Julkaisut

Mehtäläinen, Jouko; Niilo-Rämä, Mikko; Nissinen, Virva (2017). Nuorten näkemys Euroopasta nyt ja lähitulevaisuudessa : kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen Eurooppa-arviointi. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7231-8 Open Access

Mehtäläinen, Jouko; Niilo-Rämä, Mikko; Nissinen, Virva (2017). Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet : kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen päätulokset. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7230-1 Open Access

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., . . . Vainikainen, M.-P. (2016). PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access