Julkaisut

Isotalo, E., Kalin, S., Karhunen, H., Saarinen, T., Tuomala, J., Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2024). Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset : loppuraportti. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2024:8. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-207-7 Open Access

He, Y., Li, T., Fanoos, A., & Tynjälä, P. (2023). Cross-cultural research on early childhood teacher education curriculum design. Research in Comparative and International Education, 18(4), 620-635. https://doi.org/10.1177/17454999231212548 Open Access

Jama, K.-M., Tynjälä, P., Aarto-Pesonen, L., Malinen, A., & Hämäläinen, R. (2023). To stay or to leave? Career story models of Finnish sports graduates. Sport Education and Society, 28(2), 200-212. https://doi.org/10.1080/13573322.2021.1997979 Open Access

Jama, K.-M., Tynjälä, P., Aarto-Pesonen, L., Malinen, A., & Hämäläinen, R. (2023). The meaning of difficulties in career narratives : the case of sports graduates. International Journal for Educational and Vocational Guidance, Early online. https://doi.org/10.1007/s10775-023-09618-7 Open Access

Kärkkäinen, K., Jääskelä, P., & Tynjälä, P. (2023). How does university teachers’ pedagogical training meet topical challenges raised by educational research? : A case study from Finland. Teaching and Teacher Education, 128, Article 104088. https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104088 Open Access

Lämsä, J., Virtanen, A., Tynjälä, P., Maunuksela, J., & Koskinen, P. (2023). Exploring students’ perceptions of self-assessment in the context of problem solving in STEM. LUMAT, 11(2), 35-59. https://doi.org/10.31129/LUMAT.11.2.2028 Open Access

Toom, A., Heide, T., Jäppinen, V., Karjalainen, A., Mäki, K., Tynjälä, P., Huusko, M., Nurkka, N., Vahtivuori-Hänninen, S., & Karvonen, A. (2023). Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 22:2023. https://www.karvi.fi/sites/default/files/sites/default/files/documents/KARVI_2223.pdf Open Access

Gerlander, M., Torvelainen, P., Taalas, P., Tynjälä, P., Virtanen, A., & Kallio, E. K. (2022). Yliopisto-opiskelijoiden monikielinen vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen : seurantakysely itsearvioinnin välineenä. In Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 2022 : 30.9.-1.10.2022, Tampere (pp. 34-35). Prologos ry; Tampereen yliopisto. https://events.tuni.fi/uploads/2022/09/c5671aa5-konferenssivihko.pdf Open Access

Honkimäki, S., Jääskelä, P., Kratochvil, J., & Tynjälä, P. (2022). University-wide, top-down curriculum reform at a Finnish university : Perceptions of the academic staff. European Journal of Higher Education, 12(2), 153-170. https://doi.org/10.1080/21568235.2021.1906727 Open Access

Kettunen, J., & Tynjälä, P. (2022). Bridging the gap between research and practice : using phenomenographic findings to develop training for career practitioners. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 22(1), 247-262. https://doi.org/10.1007/s10775-021-09483-2 Open Access

Kurunsaari, M., Tynjälä, P., & Piirainen, A. (2022). Stories of professional development in physiotherapy education. Physiotherapy Theory and Practice, 38(11), 1742-1755. https://doi.org/10.1080/09593985.2021.1888341 Open Access

Kärkkäinen, K., Jääskelä, P., & Tynjälä, P. (2022). Upskilling of Academics' Pedagogical Professionalism : Trainers’ and Participants’ Experiences of University Pedagogical Courses. In ECER 2022 : European Conference on Educational Research : Abstracts. European Educational Research Association. https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/27/contribution/53237/ Open Access

Martin, A., Rautiainen, A. M., Tarnanen, M., & Tynjälä, P. (2022). Teachers as writing students : narratives of professional development in a leisure-time creative writing community. Teacher Development, 26(3), 432-451. https://doi.org/10.1080/13664530.2022.2083220 Open Access

Tynjälä, P. (2022). Workplace learning from the organizational point of view. In C. Harteis, D. Gijbels, & E. Kyndt (Eds.), Research Approaches on Workplace Learning : Insights from a Growing Field (pp. 429-450). Springer International Publishing. Professional and Practice-based Learning, 31. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89582-2_20 Open Access

Tynjälä, P., Beausaert, S., Zitter, I., & Kyndt, E. (2022). Connectivity between education and work : Theoretical models and insights. In E. Kyndt, S. Beausaert, & I. Zitter (Eds.), Developing Connectivity between Education and Work : Principles and Practices (pp. 3-14). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003091219-2

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L., & Kallio, E. K. (2022). Integrating Work and Learning in Higher Education and VET : A Theoretical Point of View. In M. Malloch, L. Cairns, K. Evans, & B. O'Connor (Eds.), The SAGE Handbook of Learning and Work (pp. 62-79). Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781529757217.n5

Tynjälä, P., Virtanen, A., Virolainen, M. H., & Heikkinen, H. L. (2022). Learning at the interface of higher education and work : Experiences of students, teachers and workplace partners. In E. Kyndt, S. Beausaert, & I. Zitter (Eds.), Developing Connectivity between Education and Work : Principles and Practices (pp. 76-96). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003091219-7 Open Access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2022). Pedagogical practices predicting perceived learning of social skills among university students. International Journal of Educational Research, 111, Article 101895. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101895 Open Access

Virtanen, A., Lauritsalo, K., Mäkinen, T., Hurskainen, H., & Tynjälä, P. (2022). The role of positive atmosphere on learning generic skills in higher education - Experiences of physical education students. Frontiers in Education, 7. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.886139 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., Gerlander, M., Taalas, P., & Kallio, E. K. (2022). Pedagogiset käytännöt työelämätaitojen oppimista tukemassa : itsearviointiin perustuvan mittarin kehittäminen. In J. Laukia (Ed.), Pedaforum 2022 : Korkeakoulupedagogiikan päivät. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Haaga-Helian julkaisut. https://julkaisut.haaga-helia.fi/pedaforum-2022-korkeakoulupedagogiikan-paivat/#pedagogiset-kaytannot-tyoelamataitojen-oppimista-tukemassa-itsearviointiin-perustuvan-mittarin-kehittaminen-212 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., Virolainen, M., & Heikkinen, H. L. T. (2022). Opiskelijan oppiminen työelämäyhteistyössä : pedagoginen näkökulma. In K. Mäki, & L. Vanhanen-Nuutinen (Eds.), Korkeakoulupedagogiikka : ajat, paikat ja tulkinnat (pp. 172-191). Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Haaga-Helian julkaisut, 7/2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022090156974 Open Access

Jama, K.-M., Tynjälä, P., Aarto-Pesonen, L., Malinen, A., & Hämäläinen, R. (2021). Liikunta-alan tutkintokoulutuksen merkitykset valmistuneiden elämänkertomuksissa : fenomenografinen analyysi. Liikunta ja tiede, 58(4), 82-90. https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2021/lt_4_2021-82-90.pdf Open Access

Kiviniemi, U., Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., & Martin, A. (2021). Running a hybrid : mingling in-service and pre-service teachers in peer-mentoring groups. European Journal of Teacher Education, 44(4), 555-571. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1766442 Open Access

