Julkaisut

Nissinen, K., & Rautopuro, J. Kunnia työn sankareille! : arviointitutkimusten arki on arkista. Ruusupuiston kärkiuutiset (2019)., 2019). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2019/2 Open access

Rautopuro, J., & Juuti, K. (Eds.). PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti. : Suomen kasvatustieteellinen seura (2018). Open access

Nissinen, K., Rautopuro, J., & Puhakka, E. PISA-tutkimuksen metodologiasta. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 345-378). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2018). Open access

Ouakrim-Soivio, N., Pulkkinen, J., Rautopuro, J., & Hildén, R. Toteutuuko perusopetuksen tasa-arvo? Katsaus oppimistulosten arviointeihin. Kasvatus, 49 (5), 415-430 (2018).

Ouakrim-Soivio, N., Rautopuro, J., & Hildén, R. Shadows under the North Star : The inequality developing in Finnish school education. Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education, 2018 (3), 65-86 (2018). http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1257214/FULLTEXT01.pdf Open access

Pulkkinen, J., & Rautopuro, J. Opin polut ja pientareet harvaan asutuilla alueilla : Nuorisobarometri 2017 lisäotos. Valtion nuorisoneuvosto, OKM (2018). Open access

Pulkkinen, J., Rautopuro, J., & Välijärvi, J. Kaikki hyvin? : suomalaisnuorten hyvinvointi Nuorisobarometrin ja PISA-tutkimuksen tulosten valossa. In E. Pekkarinen, & S. Myllyniemi (Eds.), Opin polut ja pientareet : Nuorisobarometri 2017 (pp. 121-132). Helsinki, Finland: Valtion nuorisoneuvosto; Nuorisotutkimusseura; Nuorisotutkimusverkosto ; Opetus- ja kulttuuriministeriö (2018). https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_... Open access

Pulkkinen, J., Tolvanen, A., & Rautopuro, J. Sosioekonominen tausta, motivaatio ja minäpystyvyys luonnontieteiden osaamisen selittäjinä tytöillä ja pojilla. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 19-37). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2018). Open access

Pöysä, S., Pesu, L., Pulkkinen, J., Lerkkanen, M.-K., Rautopuro, J., Kupiainen, S., . . . Hotulainen, R. Tytöt ja pojat koulussa : miten selättää poikien heikko suoriutuminen peruskoulussa?. : Valtioneuvoston kanslia (2018). Open access

Rautopuro, J. Arviointitutkimukset koulutusjärjestelmän laadun takeena. Ruusupuiston uutiset (2018)., 2018). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/1-2018/3 Open access

Rautopuro, J. Oppimistulosten arviointi - mitä ja miksi?. Dimensio, 82 (5), 45-48 (2018).

Rautopuro, J., & Juuti, K. Esipuhe. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 7-15). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2018). Open access

Wester, A., Kavli, A.-B., Reimer, D., Jensen, S. S., Kjeldsen, C., Nilsen, T., . . . Vettenranta, J. Northern Lights on TIMSS and PISA 2018. : Nordic Council of Ministers (2018). doi:10.6027/TN2018-524 Open access

Britschgi, V., & Rautopuro, J. (Eds.). Kriteerit puntarissa. : Suomen Kasvatustieteellinen Seura, FERA (2017).

Hildén, R., & Rautopuro, J. On Equal Footing? : Comparing School Grades and National Evaluation Results in Finland. In N. Pyyry, L. Tainio, K. Juuti, R. Vasquez, & M. Paananen (Eds.), Changing Subjects, Changing Pedagogies : Diversities in School and Education (pp. 242-259). Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry (2017). http://hdl.handle.net/10138/231202 Open access

Hildén, R., & Rautopuro, J. Ennustavatko perusopetuksen päättövaiheen oppimistulokset menestystä englannin kielen ylioppilaskokeessa?. In M. Kallio, R. Juvonen, & A. Kaasinen (Eds.), Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa (pp. 26-43). Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry (2017). http://hdl.handle.net/10138/229862 Open access

Hildén, R., Rautopuro, J., & Huhta, A. Arvosanan ansaitsemme : asteikolla vai ilman?. In V. Britschgi, & J. Rautopuro (Eds.), Kriteerit puntarissa (pp. 63-80). Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, FERA (2017).

Leino, K., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. Lukutaito luodaan yhdessä : kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). : Koulutuksen tutkimuslaitos (2017). Open access

Ouakrim-Soivio, N., Rautopuro, J., Rantala, J., Saario, J., & van den Berg, M. Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen historian oppiaineessa : maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden arvosanat, osaaminen ja asenteet perusopetuksen päättövaiheessa. Yhteiskuntapolitiikka, 82 (6), 651-662 (2017). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017121455845

Ouakrim-Soivio, N., Rautopuro, J., & Saario, J. Yhdenvertaisuutta vai armopaloja? : sivistyksellisen yhtenvertaisuuden toteutuminen perusopetuksessa. Kasvatus, 48 (3), 174-188 (2017).

