Julkaisut

Välijärvi, J. (2022). Yhteistyötä opettajuuden vahvistamiseksi. In U. Mutka, & V. Turpeinen (Eds.), Ompelualan opettajankoulutuksesta kansainväliseen kehittämistyöhön : Jyväskylän ammatillisen opettajankoulutuksen tarinallinen historia 1962–2012 (pp. 345-350). Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 312. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-649-1 Open Access

Välijärvi, J. (2021). The Finnish school system : Coherence, flexibility and individual support in curriculum and pedagogical practices. Finnish Journal of Music Education, 24(2), 91-102. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041128053 Open Access

Välijärvi, J. (2020). Miten suomalainen peruskoulu pärjää?. Kasvatus, 51(2), 195-203.

Välijärvi, J. (2020). Jouni Välijärvi (päätoimittajana 1999-2000) : vuosituhannen vaihteesta kohden avartumista? . Kasvatus, 51(2), 266-267.

Välijärvi, J. (2020). Foreword by Jouni Välijärvi. In E. Andere (Ed.), The Future of Schools and Teacher Education : How Far Ahead is Finland? (pp. xiii-xiv). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190938123.002.0007

Pulkkinen, J., Rautopuro, J., & Välijärvi, J. (2018). Kaikki hyvin? : suomalaisnuorten hyvinvointi Nuorisobarometrin ja PISA-tutkimuksen tulosten valossa. In E. Pekkarinen, & S. Myllyniemi (Eds.), Opin polut ja pientareet : Nuorisobarometri 2017 (pp. 121-132). Valtion nuorisoneuvosto; Nuorisotutkimusseura; Nuorisotutkimusverkosto ; Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, 200. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf Open Access

Välijärvi, J. (2018). Arvioinnin vaikuttavuuden edellytyksistä. In T. Pirinen (Ed.), Riippumaton arvioija (pp. 81-85). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 1:2018. https://karvi.fi/publication/riippumaton-arvioija/ Open Access

Välijärvi, J. (2018). Koulutustutkimus, kasvatustiede ja tulevaisuuden koulutuspolitiikka. Kasvatus, 49(5), 433-438.

Välijärvi, J. (2018). Ohjaus sivistyskunnan tehtävänä. In J. Pirttiniemi, H. Kasurinen, J. Kettunen, E. Merimaa, & R. Vuorinen (Eds.), OPO 2 : opinto-ohjaajan käsikirja (pp. 24-32). Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat / Opetushallitus, 2018:1.

Välijärvi, J. (2018). La Finlande construit l’école du nouveau millénaire. Nordiques, 36, 27-44. https://doi.org/10.4000/nordiques.499 Open Access

Välijärvi, J., Mannonen, J., Huttunen, O., Ojanen, H., & Koskelo, W. (2018). Maailma muuttuu - muuttuuko koulukin?. Docendo.

Välijärvi, J. (2017). Suomalaisnuorten osaaminen ja hyvinvointi kansainvälisessä vertailussa. Kielikukko, 36(3), 3-8. http://www.parnet.fi/~finra/Kielikukko/Kielikukko%203%202017%20www.pdf Open Access

Välijärvi, J. (2017, 25.10.2017). Laatua opetukseen oppilaitosten yhteistyöllä ja työnjaolla. Tiedeblogi. https://www.jyu.fi/fi/blogit/tiedeblogi/jouni-valijarvi-laatua-opetukseen-oppilaitosten-yhteistyolla-ja-tyonjaolla Open Access

Välijärvi, J. (2017). Koulutus kunnan palvelujen ytimessä : tulevaisuuden opetus ja oppiminen. In I. Nyholm, A. Haveri, K. Majoinen, & M. Pekola-Sjöblom (Eds.), Tulevaisuuden kunta (pp. 351-363). Suomen kuntaliitto. Acta / Suomen kuntaliitto, ISSN 1237-8569, 264. http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/acta264_sisalto_ebook.pdf Open Access

Välijärvi, J. (2017). Suomalainen kouluyhteisö ja opettajan autonomia. In E. Paakkola, & T. Varmola (Eds.), Opettajankoulutus : lähihistoriaa ja tulevaisuutta (pp. 290-310). PS-kustannus.

Välijärvi, J. (2017). Om bakgrunderna till Finlands Pisa-framgång. In O. Lee, & T. Kroksmark (Eds.), Världens bästa undervisning : i Finland, Kina, Sydkorea, Singapore och Sverige (pp. 215-243). Studentlitteratur.

Välijärvi, J. (2017). PISA 2015 : oppilaiden hyvinvointi. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7046-8 Open Access

Kaikkonen, L., Mäki, T., Koivisto, T., Lempinen, H., Reinikainen, P., Aholainen, R., Lyytinen, H. K., Webers, P., Sinkkonen, J., Kottowski, S., Ikonen, H., Keurulainen, H., Hämäläinen, K., Välijärvi, J., Wey, K.-G., Halttunen, J., Wolf, S., Schomaker, R., Grieb, I., . . . Eid, Y. (2016). Enhancing Excellence of Education in Egypt : Experiences in promoting accreditation and quality assurance system. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 219. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-421-3 Open Access

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., Lähteinen, S., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E., Rautopuro, J., & Vainikainen, M.-P. (2016). PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2016:41. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm41.pdf Open Access

Välijärvi, J., & Sulkunen, S. (2016). Finnish School in International Comparison. In H. Niemi, A. Toom, & A. Kallioniemi (Eds.), Miracle of Education : The Principles and Practices of Teaching and Learning in Finnish Schools (pp. 3-21). Sense Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-776-4_1

Mattila, J. O., & Välijärvi, J. (2015, 99). Tiheä lukioverkko varmistaa Suomen Pisa-menestyksen. Suomen kuvalehti, (23), 67.

