Blogitekstejä

Taina Saarisen satunnaisia blogitekstejä vuosien varrelta.

Taina Saarinen (29.3.2023) Monimutkaiset ongelmat ja yksinkertaiset ratkaisut - koulutus puhuttaa vaalien alla. JYUnity -tiedeblogi.

Melina Aarnikoivu ja Taina Saarinen (5.7.2021) “Look, a squirrel!” Non-focus in qualitative research. ECHER blog. https://echer.org/look-a-squirrel/ 

Janni Alho,  Piia Nuora, Taina Saarinen ja Taru Siekkinen (1.6.2021) JYULead -valmennus tukee lähijohtajan työtä. JYUnity-verkkolehti. https://jyunity.fi/ajassa/jyulead-valmennus-tukee-lahijohtajan-tyota/

Mia Halonen ja Taina Saarinen (27.11.2020)  Mitä yhteistä on ns. helsinkiläisellä ässällä ja suomalaisen korkeakoulutuksen kielipolitiikalla? Kielikampus-blogi.  https://kielikampus.jyu.fi/fi/blog/blogikirjoitukset-vuosittain/2020/mita-yhteista-on-ns-helsinkilaisella-assalla-ja-suomalaisen-korkeakoulutuksen-kielipolitiikalla

Terhi Nokkala ja Taina Saarinen (9.11.2020) Ei samassa veneessä, vaikka samassa myrskyssä. SYL-blogi. https://syl.fi/terhi-nokkala-ja-taina-saarinen-ei-samassa-veneessa-vaikka-samassa-myrskyssa/

Taina Saarinen (24.6.2020) Are funding decisions based on “societal impact” ethical? Language On the Move.  https://www.languageonthemove.com/are-funding-decisions-based-on-societal-impact-ethical/

Taina Saarinen  (12.9.2018) Vaikuttava yliopisto ja lyhytaikaisen hyödyn ristiriita.
JYUnity-verkkolehti. https://jyunity.fi/ajattelijat/vaikuttava-yliopisto-ja-lyhytaikaisenhyodyn-ristiriita/

Taina Saarinen (27.01.2016). Älä ajattele elefanttia. JYU Tiedeblogi. https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/saarinen

Taina Saarinen (6.6.2013) Englanti tulee, mutta ei tapa. CIMOn blogi.
http://www.cimo.fi/nakokulmia/blogi/blogiarkisto/101/0/englanti_tulee_mutta_ei_tapa
?language=fi