Julkaisut

Kallo, J., & Välimaa, J. (2024). Anticipatory governance in government : the case of Finnish higher education. Higher Education, Early online. https://doi.org/10.1007/s10734-024-01211-3 Open Access

Välimaa, J., Uljens, M., & Elo, J. (2024). Understanding Higher Education Decision-Making and Educational Practice as Interrelated and Historically Framed Phenomena : A Non-affirmative Take. In J. Elo, & M. Uljens (Eds.), Multilevel Pedagogical Leadership in Higher Education : A Non-Affirmative Approach (pp. 115-129). Springer. Educational Governance Research. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55116-1_5 Open Access

Rautopuro, J., Ouakrim-Soivio, N., & Välimaa, J. (2023). Peruskoulua oppimassa : oppimistulosten arvioinnit koulutusta kehittämässä. Kasvatus ja aika, 17(4), 5-22. https://doi.org/10.33350/ka.119753 Open Access

Välimaa, J. (2023). Yliopistot ja sivistys 1600-luvulta nykypäiviin. In A. Nevala, S. Häyrynen, & J. Korpela (Eds.), Fantastinen yliopistouudistus : sopeutuva akateemisuus ja sivistysihanteen muutos (pp. 31-61). Kirjokansi.

Välimaa, J., Nokkala, T., & Romanenko, K. (2023). Cultural contributions of higher education. In S. Marginson, B. Cantwell, D. Platonova, & A. Smolentseva (Eds.), Assessing the Contributions of Higher Education : Knowledge for a Disordered World (pp. 262-285). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781035307173.00023 Open Access

Karonen, P., & Välimaa, J. (2022). Vaikuttamista, virkistystoimintaa ja kriittistä keskustelua : Professoriliiton Jyväskylän osasto 1970-luvun alusta 2020-luvulle. Jyväskylän yliopisto. JYU Reports, 16. https://doi.org/10.17011/jyureports/2022/16 Open Access

Välimaa, J. (2022). Trust in Finnish Education : A Historical Perspective. European Education, 53(3-4), 168-180. https://doi.org/10.1080/10564934.2022.2080563 Open Access

Välimaa, J. (2022). Onko yliopisto organisaatio vai instituutio?. Tiedepolitiikka, 47(3), 32-37. https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/122221 Open Access

Siekkinen, T., Kujala, E.-N., & Välimaa, J. (2021). Apurahatutkijat : selvitys suomalaisten yliopistojen käytänteistä liittyen apurahatutkijoihin. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto; UNIFI ry; Säätiöt ja rahastot ry. https://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2021/12/Apurahatutkijat_raportti_2021_final.pdf Open Access

Siekkinen, T., Pekkola, E., Kujala, E., & Välimaa, J. (2021). Apurahatutkijat yliopistojen rakenteissa. Tiedepolitiikka, 46(4), 60-62. https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/113845 Open Access

Välimaa, J. (2021). Joki, järvi ja akateeminen professio. Acatiimi, 23(3), 24-25. https://acatiimi.fi/wp-content/uploads/2021/12/acatiimi_3_2021.pdf Open Access

Ahola, S., & Välimaa, J. (2020). Symposiumit ja seuran julkaisutoiminta : rakennusaineita tietoon perustuvalle korkeakoulupolitiikalle. In J. Kallunki, T. Saarinen, & T. Siekkinen (Eds.), Yhdistys, tutkimus, tutkijuus : Korkeakoulututkimuksen seura 20 vuotta (pp. 11-27). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8384-0 Open Access

Moitus, S., Weimer, L., & Välimaa, J. (2020). Flexible learning pathways in higher education : Finland’s country case study for the IIEP-UNESCO SDG4 project in 2018–2021. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 12:2020. https://karvi.fi/publication/flexible-learning-pathways-in-higher-education/ Open Access

Teixeira, P. N., Shin, J. C., Klemenčič, M., Goastellec, G., Amaral, A., Magalhães, A., Choi, E., De Wit, H., Hunter, F., Rumbley, L., Unangst, L., Nokkala, T., Välimaa, J., Stensaker, B., Langa, P., Mohamedbhai, G., Yang, R., Balbachevsky, E., Bernasconi, A., & Kehm, B. M. (Eds.). (2020). The International Encyclopedia of Higher Education Systems and Institutions. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9553-1