Ouakrim-Soivio, N., Rinkinen, A., Karjalainen, T., Hietanen, O., Hautamäki, J., Kupiainen, S., Kuusela, J., Rautopuro, J., Scheinin, P., Välijärvi, J., Ahonen, S., Bernelius, V., Kalalahti, M., Kivinen, O., Rinne, R., Seppänen, P., Kirjavainen, T., Pekkarinen, T., Uusitalo, R., . . . Virta, A. (2015). Tulevaisuuden peruskoulu. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2015:8. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2015/liitteet/okm8.pdf?lang=fi Open Access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. (2015). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Tarkastelun kohteena alakoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja rehtorit. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2015:4. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75134 Open Access

Välijärvi, J. (2015). PISA and reforms on education : [Finland]. In International Symposium on Educational Reform 2014 : "What should future education and teacher policies be, in the light of international comparisons? : The impacts of PISA and TALIS surveys in each country" (pp. 138-140). National Institute for Education Policy Research.

Välijärvi, J., Kupari, P., Ahonen, A., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Leino, K., Niemivirta, M., Nissinen, K., Salmela-Aro, K., Tarnanen, M., Tuominen-Soini, H., Vettenranta, J., & Vuorinen, R. (2015). Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 tutkimustuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2015:6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-334-7 Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., & Välijärvi, J. (2014). Johdanto : pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 13-18). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6021-6 Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., & Välijärvi, J. (2014). Opettajaksi hakeutuminen. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 19-24). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6021-6 Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., & Välijärvi, J. (2014). Opettajien induktiovaiheen haasteet ja osaamisen kehittäminen. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 37-43). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6021-6 Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., Välijärvi, J., Honkimäki, S., Keurulainen, H., Mikkola, A., & Weissmann, K. (2014). Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6021-6 Open Access

Lahtinen, A., & Välijärvi, J. (2014). Ylioppilastutkinto. Suomalainen Tiedeakatemia. Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja, 5.

Mikkola, A., & Välijärvi, J. (2014). Tulevaisuuden opettajuus ja opettajankoulutus. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 55-66). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6021-6 Open Access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. (2014). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Yläkoulun ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2014:15. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/TALIS_2013.html Open Access

Välijärvi, J. (2014, 17.2.2014). Lukiossa voidaan yhdistää valinnaisuus ja laaja-alaisuus. Helsingin Sanomat, .

Välijärvi, J. (2014). Osaava vai sivistynyt kansakunta koulutuspolitiikan päämääränä?. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13.3.2014(13.3.2014). http://www.kieliverkosto.fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2014/ Open Access

Välijärvi, J. (2014). PISA-tutkimus ja vaikuttavuus. In R. Muhonen, & H.-M. Puuska (Eds.), Tutkimuksen kansallinen tehtävä (pp. 211-230). Vastapaino.

Välijärvi, J. (2014). Osaaminen kestävällä perustalla : Suomen PISA-tulosten kehitys vuosina 2000–2009 : Tilannekatsaus helmikuu 2014. Opetushallitus. Muistiot, 2014:1. http://www.oph.fi/download/155969_osaaminen_kestavalla_perustalla.pdf Open Access

Jokinen, H., & Välijärvi, J. (2013). El mentorazgo : una herramienta para apoyar el desarrollo profesional del profesorado. In R. Jakku-Sihvonen, & H. Niemi (Eds.), Aprender de Finlandia : La apuesta por un profesorado investigador (pp. 119-134). Kaleida Forma, S.L..

Jokinen, H., Taajamo, M., Miettinen, M., Weissmann, K., Honkimäki, S., Valkonen, S., & Välijärvi, J. (2013). Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen tulokset. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 50. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5557-1 Open Access

Kupari, P., Välijärvi, J., Andersson, L., Arffman, I., Nissinen, K., Puhakka, E., & Vettenranta, J. (2013). PISA 12 : ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2013:20. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/okm20.pdf?lang=fi Open Access

Mehtäläinen, J., & Välijärvi, J. (2013). Ylioppilaskokeiden arvosanojen vertailtavuus eri aineissa vuosina 2007-2011 (1). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 46. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5167-2 Open Access

Mehtäläinen, J., Jokinen, H., & Välijärvi, J. (2013). Kuntarakenne muutoksessa - entä koulutuspalvelut?. Suomen Kuntaliitto. Kuntaliiton ACTA-julkaisusarja, 246. http://kunnat.net Open Access

Silander, T., & Välijärvi, J. (2013). The Theory and Practice of Building Pedagogical Skill in Finnish Teacher Education. In Pisa, Power and Policy : The emergence of global educational governance (pp. 77-98). Symposium Books. Oxford Studies in Comparative Education, Volume 23, Number 1.

Välijärvi, J. (2013, 25.1.2013). Voiko yleissivistystä mitata yhdellä kokeella?. Helsingin Sanomat, .

