Julkaisut

Silinskas, G., Laine, K., & Ahonen, A. (2024). Predictors of adolescents’ financial literacy : Evidence from PISA 2018. In INTED2024 Proceedings : 18th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain. 4-6 March, 2024 (pp. 2800). IATED Academy. INTED proceedings. https://doi.org/10.21125/inted.2024.0759

Kirjavainen, T., & Laine, K. (2021). Sukupuoli, ei-kognitiiviset piirteet ja talousosaaminen osaamisjakauman eri kohdissa PISA-tutkimuksessa. In K. Leino, J. Rautopuro, & P. Kulju (Eds.), Lukutaito – tie tulevaisuuteen : PISA 2018 Suomen pääraportti (pp. 167-192). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 Open Access

Laine, K., Ahonen, A. K., & Nissinen, K. (2020). PISA 18 : talousosaaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2020:18. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-827-4 Open Access

Laine, K., Tynjälä, P., Eteläpelto, A., & Hämäläinen, R. (2019). Students’ self-reported learning outcomes after a business start-up education program. International Journal of Training Research, 17(2), 98-115. https://doi.org/10.1080/14480220.2019.1638621 Open Access

Aittola, H., Laine, K., & Välimaa, J. (2016). Tärkeintä on, että kehittyy ja oppii - titteli ei ole niin tärkeä : korkeakouludiplomikoulutuskokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 53. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6527-3 Open Access

Laine, K., & Hämäläinen, R. (2015). Collaborative business planning in initial vocational education and training. Journal of Vocational Education and Training, 67(4), 497-514. https://doi.org/10.1080/13636820.2015.1063000 Open Access

Hämäläinen, R., & Laine, K. (2014). Classroom Orchestration: Balancing between Personal and Collaborative Learning Processes. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, 5(3), Article 33-50. https://doi.org/10.4018/IJVPLE.2014070103

Malin, A., Sulkunen, S., & Laine, K. (2013). PIAAC 2012 : Kansainvälisen aikuistutkimuksen ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2013:19. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/okm19.pdf?lang=fi Open Access