Julkaisut

Mehtäläinen, J., Niilo-Rämä, M., & Nissinen, V. Nuorten näkemys Euroopasta nyt ja lähitulevaisuudessa : kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen Eurooppa-arviointi. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2017). Open access

Mehtäläinen, J., Niilo-Rämä, M., & Nissinen, V. Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet : kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen päätulokset. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2017). Open access

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., . . . Vainikainen, M.-P. PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2016). Open access