Välijärvi, J. (2013). Finnish school system - coherence, flexibility and individual support in curriculum and pedagogical practices. In L. Garzik, & J. Gadner (Eds.), Österreich 2050 : FIT für die Zukunft (pp. 60-70). Holzhausen.

Välijärvi, J. (2013). Luottamus ja arvioinnin vaikuttavuus: näkökulmia arviointijärjestelmän riippumattomuuteen. In G. Knubb-Manninen, H. Niemi, & V. Pietiläinen (Eds.), Kansallinen arviointi kohti tulevaisuutta: koulutuksen arviointineuvoston 10-vuotisjuhlajulkaisu (pp. 131-141). Koulutuksen arviointineuvosto. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja, 63. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5481-9 Open Access

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Kupari, P., Nissinen, K., Leino, K., & Harju-Luukkainen, H. (2012). Kestääkö osaamisen pohja?: PISA 09. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2012:12. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-112-1 Open Access

Välijärvi, J. (2012). Suomalainen arviointitodellisuus kansainvälisessä vertailussa. In J. Kivirauma, A. Jauhiainen, P. Seppänen, & T. Kannisto (Eds.), Koulutuksen yhteiskunnallinen ymmärrys: Social Perspectives on Education (pp. 171-200). Suomen kasvatustieteellinen seura. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 59.

Välijärvi, J. (2012). Voiko ihmettä selittää? Suomen PISA-menestyksen taustoitusta. Kasvatus & Aika, 6(2), 55-59. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=478 Open Access

Välijärvi, J. (2012). Uusien opettajien tuki Euroopan unionissa. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 225-234). PS-kustannus. Opetus 2000.

Välijärvi, J., & Heikkinen, H. L. (2012). Peer-group mentoring and the culture of teacher education in Finland. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, & P. Tynjälä (Eds.), Peer-group mentoring for teacher development (pp. 31-40). Routledge.

Heikkinen, H. L., Aspfors, J., Hansén, S.-E., & Välijärvi, J. (2011). Finländsk lärarutbildning som kontext för gruppmentorskap. In J. Aspfors, & S.-E. Hansén (Eds.), Gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling (pp. 42-53). Söderströms.

Jokinen, H., & Välijärvi, J. (2011). El mentorazgo: una herramienta para apoyar el desarrollo profesional del profesorado. In R. Jakku-Sihvonen, & H. Niemi (Eds.), Aprender de Finlandia. La apuesta por un profesorado investigador (pp. 119-136). Ediciones Kaleida Forma SL y Ministerio de Educación.

Linnakylä, P., Välijärvi, J., & Arffman, I. (2011). Finnish basic education: When equity and excellence meet. In K. V. D. Branden, P. V. Avermaet, & M. V. Houtte (Eds.), Equity and excellence in education. Towards maximal learning opportunities for all students (pp. 190-214). Routledge. Routledge Research in Education, 50.

Mehtäläinen, J., Jokinen, H., & Välijärvi, J. (2011). Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos ja Kuntaliitto. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia, 18. http://www.kunnat.net

Nissinen, K., & Välijärvi, J. (2011). Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden ennakoinnin tuloksia. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 43. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37587/978-951-39-4622-7.pdf?sequence=1 Open Access

Välijärvi, J. (2011). Coherence, flexibility and individual support in curriculum and pedagogical practices. In H.-W. Lee (Ed.), Current Practices and Future Prospects for School Curriculum Policies (pp. 119-161). Korea.

Välijärvi, J. (2011). Osaamisen kunta. In A. Haveri, J. Stenvall, & K. Majoinen (Eds.), Kunnallisen itsehallinnon peruskivet (pp. 370-383). Kunnallistieteen yhdistys ja Suomen Kuntaliitto. Acta, 224.

Välijärvi, J. (2011). Osaamisen arviointi. In T. Lehtonen, V.-M. Koljonen, & A. Saari (Eds.), Tulevaisuuden lukio (pp. 10-12). Kaustisen lukio.

Välijärvi, J. (2011, 26.5.2011). Pisa-arviointi kertoo tehokkaasti koulujen välisistä eroista. Helsingin Sanomat, (26.5.2011), C7.

Välijärvi, J. (2011). Teacher's Professional Skills and Research-Based Teacher Education for the Future. Korean Journal of Teacher Education, 27(3), 289-315.

Välijärvi, J. (2011). Tulevaisuuden koulu vai kouluton tulevaisuus?. In K. Pohjola (Ed.), Uusi koulu: oppiminen mediakulttuurin aikakaudella (pp. 19-31). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2011). An educational advantage. PS Public Service Review, (22), 646-647. http://www.publicservice.co.uk/pub_contents.asp?id=525&publication=European Union Open Access

Välijärvi, J. (2011, 31.10.2011). Peruskoulu ei uudistu tuntijaon muutoksilla. Helsingin Sanomat, (298), A2.

Välijärvi, J. (2011). Koulutusvienti jalostaa suomalaista opetuskäytäntöä. Rexi, 2011(3), 32-33.