Välimaa, J. (2020). Disciplinary Versus Institutional Approaches, Higher Education. In P. N. Teixeira, J. C. Shin, M. Klemenčič, G. Goastellec, A. Amaral, A. Magalhães, E. Choi, H. De Wit, F. Hunter, L. Rumbley, L. Unangst, T. Nokkala, J. Välimaa, B. Stensaker, P. Langa, G. Mohamedbhai, R. Yang, E. Balbachevsky, A. Bernasconi, & B. M. Kehm (Eds.), The International Encyclopedia of Higher Education Systems and Institutions. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8905-9_327 Open Access

Goastellec, G., & Välimaa, J. (2019). Access to Higher Education : An Instrument for Fair Societies?. Social Inclusion, 7(1), 1-6. https://doi.org/10.17645/si.v7i1.1841 Open Access

Välimaa, J. (2019). Elämää siiloissa : managerialismin vaikutuksia yliopistoissa. Aikuiskasvatus, 39(2), 151-156. https://doi.org/10.33336/aik.82987 Open Access

Välimaa, J. (2019). A History of Finnish Higher Education from the Middle Ages to the 21st Century. Springer. Higher Education Dynamics, 52. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20808-0

Välimaa, J., & Kannisto, E. (2019, 1.11.2019). Korkeakoulujen aloituspaikoista on pulaa koko maassa. Suomen kuvalehti, (44/2019), 56.

Aittola, H., Siekkinen, T., & Välimaa, J. (2018). Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hankkeen arviointi : loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/fi/hankkeet/avot/avot_arvioinnin-loppuraportti.pdf Open Access

Välimaa, J. Tarvitaanko päätöksenteossa tieteellistä tietoa?. Ruusupuiston uutiset, (2). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2018/1 Open Access

Välimaa, J. (2018). Opinteillä oppineita : suomalainen korkeakoulutus keskiajalta 2000-luvulle. University Press of Eastern Finland.

Välimaa, J., & Muhonen, R. (2018). Reproducing social equality across the generations: The Nordic model of high participation higher education in Finland. In B. Cantwell, S. Marginson, & A. Smolentseva (Eds.), High Participation Systems of Higher Education (pp. 358-385). Oxford University Press.

Välimaa, J., Heikkinen, H. L., & Arvaja, M. (2018). Koulutuksen tutkimuksen ääni. Kasvatus, 49(5), 363-367.

Nokkala, T., & Välimaa, J. (2017). Finnish mergers : Change in the Context of Continuity. In H. D. Boer, J. File, J. Huisman, M. Seeber, M. Vukasovic, & D. F. Westerheijden (Eds.), Policy Analysis of Structural Reforms in Higher Education : Processes and Outcomes (pp. 225-244). Palgrave Macmillan. Palgrave Studies in Global Higher Education. https://doi.org/10.1007/978-3-319-42237-4_11 Open Access

Siekkinen, T., Kuoppala, K., Pekkola, E., & Välimaa, J. (2017). Reciprocal commitment in academic careers? : Finnish implications and international trends. European Journal of Higher Education, 7(2), 120-135. https://doi.org/10.1080/21568235.2016.1248990 Open Access

Välimaa, J. (2017). Yhteisiä päätöksiä vai johtajavaltaisuutta? : kollegiaalisuus yliopistojen perustana. Niin & näin, 24(4), 47-51. https://netn.fi/artikkeli/yhteisia-paatoksia-vai-johtajavaltaisuutta-kollegiaalisuus-yliopistojen-perustana Open Access

Aittola, H., Laine, K., & Välimaa, J. (2016). Tärkeintä on, että kehittyy ja oppii - titteli ei ole niin tärkeä : korkeakouludiplomikoulutuskokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 53. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6527-3 Open Access

Goastellec, G., & Välimaa, J. (2016). Expliquer les inégalités d’accès aux diplômes en Finlande et en Suisse (1950-2004) : des structures scolaires aux politiques sociales. Education et sociétés, 38(2), 105-121. https://doi.org/10.3917/es.038.0105

Hoffman, D., & Välimaa, J. (Eds.). (2016). Re-Becoming Universities? : Higher Education Institutions in Networked Knowledge Societies. Springer. Changing Academy : The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective, 15. https://doi.org/10.1007/978-94-017-7369-0

Hoffman, D., Nokkala, T., & Välimaa, J. (2016). ‘World Class Local Heroes’ : Emerging Competitive Horizons and Transnational Academic Capitalism in Finnish Higher Education – 2010–2012. In D. Hoffman, & J. Välimaa (Eds.), Re-Becoming Universities? : Higher Education Institutions in Networked Knowledge Societies (pp. 247-282). Springer. Changing Academy : The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective, 15. https://doi.org/10.1007/978-94-017-7369-0_10

