Julkaisut

Kärkkäinen, K., Jääskelä, P., & Tynjälä, P. (2023). How does university teachers’ pedagogical training meet topical challenges raised by educational research? : A case study from Finland. Teaching and Teacher Education, 128, Article 104088. https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104088 Open Access

Kärkkäinen, K., & Tarnanen, M. (2022). Teachers’ and Adult Migrant Students’ Perspectives on Integration and Belonging in the Context of Finnish Vocational Education and Training. In L. Moreno Herrera, M. Teräs, P. Gougoulakis, & J. Kontio (Eds.), Migration and inclusion in worklife : the role of VET (pp. 373-403). Atlas Akademi. Emerging issues in research on Vocational Education and Training, 7. https://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.597973.1644850145!/menu/standard/file/Migration%20and%20inclusion%20in%20work%20life%20-the%20role%20of%20VET.pdf Open Access

Kärkkäinen, K., Jääskelä, P., & Tynjälä, P. (2022). Upskilling of Academics' Pedagogical Professionalism : Trainers’ and Participants’ Experiences of University Pedagogical Courses. In ECER 2022 : European Conference on Educational Research : Abstracts. European Educational Research Association. https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/27/contribution/53237/ Open Access

Lillie, N., Kärkkäinen, K., & Ndomo, Q. (2022). Posting, short term labour migration, and social rights access : How to rework an alienating system?. European Centre for Social Welfare Policy and Research. Policy Brief, 2022/10. https://www.euro.centre.org/publications/detail/4444 Open Access

Kärkkäinen, K., Jääskelä, P., Tynjälä, P., & Saarinen, T. (2021). Jyväskylän yliopiston henkilöstön pedagogisten koulutusten (YPE, TACE, APO) arviointi ja kehittämismahdollisuudet : arvioinnin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/fi/tutkimus/opetus-opiskelu-ja-oppiminen-yliopistossa/pedagogiset-sisallot-ja-kokonaisrakenne1/ype-koulutusten-arviointi_loppuraportti-3.pdf Open Access

Díaz Pérez, W., Ellison, M., Harumi, I., Kärkkäinen, K., Langé, G., Lee, J., Mahan, K. R., Marsh, D., Osorio, P., Pavón Vázquez, V., & Schmidt, T. (2019). Implementing Internationalization of Academia : Teaching, Learning and Research through English. Universidad de Guadalajara. https://hdl.handle.net/20.500.12104/79771 Open Access

Kärkkäinen, K. Tukeeko ammatillinen koulutus kotoutumista?. Ruusupuiston kärkiuutiset, (3). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/3-2019/takkl Open Access

Szabó, T. P., & Kärkkäinen, K. (2018). A finn tanárképzési rendszer [The system of Finnish teacher education]. Pedagógusképzés, 17(1-4), 169-190. https://issuu.com/hegedsjudit/docs/2018_1_4szam Open Access

Blomqvist, C., Rodrigues, M., Haapaniemi, T., Vartiainen, P., & Kärkkäinen, K. (2017). Recognition of prior learning in higher education. In K. Käyhkö, I. Bontenbal, & M. Bogdanoff (Eds.), "Open the doors!" : Migrants in Higher Education : Fostering Cooperation at Universities Seminar 13.-14.12.2016 in Jyväskylä (pp. 45-48). University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6977-6 Open Access

Kärkkäinen, K. (2017). Learning, teaching and integration of adult migrants in Finland [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 594. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7212-7 Open Access

Kärkkäinen, K., & Yli-Jokipii, M. (2017). Teacher's pedagogical training and intercultural competence. In K. Käyhkö, I. Bontenbal, & M. Bogdanoff (Eds.), "Open the doors!" : Migrants in Higher Education : Fostering Cooperation at Universities Seminar 13.-14.12.2016 in Jyväskylä (pp. 65-68). University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6977-6 Open Access

Lasonen, J., Teräs, M., Oksanen, M., Kärkkäinen, K., & Hakala, K. (2013). Materiaalia maahanmuuttotyötä tekeville ja heidän kouluttajilleen : oppimisen ja onnistumisen elämyksiä muuttuvassa monikulttuurisessa maailmassa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 30. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5541-0 Open Access

Kärkkäinen, K. (2011). Maahanmuuttajien integraatiosta. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa : jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 258-281). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 53.

Välimaa, J., Ursin, J., Lasonen, J., Aittola, H., Hoffman, D., Kärkkäinen, K., Muhonen, R., Piesanen, E., & Volanen, M. V. (2011). Koulutuksen ja yhteiskunnan välistä suhdetta kartoittamassa. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 9-21). Suomen kasvatustieteellinen seura ry. Kasvatusalan tutkimuksia, 53.