Kärkkäinen, K., Jääskelä, P., Tynjälä, P., & Saarinen, T. (2021). Jyväskylän yliopiston henkilöstön pedagogisten koulutusten (YPE, TACE, APO) arviointi ja kehittämismahdollisuudet : arvioinnin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/fi/tutkimus/opetus-opiskelu-ja-oppiminen-yliopistossa/pedagogiset-sisallot-ja-kokonaisrakenne1/ype-koulutusten-arviointi_loppuraportti-3.pdf Open Access

Martin, A., Tarnanen, M., & Tynjälä, P. (2021). Narratives of professional development in a teachers’ creative writing group. New Writing :The International Journal for the Practice and Theory of Creative Writing, 18(4), 480-495. https://doi.org/10.1080/14790726.2021.1900274 Open Access

Salminen, T., Jääskelä, P., & Tynjälä, P. (2021). Opetussuunnitelmatyön 2018-2020 arviointi Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://www.jyu.fi/fi/koulutus/ops-2019-2020/tutkimus/ops-arviointi-2020_raportti_final-version_12012021.pdf Open Access

Tynjälä, P., Pennanen, M., Markkanen, I., & Heikkinen, H. L. T. (2021). Finnish model of peer‐group mentoring : review of research. Annals of the New York Academy of Sciences, 1483(1), 208-223. https://doi.org/10.1111/nyas.14296 Open Access

Tynjälä, P., Rautopuro, J., Aittola, H., Jääskelä, P., Markkanen, I., Virolainen, M., & Virtanen, A. (2021). Tutkinto takana : yliopistojen kandipalautekyselyn sekä maisterien ja tohtorien uraseurantakyselyjen 2018, 2019 ja 2020 tulokset. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8865-4 Open Access

Heikkinen, H. L. T., Pennanen, M., Markkanen, I., & Tynjälä, P. (2020). A Brief History of the Peer-Group Mentoring Model in Finland : Struggling for Space in a Contested Niche. In K.-R. Olsen, E. M. Bjerkhot, & H. L. T. Heikkinen (Eds.), New Teachers in Nordic Countries : Ecologies of Mentoring and Induction (pp. 107-128). Cappelen Damm. https://doi.org/10.23865/noasp.105.ch5 Open Access

Heikkinen, H. L. T., Utriainen, J., Markkanen, I., Pennanen, M., Taajamo, M., & Tynjälä, P. (2020). Opettajankoulutuksen vetovoima. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2020:26. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162423 Open Access

Kálmán, O., Tynjälä, P., & Skaniakos, T. (2020). Patterns of university teachers’ approaches to teaching, professional development and perceived departmental cultures. Teaching in Higher Education, 25(5), 595-614. https://doi.org/10.1080/13562517.2019.1586667 Open Access

Laitinen-Väänänen, S., Heikkinen, H. L. T., Virolainen, M., Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2020). Oppimisen ekosysteemit ja pedagogiset ratkaisut. In P. Risku, S. Laitinen-Väänänen, A.-L. Ojala, A.-K. Tiihonen, & H. Torvinen (Eds.), Tulevaisuuden opettajuus (pp. 84-103). Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 283. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-572-2 Open Access

Laitinen-Väänänen, S., Virtanen, A., Tynjälä, P., Virolainen, M., Mattila, A. M., & Heikkinen, H. L. (2020). Työelämäyhteistyöstä oppimisen ekosysteemeiksi. In M. I. Koskinen, R. Nakamura, H. Yli-Knuuttila, & P. Tyrväinen (Eds.), Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä (pp. 12-15). Jyväskylän ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-562-3 Open Access

Pennanen, M., Heikkinen, H. L., & Tynjälä, P. (2020). Virtues of Mentors and Mentees in the Finnish Model of Teachers’ Peer-group Mentoring. Scandinavian Journal of Educational Research, 64(3), 355-371. https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1554601 Open Access

Ståhle, P., Mononen, L., Tynjälä, P., & Kallio, E. K. (2020). Systems thinking and adult cognitive development. In E. Kallio (Ed.), Development of adult thinking : Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning (pp. 191-207). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315187464-12 Open Access

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., & Kallio, E. K. (2020). Professional expertise, integrative thinking, wisdom, and phronesis. In E. Kallio (Ed.), Development of adult thinking : Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning (pp. 156-174). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315187464-10 Open Access

Tynjälä, P., Helin, J., & Virtanen, A. (2020). Johdanto: Miksi työelämäpedagogiikkaa? . In A. Virtanen, J. Helin, & P. Tynjälä (Eds.), Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (pp. 11-14). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4 Open Access

Tynjälä, P., Virolainen, M., Heikkinen, H. L., & Virtanen, A. (2020). Promoting Cooperation between Educational Institutions and Workplaces : Models of Integrative Pedagogy and Connectivity Revisited. In C. Aprea, V. Sappa, & R. Tenberg (Eds.), Konnektivität und lernortintegrierte Kompetenzentwicklung in der beruflichen Bildung / Connectivity and Integrative Competence Development in Vocational and Professional Education and Training (VET/PET) (pp. 19-40). Franz Steiner Verlag. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik : Beihefte (ZBW-B), 29. Open Access

Tynjälä, P., Virtanen, A., & Helin, J. (2020). Työelämäpedagogisia malleja. In A. Virtanen, J. Helin, & P. Tynjälä (Eds.), Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (pp. 15-20). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4 Open Access

Virtanen, A., Helin, J., & Tynjälä, P. (Eds.). (2020). Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4 Open Access

Virtanen, A., Mäkinen, T., Klemola, U., Lauritsalo, K., & Tynjälä, P. (2020). Arviointi ja palaute oppimista tukemassa. In M. Tarnanen, & E. Kostiainen (Eds.), Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7793-1 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Helin, J. (2020). Työelämäpedagogiikka käsitteenä ja tutkimuskohteena. In A. Virtanen, J. Helin, & P. Tynjälä (Eds.), Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (pp. 21-25). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4 Open Access

Laine, K., Tynjälä, P., Eteläpelto, A., & Hämäläinen, R. (2019). Students’ self-reported learning outcomes after a business start-up education program. International Journal of Training Research, 17(2), 98-115. https://doi.org/10.1080/14480220.2019.1638621 Open Access

Skaniakos, T., Honkimäki, S., Kallio, E., Nissinen, K., & Tynjälä, P. (2019). Study guidance experiences, study progress, and perceived learning outcomes of Finnish university students. European Journal of Higher Education, 9(2), 203-218. https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1475247 Open Access

Töytäri, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Virtanen, A., & Piirainen, A. (2019). Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(1), 14-30. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikak.kirja-1.2019-taitto-1.pdf Open Access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2019). Factors explaining the learning of generic skills : a study of university students’ experiences. Teaching in Higher Education, 24(7), 880-894. https://doi.org/10.1080/13562517.2018.1515195 Open Access

Virtanen, A., Harju, V., Heikkinen, H., Pehkonen, L., Virolainen, M., & Tynjälä, P. (2019). Työ, oppiminen ja digitalisaatio : tutkimus kehittämistyön tukena. In H. Kotila, & L. Vanhanen-Nuutinen (Eds.), Työn ja oppimisen liitto : Toteemi-hankkeen uusia innovaatiota (pp. 104-110). Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Haaga-Helian julkaisut, 8/2019. https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Tutkimus-ja-kehittaminen/julkaisut/hh_toteemi_web.pdf Open Access