Pekkola, E., Kivistö, J., Siekkinen, T., Välimaa, J., & Geschwind, L. (2016). Yliopistot uudistuvat, uudistuuko henkilöstöjohtaminen?. Työn tuuli, 25(2), 71-86. https://www.henry.fi/ajankohtaista/tyon-tuuli/2016/tyon-tuuli-22016.html Open Access

Siekkinen, T., Nokkala, T., Välimaa, J., & Pekkola, E. (2016). Muuttuvat akateemiset urat : työurat yliopistoissa -hankkeen loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 33. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6767-3 Open Access

Välimaa, J., & Hoffman, D. (2016). Introduction to the Book and the Comparative Study. In D. Hoffman, & J. Välimaa (Eds.), Re-Becoming Universities? : Higher Education Institutions in Networked Knowledge Societies (pp. 3-11). Springer. Changing Academy : The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective, 15. https://doi.org/10.1007/978-94-017-7369-0_1

Välimaa, J., Hoffman, D., Brennan, J., Rhoades, G., & Teichler, U. (2016). Main Findings and Discussion. In D. Hoffman, & J. Välimaa (Eds.), Re-Becoming Universities? : Higher Education Institutions in Networked Knowledge Societies (pp. 339-361). Springer. Changing Academy : The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective, 15. https://doi.org/10.1007/978-94-017-7369-0_13

Välimaa, J., Papatsiba, V., & Hoffman, D. (2016). Higher Education in Networked Knowledge Societies. In D. Hoffman, & J. Välimaa (Eds.), Re-Becoming Universities? : Higher Education Institutions in Networked Knowledge Societies (pp. 13-39). Springer. Changing Academy : The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective, 15. https://doi.org/10.1007/978-94-017-7369-0_2

Välimaa, J., Stenvall, J., Siekkinen, T., Pekkola, E., Kivistö, J., Kuoppala, K., Nokkala, T., Aittola, H., & Ursin, J. (2016). Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke : loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2016:15. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-401-6 Open Access

Aittola, H., Siekkinen, T., & Välimaa, J. (2015). Korkeakouludiplomi : kokeiluhankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 32. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6089-6 Open Access

Välimaa, J. Dosentin kuolema. In M. Rautiainen, & S. Saukkonen (Eds.), Professori tekee murron : Pentti Moilaselle omistettu juhlakirja (pp. 90-112). Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos.

Välimaa, J. (2015). Yliopistot keskiajan sosiaalisena innovaationa : Paavi, Ruhtinas ja Kaupunki. Kasvatus ja aika, 9(3), 244-256. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=724 Open Access

Välimaa, J. (2014). University Revolutions and Academic Capitalism: Actors, Mechanisms, Field, and Networks. In B. Cantwell, & I. Kauppinen (Eds.), Academic Capitalism in the Age of Globalization (pp. 33-54). Johns Hopkins University Press.

Välimaa, J., & Nokkala, T. (2014). The dimensions of social dynamics in comparative studies on higher education. Higher Education, 67(4), 423-437. https://doi.org/10.1007/s10734-013-9684-y Open Access

Välimaa, J., & Weimer, L. (2014). The trends of internationalization in Finnish higher education. Zeitschrift für Pädagogik, 60(5), 696-709.

Välimaa, J., Aittola, H., & Ursin, J. (2014). University Mergers in Finland: Mediating Global Competition. New Directions for Higher Education, 2014(168), 41-53. https://doi.org/10.1002/he.20112 Open Access

Mathies, C., & Välimaa, J. (2013). Is there a need for a European institutional research?. Tertiary Education and Management, 19(1), 85-96. https://doi.org/10.1080/13583883.2012.747558

Välimaa, J. (2013). Voiko korkeakoulutuksen reformeja hallita?. Tiedepolitiikka, 38(1), 47-53. http://www.tiedepolitiikka.net

Välimaa, J. (2013). Das Bildungswesen und die Entwicklung der Nation. In A. Halmesvirta (Ed.), Land unter dem Nordlicht : Eine Kulturgeschichte Finnlands (pp. 201-203). Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Välimaa, J., Fonteyn, K., Garam, I., van den Heuvel, E., Linza, C., Söderqvist, M., Wolff, J. U., & Kolhinen, J. (2013). An Evaluation of International Degree Programmes in Finland. In Publications of The Finnish Higher Education Evaluation Council. Finnish Higher Education Evaluation Council. Publications of The Finnish Higher Education Evaluation Council, 2/2013. http://www.kka.fi/files/1822/KKA_0213.pdf Open Access