Piesanen, E., & Välijärvi, J. (2010). Teacher Education Curricula in the EU. Final Report.. European Commission. Directorate-General for Education and Culture. http://ktl.jyu.fi/img/portal/17545/TEC_FINAL_REPORT_12th_Apr2010_WEB.pdf?cs=1271922032

Piesanen, E., & Välijärvi, J. (2010). Teacher Education Curricula in the EU. Annexes.. European Commission. Directorate-General for Education and Culture. http://ktl.jyu.fi/img/portal/17545/ANNEXES_TEC_FINAL_REPORT_12th_Apr2010.pdf

Ropo, E., & Välijärvi, J. (2010). School based curriculum development in Finland. In E. H.-F. Law, & N. Nieveen (Eds.), Schools as Curriculum Agencies (pp. 197-215). Sense Publishers. https://doi.org/10.1163/9789460912818_013

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Kupari, P., Nissinen, K., Puhakka, E., & Reinikainen, P. (2010). PISA09. Ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 21.

Ursin, J., & Välijärvi, J. (2010). Kansainväliset vertailevat oppimistulosarvioinnit perus- ja korkea-asteella. Hallinnon tutkimus, 29(4), 303-316. Open Access

Välijärvi, J. (2010). L'école Fondamentale en Finlande et ses Résultats. Administration et Éducation, (125), 57-64.

Välijärvi, J. (2010). PISA - koulun kehittämisen työkalu vai kasvavan taloudellisen kontrollin ilmentymä?. In R. Laukkanen (Ed.), PISA, PIAAC, AHELO (pp. 33-39). Opetusministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2010:17. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/Miksi_ja_miten_OECD_mittaa_osaamista.html?lang=fi Open Access

Välijärvi, J. (2010). Koulua, oppimista, opettamista ja opettajaa koskevan tutkimuksen satoa 2009. In M. Suortamo, L. Tainio, E. Ikävalko, T. Palmu, & S. Tani (Eds.), Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa (pp. 211-232). PS-Kustannus.

Välijärvi, J. (2010). Education system, reform policies and future plans. In S.-Y. KIM (Ed.), Finnis Education: Lessons from the Success (pp. 14-20). Korean Institute for Curriculum and Evaluation.

Välijärvi, J. (2010). Selecting Students for Higher Education. In Finnish Education: Lessons from the Success (pp. 33-38). Korean Institute for Curriculum and Evaluation.

Välijärvi, J. (2010). Aidosti yksilöllinen koulu. REXI, 2010(2), 56-58.

Välijärvi, J. Murentaako valinnaisuus kansakunnan sivistyksen perustan?. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti, (Marraskuu). http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/40/murentaako-valinnaisuus-kansakunnan-sivistyksen-perustan Open Access

Välijärvi, J., & Kupari, P. (2010). Koulutuksen arvioinnin näkökulmat ja arviointien hyödyntäminen.. In E. Korkeakoski, & P. Tynjälä (Eds.), Hyötyä ja vaikuttavuutta arvioinnista (pp. 21-29). Koulutuksen arviointineuvosto. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja, 50.

Juva, S., Kangasvieri, A., & Välijärvi, J. (2009). Kuntaperustaisen koulutusjärjestelmän kehittäminen. Kuntaliitto.

Nikkanen, P., Törmäkangas, K., Kupari, P., Malin, A., Välijärvi, J., Valkonen, S., & Niilo-Rämä, M. (2009). CCC / IAP. Common Core curriculum Measurement System / Interoperability Assessment Programme. Final Report. Frontex Agency.

Nikkanen, P., Valkonen, S., Stenström, M.-L., Välijärvi, J., & Törmäkangas, K. (2009). The Mid-Level Officer Training Courses by Frontex. Final Report. University of Jyväskylä. Finnish Institute for Educational Research.. Finnish Institute for Educational Research.

Välijärvi, J. (2009). Research-based teacher education. Shanghai Research on Education, 1/2009(257), 21-25.

Välijärvi, J. (2009). The system and how does it work - some curricular and pedagogigal characteristics of the Finnish comprehensive school. In J. Välijärvi (Ed.), Proceedinngs of the Korean conference on teachers and teacher education (pp. 24-38). Korean Teacher Union.

Välijärvi, J. (2009). Evaluation in the compulsory basic education in Finland. In Proceedings of the Korean Conference on teachers and teacher education (pp. 55-68). Korean Teacher Union.

Välijärvi, J. (2009). Education system and its results. Educational Development, 36(1), 56-61.

Välijärvi, J. (2009). PISA haastaa peruskoulua monipuolistumaan. In V.-M. Töyrylä, P. Iivonen, I. Turunen, A. Wikstedt, & I. Marttinen (Eds.), Oodi lapselle (pp. 102-106). Yhteiset Lapsemme - All Our Children ry.

Välijärvi, J. (2009). Der Sekundarbereich : Gymnasium und berufliche Bildung. In A.-L. Matthies, & E. Skiera (Eds.), Das Bildungswesen in Finnland : Geschichte, Struktur, Institutionen und pädagogisch-didaktische Konzeptionen, bildungs- und sozialpolitische Perspektiven (pp. 170-178). Julius Klinkhardt.

Välijärvi, J. (2009). Koulutuspalvelujen tila ja kehittämishaasteet. Visionääri, (13). http://apps.kunnat.net/uutiskirje/template_preview_2.php?kx=761

Välijärvi, J. (2009). Trust in teachers vital to success of Finland's education system. Australian Teacher Magazine, 5(10), 10.

Välijärvi, J. (2009). Koulua, oppimista, opettamista ja opettajaa koskevan tutkimuksen satoa 2008. In M. Suortamo, H. Laaksola, & J. Välijärvi (Eds.), Opettajan vuosi 2009-2010: Terve työympäristö (pp. 297-323). PS-Kustannus.

