Julkaisut

Välijärvi, Jouni (2020). Miten suomalainen peruskoulu pärjää?. Kasvatus, 51 (2), 195-203.

Välijärvi, Jouni (2020). Jouni Välijärvi (päätoimittajana 1999-2000) : vuosituhannen vaihteesta kohden avartumista? . Kasvatus, 51 (2), 266-267.

Pulkkinen, J., Rautopuro, J., & Välijärvi, J. (2018). Kaikki hyvin? : suomalaisnuorten hyvinvointi Nuorisobarometrin ja PISA-tutkimuksen tulosten valossa. In E. Pekkarinen, & S. Myllyniemi (Eds.), Opin polut ja pientareet : Nuorisobarometri 2017 (pp. 121-132). Helsinki, Finland: Valtion nuorisoneuvosto; Nuorisotutkimusseura; Nuorisotutkimusverkosto ; Opetus- ja kulttuuriministeriö. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf Open Access

Välijärvi, J. (2018). Arvioinnin vaikuttavuuden edellytyksistä. In T. Pirinen (Ed.), Riippumaton arvioija (pp. 81-85). Helsinki, Finland: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Open Access

Välijärvi, J. (2018). Koulutustutkimus, kasvatustiede ja tulevaisuuden koulutuspolitiikka. Kasvatus, 49 (5), 433-438.

Välijärvi, J. (2018). Ohjaus sivistyskunnan tehtävänä. In J. Pirttiniemi, H. Kasurinen, J. Kettunen, E. Merimaa, & R. Vuorinen (Eds.), OPO 2 : opinto-ohjaajan käsikirja (pp. 24-32). Helsinki, Finland: Opetushallitus.

Välijärvi, J. (2018). La Finlande construit l’école du nouveau millénaire. Nordiques, 36, 27-44. http://revue-nordiques.com/en/article-pdf/178-la-finlande-construit-lecole-du-nouveau-millenaire.html

Välijärvi, J., Mannonen, J., Huttunen, O., Ojanen, H., & Koskelo, W. (2018). Maailma muuttuu - muuttuuko koulukin?. : Docendo.

Välijärvi, J. (2017). Suomalaisnuorten osaaminen ja hyvinvointi kansainvälisessä vertailussa. Kielikukko, 36 (3), 3-8. http://www.parnet.fi/~finra/Kielikukko/Kielikukko%203%202017%20www.pdf Open Access

Välijärvi, J. (2017, 25.10.2017). Laatua opetukseen oppilaitosten yhteistyöllä ja työnjaolla. Tiedeblogi. Open Access

Välijärvi, J. (2017). Koulutus kunnan palvelujen ytimessä : tulevaisuuden opetus ja oppiminen. In I. Nyholm, A. Haveri, K. Majoinen, & M. Pekola-Sjöblom (Eds.), Tulevaisuuden kunta (pp. 351-363). Suomen kuntaliitto. http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/acta264_sisalto_ebook.pdf Open Access

Välijärvi, J. (2017). Suomalainen kouluyhteisö ja opettajan autonomia. In E. Paakkola, & T. Varmola (Eds.), Opettajankoulutus : lähihistoriaa ja tulevaisuutta (pp. 290-310). PS-kustannus.

Välijärvi, J. (2017). Om bakgrunderna till Finlands Pisa-framgång. In O. Lee, & T. Kroksmark (Eds.), Världens bästa undervisning : i Finland, Kina, Sydkorea, Singapore och Sverige (pp. 215-243). Lund: Studentlitteratur.

Välijärvi, J. (2017). PISA 2015 : oppilaiden hyvinvointi. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Kaikkonen, L., Mäki, T., Koivisto, T., Lempinen, H., Reinikainen, P., Aholainen, R., . . . Eid, Y. (2016). Enhancing Excellence of Education in Egypt : Experiences in promoting accreditation and quality assurance system. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Open Access

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., . . . Vainikainen, M.-P. (2016). PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Välijärvi, J., & Sulkunen, S. (2016). Finnish School in International Comparison. In H. Niemi, A. Toom, & A. Kallioniemi (Eds.), Miracle of Education : The Principles and Practices of Teaching and Learning in Finnish Schools (pp. 3-21). Sense Publishers. doi:10.1007/978-94-6300-776-4_1

Mattila, J. O., & Välijärvi, J. (2015, 99). Tiheä lukioverkko varmistaa Suomen Pisa-menestyksen. Suomen kuvalehti, p. 67.

Ouakrim-Soivio, N., Rinkinen, A., Karjalainen, T., Hietanen, O., Hautamäki, J., Kupiainen, S., . . . Virta, A. (2015). Tulevaisuuden peruskoulu. Opetus- ja kulttuuriministeriö. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2015/liitteet/okm8.pdf?lang=fi Open Access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. (2015). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Tarkastelun kohteena alakoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja rehtorit. : Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Välijärvi, J. (2015). PISA and reforms on education : [Finland]. In International Symposium on Educational Reform 2014 : "What should future education and teacher policies be, in the light of international comparisons? : The impacts of PISA and TALIS surveys in each country" (pp. 138-140). National Institute for Education Policy Research.