Saarinen, T., & Välimaa, J. (2012). Change as an Intellectual Device and as an Object of Research. In B. Stensaker, J. Välimaa, & C. Sarrico (Eds.), Managing Reform in Universities. The Dynamics of Culture, Identity and Organisational Change (pp. 41-60). Palgrave Macmillan. Issues in Higher Education. https://doi.org/10.1057/9781137284297.0007

Stensaker, B., Välimaa, J., & Sarrico, C. (Eds.). (2012). Managing reform in universities : the dynamics of culture, identity and organizational change. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137284297

Ursin, J., & Välimaa, J. (2012). Korkeakoulu-uudistusten dynamiikka. Kasvatus, 43(5), 547-549.

Välimaa, J. (2012). The relationship between Finnish higher education and higher education research. In S. Ahola, & D. Hoffman (Eds.), Higher education research in Finland: emerging structures and contemporary issues (pp. 27-48). Jyväskylän yliopisto.

Välimaa, J. (2012). The Corporatization of National Universities in Finland. In B. Pusser, K. Kempner, S. Marginson, & I. Ordorika (Eds.), Universities and the Public Sphere. Knowledge Creation and State Building in the Era of Globalization (pp. 101-120). Routledge. International Studies in Higher Education.

Välimaa, J. (2012). Yliopistojen kollegiaalisuudesta -traditio ja haasteet yhtiöyliopistossa. In M. V. Volanen (Ed.), Toiseksi paras? : Tieteentekijät ja uusi yliopisto (pp. 140-159). Tieteentekijöiden liitto.

Välimaa, J. (2012). The Roles of Higher Education Institutions in Networked Knowledge Societies. In D. Günay, & E. Öztemel (Eds.), Uluslararasi Yüksekögretim Kongresi, Bildiri Kitabi / Cilt 1 (pp. 240-250). Yüksekögretim Kurulu.

Välimaa, J., Stensaker, B., & Sarrico, C. (2012). Conclusion: New Practices and Identities as Drivers of Cultural Change. In B. Stensaker, J. Välimaa, & C. Sarrico (Eds.), Managing reform in universities : the dynamics of culture, identity and organizational change (pp. 238-245). Palgrave Macmillan. Issues in Higher Education.

Hoffman, D., Välimaa, J., Saarinen, T., Söderqvist, M., Raunio, M., & Korhonen, M. (2011). The International SoleTM of Finnish Higher Eduction: A Virtual Vanishing Act. International Journal of Cyber Ethics in Education, 1(3), 25-39. https://doi.org/10.4018/ijcee.2011070103

Ursin, J., Aittola, H., & Välimaa, J. (2011). Yliopistot yhdistyvät – muuttuuko koulutus?. In R. Rinne, J. Tähtinen, A. Jauhiainen, & M. Broberg (Eds.), Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä (pp. 125-144). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 54.

Ursin, J., Rautopuro, J., & Välimaa, J. (2011). Opiskelijoiden syrjäytymisriski korkeakoulupoliittisessa keskustelussa. In M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd, & V.-M. Värri (Eds.), Korkeajännityksiä – kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta (pp. 19-35). Tampereen yliopistopaino.

Välimaa, J. (2011). Uusi yliopistolaki ja kansallisen yliopistolaitoksen yhtiöittäminen. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 43-93). Suomen kasvatustieteellinen seura ry. Kasvatusalan tutkimuksia, 53.

Välimaa, J. (2011). European higher education and the process of integration. In R. King, S. Marginson, & R. Naidoo (Eds.), Handbook on Globalization and Higher Education (pp. 256-273). Edward Elgar Publishing ltd.

Välimaa, J., Ursin, J., Lasonen, J., Aittola, H., Hoffman, D., Kärkkäinen, K., Muhonen, R., Piesanen, E., & Volanen, M. V. (2011). Koulutuksen ja yhteiskunnan välistä suhdetta kartoittamassa. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 9-21). Suomen kasvatustieteellinen seura ry. Kasvatusalan tutkimuksia, 53.

Kaukonen, E., & Välimaa, J. (2010). Yliopistopolitiikan ja rakenteellisen kehittämisen taustoja. In H. Aittola, & L. Marttila (Eds.), Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti. (pp. 13-20). Opetusministeriö. Opetusministeriön julkaisuja, 5.

Ursin, J., Aittola, H., & Välimaa, J. (2010). Kohti yhteisiä koulutusrakenteita. In H. Aittola, & L. Marttila (Eds.), Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti (pp. 51-67). Opetusministeriö. Opetusministeriön julkaisuja, 2010:5.