Välijärvi, J., Huotari, N., Iivonen, P., Kulp, M., Lehtonen, T., Rönnholm, H., Knubb-Manninen, G., Mehtäläinen, J., & Ohranen, S. (2009). Lukiopedagogiikka. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja, 40.

Välijärvi, J., Huotari, N., Iivonen, P., Kulp, M., Lehtonen, T., Rönnholm, H., Knubb-Manninen, G., Mehtäläinen, J., & Ohranen, S. (2009). Pedagogiken i gymnasiet. Jyväskylän yliopisto. Publikationer från Rådet för utbildningsutvärdering, 41.

Heikkinen, H. L., Jokinen, H., Tynjälä, P., & Välijärvi, J. (2008). Mistä tukea uudelle opettajalle? Kolme mentorointimallia vertailussa.. Kasvatus, 39(3), 205-217.

Hämäläinen, K., & Välijärvi, J. (2008). Challenges for education. In J. Loima (Ed.), Facing the Future - Developing teacher education. (pp. 13-47). Gaudeamus.

Kupari, P., & Välijärvi, J. (2008, 9.1.2008). Nuorten yhteiskunnallista osaamista ja asenteita tutkitaan. Helsingin Sanomat.

Välijärvi, J. (2008, 29.1.2008). Kansalliset kokeet tuskin kehittävät opetusta. Helsingin Sanomat.

Välijärvi, J. (2008). Arviointi - itsetarkoitus vai pedagogiikan työkalu?. In R. Meriläinen (Ed.), Suomalaisen koulutuspolitiikan murros 1990-luvulla (pp. 32-46). Okka-säätiö.

Välijärvi, J. (2008). Chancengleichheit - Voraussetzung für hohe Qualität. In J. Sarjala, & E. Häkli (Eds.), Jenseits von PISA. Finnlands Schulsystem und seine neuesten Entwicklungen (pp. 79-98). BWV -Berliner Wissenschafts-Verlag.

Välijärvi, J. (2008). Pedagogía y evaluación de la escuela inclusiva finlandesa. Revista Internacional Magisterio, 35(6), 10-15.

Välijärvi, J. (2008). Miten hyvinvointi taataan tulevaisuudessakin?. In M. Suortamo, H. Laaksola, & J. Välijärvi (Eds.), Opettajan vuosi (pp. 55-63). PS-Kustannus.

Välijärvi, J. (2008). Bologna sopimus ja sen vaikutus suomalaiseen korkeakoululaitokseen. In A. Kallioniemi, A. Toom, M. Ubani, H. Linnansaari, & K. Kumpulainen (Eds.), Ihmistä kasvattamassa: Koulutus - Arvot - Uudet avaukset (pp. 53-67). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 40.

Välijärvi, J. (2008). PISA mittaa koulumenestyksen. In M. Mikkola, & A. Suramo (Eds.), Mitä Missä Milloin 2009 (pp. 211-216). Otava.

Välijärvi, J. (2008). Tutkimuksen kertomaa koulusta ja opetuksesta 2007 ja 2008. In M. Suortamo, H. Laaksola, & J. Välijärvi (Eds.), Opettajan vuosi (pp. 217-226). PS-Kustannus.

Välijärvi, J. (2008). Finlandia: los buenos resultados de su modelo educativo. Educación y Cultura, 78(March 2008), 52-62.

Välijärvi, J., & Puhakka, E. (2008, 08.02.2008). Oppilasarvostelu kehittyy opettajia tukemalla. Keskisuomalainen, .

Välijärvi, J., & Sahlberg, P. (2008). Should 'failing' students repeat a grade?. Journal of Educational Change, 9(4), 385-389.

Hämäläinen, K., & Välijärvi, J. (2007). Tulevaisuuden haasteita koulun rehtorille. In A. Pennanen (Ed.), Koulun johtamisen avaimia (pp. 253-272). PS-kustannus. Opetus 2000.

Ikeno, N., Nekota, H., & Välijärvi, J. (2007). A Review of Education in Finland: focusing on policy and teacher education. Hiroshima Journal of School Education, 13(1), 35-41.

Linnakylä, P., Välijärvi, J., & Arffman, I. (2007). Reading literacy - high quality by means of equity. In P. Linnakylä, & I. Arffman (Eds.), Finnish reading literacy. When quality and equity meet (pp. 13-33). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2007). Mistä hyvät opettajat tulevat?. In E. Estola, H. L. Heikkinen, & R. Räsänen (Eds.), Ihmisen näköinen opettaja (pp. 59-74). Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis, E 92.

Välijärvi, J. (2007). Suomalainen koulu oppimisen ympäristönä. Kasvatus, 38(4), 354-363.

Välijärvi, J. (2007). Is European education fit for purpose?. European Business Forum, Autumn 2007(30), 20-21.

Välijärvi, J. (2007). Eine gute Allgemeinbildung - die Grundlage einer effektiven Berufsausbildung. In T. Ellonen, & J. Stuhldreier (Eds.), Kooperative Kompetenzentwicklung in Berufsbildung und in der Fachhochschule - ein Kaleidoskop deutsch-finnischer Zusammenarbeit (pp. 277-286). Aue Stiftung.