Välijärvi, J., Kupari, P., Ahonen, A., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Leino, K., . . . Vuorinen, R. (2015). Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 tutkimustuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., & Välijärvi, J. (Eds.). (2014). Johdanto : pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 13-18). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., & Välijärvi, J. (Eds.). (2014). Opettajaksi hakeutuminen. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 19-24). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., & Välijärvi, J. (Eds.). (2014). Opettajien induktiovaiheen haasteet ja osaamisen kehittäminen. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 37-43). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., Välijärvi, J., Honkimäki, S., Keurulainen, H., Mikkola, A., & Weissmann, K. (2014). Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Lahtinen, A., & Välijärvi, J. (2014). Ylioppilastutkinto. : Suomalainen Tiedeakatemia.

Mikkola, A., & Välijärvi, J. (2014). Tulevaisuuden opettajuus ja opettajankoulutus. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 55-66). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. (2014). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Yläkoulun ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Välijärvi, J. (2014, 17.2.2014). Lukiossa voidaan yhdistää valinnaisuus ja laaja-alaisuus. Helsingin Sanomat, p. B 6.

Välijärvi, J. (2014). Osaava vai sivistynyt kansakunta koulutuspolitiikan päämääränä?. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13.3.2014 (13.3.2014). http://www.kieliverkosto.fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2014/ Open Access

Välijärvi, J. (2014). PISA-tutkimus ja vaikuttavuus. In R. Muhonen, & H.-M. Puuska (Eds.), Tutkimuksen kansallinen tehtävä (pp. 211-230). Tampere, Finland: Vastapaino.

Välijärvi, J. (2014). Osaaminen kestävällä perustalla : Suomen PISA-tulosten kehitys vuosina 2000–2009 : Tilannekatsaus helmikuu 2014. : Opetushallitus. http://www.oph.fi/download/155969_osaaminen_kestavalla_perustalla.pdf Open Access

Jokinen, H., & Välijärvi, J. (2013). El mentorazgo : una herramienta para apoyar el desarrollo profesional del profesorado. In R. Jakku-Sihvonen, & H. Niemi (Eds.), Aprender de Finlandia : La apuesta por un profesorado investigador (pp. 119-134). Bogota: Kaleida Forma, S.L..

Jokinen, H., Taajamo, M., Miettinen, M., Weissmann, K., Honkimäki, S., Valkonen, S., & Välijärvi, J. (2013). Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen tulokset. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Kupari, P., Välijärvi, J., Andersson, L., Arffman, I., Nissinen, K., Puhakka, E., & Vettenranta, J. (2013). PISA 12 : ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Mehtäläinen, J., & Välijärvi, J. (2013). Ylioppilaskokeiden arvosanojen vertailtavuus eri aineissa vuosina 2007-2011. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Mehtäläinen, J., Jokinen, H., & Välijärvi, J. (2013). Kuntarakenne muutoksessa - entä koulutuspalvelut?. : Suomen Kuntaliitto. Open Access

Silander, T., & Välijärvi, J. (2013). The Theory and Practice of Building Pedagogical Skill in Finnish Teacher Education. In Pisa, Power and Policy : The emergence of global educational governance (pp. 77-98). United Kingdom: Symposium Books.

Välijärvi, J. (2013, 25.1.2013). Voiko yleissivistystä mitata yhdellä kokeella?. Helsingin Sanomat, p. C 10.

Välijärvi, J. (2013). Finnish school system - coherence, flexibility and individual support in curriculum and pedagogical practices. In L. Garzik, & J. Gadner (Eds.), Österreich 2050 : FIT für die Zukunft (pp. 60-70). Wien: Holzhausen.

Välijärvi, J. (2013). Luottamus ja arvioinnin vaikuttavuus: näkökulmia arviointijärjestelmän riippumattomuuteen. In G. Knubb-Manninen, H. Niemi, & V. Pietiläinen (Eds.), Kansallinen arviointi kohti tulevaisuutta: koulutuksen arviointineuvoston 10-vuotisjuhlajulkaisu (pp. 131-141). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen arviointineuvosto. Open Access

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Kupari, P., Nissinen, K., Leino, K., & Harju-Luukkainen, H. (2012). Kestääkö osaamisen pohja?: PISA 09. : Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Välijärvi, J. (2012). Suomalainen arviointitodellisuus kansainvälisessä vertailussa. In J. Kivirauma, A. Jauhiainen, P. Seppänen, & T. Kannisto (Eds.), Koulutuksen yhteiskunnallinen ymmärrys: Social Perspectives on Education (pp. 171-200). Helsinki, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Välijärvi, J. (2012). Voiko ihmettä selittää? Suomen PISA-menestyksen taustoitusta. Kasvatus & Aika, 6 (2), 55-59. Open Access

Välijärvi, J. (2012). Uusien opettajien tuki Euroopan unionissa. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 225-234). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Välijärvi, J., & Heikkinen, H. L. T. (2012). Peer-group mentoring and the culture of teacher education in Finland. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, & P. Tynjälä (Eds.), Peer-group mentoring for teacher development (pp. 31-40). London: Routledge.