Virtanen, A., Mäkinen, T., Lauritsalo, K., Klemola, U., & Tynjälä, P. Ilmapiirillä on väliä oppimisessa. Ruusupuiston kärkiuutiset, (3). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/3-2019/2 Open Access

Geeraerts, K., Tynjälä, P., & Heikkinen, H. L. (2018). Inter-generational learning of teachers : what and how do teachers learn from older and younger colleagues?. European Journal of Teacher Education, 41(4), 479-495. https://doi.org/10.1080/02619768.2018.1448781

Honkimäki, S., & Tynjälä, P. (2018). Prerequisites for the successful group mentoring of first-year university students : a case study. Mentoring and Tutoring : Partnership in Learning, 26(2), 148-164. https://doi.org/10.1080/13611267.2018.1471338

Jääskelä, P., Nykänen, S., & Tynjälä, P. (2018). Models for the development of generic skills in Finnish higher education. Journal of Further and Higher Education, 42(1), 130-142. https://doi.org/10.1080/0309877X.2016.1206858 Open Access

Kettunen, J., & Tynjälä, P. (2018). Applying phenomenography in guidance and counselling research. British Journal of Guidance and Counselling, 46(1), 1-11. https://doi.org/10.1080/03069885.2017.1285006 Open Access

Kratochvil, J., Jääskelä, P., Honkimäki, S., Aittola, H., & Tynjälä, P. (2018). Opetussuunnitelmatyön 2015-2017 arviointi Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://www.jyu.fi/fi/koulutus/ops/tutkimus/jyu_ops-arviointi-2015-2017_ktl.pdf Open Access

Kurunsaari, M., Tynjälä, P., & Piirainen, A. (2018). Graduating Physiotherapy Students’ Conceptions of their own Competence. Vocations and Learning, 11(1), 1-18. https://doi.org/10.1007/s12186-017-9177-8 Open Access

Martin, A., Tarnanen, M., & Tynjälä, P. (2018). Exploring teachers’ stories of writing : a narrative perspective. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 24(6), 690-705. https://doi.org/10.1080/13540602.2018.1462790 Open Access

Rekola, M., Nippala, J., Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2018). Modelling competences and anticipating the future competence needs in the forest sector. Silva Fennica, 52(3), Article 9983. https://doi.org/10.14214/sf.9983 Open Access

Utriainen, J., Tynjälä, P., Kallio, E., & Marttunen, M. (2018). Validation of a modified version of the Experiences of Teaching and Learning Questionnaire. Studies in Educational Evaluation, 56, 133-143. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2017.12.007 Open Access

Aarto-Pesonen, L., & Tynjälä, P. (2017). Dimensions of Professional Growth in Work-Related Teacher Education. Australian Journal of Teacher Education, 42(1), Article 1. https://doi.org/10.14221/ajte.2017v42n1.1 Open Access

Aarto-Pesonen, L., & Tynjälä, P. (2017). The Core of Professional Growth in Work-Related Teacher Education. The Qualitative Report, 22(12), 3334-3354. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2017.3088 Open Access

Arpiainen, R.-L., & Tynjälä, P. (2017). Introducing Team Learning in a Developing Economy : Students’ Experiences of Experiential Entrepreneurship Education in Namibia. Journal of Enterprising Culture, 25(2), 179-210. https://doi.org/10.1142/S0218495817500078 Open Access

Korhonen, H., Heikkinen, H. L., Kiviniemi, U., & Tynjälä, P. (2017). Student teachers' experiences of participating in mixed peer mentoring groups of in-service and pre-service teachers in Finland. Teaching and Teacher Education, 61, 153-163. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.10.011 Open Access

Lans, T., Tynjälä, P., Biemans, H., Ratinho, T., & Karimi, S. (2017). Entrepreneurship Education with Impact : Opening the Black Box. Education Research International, 2017, Article 7051795. https://doi.org/10.1155/2017/7051795 Open Access

Tynjälä, P. (2017). Pedagogical Perspectives in Higher Education Research. In P. Teixeira, & J. Shin (Eds.), Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions (pp. 1-6). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9553-1_170-1 Open Access

Tynjälä, P., & Virtanen, A. Monipuolinen pedagogiikka tukee työelämätaitojen kehittymistä. Ruusupuiston uutiset, (2). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2017-luonnos/2-tyoelamataitojen%20kehittyminen Open Access

Töytäri, A., Tynjälä, P., Piirainen, A., & Ilves, V. (2017). Higher education teachers’ descriptions of their own learning : a quantitative perspective. Higher Education Research and Development, 36(6), 1295-1304. https://doi.org/10.1080/07294360.2017.1303455 Open Access

Utriainen, J., Marttunen, M., Kallio, E., & Tynjälä, P. (2017). University Applicants’ Critical Thinking Skills: The Case of the Finnish Educational Sciences. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(6), 629-649. https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1173092 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., Rekola, M., Kortesmaa, A., Honkimäki, S., & Tiusanen, E. (2017). Metsäalan opetuksen digitalisaatio ammatillisessa peruskoulutuksessa : opettajien näkökulma. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(1), 31-46. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-1.2017-NET.pdf Open Access

Mononen, L., Tynjälä, P., & Kallio, E. (2016). Systeemiajattelu : monitieteinen näkökulma kokonaisvaltaiseen ajatteluun. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 297-319). Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 71.

Tynjälä, P. (2016). Asiantuntijan tieto ja ajattelu. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 227-244). Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 71.

Tynjälä, P., Piirainen, A., Kurunsaari, M., & Merikoski, H. (2016). Ohjaus ja neuvonta kuntoutumisessa : pedagogisia lähtökohtia. In I. Autti-Rämö, A.-L. Salminen, M. Rajavaara, & A. Ylinen (Eds.), Kuntoutuminen (pp. 268-274). Duodecim.

Tynjälä, P., Virtanen, A., Klemola, U., Kostiainen, E., & Rasku-Puttonen, H. (2016). Developing social competence and other generic skills in teacher education : applying the model of integrative pedagogy. European Journal of Teacher Education, 39(3), 368-387. https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1171314 Open Access

Täks, M., Tynjälä, P., & Kukemelk, H. (2016). Engineering students’ conceptions of entrepreneurial learning as part of their education. European Journal of Engineering Education, 41(1), 53-69. https://doi.org/10.1080/03043797.2015.1012708 Open Access

Töytäri, A., Piirainen, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Mäki, K., & Ilves, V. (2016). Higher education teachers’ descriptions of their own learning: a large-scale study of Finnish Universities of Applied Sciences. Higher Education Research and Development, 35(6), 1284-1297. https://doi.org/10.1080/07294360.2016.1152574 Open Access

Geeraerts, K., Tynjälä, P., Heikkinen, H. L., Markkanen, I., Pennanen, M., & Gijbels, D. (2015). Peer-group mentoring as a tool for teacher development. European Journal of Teacher Education, 38(3), 358-377. https://doi.org/10.1080/02619768.2014.983068