Välijärvi, J. (2007). Opettajan työn reunaehtojen ja edellytysten tarkastelua. In E. Aarros, & M. Meriläinen (Eds.), Paikoillanne, valmiit, nyt! Opettajankoulutuksen haasteet tänään (pp. 53-67). Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Välijärvi, J., Kupari, P., Linnakylä, P., Reinikainen, P., Sulkunen, S., Törnroos, J., & Arffman, I. (2007). The Finnish Success in PISA - and Some Reasons Behind It 2. Institute for Educational Research, University of Jyväskylä.

Hämäläinen, K., & Välijärvi, J. (2006). What about European education after 2010. Lifelong Learning in Europe, 11(2), 107-117.

Hämäläinen, K., & Välijärvi, J. (2006). Työelämän tarpeet, sivistys ja elämän laatu - mahdoton yhtälö Euroopan koulutusjärjestelmien kehittäjille?. Aikuiskasvatus, 26(4), 329-335. https://doi.org/10.33336/aik.93724 Open Access

Jokinen, H., & Välijärvi, J. (2006). Making Mentoring a Tool for Supporting Teachers' Professional Development. In R. Jakku-Sihvonen, & H. Niemi (Eds.), Research-based Teacher Education in Finland (pp. 89-101). Finnish Educational Research Association. Research in Educationa Sciences, 25.

Jokinen, H., Heikkinen, H. L., & Välijärvi, J. (2006). Mentoring in Supporting Newly Qualified Teachers' Professional Development -Individualism or Organisation Development. In 30th annual conference of ATEE, Amsterdam 22-26 October 2005. ATEE. http://www.atee2005.nl/publ/papers.htm

Linnakylä, P., & Välijärvi, J. (2006). Rendimiento de los estudiantes finlandeses en PISA. Las claves del exito en lectura.. Revista de Educacion, Extraordinario(Marzo 2006), 227-235.

Nummenmaa, A. R., & Välijärvi, J. (Eds.). (2006). Opettajan työ ja oppiminen. Koulkutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2006). High quality education for all: How the Finnish and Japanese education systems respond to the challenges of quality and equity?. In M. Sasaki (Ed.), National and Social-Cultural Determinants of School Performance (pp. 172-223). Huogo Kyoiku University.

Välijärvi, J. (2006). Kansankynttilästä tietotyön ammattilaiseksi. Opettajan työn yhteiskunnallisten ehtojen muutos.. In A. R. Nummenmaa, & J. Välijärvi (Eds.), Opettajan työ ja oppiminen (pp. 9-26). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2006). Chancengleichheit und Bildung in der finnischen Schule. In D. Fischer, & V. Elsenbast (Eds.), Zur Gerechtigkeit im Bildungssystem (pp. 103-115). Waxmann.

Välijärvi, J., & Lairio, M. (2006). Interaction between training and research for thr development of the careerv guidance field. In R. Vuorinen, & S. Saukkonen (Eds.), Guidance services in higher education. Strategies, Design and Implementation (pp. 147-166). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Jokinen, H., Sarja, A., Savonmäki, P., Välijärvi, J., & Peter, J. (2005). TeLL: Teachership -Lifelong Learning: Supporting Teachership in a Changing Work Environment. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kupari, P., & Välijärvi, J. (2005). Suomalaisen osaamisen perusta säilynyt vahvana.. In Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa. (pp. 223-233). Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kupari, P., & Välijärvi, J. (Eds.). (2005). Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Linnakylä, P., & Välijärvi, J. (2005). Kansainvälinen arviointiyhteistyö hyödyntämään kansallista arviointia. In H. K. Lyytinen, & A. Räisänen (Eds.), Kehittämissuuntaa arvioinnista (pp. 13-25). Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen arviointisihteeristö.. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja, 6.

Linnakylä, P., & Välijärvi, J. (2005). Secrets to literacy success: the Finnish story. Education Canada, 45(3), 34-37.

Linnakylä, P., & Välijärvi, J. (2005). Arvon mekin ansaitsemme. Kansainvälinen arviointi suomalaisen koulun kehittämiseksi (4000.). PS-kustannus. Opetus 2000.

Malin, A., & Välijärvi, J. (2005). Koulutuspalvelujen laatu jakautuu Suomessa tasaisesti.. In P. Kupari, & J. Välijärvi (Eds.), Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa (pp. 141-150). Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2005). Suomalainen peruskoulu kansainvälisessä vertailussa. In P. Kupari, & J. Välijärvi (Eds.), Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa. (pp. 1-5). Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2005). Oppimisen ympäristöt ja opiskeluolosuhteet.. In P. Kupari, & J. Välijärvi (Eds.), Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa (pp. 183-222). Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2005). Oppimisasenteisiin voidaan vaikuttaa.. KouluHelsinki, (1), 20.

Välijärvi, J. (2005). Assuring a quality education for all: How the Finnish education system responds to the challenge of equity. In M. Kaneko (Ed.), Educational policy and reform in a global age: Cross-cultural perspective (pp. 25-44). University of Tokyo.

Välijärvi, J. (2005). Muutoksen kohtaaminen opettajan työssä. In O. Luukkainen, & R. Valli (Eds.), Kaksitoista teesiä opettajalle (pp. 105-120). PS-Kustannus. Opetus 2000.

Välijärvi, J. (2005). Oppimistulosten kansainvälinen vertaili. In J. Autio (Ed.), Kymmenvuotiskatsaus 2005. Teemana yritystoiminta (pp. 153-157). Tilastokeskus.