Ursin, J., Aittola, H., Henderson, C., & Välimaa, J. (2010). Is education getting lost in university mergers?. Tertiary Education and Management, 16(4), 327-340. https://doi.org/10.1080/13583883.2010.533379

Välimaa, J. (2010). Higher Education and the Knowledge Society. In R. Tierney, P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International Encyclopedia of Education (3rd edition., pp. 360-364). Elsevier.

Välimaa, J. (2010). Kenttätieto vertailevassa korkeakoulututkimuksessa. Kasvatus, 41(4), 363-373.

Välimaa, J., & Neuvonen-Rauhala, M.-L. (2010). 'We are a Training and Development Organisation' - Research and Development in Finnish Polytechnics. In K. S., & L. B. (Eds.), The Research Mission of Higher Education Institutions outside the University Sector (pp. 135-154). Springer. Higher Education Dynamics, 31. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9244-2_8

Välimaa, J. (2009). On Field Knowledge in Higher Education. Higher Education Forum, 6(March), 73-86.

Välimaa, J. (2009). The Relevance of Higher Education to Knowledge Society and Knowledge-Driven Economy: Education, Research and Innovation. In B. M. Kehm, J. Huisman, & B. Stensaker (Eds.), The European Higher Education Area: Perspectives on a Moving Target (pp. 23-41). Sense Publishers. https://doi.org/10.1163/9789087907143_003

Välimaa, J. (2009). Historische Entwicklungen und aktuelle Tendenzen der finnischen Hochschulbildung. In A.-L. Matthies, & E. Skiera (Eds.), Das Bildungswesen in Finnland (pp. 179-192). Verlag Julius Klinkhardt.

Brennan, J., Enders, J., Musselin, C., Teichler, U., & Välimaa, J. (Eds.). (2008). Higher Education Looking Forward: An Agenda for Future Research. European Science Foundation.

Hoffman, D., Välimaa, J., & Huusko, M. (2008). The Bologna Process in Academic Basic Units: Finnish Universities and Competitive Horizons. In J. Välimaa, & O.-H. Ylijoki (Eds.), Cultural Perspectives on Higher Education (pp. 227-243). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6604-7_15

Treuthardt, L., & Välimaa, J. (2008). Analysing Finnish steering system from the perspective of social space: the case of the "Campus University". Higher Education, 55(5), 607-622. https://doi.org/10.1007/s10734-007-9078-0

Välimaa, J. (2008). Cultural Studies in Higher Education Research. In J. Välimaa, & O.-H. Ylijoki (Eds.), Cultural Perspectives on Higher Education (pp. 9-25). Springer.

Välimaa, J. (2008). On Comparative Research in Higher Education. In A. Amaral, I. Bleiklie, & C. Musselin (Eds.), From Governance to Identity -A Festschrift for Mary Henkel (pp. 141-155). Springer. Higher Education Dynamics, 24.

Välimaa, J. (2008). Reflections on research questions, topics and themes identified during the HELF Project (Appendix 1). In J. Brennan, J. Enders, C. Musselin, U. Teichler, & J. Välimaa (Eds.), Higher Education Looking Forward: An Agenda for Future Research (pp. 40-42). European Science Foundation.

Välimaa, J., & Hoffman, D. (2008). Knowledge society discourse and higher education. Higher education, 56(3), 265-285. https://doi.org/10.1007/s10734-008-9123-7

Välimaa, J., & Neuvonen-Rauhala, M.-L. (2008). Polytechnics in Finnish Higher Education. In J. S. Taylor, J. B. Ferreira, M. D. L. Machado, & R. Santiago (Eds.), Non-University Higher Education in Europe (pp. 77-98). Springer. Higher Education Dynamics, 23.

Välimaa, J., & Ylijoki, O.-H. (Eds.). (2008). Cultural Perspectives on Higher Education. Springer.

Välimaa, J., & Ylijoki, O.-H. (2008). Introduction to the Book and Its Contents. In J. Välimaa, & O.-H. Ylijoki (Eds.), Cultural Perspectives on Higher Education (pp. 1-6). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6604-7_1

Ylijoki, O.-H., & Välimaa, J. (2008). Future Challenges. In J. Välimaa, & O.-H. Ylijoki (Eds.), Cultural Perspectives on Higher Education (pp. 265-267). Springer.

Välimaa, J. (2007). Eettiset pulmat ratkeavat keskustelemalla. Tiedonjyvä, 42(1), 23.