Gemeda, F. T., & Tynjälä, P. (2015). Professional Learning of Teachers in Ethiopia: Challenges and Implications for Reform. Australian Journal of Teacher Education, 40(5), Article 1. https://doi.org/10.14221/ajte.2015v40n5.1 Open Access

Gemeda, F. T., & Tynjälä, P. (2015). Exploring Teachers' Motivation for Teaching and Professional Development in Ethiopia : Voices from the Field. Journal of Studies of Education, 5(2), 169-186. https://doi.org/10.5296/jse.v5i2.7459 Open Access

Kurunsaari, M., Piirainen, A., & Tynjälä, P. (2015). Physiotherapy students’ conceptions of skill at the beginning of their Bachelor studies. Physiotherapy Theory and Practice, 31(4), 260-269. https://doi.org/10.3109/09593985.2014.996692 Open Access

Kurunsaari, M., Tynjälä, P., & Piirainen, A. (2015). Students' Experiences of Reflective Writing as a Tool for Learning in Physiotherapy Education. In G. Ortoleva, M. Betrancourt, & S. Billett (Eds.), Writing for Professional Development (pp. 129-151). Brill. Studies in Writing, 32. https://doi.org/10.1163/9789004264830_008 Open Access

Nippala, J., Rekola, M., Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2015). Osaamisen mittaus ja osaamistarvekartoitukset metsäalalla. Metsämiesten säätiö. https://koot2015.files.wordpress.com/2015/02/koot_osaamisen_mittaus.pdf Open Access

Paakkari, L., Tynjälä, P., Torppa, M., Villberg, J., & Kannas, L. (2015). The development and alignment of pedagogical conceptions of health education. Teaching and Teacher Education, 49(July), 11-21. https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.02.005

Heikkinen, H. L., Markkanen, I., Pennanen, M., & Tynjälä, P. (2014). Opettajankoulutuksesta työelämään. In S. Mahlamäki-Kultanen, A. Lauriala, A. Karjalainen, A. Rautiainen, M. Räkköläinen, E. Helin, P. Pohjonen, & K. Nyyssölä (Eds.), Opettajankoulutuksen tilannekatsaus (pp. 45-54). Opetushallitus. Muistiot (Opetushallitus), 2014:4. http://www.oph.fi/download/163626_opettajankoulutuksen_tilannekatsaus.pdf Open Access

Tynjälä, P. (2014). Perspectives into workplace learning pedagogy - tools for the assessment of the LCCE model. In L. Mäkelä-Marttinen, & N. Hartikainen (Eds.), Power of Growth in the Learning and Competence Creating Ecosystem (pp. 25-32). Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Julkaisuja - Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Sarja A, oppimateriaali, 47.

Tynjälä, P., & Newton, J. M. (2014). Transitions to Working Life: Securing Professional Competence. In S. Billett, C. Harteis, & H. Gruber (Eds.), International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning (pp. 513-533). Springer. Springer International Handbooks of Education. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8902-8_19 Open Access

Tynjälä, P., Häkkinen, P., & Hämäläinen, R. (2014). TEL@work: Toward integration of theory and practice. British Journal of Educational Technology, 45(6), 990-1000. https://doi.org/10.1111/bjet.12164 Open Access

Täks, M., Tynjälä, P., Toding, M., Kukemelk, H., & Venesaar, U. (2014). Engineering Students' Experiences in Studying Entrepreneurship. Journal of engineering education, 103(4), 573-598. https://doi.org/10.1002/jee.20056 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Eteläpelto, A. (2014). Factors promoting vocational students’ learning at work: study on student experiences. Journal of Education and Work, 27(1), 43-70. https://doi.org/10.1080/13639080.2012.718748 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Eteläpelto, A. (2014). Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16(4), 44-59. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikak_2014_4_lehti.pdf Open Access

Arpiainen, R.-L., Lackeus, M., Täks, M., & Tynjälä, P. (2013). The Sources and Dynamics of Emotions in Entrepreneurship Education Learning Process. TRAMES, 17(4), 331-346. https://doi.org/10.3176/tr.2013.4.02 Open Access

Kamppi, P., Pietiläinen, V., & Tynjälä, P. (2013). Tiedonkäsitykset, arviointimallit ja arviointien johtamisen haasteet. In G. Knubb-Manninen, H. Niemi, & V. Pietiläinen (Eds.), Kansallinen arviointi kohti tulevaisuutta: koulutuksen arviointineuvoston 10-vuotisjuhlajulkaisu (pp. 79-89). Koulutuksen arviointineuvosto. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja, 63. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5481-9 Open Access

Tynjälä, P. (2013). Toward a 3-P Model of Workplace Learning: A Literature Review. Vocations and Learning, 6(1), 11-36. https://doi.org/10.1007/s12186-012-9091-z

Tynjälä, P. (2013). Näkökulmia työelämäpedagogiikkaan : välineitä LCCE-mallin arviointiin. In L. Mäkelä-Marttinen, & N. Hartikainen (Eds.), Kasvun voimaa oppimisen ja osaamisen ekosysteemissä (pp. 25-32). Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A., 42. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5963-83-0 Open Access

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2013). Vuorovaikutteinen opetus osana integratiivista pedagogiikkaa. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 89-99). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. M., & Jokinen, H. (2013). Opettajankoulutuksesta opettajan työhön : uuden opettajan haasteita ja tukimuotoja. In J. Hakala, & K. Kiviniemi (Eds.), Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä : aikuispedagogiikan haasteiden äärellä (pp. 37-56). Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2013). Kohti työelämätaitoja kehittävää yliopistopedagogiikkaa - opiskelijoiden näkökulma. Yliopistopedagogiikka, 20(2), 2-10. http://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2013/09/yliopistopedagogiikka-2-13-virtanen-tynjc3a4lc3a4.pdf Open Access

Aspfors, J., Hansen, S.-E., Heikkinen, H. L., Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., & Tynjälä, P. (2012). Tutkittua tietoa vermen vaiheilta. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 271-282). PS-Kustannus. Opetus 2000.

Aspfors, J., Hansén, S.-E., Tynjälä, P., Heikkinen, H. L., & Jokinen, H. (2012). Lessons learnt from peer-group mentoring experiments. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, & P. Tynjälä (Eds.), Peer-group mentoring for teacher development (pp. 131-142). Routledge.

Heikkinen, H. L., & Tynjälä, P. (2012). Työssä oppimisen monet muodot. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 17-25). PS-kustannus. Opetus 2000.

Heikkinen, H. L., Jokinen, H., & Tynjälä, P. (2012). Teacher education and development as lifelong and lifewide learning. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, & P. Tynjälä (Eds.), Peer-Group Mentoring for Teacher Development (pp. 3-30). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203115923

Heikkinen, H. L., Tynjälä, P., & Jokinen, H. (2012). Vermen teoreettisen perusteet ja toimintaperiaatteet. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 45-85). PS-Kustannus. Opetus 2000.

Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., Heikkinen, H. L., & Tynjälä, P. (2012). Työuran alkuvaihe opettajan haasteena. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 27-43). PS-kustannus. Opetus 2000.

