Julkaisut

Kärkkäinen, K., Jääskelä, P., Tynjälä, P., & Saarinen, T. (2021). Jyväskylän yliopiston henkilöstön pedagogisten koulutusten (YPE, TACE, APO) arviointi ja kehittämismahdollisuudet : arvioinnin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/fi/tutkimus/opetus-opiskelu-ja-oppiminen-yliopistossa/pedagogiset-sisallot-ja-kokonaisrakenne1/ype-koulutusten-arviointi_loppuraportti-3.pdf Open Access

Díaz Pérez, W., Ellison, M., Harumi, I., Kärkkäinen, K., Langé, G., Lee, J., Mahan, K. R., Marsh, D., Osorio, P., Pavón Vázquez, V., & Schmidt, T. (2019). Implementing Internationalization of Academia : Teaching, Learning and Research through English. Universidad de Guadalajara. https://hdl.handle.net/20.500.12104/79771 Open Access

Kärkkäinen, K. Tukeeko ammatillinen koulutus kotoutumista?. Ruusupuiston kärkiuutiset, (3). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/3-2019/takkl Open Access

Szabó, T. P., & Kärkkäinen, K. (2018). A finn tanárképzési rendszer [The system of Finnish teacher education]. Pedagógusképzés, 17(1-4), 169-190. https://issuu.com/hegedsjudit/docs/2018_1_4szam Open Access

Blomqvist, C., Rodrigues, M., Haapaniemi, T., Vartiainen, P., & Kärkkäinen, K. (2017). Recognition of prior learning in higher education. In K. Käyhkö, I. Bontenbal, & M. Bogdanoff (Eds.), "Open the doors!" : Migrants in Higher Education : Fostering Cooperation at Universities Seminar 13.-14.12.2016 in Jyväskylä (pp. 45-48). University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6977-6 Open Access

Kärkkäinen, K. (2017). Learning, teaching and integration of adult migrants in Finland [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 594. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7212-7 Open Access

Kärkkäinen, K., & Yli-Jokipii, M. (2017). Teacher's pedagogical training and intercultural competence. In K. Käyhkö, I. Bontenbal, & M. Bogdanoff (Eds.), "Open the doors!" : Migrants in Higher Education : Fostering Cooperation at Universities Seminar 13.-14.12.2016 in Jyväskylä (pp. 65-68). University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6977-6 Open Access

Lasonen, J., Teräs, M., Oksanen, M., Kärkkäinen, K., & Hakala, K. (2013). Materiaalia maahanmuuttotyötä tekeville ja heidän kouluttajilleen : oppimisen ja onnistumisen elämyksiä muuttuvassa monikulttuurisessa maailmassa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 30. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5541-0 Open Access

Kärkkäinen, K. (2011). Maahanmuuttajien integraatiosta. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa : jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 258-281). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 53.

Välimaa, J., Ursin, J., Lasonen, J., Aittola, H., Hoffman, D., Kärkkäinen, K., Muhonen, R., Piesanen, E., & Volanen, M. V. (2011). Koulutuksen ja yhteiskunnan välistä suhdetta kartoittamassa. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 9-21). Suomen kasvatustieteellinen seura ry. Kasvatusalan tutkimuksia, 53.