Välimaa, J. (2007). On Traditions and Historical Layers in Higher Education. In J. Enders, & F. van Vught (Eds.), Towards a cartography of higher education policy change. Festschrift in Honour of Guy Neave (pp. 67-76). CHEPS.

Välimaa, J. (2007). Two Training Models in the Continuum of Finnish Doctoral Training. In B. Kehm (Ed.), Looking Back to Look Forward (pp. 73-92). INCHER-Kassel. Werkstattberichte, 67.

Välimaa, J. (2007). Tie huippuyliopistoksi -koulutuspoliittisen keskustelun analyysia. Tieteessä tapahtuu, 25(5), 5-10.

Välimaa, J. (2007). Valta ei vietä kesälomia. Opettaja, 101(34), 55.

Välimaa, J. (2007, 30.4.2007). Opiskeluvalintojen tekoon vaikuttavat useat eri syyt. Helsingin Sanomat.

Välimaa, J., & Hoffman, D. (2007). Higher Education and Knowledge Society Discourse. In Higher Education Looking Forward: Relations between Higher Education and Society (pp. 7-23). European Science Foundation.

Välimaa, J., & Hoffman, D. (2007). The Future of Finnish higher education challenged by competitive horizons. In S. Marginson (Ed.), Prospects of Higher Educations –Globalization, Market Competition, Public Goods and the Future of Universities (pp. 185-200). Sense Publishers. https://doi.org/10.1163/9789087903213_013

Saarinen, T., & Välimaa, J. (2006). Muutos korkeakoulupolitiikan tutkimuksessa. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa -näkökulmia ja keskustelua (pp. 91-114). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tynjälä, P., Välimaa, J., & Boulton-Lewis, G. (Eds.). (2006). Higher Education and Working Life -Collaborations, Confrontations and Challenges (2006.). Elsevier.

Ursin, J., & Välimaa, J. (2006). Esipuhe. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa -Näkökulmia ja keskustelua (pp. 3-6). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Ursin, J., & Välimaa, J. (Eds.). (2006). Korkeakoulutus teoriassa -näkökulmia ja keskustelua. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välimaa, J. (2006). Komisario Maigret ja Bolognan mysteeri. In H. Mäntylä, P. Tiittula, & M. Wager (Eds.), Pää hetkeksi pinnan alle. Akateeminen melontamatka (pp. 29-41). Helsingin kauppakorkeakoulu. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja, B-65.

Välimaa, J. (2006). Maailmanluokan suomalainen yliopisto?. Kide, (1/2006), 18-19.

Välimaa, J. (2006). Kuinka monta on paljon?. Acatiimi, 6(2/06).

Välimaa, J. (2006). Analysing the Relationship between Higher Education Institutions and Working Life in a Nordic Context. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & G. Boulton-Lewis (Eds.), Higher Education and Working Life -Collaborations, Confrontations and Challenges (2006., pp. 35-53). Elsevier. Advances in learning and instruction series.

Välimaa, J. (2006). Qualitätsicherung als Herausforderung an finnischen Hochschulen. In Qualitätsicherung im Hochschulbereich (pp. 34-40). Bubdesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Innovationen in der hochschulbildung, 1.

Välimaa, J., & Hoffman, D. (2006). The Bologna Process and guidance in Finnish higher education. In R. Vuorinen, & S. Saukkonen (Eds.), Guidance Services in Higher Education (2006., pp. 51-65). Institute for Educational Research.

Välimaa, J., & Neuvonen-Rauhala, M.-L. (2006). Luhmann, Bourdieu ja korkeakoulutus. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa -näkökulmia ja keskustelua (pp. 29-66). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välimaa, J., & Ursin, J. (2006). Korkeakoulututkimuksen teoriaa kartoittamassa. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa -näkökulmia ja keskustelua (pp. 9-28). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välimaa, J., Hoffman, D., & Huusko, M. (2006). The Bologna Process in Finland: Perspectives from the Basic Units.. In V. Tomusk (Ed.), Creating the European Area of Higher Education. Voices from the Periphery (pp. 43-68). Springer. Higher Education Dynamics, 12.

Välimaa, J., Tynjälä, P., & Boulton-Lewis, G. (2006). Introduction: Changing World, Changing Higher Education. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & G. Boulton-Lewis (Eds.), Higher Education and Working Life -Collaborations, Confrontations and Challenges (pp. 1-6). Elsevier. Advances in Learning and instruction series.

