Tuikka Sini, julkaisukoordinaattori

Tuikka Sini, julkaisukoordinaattori
Sähköposti:
sini.tuikka@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 40 705 1868
Huone:
Lähde, B251
  • Yliopiston julkaisutoiminnan koordinointi ja kehittäminen
  • Avoimen tiedon keskuksen viestinnän koordinointi ja kehittäminen
  • Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisutoiminnan koordinointi ja kehittäminen
  • Tohtorikoulutettava kieli- ja viestintätieteiden laitoksella, väitöskirjatutkimuksen aiheena työyhteisön ongelmalliset vuorovaikutussuhteet

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3858-418X

Tutkijaprofiili Converis-tutkimustietojärjestelmässä:
https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4451640

Keskeisiä julkaisuja

Tuikka, S. 2020. Negative relationships in the workplace. Teoksessa L. Mikkola & M. Valo (toim.), Workplace communication. NY: Routledge, 136-148. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202001241775

Ylönen, I. & Tuikka, S. 2019. Rinnakkaistallentaminen on laillinen ja mutkaton avoimen julkaisemisen tie. OSC Blogi, https://bit.ly/2EAvKqd

Tuikka, S. Gradut avoimiksi. 2018. OSC Blogi, https://bit.ly/3903riP

Tuikka, S. 2016. Kirjaston rooli opetuksessa vahvistuu. Tietue 3/2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201610034261

Ikonen, A. & Tuikka, S. 2016. LIBER 2016: Digitaalisuus laajentaa tieteellisen julkaisun käsitettä. Tietue 3/2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201610034260

Ikonen, A. & Tuikka, S. 2015. Tieteellinen kirjasto ja tiedeviestintä. Tietue 2/2015. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201506022150

Rouhiainen-Neunhäuserer, M. & Rainivaara, S. 2011. Haitallinen johtamisviestintä - Kiusaaminen johtajan ja johdettavan vuorovaikutussuhteessa. Aikuiskasvatus 31/2011, http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1507461

Rainivaara, S. & Pörhölä, M. 2010. Työpaikan ongelmalliset vuorovaikutussuhteet. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2009. Työn ja elämän laatu. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 1/2010. Tampere: Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto, 945–958, http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8061-4  

Rainivaara, S. 2009. Workplace bullying relationships. Teoksessa Kinney, T. A. & Pörhölä, M. (toim.) Anti- and pro-social communication: Theories, methods and applications.New York: Peter Lang, 59–70, http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201912305497

Pörhölä, M., Karhunen, S., & Rainivaara, S. 2006. Bullying at school and in the workplace. A challenge for communication research. Teoksessa Beck, C. (toim.) Communication Yearbook 30. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum, 249–301, http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201905102531

Rainivaara, S., & Karhunen, S. 2007. Näkökulmia koulun ja työpaikan kiusaamissuhteisiin. Teoksessa T.-R. Välikoski, E. Kostiainen, E. Kyllönen & L. Mikkola (toim.) Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2006. Jyväskylä: Prologos ry, 8–40, http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201609074015

Koivula, S., Määttä, P., Rainivaara, S. & Rantamäki, J. 2004.  Yhdessä oppiminen. Opetuksen laatuhanke Jyväskylän yliopistossa 2000–2003. Koulutuksen tutkimuslaitos, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3331-9

 

* osa julkaistu aikaisemmalla sukunimellä Rainivaara