Heikkinen, H. L. T., Aspfors, J., Hansén, S.-E., & Välijärvi, J. (2011). Finländsk lärarutbildning som kontext för gruppmentorskap. In J. Aspfors, & S.-E. Hansén (Eds.), Gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling (pp. 42-53). Helsinki, Finland: Söderströms.

Jokinen, H., & Välijärvi, J. (2011). El mentorazgo: una herramienta para apoyar el desarrollo profesional del profesorado. In R. Jakku-Sihvonen, & H. Niemi (Eds.), Aprender de Finlandia. La apuesta por un profesorado investigador (pp. 119-136). Madrid: Ediciones Kaleida Forma SL y Ministerio de Educación.

Linnakylä, P., Välijärvi, J., & Arffman, I. (2011). Finnish basic education: When equity and excellence meet. In K. V. d. Branden, P. V. Avermaet, & M. V. Houtte (Eds.), Equity and excellence in education. Towards maximal learning opportunities for all students (pp. 190-214). London: Routledge.

Mehtäläinen, J., Jokinen, H., & Välijärvi, J. (2011). Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos ja Kuntaliitto. http://www.kunnat.net

Nissinen, K., & Välijärvi, J. (2011). Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden ennakoinnin tuloksia. : Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Välijärvi, J. (2011). Coherence, flexibility and individual support in curriculum and pedagogical practices. In H.-W. Lee (Ed.), Current Practices and Future Prospects for School Curriculum Policies (pp. 119-161). Soul: Korea.

Välijärvi, J. (2011). Osaamisen kunta. In A. Haveri, J. Stenvall, & K. Majoinen (Eds.), Kunnallisen itsehallinnon peruskivet (pp. 370-383). Helsinki, Finland: Kunnallistieteen yhdistys ja Suomen Kuntaliitto.

Välijärvi, J. (2011). Osaamisen arviointi. In T. Lehtonen, V.-M. Koljonen, & A. Saari (Eds.), Tulevaisuuden lukio (pp. 10-12). Kaustinen: Kaustisen lukio.

Välijärvi, J. (2011, 26.5.2011). Pisa-arviointi kertoo tehokkaasti koulujen välisistä eroista. Helsingin Sanomat, p. C7.

Välijärvi, J. (2011). Teacher's Professional Skills and Research-Based Teacher Education for the Future. Korean Journal of Teacher Education, 27 (3), 289-315.

Välijärvi, J. (2011). Tulevaisuuden koulu vai kouluton tulevaisuus?. In K. Pohjola (Ed.), Uusi koulu: oppiminen mediakulttuurin aikakaudella (pp. 19-31). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2011). An educational advantage. PS Public Service Review, (22), 646-647. Open Access

Välijärvi, J. (2011, 31.10.2011). Peruskoulu ei uudistu tuntijaon muutoksilla. Helsingin Sanomat, p. A2.

Välijärvi, J. (2011). Koulutusvienti jalostaa suomalaista opetuskäytäntöä. Rexi, 2011 (3), 32-33.

Piesanen, E., & Välijärvi, J. (2010). Teacher Education Curricula in the EU. Final Report. : European Commission. Directorate-General for Education and Culture. http://ktl.jyu.fi/img/portal/17545/TEC_FINAL_REPORT_12th_Apr2010_WEB.pdf?cs=1271922032

Piesanen, E., & Välijärvi, J. (2010). Teacher Education Curricula in the EU. Annexes. : European Commission. Directorate-General for Education and Culture. http://ktl.jyu.fi/img/portal/17545/ANNEXES_TEC_FINAL_REPORT_12th_Apr2010.pdf

Ropo, E., & Välijärvi, J. (2010). School based curriculum development in Finland. In E.-f. Law, & N. Nieveen (Eds.), Schools as Curriculum Agencies (pp. 197-215). Rotterdam: Sense Publishers. doi:10.1163/9789460912818_013

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Kupari, P., Nissinen, K., . . . , & Reinikainen, P. (2010). PISA09. Ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ursin, J., & Välijärvi, J. (2010). Kansainväliset vertailevat oppimistulosarvioinnit perus- ja korkea-asteella. Hallinnon tutkimus, 29 (4), 303-316. Open Access

Välijärvi, J. (2010). L'école Fondamentale en Finlande et ses Résultats. Administration et Éducation, (125), 57-64.

Välijärvi, J. (2010). PISA - koulun kehittämisen työkalu vai kasvavan taloudellisen kontrollin ilmentymä?. In R. Laukkanen (Ed.), PISA, PIAAC, AHELO (pp. 33-39). Helsinki, Finland: Opetusministeriö. Open Access

Välijärvi, J. (2010). Koulua, oppimista, opettamista ja opettajaa koskevan tutkimuksen satoa 2009. In M. Suortamo, L. Tainio, E. Ikävalko, T. Palmu, & S. Tani (Eds.), Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa (pp. 211-232). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus.

