Julkaisut

Aittola, H., Laine, K., & Välimaa, J. Tärkeintä on, että kehittyy ja oppii - titteli ei ole niin tärkeä : korkeakouludiplomikoulutuskokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2016). Open access

Laine, K., & Hämäläinen, R. Collaborative business planning in initial vocational education and training. Journal of Vocational Education and Training, 67 (4), 497-514 (2015). doi:10.1080/13636820.2015.1063000 Open access

Hämäläinen, R., & Laine, K. Classroom Orchestration: Balancing between Personal and Collaborative Learning Processes. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, 5 (3), 33-50 (2014). doi:10.4018/IJVPLE.2014070103

Malin, A., Sulkunen, S., & Laine, K. PIAAC 2012 : Kansainvälisen aikuistutkimuksen ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2013). Open access