International Symposium. Bridging International Perspectives of Career Development (pp. 1-11). Broken Arrow: National Career Development Association.

Nykänen, S., Saukkonen, S., & Vuorinen, R. (2012). Transformations in Lifelong Guidance Provision. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 187-202). Dordrect: Springer.

Vuorinen, R. (2012). Elinikäisen ohjauksen järjestelyjä koskeva julkinen päätöksenteko: Budapestin symposiumin tarkastelun kohteena. Opolehti, 2012 (1), 15-17.

Vuorinen, R. (2012). Structure, processes and activities of the ELGPN 2011-12. In R. Vuorinen, & A. G. Watts (Eds.), European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12 (pp. 13-16). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research.

Vuorinen, R. (2012). Pathways and Flexible Learning Opportunities - Implications for Lifelong Career Management Skills and Comprehensive Guidance Systems. In M. Polak (Ed.), Developing Cooperation between VET, Higher Education and Adult Learning in Response to the Challenge of Lifelong Learning (pp. 211-217). Warsaw: Foundation for the Development of the Education system (FRSE). Open Access

Vuorinen, R., & Borbély-Pecze, T. B. (2012). Vision for the future. In R. Vuorinen, & A. G. Watts (Eds.), European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12 (pp. 59-62). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research.

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2012). Expanding CGC Professionals´Understanding of ICT. In C. Schiersmann, B.-J. Ertelt, J. Katsarov, R. Mulvey, H. Reid, & P. C. Weber (Eds.), NICE Handbook for the Academic Training of Career Guidance and Counselling Professionals (pp. 184-188). Heidelberg: Heidelberg University. http://www.nice-network.eu/wp-content/uploads/2015/11/NICE_Handbook_full_version_online.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Ruusuvirta, O. (2012). Evaluation. In R. Vuorinen, & A. G. Watts (Eds.), European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12 (pp. 52-58). Jyväskylä, Finland: ELGPN.

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (Eds.). (2012). European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12. : University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research; European Lifelong Guidance Policy Network. Open Access

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (Eds.). (2012). European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12 : short report. : University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research; European Lifelong Guidance Policy Network.

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (Eds.). (2012). Lifelong guidance policy development: a European resource kit. : University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research; European Lifelong Guidance Policy Network. http://www.lifelongguidance.at/qip/mm.nsf/0/E21AA0B2D27550C7C1257AA1002770AF/$file/ELGPN_resource_kit_2011-12_web.pdf

Vuorinen, R., Kettunen, J., & Lerkkanen, J. (2012). Unelmaa rakentamassa. Opolehti, 2012 (3), 8-9.

Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2011). Internetin ja sosiaalisen median käytön yleistyessä ohjaus tulee mitoittaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 12-14). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella ESR-projekti.

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. (2011). The networked guidance service provision (NEGSEP) model. : University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research.

Vuorinen, R. (2011). Rede Europeia para as políticas de orientacão ao longo da vida - ELGPN - suporte para o desenvolvimento nacional de políticas de orientãca0 2009-2010. FORMAR revista dos formadores, 2011 (74), 14-18. http://www.iefp.pt/iefp/publicacoes/Formar/Documents/Formar_2011/Formar_74.pdf

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2011). Onko ohjaus tässä ajassa? - IAEV/CDAA International Career Conference 2011. Opolehti, 2011 (3).

Vuorinen, R., & Lerkkanen, J. (2011). Further Training and Distance Education for Career Guidance Counsellors - Current trends in Finland. In S. Kraatz, & B.-J. Ertelt (Eds.), Professionalisation of Career Guidance in Europe (pp. 89-106). Tübingen: Dgvt Verlag.

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (2011). Policy for livslång vägledning: under utveckling: rapport om arbetet som utförs av det europeiska policynätverket för livslång vägledning, ELGPN, 2009-2010 : kortfattat raport. : Jyväskylä universitet.

Vuorinen, R., Sampson, J. P., & Kettunen, J. (2011). The perceived role of technology in career guidance among practitioners who are experienced internet users. Australian Journal of Career Development, 20 (3), 39-47.