Välijärvi, J. (2010). Education system, reform policies and future plans. In S.-Y. KIM (Ed.), Finnis Education: Lessons from the Success (pp. 14-20). Soul: Korean Institute for Curriculum and Evaluation.

Välijärvi, J. (2010). Selecting Students for Higher Education. In Finnish Education: Lessons from the Success (pp. 33-38). Soul: Korean Institute for Curriculum and Evaluation.

Välijärvi, J. (2010). Aidosti yksilöllinen koulu. REXI, 2010 (2), 56-58.

Välijärvi, J. (2010). Murentaako valinnaisuus kansakunnan sivistyksen perustan?. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti. Open Access

Välijärvi, J., & Kupari, P. (2010). Koulutuksen arvioinnin näkökulmat ja arviointien hyödyntäminen. In E. Korkeakoski, & P. Tynjälä (Eds.), Hyötyä ja vaikuttavuutta arvioinnista (pp. 21-29). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen arviointineuvosto.

Juva, S., Kangasvieri, A., & Välijärvi, J. (2009). Kuntaperustaisen koulutusjärjestelmän kehittäminen. : Kuntaliitto.

Nikkanen, P., Törmäkangas, K., Kupari, P., Malin, A., Välijärvi, J., Valkonen, S., & Niilo-Rämä, M. (2009). CCC / IAP. Common Core curriculum Measurement System / Interoperability Assessment Programme. Final Report. : Frontex Agency.

Nikkanen, P., Valkonen, S., Stenström, M.-L., Välijärvi, J., & Törmäkangas, K. (2009). The Mid-Level Officer Training Courses by Frontex. Final Report. University of Jyväskylä. Finnish Institute for Educational Research. : Finnish Institute for Educational Research.

Välijärvi, J. (2009). Research-based teacher education. Shanghai Research on Education, 1/2009 (257), 21-25.

Välijärvi, J. (2009). The system and how does it work - some curricular and pedagogigal characteristics of the Finnish comprehensive school. In J. Välijärvi (Ed.), Proceedinngs of the Korean conference on teachers and teacher education (pp. 24-38). Soul: Korean Teacher Union.

Välijärvi, J. (2009). Evaluation in the compulsory basic education in Finland. In Proceedings of the Korean Conference on teachers and teacher education (pp. 55-68). Soul: Korean Teacher Union.

Välijärvi, J. (2009). Education system and its results. Educational Development, 36 (1), 56-61.

Välijärvi, J. (2009). PISA haastaa peruskoulua monipuolistumaan. In V.-M. Töyrylä, P. Iivonen, I. Turunen, A. Wikstedt, & I. Marttinen (Eds.), Oodi lapselle (pp. 102-106). Helsinki, Finland: Yhteiset Lapsemme - All Our Children ry.

Välijärvi, J. (2009). Der Sekundarbereich: Gymnasium und berufliche Bildung. In A.-L. Matthies, & E. Skiera (Eds.), Das Bildungswesen in Finnland (pp. 170-178). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Välijärvi, J. (2009). Koulutuspalvelujen tila ja kehittämishaasteet. Visionääri, (13). http://apps.kunnat.net/uutiskirje/template_preview_2.php?kx=761

Välijärvi, J. (2009). Trust in teachers vital to success of Finland's education system. Australian Teacher Magazine, 5 (10), 10.

Välijärvi, J. (2009). Koulua, oppimista, opettamista ja opettajaa koskevan tutkimuksen satoa 2008. In M. Suortamo, H. Laaksola, & J. Välijärvi (Eds.), Opettajan vuosi 2009-2010: Terve työympäristö (pp. 297-323). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus.

Välijärvi, J., Huotari, N., Iivonen, P., Kulp, M., Lehtonen, T., Rönnholm, H., . . . Ohranen, S. (2009). Lukiopedagogiikka. : Jyväskylän yliopisto.

Välijärvi, J., Huotari, N., Iivonen, P., Kulp, M., Lehtonen, T., Rönnholm, H., . . . Ohranen, S. (2009). Pedagogiken i gymnasiet. : Jyväskylän yliopisto.

Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H., Tynjälä, P., & Välijärvi, J. (2008). Mistä tukea uudelle opettajalle? Kolme mentorointimallia vertailussa. Kasvatus, 39 (3), 205-217.

Hämäläinen, K., & Välijärvi, J. (2008). Challenges for education. In J. Loima (Ed.), Facing the Future - Developing teacher education. (pp. 13-47). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kupari, P., & Välijärvi, J. (2008, 9.1.2008). Nuorten yhteiskunnallista osaamista ja asenteita tutkitaan. Helsingin Sanomat.

Välijärvi, J. (2008, 29.1.2008). Kansalliset kokeet tuskin kehittävät opetusta. Helsingin Sanomat.

