Julkaisut

Hiltunen, J., Ahonen, A., Hienonen, N., Kauppinen, H., Kotila, J., Lehtola, P., Leino, K., Lintuvuori, M., Nissinen, K., Puhakka, E., Sirén, M., Vainikainen, M.-P., & Vettenranta, J. (2023). PISA 2022 ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2023:49. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-949-3 Open Access

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., & Vettenranta, J. (2022). Early Skills as Predictors for Later Educational Outcome in Mathematics and Science in Finland and Sweden : A Further Analysis on TIMSS 2015 Data. In H. Harju-Luukkainen, J. Kangas, & S. Garvis (Eds.), Finnish Early Childhood Education and Care : A Multi-theoretical perspective on research and practice (pp. 181-192). Springer. Early Childhood Research and Education : An Inter-theoretical Focus, 1. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95512-0_13 Open Access

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Vettenranta, J., & Garvis, S. (2022). Early Skills as Predictors for Later Educational Outcome in Mathematics and Science in Finland, Sweden, Norway, and Denmark : A Further Analysis on TIMSS 2015 Data. In S. Garvis, H. Harju-Luukkainen, & J. Kangas (Eds.), Assessing and Evaluating Early Childhood Education Systems (pp. 81-93). Springer. Early Childhood Research and Education : An Inter-theoretical Focus, 2. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99910-0_6

Vettenranta, J., Kotila, J., & Harju-Luukkainen, H. (2021). Nuorten voimavarat, oppimista vaikeuttavat tekijät ja kilpailullisuus oppimista määrittävinä tekijöinä PISA 2018 -tutkimuksessa. In K. Leino, J. Rautopuro, & P. Kulju (Eds.), Lukutaito – tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti (pp. 225-260). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 Open Access

Harju-Luukkainen, H., Vettenranta, J., Wang, J., & Garvis, S. (2020). Family related variables effect on later educational outcome : a further geospatial analysis on TIMSS 2015 Finland. Large-Scale Assessments in Education, 8, Article 3. https://doi.org/10.1186/s40536-020-00081-2 Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., & Kotila, J. (2020). Finland. In D. L. Kelly, V. A. Centurino, M. O. Martin, & I. V. Mullis (Eds.), TIMSS 2019 Encyclopedia : Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science. TIMSS & PIRLS International Study Center. https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/encyclopedia/finland.html Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Kotila, J., Lehtola, P., Nissinen, K., Puhakka, E., Pulkkinen, J., & Ström, A. (2020). Perustaidoista vauhtia koulutielle : Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Koulutuksen tutkimuslaitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73016 Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Kotila, J., Lehtola, P., Nissinen, K., Puhakka, E., Pulkkinen, J., & Ström, A. (2020). Tulevaisuuden avaintaidot puntarissa : kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8474-8 Open Access

Leino, K., Ahonen, A. K., Hienonen, N., Hiltunen, J., Lintuvuori, M., Lähteinen, S., Lämsä, J., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E., Pulkkinen, J., Rautopuro, J., Sirén, M., Vainikainen, M.-P., & Vettenranta, J. (2019). PISA 18 : ensituloksia. Suomi parhaiden joukossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2019:40. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-678-2 Open Access

Harju-Luukkainen, H., Aunola, K., & Vettenranta, J. (2018). Sosiaaliset suhteet koulunkäynnissä vahvuutena ja haasteena - nuorten kokema sosiaalinen tuki kotona ja koulussa. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 121-149). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Harju-Luukkainen, H., Tarnanen, M., Nissinen, K., & Vettenranta, J. (2018). Economic, social and cultural status (ESCS) and mathematics performance of immigrant students’ in the Finnish metropolitan area in PISA 2012. In Nordic Dialogues on Children and Families (pp. 108-125). Routledge. Evolving Families. https://doi.org/10.4324/9781315561981-9

Ratinen, I., & Vettenranta, J. (2018). Oppilaiden ilmastonmuutososaamisen suhde heidän käsityksiinsä omasta ympäristötietoisuudesta ja -optimismista. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 153-173). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Wester, A., Kavli, A.-B., Reimer, D., Jensen, S. S., Kjeldsen, C., Nilsen, T., Scherer, R., Blömeke, S., Oskarsson, M., Kjærnsli, M., Sørensen, H., Eklöf, H., Rasmusson, M., Fredriksson, U., Sortkær, B., Nissinen, K., Ólafsson, R. F., Rautopuro, J., Halldórsson, A. M., & Vettenranta, J. (2018). Northern Lights on TIMSS and PISA 2018. Nordic Council of Ministers. TemaNord, 524. https://doi.org/10.6027/TN2018-524 Open Access