Lehtinen, E., Palonen, T., Tynjälä, P., Klemelä, K., Merenluoto, S., Pohjola, K., & Veermans, K. (2012). Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen haasteet ja ehdotus järjestelmän kehittämiseksi - KYTKÖS-hanke. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2012:22. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm22.pdf?lang=fi Open Access

Liitos, H.-M., Kallio, E., & Tynjälä, P. (2012). Transformations toward mature thinking : challenges for Education and Learning. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 51-66). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2312-2_4 Open Access

Nykänen, S., & Tynjälä, P. (2012). Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus, 32(1), 17-28. https://doi.org/10.33336/aik.93966 Open Access

Tynjälä, P. (2012). Tieteellisen tiedon hyödyntäminen yhteiskunnassa - Esimerkkejä kasvatustieteestä. Tiedepolitiikka, 37(4), 29-38.

Tynjälä, P., & Gijbels, D. (2012). Changing world: Changing pedagogy. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 205-222). Springer.

Tynjälä, P., Stenström, M.-L., & Saarnivaara, M. (Eds.). (2012). Transitions and Transformations in Learning and Education. Springer. https://doi.org/10.1080/0158037x.2016.1180014

Utriainen, J., Kallio, E., & Tynjälä, P. (2012). Opiskelijavalintojen kehittäminen kasvatustieteessä: tutkimus- ja kehityshankkeen loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 28. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5065-1 Open Access

Heikkinen, H. L., Tynjälä, P., & Kiviniemi, U. (2011). Integrative pedagogy in practicum. Meeting the second order paradox of teacher education. In M. Mattsson, T. V. Eilertsen, & D. Rorrison (Eds.), A practicum turn in teacher education (pp. 91-112). SensePublishers.

Heikkinen, H. L., Tynjälä, P., Jokinen, H., Hansen, S.-E., & Aspfors, J. (2011). Gruppmentorskap - livslångt och livsvitt lärande. In J. Aspfors, & S.-E. Hansén (Eds.), Gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling (pp. 12-41). Söderströms.

Nykänen, S., & Tynjälä, P. (2011). Korkeakoulut ovat omaksuneet rakenteellisilta ja pedagogisilta lähtökohdiltaan erilaisia malleja työelämäsuhteiden ja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 21-23). Jyväskylän yliopisto.

Paakkari, L., Tynjälä, P., & Kannas, L. (2011). Critical Aspects of Student Teachers' Conceptions of Learning. Learning and Instruction, 21(6), 705-714. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2011.03.003

Tynjälä, P., & Heikkinen, H. L. (2011). Beginning Teachers' Transition from Pre-Service Education to Working Life. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 14(1), 11-33. https://doi.org/10.1007/s11618-011-0175-6

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L., & Kiviniemi, U. (2011). Integratiivinen pedagogiikka opetusharjoittelussa opettajan autonomisuuden tukena. Kasvatus, 42(4), 302-315.

Tynjälä, P., Kukkonen, P., Poikela, E., Rask, I., Salvi, H., Sirkiä, H., Knubb-Manninen, G., Hietala, R., & Reinikainen, P. (2011). Ammatillinen koulutus kansallisten arviointien näkökulmasta: synteesi arvioinneista 2006-2010. Koulutuksen arviointisihteeristö [jakaja. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja, 56. http://www.edev.fi/img/portal/1076/Julkaisu_nro_56.pdf?cs=1316500465 Open Access

Collin, K., Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H., & Tynjälä, P. (Eds.). (2010). Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. WSOYpro.

Heikkinen, H. L., Jokinen, H., & Tynjälä, P. (Eds.). (2010). VERME Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena. Tammi.

Heikkinen, H. L., Tynjälä, P., & Jokinen, H. (2010). Vertaisryhmämentorointi opetusalan tukena. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, & P. Tynjälä (Eds.), VERME Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena (pp. 7-38). Tammi.

Heikkinen, H. L., Tynjälä, P., & Jokinen, H. (2010). Kohti yhteisöllistä oppimista. In H. L. Heikkinen, H. Jokinen, & P. Tynjälä (Eds.), VERME. Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena (pp. 179-184). Tammi.

Korkeakoski, E., & Tynjälä, P. (2010). Hyötyä ja vaikuttavuutta arvioinnista. Koulutuksen arviointisihteeristö. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja, 50.

Korkeakoski, E., & Tynjälä, P. (2010). Hyötyä ja vaikuttavuutta arvioinnista?. In E. Korkeakoski, & P. Tynjälä (Eds.), Hyötyä ja vaikuttavuutta arvioinnista (pp. 199-202). Koulutuksen arviointineuvosto. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja, 50.

Paakkari, L., Tynjälä, P., & Kannas, L. (2010). Student teachers’ ways of experiencing the objective of health education as a school subject: a phenomenographic study. Teaching and Teacher Education, 26(4), 941-948. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.10.035

Paakkari, L., Tynjälä, P., & Kannas, L. (2010). Student teachers' ways of experiencing the teaching of health education. Studies in Higher Education, 35(8), 905-920. https://doi.org/10.1080/03075070903383229

Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H., & Tynjälä, P. (2010). Asiantuntijuudesta identiteettiin - Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja. In K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen, & P. Tynjälä (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus (pp. 13-37). WSOYpro. Open Access

Salojärvi, S., Tynjälä, P., Myyry, L., Varila, M.-I., & Nikkanen, P. (2010). How can a learning network support organisational development?. International Journal of Strategic Change Management, 2(4), 375-395. https://doi.org/10.1504/ijscm.2010.035852

Tynjälä, P. (2010). Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa. In K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen, & P. Tynjälä (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus (pp. 79-95). WSOY.

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Stenström, M.-L. (2010). Koulutusalojen työelämäpedagogiset käytännöt opiskelijoiden ammatillisen identiteetin rakentumisen perustana. In K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen, & P. Tynjälä (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus (1. painos., pp. 97-117). WSOY.

Ikonen-Varila, M., Myyry, L., Salojärvi, S., & Tynjälä, P. (2009). Onko metodilla väliä? Kokemuksia organisaation kehittämisen arvioinnista. Aikuiskasvatus, 29(1), 24-42. https://doi.org/10.33336/aik.94167 Open Access

Murtonen, M., Sahlström, S., & Tynjälä, P. (2009). Koulutusta työpaikan omassa oppilaitoksessa: osaamisen kehittyminen puolen vuoden levyseppä-hitsaajakurssin aikana. In P. Haltia, & H. Kyhä (Eds.), Väyliä laivanrakennusalan työhön ja koulutukseen (pp. 127-159). Turun yliopisto. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja, A:209.

Tynjälä, P. (2009). Opetuksessa eroja eri tieteenalojen välillä. Peda-Forum, 16(2), 5.

Tynjälä, P., Pirhonen, M., Vartiainen, T., & Helle, L. (2009). Educating IT Project Managers through Project-Based Learning: A Working-Life Perspective. The Communications of the Association for Information Systems, Vol. 24, February 2009, 270-288. https://doi.org/10.17705/1cais.02416

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Collin, K. (2009). Characteristics of workplace learning among Finnish vocational students. Vocations and Learning, 2(3), 153-175. https://doi.org/10.1007/s12186-009-9022-9 Open Access

Harris, M., Chisholm, C., Allan, M., Krause, R., Grunewald, N., Kesli, U., Tynjälä, P., Tourunen, E., Kapiainen, E., & Helle, L. (2008). Practitioner and Learner Guides to Lifeplace Learning. Glasgow Caledonian University.

