Julkaisut

Heilala, V., & Jääskelä, P. (2019). Oppimisanalytiikka tuo opiskelijoiden toimijuuden näkyviin. Tiedeblogi 8.5.2019. Retrieved from https://jyunity.fi/en/thinkers/analytics-of-learning-makes-student-agency-visible/.

Honkimäki, S., Jääskelä, P., Kratochvil, J., & Tynjälä, P. (2021). University-wide, top-down curriculum reform at a Finnish university : Perceptions of the academic staff. European Journal of Higher Education, Early online. https://doi.org/10.1080/21568235.2021.1906727 Open Access

Jääskelä, P., Alanen, R., Ruohotie-Lyhty, M., & Pitkänen-Huhta, A. (2021). Pre-service Language Teachers’ Agency Experiences : Constructing Professional Identities through Agentive Participation in University Courses. In P. M. Jenlink (Ed.), Understanding Teacher Identity : The Complexities of Forming an Identity as Professional Teacher (pp. 141-161). Rowman & Littlefield Publishers.

Jääskelä, P., Heilala, V., Kärkkäinen, T., & Häkkinen, P. (2021). Student agency analytics : learning analytics as a tool for analysing student agency in higher education. Behaviour and Information Technology, 40(8), 790-808. https://doi.org/10.1080/0144929X.2020.1725130 Open Access

Kärkkäinen, K., Jääskelä, P., Tynjälä, P., & Saarinen, T. (2021). Jyväskylän yliopiston henkilöstön pedagogisten koulutusten (YPE, TACE, APO) arviointi ja kehittämismahdollisuudet : arvioinnin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/fi/tutkimus/opetus-opiskelu-ja-oppiminen-yliopistossa/pedagogiset-sisallot-ja-kokonaisrakenne1/ype-koulutusten-arviointi_loppuraportti-3.pdf Open Access

Saarela, M., Heilala, V., Jääskelä, P., Rantakaulio, A., & Kärkkäinen, T. (2021). Explainable Student Agency Analytics. IEEE Access, 9, 137444-137459. https://doi.org/10.1109/access.2021.3116664 Open Access

Salminen, T., Jääskelä, P., & Tynjälä, P. (2021). Opetussuunnitelmatyön 2018-2020 arviointi Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://www.jyu.fi/fi/koulutus/ops-2019-2020/tutkimus/ops-arviointi-2020_raportti_final-version_12012021.pdf Open Access

Tynjälä, P., Rautopuro, J., Aittola, H., Jääskelä, P., Markkanen, I., Virolainen, M., & Virtanen, A. (2021). Tutkinto takana : yliopistojen kandipalautekyselyn sekä maisterien ja tohtorien uraseurantakyselyjen 2018, 2019 ja 2020 tulokset. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8865-4 Open Access

Heilala, V., Jääskelä, P., Kärkkäinen, T., & Saarela, M. (2020). Understanding the Study Experiences of Students in Low Agency Profile : Towards a Smart Education Approach. In A. El Moussati, K. Kpalma, M. G. Belkasmi, M. Saber, & S. Guégan (Eds.), SmartICT 2019 : Advances in Smart Technologies Applications and Case Studies (684, pp. 498-508). Springer. Lecture Notes in Electrical Engineering. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53187-4_54 Open Access

Heilala, V., Saarela, M., Jääskelä, P., & Kärkkäinen, T. (2020). Course Satisfaction in Engineering Education Through the Lens of Student Agency Analytics. In FIE 2020 : Proceedings of the 50th IEEE Frontiers in Education Conference. IEEE. Conference proceedings : Frontiers in Education Conference. https://doi.org/10.1109/FIE44824.2020.9274141 Open Access

Jääskelä, P., Poikkeus, A.-M., Häkkinen, P., Vasalampi, K., Rasku-Puttonen, H., & Tolvanen, A. (2020). Students’ agency profiles in relation to student-perceived teaching practices in university courses. International Journal of Educational Research, 103, Article 101604. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101604 Open Access

Riivari, E., Malin, V., Jääskelä, P., & Lukkari, T. (2020). University as a workplace : searching for meaningful work. Teaching in Higher Education, 25(3), 286-304. https://doi.org/10.1080/13562517.2018.1563061 Open Access

Riivari, E., Malin, V., Jääskelä, P., & Lukkari, T. (2020). Feeling Good and Being Inspired on Campus : Meaningful Work in Academia. In M. Fotaki, G. Islam, & A. Antoni (Eds.), Business Ethics and Care in Organizations (pp. 157-171). Routledge. Routledge Studies in Business Ethics, 20. https://doi.org/10.4324/9780429029943-10 Open Access