Huusko, M., & Välimaa, J. (2005). Bolognan prosessi perusyksiköissä. In R. Jakku-Sihvonen (Ed.), Uudenlaisia maistereita. Kasvatusalan koulutuksen kehittämislinjoja (pp. 55-72). PS-kustannus.

Välimaa, J. (2005). Suomalainen korkeakoulutus kriisissä?. Aikuiskasvatus, 25(1/2005), 70-74. https://doi.org/10.33336/aik.93607 Open Access

Välimaa, J. (2005). Globalization in the concept of Nordic higher education. In A. Arimoto, F. Huang, & K. Yokoyama (Eds.), Globalization and Higher Education (pp. 93-114). Hiroshima University. RIHE International Publication Series, 9.

Välimaa, J. (2005). Social Dynamics of Higer Education reforms: The Case of Finland. In Å. Gornitzka, M. Kogan, & A. Amaral (Eds.), Reform and Change in Higher Education (pp. 245-268). Springer. Higher Education Dynamics, 8.

Välimaa, J. (2005). Akateeminen työ -palkkatyötä vai säätyläisyyttä?. In H. Aittola, & O.-H. Ylijoki (Eds.), Tulosohjattua autonomiaa. Akateemisen työn muuttuvat käytännöt (pp. 146-168). Gaudeamus.

Välimaa, J. (2005, 17.3.2005). Akateemista työtä vaikea arvioida mittarein. Helsingin Sanomat.

Kankaala, K., Kaukonen, E., Kutinlahti, P., Lemola, T., Nieminen, M., & Välimaa, J. (Eds.). (2004). Yliopistojen kolmas tehtävä?. Sitra.

Tynjälä, P., Välimaa, J., & Murtonen, M. (Eds.). (2004). Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. PS-kustannus.

Välimaa, J. (2004). Kolmas tehtävä korkeakoulutuksessa: tavoitteena joustavuus ja yhteistyö. In K. Kankaala, E. Kaukonen, P. Kutinlahti, T. Lemola, M. Nieminen, & J. Välimaa (Eds.), Yliopistojen kolmas tehtävä? (pp. 43-68). Sitra. Sitran julkaisusarja, 264.

Välimaa, J. (2004). Nationalisation, localisation and globalisation in Finnish higher education. Higher Education, 48(1), 27-54. https://doi.org/10.1023/b:high.0000033769.69765.4a

Välimaa, J. (2004). The Academic Workplace -Country Report Finland. In J. Enders, & E. D. Weert (Eds.), The International Attractiveness of the Academic Workplace in Europe (pp. 115-140). Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Materialen und Dokumenten Hochschule unf Forschung, 107.

Välimaa, J. (2004). Three Rounds of Evaluation and the Idea of Accreditation in Finnish Higher Education. In S. Schwarz, & D. F. Westerheijden (Eds.), Accreditation and Evaluation in the European Area of Higher Education (pp. 101-125). Kluwer. Higher Education Dynamics, 5.

Välimaa, J. (2004). Country Report Finland. In S. Schwarz, & D. F. Westerheijden (Eds.), Accreditation in the Framework of Evaluation Activities (pp. 127-148). GEW. Materialen und Dokumenten Hochschule und Forschung, 105.

Välimaa, J., & Mollis, M. (2004). The Social Functions of Evaluation in Argentine and Finnish Higher Education. Higher Education in Europe, 29(1), 67-86.

Välimaa, J., Tynjälä, P., & Murtonen, M. (2004). Johdanto. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (pp. 5-11). PS-kustannus.

Tynjälä, P., Välimaa, J., & Sarja, A. (2003). Pedagogical perspectives on the relationships between higher education and working life. Higher Education, 46(2), 147-166. https://doi.org/10.1023/a:1024761820500

Välimaa, J., & Huusko, M. (2003). Kohti korkeakoulutusyhteiskunnan koulutuspolitiikkaa?. Kasvatus, 34(5), 534–536.

Välimaa, J. (2002). Heimoja, hengenviljelyä ja hallintoa. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välimaa, J. (2002). Mitä on korkeakoulututkimus? Johdatus vuosikirjaan. In J. Välimaa (Ed.), Heimoja, hengenviljelyä ja hallintoa. Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002 (pp. 7-30). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välimaa, J. (2002). Suomalaisen korkeakoululaitoksen muutos. Kuntapuntari, 10(2/2002), 49-54.

Välimaa, J., Jalkanen, H., & Piesanen, E. (2002). Kesäyliopistojen ulkoinen itsearviointi. In E. Mattila, & E. Olkinuora (Eds.), Koulutus, kasvatus ja arviointi. Kasvatustieteellisiä arviointitutkimuksia koulutuksen kehittämiseksi (pp. 101-116). Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja, A:198.