Heikkinen, H. L., Jokinen, H., & Tynjälä, P. (2008). Reconceptualising Mentoring as a Dialogue. In G. Fransson, & C. Gustafsson (Eds.), Newly Qualified Teachers in Northern Europe: Comparative Perspectives on Promoting Professional Development (pp. 107-124). University of Gävle.

Heikkinen, H. L., Jokinen, H., Tynjälä, P., & Välijärvi, J. (2008). Mistä tukea uudelle opettajalle? Kolme mentorointimallia vertailussa.. Kasvatus, 39(3), 205-217.

Karrasch, M., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. (2008). Abi Psykologia. Otava.

Lindblom-Ylänne, S., & Tynjälä, P. (2008). Yliopistopedagogisen koulutuksen vaikuttavuus tutkimuksen kohteena. Peda-Forum, 14(2), 5.

Murtonen, M., Olkinuora, E., Tynjälä, P., & Lehtinen, E. (2008). "Do I need research skills in working life?": University students' motivation and difficulties in quantitative methods courses. Higher Education, 56(DOI 10.1007/s10734-008-9113-9), 599-612. https://doi.org/10.1007/s10734-008-9113-9

Murtonen, M., Sahlström, S., & Tynjälä, P. (2008). Educating Novices at the Workplace: Transformation of Conceptions and Skills of Students on a Metal Industry Course. In M.-L. Stenström, & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning. Strategies for Connectivity and Transformation (pp. 93-113). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8962-6_6

Stenström, M.-L., & Tynjälä, P. (2008). Introduction. In M.-L. Stenström, & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning: Strategies for Conncectivity and Transformation (pp. 3-10). Springer. http://www.springer.com/education/professional+%26+vocational+education/book/978-1-4020-8961-9

Stenström, M.-L., & Tynjälä, P. (Eds.). (2008). Towards Integration of Work and Learning: Strategies for Connectivity and Transformation. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8962-6

Tynjälä, P. (2008). Työelämän asiantuntijuus ja korkeakoulupedagogiikka. Aikuiskasvatus, 28(2), 124-127. https://doi.org/10.33336/aik.93812 Open Access

Tynjälä, P. (2008). Perspectives into learning at the workplace. Educational Research Review, 3(2), 130-154. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2007.12.001

Tynjälä, P. (2008). Connectivity and transformation in work-related learning - theoretical foundations. In M.-L. Stenström, & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning. Strategies for Connectivity and Transformation (pp. 11-37). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8962-6_2

Tynjälä, P., & Nikkanen, P. (2008). Transformation of Individual Learning to Organizational and Networded Learning in Vocational Education. In M.-L. Stenström, & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning: Strategies for Connectivity and Transformation (pp. 117-135). Springer.

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2008). Students' experiences of workplace learning in Finnish VET. European Journal of Vocational Training, 2008/2(44), 199-213. Open Access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2008). Les étudiants expérimentent la formation sur le lieu de travail en Finlande. Revue Européenne de Formation Professionelle, 44(2), 217-232.

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Stenström, M.-L. (2008). Field-Specific Educational Practices as a Source for Students' Vocational Identity Formation. In S. Billett, C. Harteis, & A. Eteläpelto (Eds.), Emerging Perspectives of Workplace Learning (pp. 19-34). Sense. https://doi.org/10.1163/9789087906450_003 Open Access

Helle, L., & Tynjälä, P. (2007). Outcomes of project-based studies and student self-regulation of learning. In P. B. Richards (Ed.), Global issues in higher education (pp. 215-235). Nova Science Publishers.

Helle, L., Tynjälä, P., Lonka, K., & Olkinuora, E. (2007). Where's the learning in work-based project learning?. In R. Rinne, A. Heikkinen, & P. Salo (Eds.), Adult Education - Liberty, fraternity and equality? Nordic views on lifelong learning (pp. 297-321). Finnish Educational Research Association.

Helle, L., Tynjälä, P., Olkinuora, E., & Lonka, K. (2007). 'Ain't nothing like a real thing'. Motivation and study processes on a work-based project course in information systems design. British Journal of Educational Psychology, 77(2), 397-411.

Honkimäki, S., & Tynjälä, P. (2007). Study orientations in different tutoring environments: university language students' first two years. Mentoring & Tutoring, 15(2), 183-199. https://doi.org/10.1080/13611260601086360

Karrasch, M., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. (2007). Lukion psykologia 4. Otava.

Karrasch, M., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. (2007). Lukion psykologia 5. Otava.

Tynjälä, P. (2007). Integratiivinen pedagogiikka osaamisen kehittämisessä. In H. Kotila, A. Mutanen, & M. V. Volanen (Eds.), Taidon tieto (pp. 11-36). Edita.

Tynjälä, P., Ikonen-Varila, M., Myyry, L., & Hytönen, T. (2007). Verkostoissa oppiminen työelämässä. In A. Eteläpelto, K. Collin, & J. Saarinen (Eds.), Työ, identiteetti ja oppiminen (pp. 258-286). WSOY.

Heikkinen, H. L., Huttunen, R., Kakkori, L., & Tynjälä, P. (2006). Totuuden ongelma. In H. L. Heikkinen, E. Rovio, & L. Syrjälä (Eds.), Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat (pp. 163-183). Kansanvalistusseura.

Helle, L., Tynjälä, P., & Olkinuora, E. (2006). Project-based learning in post-secondary education - theory, practice and rubber sling shots. Higher Education, 51(2), 287-314. https://doi.org/10.1007/s10734-004-6386-5

Helle, L., Tynjälä, P., & Vesterinen, P. (2006). Work-Related Project as a Learning Environment. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & G. Boulton-Lewis (Eds.), Higher Education and Working Life: Collaborations, Confrontations and Challenges (pp. 195-208). Elsevier.

Karrasch, M., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. (2006). PS Lukion psykologia 3. Otava.

Tynjälä, P. (2006). Opettajan asiantuntijuus ja työkulttuurit. In A. R. Nummenmaa, & J. Välijärvi (Eds.), Opettajan työ ja oppiminen (pp. 99-122). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tynjälä, P., Räisänen, A., Määttä, V., Pesonen, K., Kauppi, A., Lempinen, P., Ede, R., Altonen, M., & Hietala, R. (2006). Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Arviointiraportti. Koutuksen arviointineuvosto.

Tynjälä, P., Slotte, V., Nieminen, J., Lonka, K., & Olkinuora, E. (2006). From University to Working Life: Graduates' Workplace Skills in Practice. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & G. Boulton-Lewis (Eds.), Higher Education and Working Life: Collaborations, Confrontations and Challenges (pp. 73-88). Elsevier.

Tynjälä, P., Välimaa, J., & Boulton-Lewis, G. (Eds.). (2006). Higher Education and Working Life -Collaborations, Confrontations and Challenges (2006.). Elsevier.

Välimaa, J., Tynjälä, P., & Boulton-Lewis, G. (2006). Introduction: Changing World, Changing Higher Education. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & G. Boulton-Lewis (Eds.), Higher Education and Working Life -Collaborations, Confrontations and Challenges (pp. 1-6). Elsevier. Advances in Learning and instruction series.