Välijärvi, J., Heikkinen, H. L., Jokinen, H., Sarja, A., Savonmäki, P., Peter, J., & Marjaana, L. (2005). Mentoring and Collaboration on Teachers' Work. In LEARN Periodical 2005 (pp. 21-22). Suomen Akatemia.

Välijärvi, J., Linnakylä, P., & Kupari, P. (2005). Kansalliset arviointitutkimukset. In K. Hämäläinen, A. Lindström, & J. Puhakka (Eds.), Yhtenäisen peruskoulun menestystarina (pp. 218-225). Yliopistopaino.

Jokinen, H., Heikkinen, H. L., & Välijärvi, J. (2004). Mentoroinnista tukea uudelle opettajalle. LEARN Periodical, 2004(2), 5-7.

Kupari, P., Välijärvi, J., Linnakylä, P., Reinikainen, P., Brunell, V., Leino, K., Sulkunen, S., Törnroos, J., Malin, A., & Puhakka, E. (Eds.). (2004). Nuoret osaajat: PISA 2003 -tutkimuksen ensituloksia. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://ktl.jyu.fi/pisa

Leimu, K., & Välijärvi, J. (2004). Arviointien antia - IEA-tutkimusten Suomi-kuva. In K. Leimu (Ed.), Kansainväliset IEA-tutkimukset Suomi-kuvaa luomassa (pp. 359-388). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2004). Innovacões e Democracia. In J. Werthein, & C. D. Cunha (Eds.), Educacão e Conhecimento (pp. 201-252). UNESCO.

Välijärvi, J. (2004). Implications of the modular curriculum in the senior secondary school in Finland. In J. van den Akker, W. Kuiper, & U. Hameyer (Eds.), Curriculum Landscapes and Trends (pp. 101-116). Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-017-1205-7_7

Välijärvi, J. (2004). Suomalaisten nuorten osaaminen kansainvälistyvässä maailmassa.. In L. Launonen, & L. Pulkkinen (Eds.), Koulu kasvuyhteisönä (pp. 186-200). PS-kustannus.

Välijärvi, J. (2004, 21.9.2004). Opetuksen ongelmien arviointi tarpeen. Helsingin Sanomat, .

Välijärvi, J. (2004, 15.1.2004). Welche Folgen hat PISA 2000 in anderen Ländern?. PISA.CH Info, .

Välijärvi, J. (2004). Opinto-ohjaus tasa-arvoisen osaamisen mahdollistajana. In H. Kasurinen (Ed.), Ohjausta opintoihin ja elämään - opintojen ohjaus oppilaitoksessa (pp. 21-39). Opetushallitus.

Välijärvi, J. (2004). The system and how does it work: Some curricular and pedagogical characteristics of the Finnish comprehensive school. Educational Journal, 32(1), 31-55.

Linnakylä, P., & Välijärvi, J. Das erfolgreiche Abschneiden von finnischen Schülern bei der PISA-Studie. Welche Erklärungen gibt es dafür?. Forum Jugendarbeit International, (1), 284-297.

Linnakylä, P., & Välijärvi, J. (2003). Das erfolgreiche Abschneiden von finnischen Schülern bei de PISA-Studie. Welche Erklärungen gibt es dafür?. In D. Hänisch, & R. Schwalbach (Eds.), Forum Jugendarbeit International (pp. 284-295). Internationaler Jugendaustausch- und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland.

Linnakylä, P., Välijärvi, J., & Brunell, V. (2003). Why are Finnish students doing so well in PISA?. Erziehung und Unterricht, 153(1-2), 7-14.

Malin, A., & Välijärvi, J. (2003). The two-level effect of socio-economic background. In P. Linnakylä, S. Lie, & A. Roe (Eds.), Northern lights on PISA (pp. 123-131). University of Oslo.

Välijärvi, J. (2003). Lahjakkaiden erityisopetus - uhka vai mahdollisuus tasa-arvoiselle koulutukselle. In J. Kirjonen (Ed.), Tietotyö ja ammattitatito/ Knowledge work and occupational competence (pp. 186-188). Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J., Linnakylä, P., Kupari, P., Reinikainen, P., & Arffman, I. (2003). De finländska framgångarna i PISA - några orsaker. http://www.jyu.fi/ktl/pisa/publikation2.pdf

Kupari, P., Välijärvi, J., & Linnakylä, P. (2002). Oppilaat opiskelunsa laadun ja määrän säätelijöinä. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 121-140). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kupari, P., Välijärvi, J., Linnakylä, P., & Reinikainen, P. (2002). Tulevaisuuden osaaminen kestävällä perustalla. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 191-201). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Malin, A., & Välijärvi, J. (2002). Onko koulutuspalvelujen laadussa eroja Suomessa?. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 109-120). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2002). PISA-tutkimus koulutuksen arvioinnissa. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 1-8). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2002). Koulun oppimisympäristö ja opetusjärjestelyt. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 181-190). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2002). Laadun varmistaminen PISAn eri toteutusvaiheissa. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 209-217). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2002). Peruskoulutuksen taso on erinomainen Suomessa. Kuntapuntari, ?(2/2002), 3-7.

Välijärvi, J. (2002). Har skolan en framtid i datanätens värld. In K. Clemet (Ed.), Morgendagens skole i Norden (pp. 9-21). Nordisk Ministerråd.