Välijärvi, J. (2008). Arviointi - itsetarkoitus vai pedagogiikan työkalu?. In R. Meriläinen (Ed.), Suomalaisen koulutuspolitiikan murros 1990-luvulla (pp. 32-46). Helsinki, Finland: Okka-säätiö.

Välijärvi, J. (2008). Chancengleichheit - Voraussetzung für hohe Qualität. In J. Sarjala, & E. Häkli (Eds.), Jenseits von PISA. Finnlands Schulsystem und seine neuesten Entwicklungen (pp. 79-98). Berliini: BWV -Berliner Wissenschafts-Verlag.

Välijärvi, J. (2008). Pedagogía y evaluación de la escuela inclusiva finlandesa. Revista Internacional Magisterio, 35 (6), 10-15.

Välijärvi, J. (2008). Miten hyvinvointi taataan tulevaisuudessakin?. In M. Suortamo, H. Laaksola, & J. Välijärvi (Eds.), Opettajan vuosi (pp. 55-63). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus.

Välijärvi, J. (2008). Bologna sopimus ja sen vaikutus suomalaiseen korkeakoululaitokseen. In A. Kallioniemi, A. Toom, M. Ubani, H. Linnansaari, & K. Kumpulainen (Eds.), Ihmistä kasvattamassa: Koulutus - Arvot - Uudet avaukset (pp. 53-67). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura .

Välijärvi, J. (2008). PISA mittaa koulumenestyksen. In M. Mikkola, & A. Suramo (Eds.), Mitä Missä Milloin 2009 (pp. 211-216). Helsinki, Finland: Otava.

Välijärvi, J. (2008). Tutkimuksen kertomaa koulusta ja opetuksesta 2007 ja 2008. In M. Suortamo, H. Laaksola, & J. Välijärvi (Eds.), Opettajan vuosi (pp. 217-226). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus.

Välijärvi, J. (2008). Finlandia: los buenos resultados de su modelo educativo. Educación y Cultura, 78 (March 2008), 52-62.

Välijärvi, J., & Puhakka, E. (2008, 08.02.2008). Oppilasarvostelu kehittyy opettajia tukemalla. Keskisuomalainen, p. 4.

Välijärvi, J., & Sahlberg, P. (2008). Should 'failing' students repeat a grade?. Journal of Educational Change, 9 (4), 385-389.

Hämäläinen, K., & Välijärvi, J. (2007). Tulevaisuuden haasteita koulun rehtorille. In A. Pennanen (Ed.), Koulun johtamisen avaimia (pp. 253-272). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Ikeno, N., Nekota, H., & Välijärvi, J. (2007). A Review of Education in Finland: focusing on policy and teacher education. Hiroshima Journal of School Education, 13 (1), 35-41.

Linnakylä, P., Välijärvi, J., & Arffman, I. (2007). Reading literacy - high quality by means of equity. In P. Linnakylä, & I. Arffman (Eds.), Finnish reading literacy. When quality and equity meet (pp. 13-33). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2007). Mistä hyvät opettajat tulevat?. In E. Estola, H. L. T. Heikkinen, & R. Räsänen (Eds.), Ihmisen näköinen opettaja (pp. 59-74). Oulu: Oulun yliopisto.

Välijärvi, J. (2007). Suomalainen koulu oppimisen ympäristönä. Kasvatus, 38 (4), 354-363.

Välijärvi, J. (2007). Is European education fit for purpose?. European Business Forum, Autumn 2007 (30), 20-21.

Välijärvi, J. (2007). Eine gute Allgemeinbildung - die Grundlage einer effektiven Berufsausbildung. In T. Ellonen, & J. Stuhldreier (Eds.), Kooperative Kompetenzentwicklung in Berufsbildung und in der Fachhochschule - ein Kaleidoskop deutsch-finnischer Zusammenarbeit (pp. 277-286). Espoo und Essen: Aue Stiftung.

Välijärvi, J. (2007). Opettajan työn reunaehtojen ja edellytysten tarkastelua. In E. Aarros, & M. Meriläinen (Eds.), Paikoillanne, valmiit, nyt! Opettajankoulutuksen haasteet tänään (pp. 53-67). Kokkola: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Välijärvi, J., Kupari, P., Linnakylä, P., Reinikainen, P., Sulkunen, S., Törnroos, J., & Arffman, I. (2007). The Finnish Success in PISA - and Some Reasons Behind It 2. : Institute for Educational Research, University of Jyväskylä.

Hämäläinen, K., & Välijärvi, J. (2006). What about European education after 2010. Lifelong Learning in Europe, 11 (2), 107-117.

Hämäläinen, K., & Välijärvi, J. (2006). Työelämän tarpeet, sivistys ja elämän laatu - mahdoton yhtälö Euroopan koulutusjärjestelmien kehittäjille?. Aikuiskasvatus, 26 (4), 329-335. doi:10.33336/aik.93724 Open Access

Jokinen, H., & Välijärvi, J. (2006). Making Mentoring a Tool for Supporting Teachers' Professional Development. In R. Jakku-Sihvonen, & H. Niemi (Eds.), Research-based Teacher Education in Finland (pp. 89-101). Turku: Finnish Educational Research Association.