Heikkinen, H. L., Huttunen, R., Niglas, K., & Tynjälä, P. (2005). Kartta kasvatustieteen maastosta.. Kasvatus, 36(5), 340-354.

Helle, L., & Tynjälä, P. (2005). Where is the learning in work-based project learning? A case study in information systems design. In H. Gruber, C. Harteis, R. Mulder, & M. Rehrl (Eds.), Bridging individual, organisational, and cultural aspects of professional learning (pp. 79-82). S. Roderer Verlag.

Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. (2005). Lukion psykologia 2. Otava.

Slotte, V., & Tynjälä, P. (2005). Communication and collaborative learning at work: Views expressed on a cross-cultural e-learnng course. International Journal of E-Learning, 4(2), 191-207.

Tynjälä, P. (2005). Tutkimuspäivien satoa (Pääkirjoitus). Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 7(2), 4-6.

Tynjälä, P., & Häkkinen, P. (2005). E-learning at work: theoretical underpinnings and pedagogical challenges. Journal of Workplace Learning, 17(5/6), 318-336. https://doi.org/10.1108/13665620510606742

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2005). Mitä taitoja työssä opitaan? Opiskelijoiden kokemuksia työpaikalla oppimisesta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 7(1), 24-33.

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2005). Skill learning at work: Investigations into student experiences of on-the-job learning. Special Edition of the Finnish Journal of Vocational and Professional Education, (1), 106-116.

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2005). Työssäoppiminen opiskelijoiden arvioimana tekniikan ja liikenteen alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 7(4), 9-21.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L., & Huttunen, R. (2005). Konstruktivistinen oppimiskäsitys oppimisen ohjaamisen perustana. In P. Kalli, & A. Malinen (Eds.), Konstruktivismi ja realismi (pp. 20-48). Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

Tynjälä, P., Nikkanen, P., Volanen, M. V., & Valkonen, S. (2005). Työelämäyhteistyö ammatillisissa oppilaitoksissa ja työyhteisöjen oppiminen. Taitava Keski-Suomi -tutkimus. Osa II. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita, 24.

Tynjälä, P., Salminen, R. T., Sutela, T., Nuutinen, A., & Pitkänen, S. (2005). Factors related to study success in engineering education. European Journal of Engineering Education, 30(2), 221-231. https://doi.org/10.1080/03043790500087225

Tynjälä, P., Virtanen, A., & Valkonen, S. (2005). Työssäoppiminen Keski-Suomessa. Taitava Keski-Suomi -tutkimus. Osa I. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita, 23.

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Valkonen, S. (2005). Työssäoppiminen opoiskelijoiden arvioimana Helsingin kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa. Helsingin kaupungin opetusvirasto.

Volanen, M. V., Tynjälä, P., Nikkanen, P., & Valkonen, S. (2005). Työelämänyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa ja työyhteisöjen oppiminen. In Taitava Keski-Suomi II-osa. Koulutuksen tutkimuslaitos, tutkimusselosteita, 24.

Helle, L., Tynjälä, P., & Vesterinen, P. (2004). Työelämäprojekti oppimisympäristönä. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (pp. 255-273). PS-kustannus.

Honkimäki, S., Tynjälä, P., & Valkonen, S. (2004). University Students' Study Orientations, Learning Experiences and Study Success in Innovative Courses. Studies in Higher Education, 29(4), 431-449. https://doi.org/10.1080/0307507042000236353

Kekäle, T., Heikkilä, J., Jaatinen, P., Myllys, H., Piilonen, A.-R., Savola, J., Tynjälä, P., & Holm, K. (2004). Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilu. Käynnistysvaiheen arviointi. Korkeakoululujen arviointineuvosto. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja, 1:2004.

Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. (2004). PS 1 - Lukion psykologia. Otava.

Mutka, U., & Tynjälä, P. (Eds.). (2004). Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2/2004. Okka-säätiö. Ammattikasvatuksen aikakauskirja.

Neuvonen-Rauhala, M.-L., & Tynjälä, P. (2004). Työelämälähtöisyys ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoissa. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä.

Slotte, V., Tynjälä, P., & Hytönen, T. (2004). How do HRD practitioners describe learning at work?. Human Resource Development International, 7(4), 481-499. https://doi.org/10.1080/1367886042000245978

Tauno, K., Johanna, H., & Tynjälä, P. (2004). Ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot ja aluekehitys. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 6(2), 31-41.

Tauno, K., Tynjälä, P., & Heikkilä, J. (2004). Duaalimalli, Bologna ja ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnon arviointi. In O. E (Ed.), Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto - toteutuksia ja kokemuksia (pp. 23-28). Hämeen ammattikorkeakoulu.

Tynjälä, P. (2004). Asiantuntijuus ja työkulttuurit opettajan ammatissa. Kasvatus, 35(2), 174-190.

Tynjälä, P., Kekäle, T., & Heikkilä, J. (2004). Työelämälähtöisyys koulutuksessa. In O. E (Ed.), Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto - toteutuksia ja kokemuksia (pp. 6-15). Hämeen ammattikorkeakoulu.

Tynjälä, P., Salminen, R., Sutela, T., Nuutinen, A., & Pitkänen, S. (2004). Tärkeimmät opintomenestykseen yhteydessä olevat tekijät Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Oppimisen kokonaismallin pohjalta tehty kyselytutkimus. Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Tynjälä, P., Slotte, V., Nieminen, J., Lonka, K., & Olkinuora, E. (2004). Yliopistosta valmistuneet työelämässä. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. PS-kustannus.

Tynjälä, P., Virtanen, A., Volanen, M. V., & Nikkanen, P. (2004). Integrating Work and Learning: Experiences from School-Workplace Networking in Central Finland. In H. Nitschke (Ed.), Learning Lab 2004 Denmark. http://wl-conference2004.lld.dk/abstractspapers.html

Tynjälä, P., Välimaa, J., & Murtonen, M. (Eds.). (2004). Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. PS-kustannus.

Ulla, M., & Tynjälä, P. (2004). Ammatillinen koulutus ja aluekehitys. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 6(2), 4-6.

Valkeavaara, T., Tynjälä, P., & Slotte, V. (2004). How do HRD practitioners describe learning at work. Human Research Development International, 2004.

Välimaa, J., Tynjälä, P., & Murtonen, M. (2004). Johdanto. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (pp. 5-11). PS-kustannus.

Collin, K., & Tynjälä, P. (2003). Integrating theory and practice? Employees' and students' experiences of learning at work. Journal of Workplace Learning, 15(7/8), 338-344. https://doi.org/10.1108/13665620310504828

Tynjälä, P. (2003). Konstruktivismista realismiin? "Radikaalin konstruktivistin" mietteitä Tapio Puolimatkan kirjan äärellä. Aikuiskasvatus, 2003(3). https://doi.org/10.33336/aik.93497 Open Access

Tynjälä, P. (2003). Oppiminen koulutuksen ja työelämän välisessä vuorovaikutuksessa. Ammattikasvatus, (3), 8-20.