Välijärvi, J. (2002). The Finnish success in PISA - and some reasons behind it. PISA 2000. Institute for Educational Research. http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1377-5 Open Access

Välijärvi, J., & Linnakylä, P. (2002). Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J., Linnakylä, P., Kupari, P., Reinikainen, P., & Arffman, I. (2002). The Finnsih Success in PISA - and Some Reasons Behind It. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kupari, P., Malin, A., Puhakka, E., Välijärvi, J., Linnakylä, P., & Reinikainen, P. (2001). Suomen tulevaisuuden osaajat. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Leimu, K., Välijärvi, J., & Linnakylä, P. (2001). Research in the Context of National Assessment. In / Merging National and International Interests in Educational System Evaluation (pp. 113-122). Institute for Educational Research.

Leimu, K., Välijärvi, J., & Linnakylä, P. (2001). Merging national and international interests in educational system evaluation. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. (2001). Antero suomalaisen lukion kehittäjänä. In P. Piri (Ed.), Antero Penttilän muistokirja (pp. 43-49). Ressun lukio.

Välijärvi, J., & Kuusela, A. (2001). Luokattomuus lukio-opiskelun uudistajana. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.. Työpapereita, 14.

Huttunen, U., Arffman, I., Nikkanen, P., & Välijärvi, J. (2000). Koulun ja työelämän yhteistyö oppimisen monipuolistajana. In J. Välijärvi (Ed.), Koulu maailmassa - maailma koulussa (pp. 117-156). Opetushallitus. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointi, 9.

Jokinen, H., Turunen, K., Nikkanen, P., & Välijärvi, J. (2000). Koulu maailmassa - maailma koulussa. Miksi koulun ja opettajan halutaan muuttuvan. In J. Välijärvi (Ed.), Koulu maalimassa - maailma koulussa . Haasteet yleissivistävän opetuksen ja opettajankoulutuksen tulevaisuudelle (pp. 15-18). Opetushallitus. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointi (OPEPRO), 9.

Lampiselkä, J., Välijärvi, J., & Vuolle, M. (2000). Demonstration in Chemistry Instruction in the Senior Secondary School in Finland. In L. Aho, & J. Viiri (Eds.), Undervisning i naturvetenskap ur kultur-, teknologi- och miljöperspektiv (pp. 531-541). Joensuun yliopistopaino. Det sjätte nordiska forskarsymposiet om undervisning i naturvetenskap i skolan Joensuu 12 -16 juni 1999..

Lampiselkä, J., Välijärvi, J., & Vuolle, M. (2000). Demonstration in Chemistry Instruction in the Senior Secondary School in Finland. In L. Aho, & J. Viiri (Eds.), Undervisning i naturvetenskap ur kultur-, teknologi- och miljöperspektiv (pp. 542-549). Joensuun yliopisto.

Välijärvi, J. (2000, 130). Luokattomuus opettaa valitsemaan. Keskisuomalainen, (64), 16.

Välijärvi, J. (2000). Kohti avointa opettajuutta. In Koulu maailmassa - maailma koulussa (pp. 157-181). Opetushallitus. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointi (OPEPRO), 9.

Välijärvi, J. (2000). Kasvatustiede ja kasvatuksen arvot. Kasvatus, 31(2), 105-106.

Välijärvi, J. (2000). Pula opettajuudesta. Kasvatus, 31(4), 305.

Laihiala-Kankainen, S., & Välijärvi, J. (1999). Uusia lähestymistapoja opetus- ja oppimisprosessin ymmärtämiseen. In S. Laihiala-Kankainen, S. Rascetina, & I. Lysakova (Eds.), Perspektiivejä - kulttuuri, kieli ja koulutus (pp. 176-195). Jyväskylän yliopisto. Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Laihiala-Kankainen, S., & Välijärvi, J. (1999). Novye podhody k ponimaniju utshebnogo protsessa; Uusia lähestymistapoja opetus- ja oppimisprosessin ymmärtämiseen. In S. Laihiala-Kankainen, & I. Lysakova (Eds.), Perspektiivejä - kulttuuri, kieli, koulutus; Perspektivy - kul'tura, jazyk, obrazovanie (pp. 176-195). Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Välijärvi, J. (1999). Kasvatus ajan virrassa. Kasvatus, 30(1), 3-4.

Välijärvi, J. (1999). Kasvatustiede ja koulu. Kasvatus, 30(5), 425-426.

Välijärvi, J. (1999). Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. In S. Laihiala-Kankainen, S. Rascetina, & I. Lysakova (Eds.), Perspektiivejä - kulttuuri, kieli ja koulutus (pp. 37-43). Jyväskylän yliopisto. Soveltava kielentutkimuksen keskus..

Välijärvi, J. (1999). Opettajan muuttuva asiantuntijuus. In P. Räihä, P. Moilanen, & H. L. Heikkinen (Eds.), Opettajuutta rakentamassa. Kirjoituksia Jouko Karin 60-vuotispäivänä. (pp. 101-106). Jyväskylänb ylioipisto. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja käytänteitä, 34.

Välijärvi, J., & Laihiala-Kankainen, S. (1999). Modul'noe besklassnoe obutshenie kak osobaja obrazovatel'naja tehnologija; Kurssimuotoisuus ja luokattomuus pedagogisena välineenä. In S. Laihiala-Kankainen, S. Rastshetina, & I. Lysakova (Eds.), Perspektiivejä - kulttuuri, kieli ja koulutus; Perspektivy - kul'tura, jazyk, obrazovanie (pp. 294-312). Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.