Fulton, O., Välimaa, J., & Musselin, C. (2001). Review Symposium: The International Study of Higher Education Reform Series. Higher Education Quarterly, 55(1), 78-100. https://doi.org/10.1111/1468-2273.00175

Välimaa, J. (2001). Geopolitical and Cultural Coordinates for Finnish History. In J. Välimaa (Ed.), Finnish Higher Education in Transition. Perspectives on Massification and Globalisation (pp. 7-12). University of Jyväskylä, Institute for Educational Research.

Välimaa, J. (2001). A Historical Introduction to Finnish Higher Education. In J. Välimaa (Ed.), Finnish Higher Education in Transition. Perspectives on Massification and Globalisation (pp. 13-54). University of Jyväskylä, Institute for Educational Research.

Välimaa, J. (2001). Analysing Massification and Globalisation. In J. Välimaa (Ed.), Finnish Higher Education in Transition. Perspectives on Massification and Globalisation (pp. 55-72). University of Jyväskylä, Institute for Educational Research.

Välimaa, J. (2001). The Changing Nature of Academic Employment in Finnish Higher Education. In J. Enders (Ed.), Academic Staff in Europe. Changing Contexts and Conditions (pp. 67-90). Greenwood Press. Greenwood Studies in Higher Education.

Välimaa, J. (Ed.). (2001). Finnish Higher Education in Transition. Perspectives on Massification and Globalisation. University of Jyväskylä, Institute for Educational Research. Kirjat, 0.

Välimaa, J., & Jalkanen, H. (2001). Strategic Flow and Finnish Universities. In J. Välimaa (Ed.), Finnish Higher Education in Transition. Perspectives on Massification and Globalisation (pp. 185-202). University of Jyväskylä, Institute for Educational Research.

Välimaa, J., Aittola, H., Jalkanen, H., Piesanen, E., Määttä, P., Honkimäki, S., & Kallio, E. (2001). Discussion: Finnish higher education faces massification and globalization. In J. Välimaa (Ed.), Finnish higher education in transition (pp. 203-221). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välimaa, J. (2000). The Changing Nature of Academic Employment in Finnish Higher Education. In J. Enders (Ed.), Employment and Working Conditions of Academic Staff in Europe (pp. 25). Kluwer ?.

Välimaa, J. (2000). Higher Dead End?. In S. Schwarz, & U. Teichler (Eds.), The Institutional Basis of Higher Education Research (pp. 247-258). Kluwer Academic Publishers.

Välimaa, J. (2000). Academic Staff in Finland. In J. Enders (Ed.), Employment and Working Conditions of Academic Staff in Europe (pp. 92-102). Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Materialen und Dokumente, Hochschule unf Forschung, 99.

Välimaa, J. (2000). Ulkoinen itsearviointi ja käyttötypologiat. In H. Jalkanen, & S. Honkimäki (Eds.), Innovatiivinen yliopisto? (pp. 70-81). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välimaa, J. (2000). Italian kansallinen tutkimusneuvosto (Consiglio Nationale delle Ricerche). In P. Kettunen (Ed.), Matkakertomus Korkeakoulujen johtaminen 1.-18.5.2000 (pp. 1-5). Jyväskylän yliopisto, täydennyskoulutuskeskus.

Välimaa, J. (2000). Higher Dead End?. In S. Schwartz, & U. Teichler (Eds.), The Institutional Basis of Higher Education Research (pp. 15). Kluwer Academic publishers.

Silander, M., & Välimaa, J. (1999). Tavoite 6 -ohjelman ESR -toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen. Oy Edita Ab. ESR-julkaisut -sarja, 44/99.

Välimaa, J. (1999). Managing a Diverse System of Higher Education. In M. Henkel, & B. Little (Eds.), Changing Relationships between Higher Education and the State (pp. 23-41). Jessica Kingsley Publishers. Higher Education Policy, 45.

Välimaa, J. (1999). Taloustieteellisen osaston arviointi kevätlukukaudella 1999. Koulutuksen tutkimuslaitos. Työpapereita, 10.

Välimaa, J. (1999). Quality Culture?. Tiedonjyvä Special, 34(6), 16-17.

Välimaa, J. Tohtorit ja yritykset?. Helsingin sanomat.

Välimaa, J., & Silander, M. (1999). Tavoite 6-ohjelman ESR-toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen. Edita.