Tynjälä, P. (2003). Ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittyminen tietoyhteiskunnassa. In J. Kirjonen (Ed.), Tietotyö ja ammattitaito - Knowledge Work and Occupational Competence (pp. 39-62). Koulutuksen tutkimuslaitos ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Tynjälä, P., & Collin, K. (2003). Koulutuksen ja työelämän rajoilla - Työntekijöiden ja opiskelijoiden kokemuksia työssä oppimisesta. In M. Saarnivaara, & L. Lestinen (Eds.), Kohtaamisia ja ylityksiä. Pedagogisia haasteita yliopisto-opetukselle (pp. 23-55).

Tynjälä, P., & Slotte, V. (2003). Communication and collaborative learning at work: views expressed in a cross-cultural e-learning course. International Journal of E-Learning, 2003.

Tynjälä, P., & Slotte, V. (2003). Industry-university collaboration for continuing professional development. Journal of Education and Work, 16(4), 445-464.

Tynjälä, P., Nuutinen, A., Salminen, R., Sutela, T., & Pitkänen, S. (2003). Factors related to study success in technology education. European Journal of Engineering Education.

Tynjälä, P., Välimaa, J., & Sarja, A. (2003). Pedagogical perspectives on the relationships between higher education and working life. Higher Education, 46(2), 147-166. https://doi.org/10.1023/a:1024761820500

Collin, K., & Tynjälä, P. (2002). Koulutuksen ja työelämän rajoilla - työntekijöiden ja opiskelijoiden kokemuksia työssä oppimisessa. In L. Lestinen, & M. Saarnivaara (Eds.), Kohtaamisia ja ylityksiä. Pedagogisia haasteita yliopisto-opetukselle (pp. 23-55). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tynjälä, P. (2002). Kirjoittamalla oppiminen - konstruktivistista yliopistopedagogiikkaa tavoitteena asiantuntijatiedon kehittyminen. In J. Välimaa, & S. Ahola (Eds.), Heimoja, hengenviljelyä ja hallintoa - Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002 (pp. 127-148). Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tynjälä, P. (2002). AMK-tutkimusta Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Ammattikorkeakoulututkimuksen verkkolehti, 1(1). http://www.tokem.fi/kever/kever.nsf/Kever?OpenFrameSet

Tynjälä, P. (2002). Learning and the development of expertise in the information society. In M. Koskela, & N. Pilke (Eds.), Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-symposium XXII (pp. 31-47). Vaasan yliopisto.

Tynjälä, P., & Tourunen, E. (2002). Three-way partnership assessment of working-life oriented project-based learning. In N. Benton, & R. Benton (Eds.), Te Rito o te Matauranga: Experiential Learning for the Third Millenium. Selected Papers from the 7th Conference of the International Consortium for Experiential Education. (pp. 47-58). International Consortium for Experiential Learning.

Tynjälä, P., Helle, L., Lonka, K., & Olkinuora, E. (2002). "Ain't nothing like a real thing". Motivation and study processes in university-level project studies. Higher Education Research and Development, 2002.

Tynjälä, P., Murtonen, M., & Helle, L. (2002). A comparison of students' and experts' beliefs on the nature of expertise. In E. Pantzar (Ed.), Perspectives on the Age of the Information Society (pp. 29-49). Tampere University Press.

Laurinen, L., & Tynjälä, P. (2001). Kollaboratiiviset kirjoitustehtävät tekstistä oppimisen apuna. In M. Charles, & P. Hiidenmaa (Eds.), Tietotyön yhteiskunta - kielen valtakunta (pp. 108-131). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLa. AFinLan vuosikirja, 59.

Tynjälä, P. (2001). Writing, learning and the development of expertise in the information society. In F. Austermühl, & D. Apollon (Eds.), Humanities education and the challenge of e-learning (pp. 121-144). The HIT Centre. The HIT Centre Publication Series, 3/01.

Tynjälä, P. (2001). Writing, learning and the development of expertise in higher education. In P. Tynjälä, K. Lonka, & L. Mason (Eds.), Writing as a Learning Tool. Integrating Theory and Practice (pp. 37-56). Kluwer Academic Publishers. Studies in Writing, 7. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0740-5_4

Tynjälä, P., & Hartley, J. (2001). New technology, writing, and learning. In P. Tynjälä, K. Lonka, & L. Mason (Eds.), Writing as a Learning Tool. Integrating Theory and Practice (pp. 161-182). Kluwer Academic Publishers. Studies in Writing, 7.

Tynjälä, P., & Lonka, K. (2001). Writing as a learning tool: Introduction. In P. Tynjälä, K. Lonka, & L. Mason (Eds.), Writing as a Learning Tool. Integrating Theory and Practice (pp. 7-22). Kluwer Academic Publishers. Studies in Writing, 7. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0740-5_2

Tynjälä, P., Lonka, K., Helle, L., Mäkinen, J., Murtonen, M., & Olkinuora, E. (2001). A university studies perspective into the development of expertise. In P. Tynjälä, E. Pantzar, & R. Savolainen (Eds.), In Search for a Human-Centered Information Society (pp. 143-169). Tampere University Press.

Collin, K., & Tynjälä, P. (2000). Kirjoja koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä sekä työssä oppimisesta. Kirjaesittely. Aikuiskasvatus, 20(4), 377-379. https://doi.org/10.33336/aik.93328 Open Access

Honkimäki, S., & Tynjälä, P. (2000). Motivaatiota ja jossittelua. Yliopisto-opettajien opetuskokeilut opiskelijoiden kokemana. In E. Kallio (Ed.), Itsensä näköinen yliopisto-opettaja (pp. 189-207). Jyväskylän yliopisto. Koulutusen tutkimuslaitos.

Tynjälä, P., & Collin, K. (2000). Koulutuksen ja työelämän yhteistyö - pedagogisia näkökulmia. Aikuiskasvatus, 20(4), 293-305. https://doi.org/10.33336/aik.93313 Open Access

Eteläpelto, A., & Tynjälä, P. (1999). Johdanto. In A. Eteläpelto, & P. Tynjälä (Eds.), Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia (pp. 9-23). WSOY.

Eteläpelto, A., & Tynjälä, P. (Eds.). (1999). Oppiminen ja asiantuntijuus. : työelämän ja koulutuksen näkökulmia. WSOY.

Tynjälä, P. (1999). Oppiminen tiedon rakentamisena. Kirjayhtymä.

Tynjälä, P. (1999). Towards expert knowledge? A comparison between a constructivist and a traditional learning environment in the university. International Journal of Educational Research, 31(5), 357-442. https://doi.org/10.1016/s0883-0355(99)00012-9

Tynjälä, P. (1999). Konstruktivistisen ja perinteisen oppimisympäristön vertailu yliopistossa. Aikuiskasvatus, 19(3), 257-262. https://doi.org/10.33336/aik.93239 Open Access

Tynjälä, P. (1999). Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja asiantuntijuuden edellytysten rakentuminen korkeakoulutuksessa. In A. Eteläpelto, & P. Tynjälä (Eds.), Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia (pp. 160-179). WSOY.

Tynjälä, P., Mäkinen, J., & Olkinuora, E. (1999). Growing demands of skills and knowledge - Learning and the development of expertise in the information society. Analytic Teaching, 20(1), 19-28.

Tynjälä, P. (1998). Writing as a tool for constructive learning: Students' learning experiences during an experiment. Higher Education, 36(2), 209-230. https://doi.org/10.1023/A:1003260402036