Julkaisut

Harju-Luukkainen, H.; Vettenranta, J.; Wang, J.; Garvis, S. (2020). Family related variables effect on later educational outcome : a further geospatial analysis on TIMSS 2015 Finland. Large-Scale Assessments in Education, 8, 3. DOI: 10.1186/s40536-020-00081-2 Open Access

Vettenranta, Jouni; Hiltunen, Jenna; Kotila, Jenni; Lehtola, Piia; Nissinen, Kari; Puhakka, Eija; Pulkkinen, Jonna; Ström, Antti (2020). Perustaidoista vauhtia koulutielle : Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73016 Open Access

Harju-Luukkainen, H., Aunola, K., & Vettenranta, J. (2018). Sosiaaliset suhteet koulunkäynnissä vahvuutena ja haasteena - nuorten kokema sosiaalinen tuki kotona ja koulussa. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 121-149). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Harju-Luukkainen, H., Tarnanen, M., Nissinen, K., & Vettenranta, J. (2018). Economic, social and cultural status (ESCS) and mathematics performance of immigrant students’ in the Finnish metropolitan area in PISA 2012. In Nordic Dialogues on Children and Families (pp. 108-125). Routledge.

Ratinen, I., & Vettenranta, J. (2018). Oppilaiden ilmastonmuutososaamisen suhde heidän käsityksiinsä omasta ympäristötietoisuudesta ja -optimismista. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 153-173). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Wester, A., Kavli, A.-B., Reimer, D., Jensen, S. S., Kjeldsen, C., Nilsen, T., . . . Vettenranta, J. (2018). Northern Lights on TIMSS and PISA 2018. : Nordic Council of Ministers. doi:10.6027/TN2018-524 Open Access

Vettenranta, J., Rautopuro, J., & Hiltunen, J. (2017). PISA ja TIMSS : Numero- ja sanaleikit kunniaan ja kirjat kulumaan. Ruusupuiston uutiset. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/1-2017/3-PISA-ja-TIMSS Open Access

Harju-Luukkainen, H., Vettenranta, J., Ouakrim-Soivio, N., & Bernelius, V. (2016). Differences between students' PISA reading literacy scores and grading for mother tongue and literature at school : A geostatistical analysis of the Finnish PISA 2009 data. Education Inquiry, 7 (4), 463-479. doi:10.3402/edui.v7.29413 Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. (2016). Lapsuudesta eväät oppimiseen : neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., . . . Vainikainen, M.-P. (2016). PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Harju-Luukkainen, H., Sulkunen, S., & Vettenranta, J. (2015). Enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja : ruotsinkieliset pienet ja suuret koulut PISA 2009 -tulosten valossa. Nuorisotutkimus, 33 (3-4), 59-73.

Välijärvi, J., Kupari, P., Ahonen, A., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Leino, K., . . . Vuorinen, R. (2015). Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 tutkimustuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Harju-Luukkainen, H., & Vettenranta, J. (2014). Social capital and local variation in student performance in Swedish-speaking Ostrobothnia in Finland. In E. K. Hyry-Beihammer, M. Hiltunen, & E. Estola (Eds.), Paikka ja kasvatus (pp. 127-143). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Stolt, S., & Vettenranta, J. (2014). PISA 2012 : resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland. : Jyväskylä universitet, pedagogiska forskningsinstitutet. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D111.pdf Open Access

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Stolt, S., & Vettenranta, J. (2014). PISA 2012 : resultatnivån i de åländska skolorna. : Jyväskylä universitet, pedagogiska forskningsinstitutet. Open Access

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Sulkunen, S., Suni, M., & Vettenranta, J. (2014). Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen : selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012 -tutkimuksessa. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Harju-Luukkainen, H., Vettenranta, J., Kanervio, P., & Pulkkinen, S. (2014). Principals’ Perceptions for Finnish- and Swedish-Language Schools in Finland: An Analysis of School-Level Indices From Programme for International Student Assessment 2009. Leadership and Policy in Schools, 13 (3), 334-351. doi:10.1080/15700763.2014.922996

Brink, S., Nissinen, K., & Vettenranta, J. (2013). Equity and excellence: evidence for policy formulation to reduce the difference in PISA performance between Swedish speaking and Finnish speaking students in Finland. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Brink, S., Nissinen, K., & Vettenranta, J. (2013). Jämlikhet och resultat: forskiningsresultat som kan användas för att minska skillnaderna i PISA-prestationer mellan svenskspråkiga och finskspråkiga elever. : Jyväskylä Universitet, Pedagogiska forskningsinsitutet. Open Access

Kupari, P., Välijärvi, J., Andersson, L., Arffman, I., Nissinen, K., Puhakka, E., & Vettenranta, J. (2013). PISA 12 : ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Luukkainen, H.-H., & Vettenranta, J. (2013). The Influence of Local Culture on Students' Educational Outcomes. In Interaction in Educational Domains (pp. 77-90). Rotterdam: Sense Publishers. doi:10.1007/978-94-6209-395-9

Vettenranta, J., & Harju-Luukkainen, H. (2013). A New way of recognizing the spatial distribution of educational issues: Regional variation of science literacy in the Finnish TIMSS 2011 data. In 5th IEA International Research Conference (IRC-2013). International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Open Access

Kupari, P., & Vettenranta, J. (2012). Finland. In I. V. S. Mullis, M.O.Martin, C. A. Minnich, G. M. Stanco, A. Arora, V. A. S. Centurino, & C. E. Castle (Eds.), TIMSS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science. Volume 1: A – K (pp. 283-298). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center.

Kupari, P., Sulkunen, S., Vettenranta, J., & Nissinen, K. (2012). Enemmän iloa oppimiseen: neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainväliset PIRLS- ja TIMSS-tutkimukset Suomessa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kupari, P., Vettenranta, J., & Nissinen, K. (2012). Oppijalähtöistä pedagogiikkaa etsimään: kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.