Puhakka, A., & Rautopuro, J. Tieteentekijän muuttuva kuva. Acatiimi, 19 (6), 26 (2017). http://www.acatiimi.fi/6_2017/16.php Open access

Puhakka, A., & Rautopuro, J. Kauas urat karkaavat : Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2016. Tieteentekijöiden liitto (2017). https://tieteentekijoidenliitto.fi/files/2031/Ja_senkysely2016.pdf

Rautopuro, J., & Harjunen, E. Mode Effect in Large-Scale Assessment. In N. Pyyry, L. Tainio, K. Juuti, R. Vasquez, & M. Paananen (Eds.), Changing Subjects, Changing Pedagogies : Diversities in School and Education (pp. 260-274). Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry (2017). http://hdl.handle.net/10138/231202 Open access

Rautopuro, J., Hildén, R., & Ouakrim-Soivio, N. Johdanto : arvioinnin sudenkuoppia väistelemässä. In V. Britschgi, & J. Rautopuro (Eds.), Kriteerit puntarissa (pp. 9-16). Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, FERA (2017).

Vettenranta, J., Rautopuro, J., & Hiltunen, J. PISA ja TIMSS : Numero- ja sanaleikit kunniaan ja kirjat kulumaan. Ruusupuiston uutiset (2017)., 2017). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/1-2017/3-PISA-ja-TIMSS Open access

Hildén, R., Ouakrim-Soivio, N., & Rautopuro, J. Kaikille ansionsa mukaan? Perusopetuksen päättöarvioinnin yhdenvertaisuus Suomessa. Kasvatus, 47 (4), 342-357 (2016).

Julin, S., & Rautopuro, J. Läksyt tekijäänsä neuvovat : perusopetuksen matematiikan oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla 2015. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (2016). Open access

Rautopuro, J. Kaatuuko oppi ojaan – vai tytöstäkö polvi paranee?. Ruusupuiston uutiset, p. 3 (2016)., 2016). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/5-2016/3-oppimistulokset Open access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. Lapsuudesta eväät oppimiseen : neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2016). Open access

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., . . . Vainikainen, M.-P. PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2016). Open access

Puhakka, A., Rautopuro, J., Tuominen, V., & Vuorinen-Lampila, P. Current employability and graduate employment research in Finland. In S. Ahola, & D. Hoffman (Eds.), Higher education research in Finland: emerging structures and contemporary issues (pp. 357-381). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto (2012).

Puhakka, A., & Rautopuro, J. Huojuva lato - isäntiä ja isäntien varjoja?. : Tieteentekijöiden liitto (2011). http://www.tieteentekijoidenliitto.fi/news/611

Puhakka, A., & Rautopuro, J. TTL:n jäsenkysely: Fantastinen matka?. Acatiimi, 2011 (5), 36-39 (2011). http://www.acatiimi.fi/5_2011/05_11_12.php

Puhakka, A., & Rautopuro, J. Tieteentekijät tutkimuslaitoksissa. Acatiimi, 13 (8), 36 (2011). http://www.acatiimi.fi/

Rautopuro, J. "Kaipa sitä aikansa jaksaa tätäkin viittiä." Maistereiden ylikoulutuksen syvin olemus. In A. Puhakka, & V. Tuominen (Eds.), Kunhan kuluu viisi vuotta - ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työurat. (pp. 43-60). Tampere, Finland: Aarresaari-verkosto (2011). http://www.aarresaari.net/pdf/Kunhankuluuviisivuotta.pdf

Rautopuro, J., & Korhonen, V. Yliopisto-opintojen keskeyttämisriski ja opintoihin kiinnittymisen ongelmat. In M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd, & V.-M. Värri (Eds.), Korkeajännityksiä – kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta (pp. 36-58). Tampere, Finland: Tampereen yliopistopaino (2011).

Rautopuro, J., Puhakka, A., & Tuominen, V. TRANSITION FROM UNIVERSITY TO WORKING LIFE. The case of Finland. In xxx (Ed.), International Conference on Employability of Graduates & Higher Education Management Systems. Slovenia: The DEHEMS Consortium (Network for the Development of Higher Education Management Systems) (2011). http://www.dehems-project.eu/en/contributions/

Rautopuro, J., Tuominen, V., & Puhakka, A. Vastavalmistuneiden opettajien työllistyminen ja akateemisten taitojen tarve. Kasvatus, 42 (4), 316-327 (2011).

Rautopuro, J., Tuominen, V., & Puhakka, A. Opettajan tutkimustaidot eivät ole työllistymisvaltti. Soolibooli, (5), 6-10 (2011). http://www.sool.fi/ajankohtaista/soolibooli/

Tuominen, V., Rautopuro, J., & Puhakka, A. Maistereiden työllistymisvaikeudet. Työpoliittinen aikakauskirja, 54 (3), 5-21 (2011). http://www.tem.fi/index.phtml?s=4597

Ursin, J., Rautopuro, J., & Välimaa, J. Opiskelijoiden syrjäytymisriski korkeakoulupoliittisessa keskustelussa. In M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd, & V.-M. Värri (Eds.), Korkeajännityksiä – kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta (pp. 19-35). Tampere, Finland: Tampereen yliopistopaino (2011).

Puhakka, A., Rautopuro, J., & Tuominen, V. Employability and Finnish university graduates. European Educational Research Journal , Vol 9 (1/2010), 45-55 (2010). http://www.wwwords.co.uk/eerj/content/pdfs/9/issue9_1.asp

Rautopuro, J. Sisyfoksen kivi?: tilastollisten menetelmien opetus ja oppiminen kasvatustieteissä. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2010). http://ktl.jyu.fi/img/portal/18549/T027_netti.pdf?cs=1283173528