Rantamäki, J., Nykänen, S., Vuorinen, R., & Saukkonen, S. (2010). OHJAUKSEN ARVIOINTIVÄLINEIDEN KEHITTÄMISEN TUTKIMUS I VAIHEEN LOPPURAPORTTI. : NUOVE neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti 2008 – 2013 (ESR). Open Access

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (Eds.). (2010). Lifelong guidance: work in progress: a report on the work of the European lifelong guidance policy network 2008-10. : University of Jyväskylä. http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/Report_2008-2010.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (Eds.). (2010). Lifelong guidance policies: Work in progress: a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2008-10 : short report. : University of Jyväskylä. http://www.lifelongguidance.at/qip/mm.nsf/0/E8C6BAB0F6542944C12578B60043575F/$file/English_ELGPN_Short_Report.pdf

Vuorinen, R. (2009). Peer-learning across national borders: the experience of ELGPN (European Lifelong Guidance Policy). : Danish Ministry of Education. http://www.ug.dk/Videnscenter%20for%20vejledning/Forside/Virtuelt%20tidsskrift/2009%20nr%2021/Peer-learning%20across%20national%20borders%20-%20the%20experience%20of%20ELGPN.aspx

Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (2009). Ethical guidelines for e-guidance delivery and usage. In Ethical guidelines for e-guidance delivery and usage. Arezzo: Arezzo Provincial Government. Open Access

Vuorinen, R., Leino, L., Mjörnheden, T., Plant, P., Søgaard, B., & Vilhjálmsdóttir, G. (2009). Expected outputs/outcomes of guidance services for adults in the Nordic countries. Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärande. http://old.nordvux.net/download/4984/expected_outputs.pdf Open Access

Bezanson, L., Arthur, N., Saunders, R., Hughes, D., Brown, V., Watts, T., . . . McMahon, M. (2008). Career Development, From Under-Represented to Inclusive: Opening Doors to Post-Secondary Participation. In The Neither a Moment nor a Mind to Waste International Symposium, April 6-8, 2008, Toronto Canada. Montreal: The Canada Millennium Scholarship Foundation. http://www.neitheramoment.com/_documents/Career%20Dev-en.pdf

Spangar, T., Arnkil, R., & Vuorinen, R. (2008). Kohti ohjauksen kokonaisvoimavarojen yhteiskehittämistä. Ammatinvalinta- ja uraohjauksen kehittämishaasteiden strategisen perustan arviointitutkimus. : Edita Publishing Oy. http://www.tem.fi/files/20618/TEMjul_30_2008_Tyo_ja_yrittajyys.pdf

Vuorinen, R. (2008). Asiakkaat mukaan ohjaukseen – käyttäjänäkökulma EU-rahoitteisissa ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämisprojekteissa. Leonardo-Luotain, 2008 (1). http://cimo.uutiskirje.fi/newsletter/leonardo/luotain/1_2008/sivu3.php

Vuorinen, R. (2008). Finnish Review of Guidance and Outcomes. NCGE news, 2008 (29), 6-7. http://ncge.ie/news/NN%20issue29-Summer08.pdf

Vuorinen, R., & Kasurinen, H. (2008). Lernberatung im finnischen Schulwesen. In Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland. Flensburg: Universität Flensburg . http://www.uni-flensburg.de/fileadmin/databox/aktuelles/forschungsbeitraege/BildungswesenSchulsystemFinnland.pdf

Kasurinen, H., & Vuorinen, R. (2007). Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen ohjausyhteistyö kansallisena kehittämiskohteena. In H. Kasurinen, & M. Launikari (Eds.), Chances - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (pp. 16-25). Helsinki, Finland: Opetushallitus.

Kasurinen, H., & Vuorinen, R. (2007). Tulevaisuuden näkymiä - Verkostoituminen ja yhteistyön voima. In Chances - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi (pp. 270-280). Helsinki, Finland: Opetushallitus.

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. (2007). Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana (800. ed.). : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. (2007). Verkostoyhteistyö. In M. Mäkelä, M. Haapasaari, T. Koponen, & A. Parantainen (Eds.), Tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille (pp. 46-48). Helsinki, Finland: Työministeriö.