Jokinen, H., Heikkinen, H. L. T., & Välijärvi, J. (2006). Mentoring in Supporting Newly Qualified Teachers' Professional Development -Individualism or Organisation Development. In 30th annual conference of ATEE, Amsterdam 22-26 October 2005. Amsterdam: ATEE. http://www.atee2005.nl/publ/papers.htm

Linnakylä, P., & Välijärvi, J. (2006). Rendimiento de los estudiantes finlandeses en PISA. Las claves del exito en lectura. Revista de Educacion, Extraordinario (Marzo 2006), 227-235.

Nummenmaa, A. R., & Välijärvi, J. (Eds.). (2006). Opettajan työ ja oppiminen. : Koulkutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2006). High quality education for all: How the Finnish and Japanese education systems respond to the challenges of quality and equity?. In M. Sasaki (Ed.), National and Social-Cultural Determinants of School Performance (pp. 172-223). Tokio: Huogo Kyoiku University.

Välijärvi, J. (2006). Kansankynttilästä tietotyön ammattilaiseksi. Opettajan työn yhteiskunnallisten ehtojen muutos. In A. R. Nummenmaa, & J. Välijärvi (Eds.), Opettajan työ ja oppiminen (pp. 9-26). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2006). Chancengleichheit und Bildung in der finnischen Schule. In D. Fischer, & V. Elsenbast (Eds.), Zur Gerechtigkeit im Bildungssystem (pp. 103-115). Münster: Waxmann.

Välijärvi, J., & Lairio, M. (2006). Interaction between training and research for thr development of the careerv guidance field. In R. Vuorinen, & S. Saukkonen (Eds.), Guidance services in higher education. Strategies, Design and Implementation (pp. 147-166). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Jokinen, H., Sarja, A., Savonmäki, P., Välijärvi, J., & Peter, J. (2005). TeLL: Teachership -Lifelong Learning: Supporting Teachership in a Changing Work Environment. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kupari, P., & Välijärvi, J. (2005). Suomalaisen osaamisen perusta säilynyt vahvana. . In Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa. (pp. 223-233). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kupari, P., & Välijärvi, J. (Eds.). (2005). Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Linnakylä, P., & Välijärvi, J. (2005). Kansainvälinen arviointiyhteistyö hyödyntämään kansallista arviointia. In H. K. Lyytinen, & A. Räisänen (Eds.), Kehittämissuuntaa arvioinnista (pp. 13-25). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen arviointisihteeristö..

Linnakylä, P., & Välijärvi, J. (2005). Secrets to literacy success: the Finnish story. Education Canada, 45 (3), 34-37.

Linnakylä, P., & Välijärvi, J. (2005). Arvon mekin ansaitsemme. Kansainvälinen arviointi suomalaisen koulun kehittämiseksi (4000. ed.). : PS-kustannus. Opetus 2000.

Malin, A., & Välijärvi, J. (2005). Koulutuspalvelujen laatu jakautuu Suomessa tasaisesti. . In P. Kupari, & J. Välijärvi (Eds.), Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa (pp. 141-150). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2005). Suomalainen peruskoulu kansainvälisessä vertailussa. In P. Kupari, & J. Välijärvi (Eds.), Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa. (pp. 1-5). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2005). Oppimisen ympäristöt ja opiskeluolosuhteet. In P. Kupari, & J. Välijärvi (Eds.), Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa (pp. 183-222). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2005). Oppimisasenteisiin voidaan vaikuttaa. KouluHelsinki, (1), 20.

Välijärvi, J. (2005). Assuring a quality education for all: How the Finnish education system responds to the challenge of equity. In M. Kaneko (Ed.), Educational policy and reform in a global age: Cross-cultural perspective (pp. 25-44). Tokio: University of Tokyo.

Välijärvi, J. (2005). Muutoksen kohtaaminen opettajan työssä. In O. Luukkainen, & R. Valli (Eds.), Kaksitoista teesiä opettajalle (pp. 105-120). Keuruu: PS-Kustannus.

Välijärvi, J. (2005). Oppimistulosten kansainvälinen vertaili. In J. Autio (Ed.), Kymmenvuotiskatsaus 2005. Teemana yritystoiminta (pp. 153-157). Helsinki, Finland: Tilastokeskus.

Välijärvi, J., Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H., Sarja, A., Savonmäki, P., Peter, J., & Marjaana, L. (2005). Mentoring and Collaboration on Teachers' Work. , 21-22.

Välijärvi, J., Linnakylä, P., & Kupari, P. (2005). Kansalliset arviointitutkimukset. In K. Hämäläinen, A. Lindström, & J. Puhakka (Eds.), Yhtenäisen peruskoulun menestystarina (pp. 218-225). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Jokinen, H., Heikkinen, H. L. T., & Välijärvi, J. (2004). Mentoroinnista tukea uudelle opettajalle. LEARN Periodical, 2004 (2), 5-7.

