Julkaisut

Ludvigsen, S., Nortvedt, G. A., Pettersen, A., Pettersson, A., Sollerman, S., Ólafsson, R. F., . . . Braeken, J. Northern Lights on PISA and TALIS. Nordic Council of Ministers (2016). Open access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Tarkastelun kohteena alakoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja rehtorit. : Opetus- ja kulttuuriministeriö (2015). Open access

Jokinen, H., Taajamo, M., Välijärvi, J., Honkimäki, S., Keurulainen, H., Mikkola, A., & Weissmann, K. Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2014). Open access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Yläkoulun ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö (2014). Open access

Jokinen, H., Taajamo, M., Miettinen, M., Weissmann, K., Honkimäki, S., Valkonen, S., & Välijärvi, J. Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen tulokset. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2013). Open access

Lairio, M., Puukari, S., & Taajamo, M. Kansainvälisten opiskelijoiden ohjaus korkea-asteella. In V. Korhonen, & S. Puukari (Eds.), Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö (pp. 258-278). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus (2013).

Lairio, M., Puukari, S., & Taajamo, M. Kansainvälisten opiskelijoiden ohjaus haasteena yliopistossa. In M. Lairio, & M. Penttilä (Eds.), Opiskelijalähtöinen ohjaus yliopistossa (pp. 147-170). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2007).

Puukari, S., & Taajamo, M. Kulttuurinen kehitystehtävä monikulttuurisen ohjauksen lähtökohtien hahmottamisessa. In M. Taajamo (Ed.), Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä (pp. 9-21). Helsinki, Finland: Opetushallitus (2007).

Taajamo, M., & Puukari, S. Yhteistyöllä maahanmuuttajien työllistymiseen - Moniammatillinen yhteistyö maahanmuuttajien työelämään integroinnissa -projektin tuloksia. In M. Taajamo (Ed.), Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä (pp. 113-136). Helsinki, Finland: Koulutuksen Tutkimuslaitos (2007).

Taajamo, M., & Puukari, S. Koulutus ja ohjaus ratkaisevia maahanmuuttajan työllistymisessä. Hallinto, (6), 24-25 (2007).

Taajamo, M., Puukari, S., & Lätti, M. Monikulttuurisen ohjausosaamisen syventäminen. In H. Kasurinen, & M. Launikari (Eds.), Chances - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (pp. 202-217). Helsinki, Finland: Opetushallitus (2007).

Taajamo, M. Ulkomaiset opiskelijat Suomessa. Kokemuksia opiskelusta ja oppimisesta, elämästä ja erilaisuudesta. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2005).

Sarja, A., & Taajamo, M. Tutkijuutta rajoilla. In M. Taajamo (Ed.), SUUNNISTUKSIA. TIEDE - KASVATUS - TAIDE (pp. 99-110). Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos (2004).

Taajamo, M. (Ed.). Suunnistuksia. Tiede, kasvatus, taide (2004).

Taajamo, M. Erilaisuuden toisenlainen hahmotelma. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2003).

Taajamo, M. Kansainvälisyys - korkeakoulutuksen laadun osa-alue. In Laadun tekijät - havaintoja yliopisto-opetuksesta (2003).

Taajamo, M. Get to know each other. Tiedonjyvä Special, - (5), 23 (2002).

Taajamo, M. Monikulttuurinen kampusalue - kohtaamisia yliopistomaailmassa. Campus, - (1) (2002). http://www.cimo.fi/campus

Taajamo, M. Avauksia kulttuuriseen moninaisuuteen yliopisto-opiskelussa. In L. Lestinen, & M. Saarnivaara (Eds.), Kohtaamisia ja ylityksiä - Pedagogisia haasteita yliopisto-opetukselle (pp. 57-80). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto (2002).

Taajamo, M. Studying abroad - a cultural aspect of the developmental task. In Innovative approaches to intercultural education (pp. 250-258). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto (1999).

Taajamo, M. Ulkomailla opiskelu - kulttuurinen kehitystehtävä. : Koulutuksen tutkimuslaitos (1999).