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. (2007). Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen. In H. Kasurinen, & M. Launikari (Eds.), CHANCES - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (pp. 26-47). Helsinki, Finland: Opetushallitus.

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. (2007). Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen. In H. Kasurinen, & M. Launikari (Eds.), CHANCES - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (pp. 26-47).

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. (2007). Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen - poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana. KTL.

Plant, P., Christiansen, L. L., Lovén, A., Vilhjálmsdóttir, G., & Vuorinen, R. (2007). Nordic Research in Educational and Vocational Guidance. In P. Plant (Ed.), Ways - On Career Guidance (pp. 39-72). Copenhagen: Danish University of Education Press.

Spangar, T., Arnkil, R., & Vuorinen, R. (2007). Lisääntynyt työvoiman kysyntä, ohjauspalvelut ja niiden arviointi. AVO Ammatinvalinnanohjauksen vuosikirja 2007, 2007, 9-17.

Vuorinen, R. (2007). Eurooppalainen ohjauspolitiikan verkosto - European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). AVO Ammatinvalinnanohjauksen vuosikirja 2007, 2007, 115-119.

Vuorinen, R., Spangar, T., & Koivumäki, K. (2007). Voice of users in guidance. Analysis of guidance projects - summary of users´ perspective. In M. K. Gylfadóttir (Ed.), The voice of users in guidance. Summaries, recommendations and highlights from the Leonardo Thematic Monitoring Conference on Guidance held in Slovenia May 2007 (pp. 10-11). Reykjavik: Leonardo National Agency, Iceland. http://lagadeild.hi.is/Apps/WebObjects/HI.woa/swdocument/1012419/Guidance+conference+report.pdf

Vuorinen, R. (2006). Internet ohjauksessa vai ohjaus internetissä? Ohjaajien käsityksiä internetin merkityksestä työvälineenä. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuorinen, R., & Felt, T. (2006). Elinikäisen ohjauksen kehittäminen kansainvälisellä yhteistyöllä. AVO 2006, Ammatillisen ohjauksen vuosikirja, 122-131.

Vuorinen, R., & Saukkonen, S. (2006). Osaamiskeskuksen yhteiskunnallinen toimintaympäristö. AVO 2006, Ammatillisen ohjauksen vuosikirja, 101-110.

Vuorinen, R., & Saukkonen, S. (Eds.). (2006). Guidance services in higher education. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuorinen, R., & Saukkonen, S. (2006). Introduction. In R. Vuorinen, & S. Saukkonen (Eds.), Guidance services in higher education. (pp. 9-15). Jyväskylän yliopisto.

Vuorinen, R., Kasurinen, H., & Sampson, J. P. (2006). Implementation strategies for guidance policy and practise in higher education. In Career guidance in higher education. Strategies, design and implementation (pp. 77-88).

Vuorinen, R. (2005). Links between policy making and research: a Finnish case. VejlederForum, 2005 (1). http://www.vejlederforum.dk/page3.aspx?recordid3=250

Vuorinen, R. (2005). Opinto-ohjaajista elinaikaisen ohjauksen asiantuntijoiksi. In J. Lerkkanen (Ed.), Opinto-ohjauksen tarkoitus (pp. 8-12). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Vuorinen, R., Karjalainen, M., Myllys, H., Talvi, U., Uusi-Rauva, E., & Holm, K. (2005). Opintojen ohjaus korkeakouluissa -seuranta 2005. : Korkeakoulujen arviointineuvosto. http://www.kka.fi/pdf/muut/muut_julkaisut/KKA200505_opint.pdf

Vuorinen, R., Karjalainen, M., Myllys, H., Talvi, U., Uusi-Rauva, E., & Holm, K. (2005). Opintojen ohjaus korkeakouluissa - seuranta 2005. : Korkeakoulujen arviointineuvosto. http://www.kka.fi/pdf/muut/muut_julkaisut/KKA200505_opint.pdf

Spangar, T., Arnkil, R., Rissanen, P., Teppo, T., & Vuorinen, R. (2004). A Network in Search For Sustainability - Evaluation of the Euroguidance network (National Resource Centres for Vocational Guidance, NRCVG) during the years 1998 - 2003. European Commission, DG Education and Culture.