Kupari, P., Välijärvi, J., Linnakylä, P., Reinikainen, P., Brunell, V., Leino, K., . . . Puhakka, E. (Eds.). (2004). Nuoret osaajat: PISA 2003 -tutkimuksen ensituloksia. : Koulutuksen tutkimuslaitos. http://ktl.jyu.fi/pisa

Leimu, K., & Välijärvi, J. (2004). Arviointien antia - IEA-tutkimusten Suomi-kuva. In K. Leimu (Ed.), Kansainväliset IEA-tutkimukset Suomi-kuvaa luomassa (pp. 359-388). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2004). Innovacões e Democracia. In J. Werthein, & C. d. Cunha (Eds.), Educacão e Conhecimento (pp. 201-252). Bsilia, Brazil: UNESCO.

Välijärvi, J. (2004). Implications of the modular curriculum in the senior secondary school in Finland. In J. van den Akker, W. Kuiper, & U. Hameyer (Eds.), Curriculum Landscapes and Trends (pp. 101-116). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Välijärvi, J. (2004). Suomalaisten nuorten osaaminen kansainvälistyvässä maailmassa. . In L. Launonen, & L. Pulkkinen (Eds.), Koulu kasvuyhteisönä (pp. 186-200). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Välijärvi, J. (2004, 21.9.2004). Opetuksen ongelmien arviointi tarpeen. Helsingin Sanomat, p. A5.

Välijärvi, J. (2004, 15.1.2004). Welche Folgen hat PISA 2000 in anderen Ländern?. PISA.CH Info, p. 3.

Välijärvi, J. (2004). Opinto-ohjaus tasa-arvoisen osaamisen mahdollistajana. In H. Kasurinen (Ed.), Ohjausta opintoihin ja elämään - opintojen ohjaus oppilaitoksessa (pp. 21-39). Helsinki, Finland: Opetushallitus.

Välijärvi, J. (2004). The system and how does it work: Some curricular and pedagogical characteristics of the Finnish comprehensive school. Educational Journal, 32 (1), 31-55.

Linnakylä, P., & Välijärvi, J. (2003). Das erfolgreiche Abschneiden von finnischen Schülern bei der PISA-Studie. Welche Erklärungen gibt es dafür?. Forum Jugendarbeit International, pp. 284-297.

Linnakylä, P., & Välijärvi, J. (2003). Das erfolgreiche Abschneiden von finnischen Schülern bei de PISA-Studie. Welche Erklärungen gibt es dafür?. In D. Hänisch, & R. Schwalbach (Eds.), Forum Jugendarbeit International (pp. 284-295). Bonn: Internationaler Jugendaustausch- und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland.

Linnakylä, P., Välijärvi, J., & Brunell, V. (2003). Why are Finnish students doing so well in PISA?. Erziehung und Unterricht, 153 (1-2), 7-14.

Malin, A., & Välijärvi, J. (2003). The two-level effect of socio-economic background. In P. Linnakylä, S. Lie, & A. Roe (Eds.), Northern lights on PISA (pp. 123-131). Oslo: University of Oslo.

Välijärvi, J. (2003). Lahjakkaiden erityisopetus - uhka vai mahdollisuus tasa-arvoiselle koulutukselle. In J. Kirjonen (Ed.), Tietotyö ja ammattitatito/ Knowledge work and occupational competence (pp. 186-188). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J., Linnakylä, P., Kupari, P., Reinikainen, P., & Arffman, I. (2003). De finländska framgångarna i PISA - några orsaker. http://www.jyu.fi/ktl/pisa/publikation2.pdf

Kupari, P., Välijärvi, J., & Linnakylä, P. (2002). Oppilaat opiskelunsa laadun ja määrän säätelijöinä. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 SUomessa (pp. 121-140). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kupari, P., Välijärvi, J., Linnakylä, P., & Reinikainen, P. (2002). Tulevaisuuden osaaminen kestävällä perustalla. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 191-201). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Malin, A., & Välijärvi, J. (2002). Onko koulutuspalvelujen laadussa eroja Suomessa?. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 109-120). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2002). PISA-tutkimus koulutuksen arvioinnissa. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 1-8). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2002). Koulun oppimisympäristö ja opetusjärjestelyt. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 181-190). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2002). Laadun varmistaminen PISAn eri toteutusvaiheissa. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 209-217). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2002). Peruskoulutuksen taso on erinomainen Suomessa. Kuntapuntari, ? (2/2002), 3-7.

Välijärvi, J. (2002). Har skolan en framtid i datanätens värld. In K. Clemet (Ed.), Morgendagens skole i Norden (pp. 9-21). Oslo: Nordisk Ministerråd.