Vettenranta, J., Rautopuro, J., & Hiltunen, J. PISA ja TIMSS : Numero- ja sanaleikit kunniaan ja kirjat kulumaan. Ruusupuiston uutiset, (1). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/1-2017/3-PISA-ja-TIMSS Open Access

Harju-Luukkainen, H., Vettenranta, J., Ouakrim-Soivio, N., & Bernelius, V. (2016). Differences between students' PISA reading literacy scores and grading for mother tongue and literature at school : A geostatistical analysis of the Finnish PISA 2009 data. Education Inquiry, 7(4), 463-479. https://doi.org/10.3402/edui.v7.29413 Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. (2016). Lapsuudesta eväät oppimiseen : neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2016/KTL-D117.pdf Open Access

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., Lähteinen, S., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E., Rautopuro, J., & Vainikainen, M.-P. (2016). PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2016:41. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm41.pdf Open Access

Harju-Luukkainen, H., Sulkunen, S., & Vettenranta, J. (2015). Enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja : ruotsinkieliset pienet ja suuret koulut PISA 2009 -tulosten valossa. Nuorisotutkimus, 33(3-4), 59-73.

Välijärvi, J., Kupari, P., Ahonen, A., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Leino, K., Niemivirta, M., Nissinen, K., Salmela-Aro, K., Tarnanen, M., Tuominen-Soini, H., Vettenranta, J., & Vuorinen, R. (2015). Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 tutkimustuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2015:6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-334-7 Open Access

Harju-Luukkainen, H., & Vettenranta, J. (2014). Social capital and local variation in student performance in Swedish-speaking Ostrobothnia in Finland. In E. K. Hyry-Beihammer, M. Hiltunen, & E. Estola (Eds.), Paikka ja kasvatus (pp. 127-143). Lapin yliopistokustannus.

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Stolt, S., & Vettenranta, J. (2014). PISA 2012 : resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland. Jyväskylä universitet, pedagogiska forskningsinstitutet. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D111.pdf Open Access

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Stolt, S., & Vettenranta, J. (2014). PISA 2012 : resultatnivån i de åländska skolorna. Jyväskylä universitet, pedagogiska forskningsinstitutet. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D113.pdf Open Access

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Sulkunen, S., Suni, M., & Vettenranta, J. (2014). Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen : selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012 -tutkimuksessa. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5752-0 Open Access

Harju-Luukkainen, H., Vettenranta, J., Kanervio, P., & Pulkkinen, S. (2014). Principals’ Perceptions for Finnish- and Swedish-Language Schools in Finland: An Analysis of School-Level Indices From Programme for International Student Assessment 2009. Leadership and Policy in Schools, 13(3), 334-351. https://doi.org/10.1080/15700763.2014.922996

Brink, S., Nissinen, K., & Vettenranta, J. (2013). Equity and excellence: evidence for policy formulation to reduce the difference in PISA performance between Swedish speaking and Finnish speaking students in Finland. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 47. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5276-1 Open Access

Brink, S., Nissinen, K., & Vettenranta, J. (2013). Jämlikhet och resultat: forskiningsresultat som kan användas för att minska skillnaderna i PISA-prestationer mellan svenskspråkiga och finskspråkiga elever. Jyväskylä Universitet, Pedagogiska forskningsinsitutet. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 48. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5402-4 Open Access

Kupari, P., Välijärvi, J., Andersson, L., Arffman, I., Nissinen, K., Puhakka, E., & Vettenranta, J. (2013). PISA 12 : ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2013:20. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/okm20.pdf?lang=fi Open Access

Luukkainen, H.-H., & Vettenranta, J. (2013). The Influence of Local Culture on Students' Educational Outcomes. In Interaction in Educational Domains (pp. 77-90). Sense Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6209-395-9

Vettenranta, J., & Harju-Luukkainen, H. (2013). A New way of recognizing the spatial distribution of educational issues: Regional variation of science literacy in the Finnish TIMSS 2011 data.. In 5th IEA International Research Conference (IRC-2013). International Association for the Evaluation of Educational Achievement. http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/IRC/IRC_2013/Papers/IRC-2013_Vettenranta_Harju-Luukkainen.pdf Open Access

Kupari, P., & Vettenranta, J. (2012). Finland. In I. Mullis, M. Martin, C. Minnich, G. Stanco, A. Arora, V. Centurino, & C. Castle (Eds.), TIMSS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science. Volume 1: A – K (pp. 283 - 298). TIMSS & PIRLS International Study Center. http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/TIMSS2011_Enc-v1.pdf

Kupari, P., Sulkunen, S., Vettenranta, J., & Nissinen, K. (2012). Enemmän iloa oppimiseen: neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainväliset PIRLS- ja TIMSS-tutkimukset Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kupari, P., Vettenranta, J., & Nissinen, K. (2012). Oppijalähtöistä pedagogiikkaa etsimään: kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.