Vuorinen, R. (2004). Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia ohjaustyössä. In H. Kasurinen (Ed.), Ohjausta opintoihin ja elämään (pp. 145-175). Helsinki, Finland: Opetushallitus.

Vuorinen, R. (2004). Uraohjauksen toimintapolitiikka, organisointi ja palvelujärjestelmä. In L. Reijo/Opetushallitus (Ed.), OECD:n teema- ja maatutkinnat. Ylikansallista oh-jausta vai kansallista itseymmärrystä? (pp. 32-42). Helsinki, Finland: Opetusministeriö.

Vuorinen, R. (2004). Ohjauksen arviointi OECD:n ja Euroopan unionin jäsenmaissa 2001-2004. In J. Onnismaa, H. Pasanen, & T. Spangar (Eds.), Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3 : Ohjaustyön välineet (pp. 288-304). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Plant, P., Christiansen, L. L., Lovén, A., Vilhjálmsdóttir, G., & Vuorinen, R. (2003). Research in Educational and Vocational Guidance in the Nordic Countries: Current Trends. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 3 (2), 101-122.

Vuorinen, R. (2003). Ohjauksen kehittämisen taustatekijöitä OECD:n jäsenmaissa. In M. Lairio, & S. Puukari (Eds.), Ohjauksen uudet orientaatiot (pp. 181-198). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuorinen, R., & Moitus, S. (2003). Evaluation of Guidance Services in Higher Education in Finland. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 3 (3), 159-175. http://www.kluweronline.com/issn/0251-2513/current

Vuorinen, R., & Sampson, J. P. J. (2003). Using Mobile Information and Communication Technology to Enhance Counseling and Guidance. In H. Kynäslahti, & P. Seppälä (Eds.), Mobile Learning (pp. 63-69). Helsinki, Finland: Edita Publishing Inc., IT Press.

Kasurinen, H., & Vuorinen, R. (2002). OECD Review on Guidance Policies. Finland National Questionnaire. : OECD.

Vuorinen, R. (2002). Ohjauksen asema koulutuspolitiikassa muuttunut. In Sopo news - Opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti (pp. 7-9). Lempäälä: Suomen Opinto-ohjaajat ry.

Vuorinen, R. (2002). OECD:llä ensimmäinen ohjausta tarkasteleva arviointihanke. In Sopo news - Opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti (pp. 20-21). Lempäälä: Suomen Opinto-ohjaajat ry.

Vuorinen, R., & Helena, K. (Eds.). (2002). Ohjaus Suomessa 2002. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuorinen, R., & Kasurinen, H. (2002). Ohjauksen toimintapolitiikka Suomessa 2002 - otteita OECD:n arviointihankkeen kansallisesta maaraportista. In R. Vuorinen, & H. Kasurinen (Eds.), Ohjaus Suomessa 2002 (pp. 31-50). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuorinen, R., & Kasurinen, H. (2002). Ohjausalan ammattilaisten koulutus Suomessa 2002. In R. Vuorinen, & H. Kasurinen (Eds.), Ohjaus Suomessa 2002 (pp. 165-172). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuorinen, R., Moitus, S., Isohanni, I., Huttu, K., Mielityinen, I., Lerkkanen, J., . . . , & Talvi, U. (2001). Opintojen ohjauksen arviointi korkeakouluissa. : Korkeakoulujen arviointineuvosto.

Vuorinen, R., Moitus, S., Isohanni, I., Huttu, K., Mielityinen, I., Lerkkanen, J., . . . , & Talvi, U. (2001). Lähtökohtia opintojen ohjauksen organisoinnille korkeakouluissa. In Opintojen ohjauksen arviointi korkeakouluissa (pp. 148-154). Helsinki, Finland: Korkeakoulujen arviointineuvosto.

Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (2000). Ohjaus opintojen suunnittelun ja arvioinnin tukena - strategisia kysymyksiä. In J. Onnismaa, H. Pasanen, & T. Spangar (Eds.), Ohjaus ammattina ja tieteenalana 2 : ohjauksen toimintakentät (pp. 46-69). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.