Välijärvi, J. (2002). The Finnish success in PISA - and some reasons behind it. PISA 2000. : Institute for Educational Research. Open Access

Välijärvi, J., & Linnakylä, P. (2002). Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J., Linnakylä, P., Kupari, P., Reinikainen, P., & Arffman, I. (2002). The Finnsih Success in PISA - and Some Reasons Behind It. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kupari, P., Malin, A., Puhakka, E., Välijärvi, J., Linnakylä, P., & Reinikainen, P. (2001). Suomen tulevaisuuden osaajat. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Leimu, K., Välijärvi, J., & Linnakylä, P. (2001). Research in the Context of National Assessment. In / Merging National and International Interests in Educational System Evaluation (pp. 113-122). Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research.

Leimu, K., Välijärvi, J., & Linnakylä, P. (2001). Merging national and international interests in educational system evaluation. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2001). Antero suomalaisen lukion kehittäjänä. In P. Piri (Ed.), Antero Penttilän muistokirja (pp. 43-49). Helsinki, Finland: Ressun lukio.

Välijärvi, J., & Kuusela, A. (2001). Luokattomuus lukio-opiskelun uudistajana. : Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos..

Huttunen, U., Arffman, I., Nikkanen, P., & Välijärvi, J. (2000). Koulun ja työelämän yhteistyö oppimisen monipuolistajana. In J. Välijärvi (Ed.), Koulu maailmassa - maailma koulussa (pp. 117-156). Helsinki, Finland: Opetushallitus.

Jokinen, H., Turunen, K., Nikkanen, P., & Välijärvi, J. (2000). Koulu maailmassa - maailma koulussa. Miksi koulun ja opettajan halutaan muuttuvan. In J. Välijärvi (Ed.), Koulu maalimassa - maailma koulussa . Haasteet yleissivistävän opetuksen ja opettajankoulutuksen tulevaisuudelle (pp. 15-18). Helsinki, Finland: Opetushallitus.

Lampiselkä, J., Välijärvi, J., & Vuolle, M. (2000). Demonstration in Chemistry Instruction in the Senior Secondary School in Finland. In L. Aho, & J. Viiri (Eds.), Undervisning i naturvetenskap ur kultur-, teknologi- och miljöperspektiv (pp. 531-541). Joensuu: Joensuun yliopistopaino.

Lampiselkä, J., Välijärvi, J., & Vuolle, M. (2000). Demonstration in Chemistry Instruction in the Senior Secondary School in Finland. In L. Aho, & J. Viiri (Eds.), Undervisning i naturvetenskap ur kultur-, teknologi- och miljöperspektiv (pp. 542-549). Joensuu: Joensuun yliopisto.

Välijärvi, J. (2000, 130). Luokattomuus opettaa valitsemaan. Keskisuomalainen, p. 16.

Välijärvi, J. (2000). Kohti avointa opettajuutta. In Koulu maailmassa - maailma koulussa (pp. 157-181). Helsinki, Finland: Opetushallitus.

Välijärvi, J. (2000). Kasvatustiede ja kasvatuksen arvot. Kasvatus, 31 (2), 105-106.

Välijärvi, J. (2000). Pula opettajuudesta. Kasvatus, 31 (4), 305.

Laihiala-Kankainen, S., & Välijärvi, J. (1999). Uusia lähestymistapoja opetus- ja oppimisprosessin ymmärtämiseen. In S. Laihiala-Kankainen, S. A. Rascetina, & I. P. Lysakova (Eds.), Perspektiivejä - kulttuuri, kieli ja koulutus (pp. 176-195). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Laihiala-Kankainen, S., & Välijärvi, J. (1999). Novye podhody k ponimaniju utshebnogo protsessa; Uusia lähestymistapoja opetus- ja oppimisprosessin ymmärtämiseen. In S. Laihiala-Kankainen, & I. Lysakova (Eds.), Perspektiivejä - kulttuuri, kieli, koulutus; Perspektivy - kul'tura, jazyk, obrazovanie (pp. 176-195). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Välijärvi, J. (1999). Kasvatus ajan virrassa. Kasvatus, 30 (1), 3-4.

Välijärvi, J. (1999). Kasvatustiede ja koulu. Kasvatus, 30 (5), 425-426.

Välijärvi, J. (1999). Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. In S. Laihiala-Kankainen, S. A. Rascetina, & I. P. Lysakova (Eds.), Perspektiivejä - kulttuuri, kieli ja koulutus (pp. 37-43). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Soveltava kielentutkimuksen keskus..

Välijärvi, J. (1999). Opettajan muuttuva asiantuntijuus. In P. Räihä, P. Moilanen, & H. L. T. Heikkinen (Eds.), Opettajuutta rakentamassa. Kirjoituksia Jouko Karin 60-vuotispäivänä. (pp. 101-106). Jyväskylä, Finland: Jyväskylänb ylioipisto.

Välijärvi, J., & Laihiala-Kankainen, S. (1999). Modul'noe besklassnoe obutshenie kak osobaja obrazovatel'naja tehnologija; Kurssimuotoisuus ja luokattomuus pedagogisena välineenä. In S. Laihiala-Kankainen, S. Rastshetina, & I. Lysakova (Eds.), Perspektiivejä - kulttuuri, kieli ja koulutus; Perspektivy - kul'tura, jazyk, obrazovanie (pp. 294-312). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.