Heinonen, K., Jääskelä, P., Häkkinen, P., Isomäki, H., & Hämäläinen, R. (2019). University Teachers as Developers of Technology-Enhanced Teaching : Do Beliefs Matter?. Journal of Research on Technology in Education, 51(2), 135-151. https://doi.org/10.1080/15391523.2018.1564894

Jääskelä, P., Nykänen, S., & Tynjälä, P. (2018). Models for the development of generic skills in Finnish higher education. Journal of Further and Higher Education, 42(1), 130-142. https://doi.org/10.1080/0309877X.2016.1206858 Open Access

Koponen, E., Kinnunen, J., & Jääskelä, P. (2018). It takes the Entire University Community to Educate Students in Becoming Academics. In Conference Proceedings. The Future of Education, 8th International Conference (pp. 459-463). Libreriauniversitaria.it. Conference proceedings : The Future of education. Open Access

Kratochvil, J., Jääskelä, P., Honkimäki, S., Aittola, H., & Tynjälä, P. (2018). Opetussuunnitelmatyön 2015-2017 arviointi Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://www.jyu.fi/fi/koulutus/ops/tutkimus/jyu_ops-arviointi-2015-2017_ktl.pdf Open Access

Heinonen, K., Jääskelä, P., & Isomäki, H. (2017). University Teachers’ Conceptions of Their Role as Developers of Technology-Rich Learning Environments. In P. Escudeiro, G. Costagliola, S. Zvacek, J. Uhomoibhi, & B. M. McLaren (Eds.), CSEDU 2017 : Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education. Vol. 2 (pp. 181-187). SCITEPRESS Science And Technology Publications. https://doi.org/10.5220/0006267301810187 Open Access

Jääskelä, P., Häkkinen, P., & Rasku-Puttonen, H. (2017). Supporting and constraining factors in the development of university teaching experienced by teachers. Teaching in Higher Education, 22(6), 655-671. https://doi.org/10.1080/13562517.2016.1273206 Open Access

Jääskelä, P., Häkkinen, P., & Rasku-Puttonen, H. (2017). Teacher beliefs regarding learning, pedagogy, and the use of technology in higher education. Journal of Research on Technology in Education, 49(3-4), 198-211. https://doi.org/10.1080/15391523.2017.1343691 Open Access

Jääskelä, P., Poikkeus, A.-M., Vasalampi, K., Valleala, U. M., & Rasku-Puttonen, H. (2017). Assessing agency of university students : validation of the AUS Scale. Studies in Higher Education, 42(11), 2061-2079. https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1130693 Open Access

Marin, V. I., Jääskelä, P., Häkkinen, P., Juntunen, M., Rasku-Puttonen, H., & Vesisenaho, M. (2017). Seamless Learning Environments in Higher Education with Mobile Devices and Examples. In Blended Learning : Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 181-200). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0783-3.ch009 Open Access

Jääskelä, P. (2016, 31.03.2016). Tutkimuksellisia työkaluja yliopisto-opetuksen arviointiin. Tiedeblogi. https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/jaaskela Open Access

Marin, V. I., Jääskelä, P., Häkkinen, P., Juntunen, M., Rasku-Puttonen, H., & Vesisenaho, M. (2016). Seamless Learning Environments in Higher Education with Mobile Devices and Examples. International Journal of Mobile and Blended Learning, 8(1), 51-68. https://doi.org/10.4018/IJMBL.2016010104 Open Access

Jääskelä, P. (2015). Toimijuuden kautta uudistuvaan asiantuntijuuteen. In P. Jääskelä, & M. Kokko (Eds.), Pedagogiset kokeilut jakoon! Polkuja interaktiiviseen yliopisto-opetukseen. Jyväskylän yliopisto. https://peda.net/jyu/julkaisut/is/ott Open Access

Jääskelä, P., & Kokko, M. (Eds.). (2015). Pedagogiset kokeilut jakoon! Polkuja interaktiiviseen yliopisto-opetukseen. Jyväskylän yliopisto. https://peda.net/jyu/julkaisut/is

Jääskelä, P., & Kokko, M. (2015). Interaktiivinen yliopisto-opetus - mitä, miksi, miten? Haastattelussa Ulla Klemola ja Helena Rasku-Puttonen. In P. Jääskelä, & M. Kokko (Eds.), Pedagogiset kokeilut jakoon! Polkuja interaktiiviseen yliopisto-opetukseen. Jyväskylän yliopisto. https://peda.net/jyu/julkaisut/is/iymmm Open Access

Jääskelä, P., & Nissilä, P. (2015). Identifying Themes for Research-based Development of Pedagogy and Guidance in Higher Education. Scandinavian Journal of Educational Research, 59(1), 24-41. https://doi.org/10.1080/00313831.2013.838696

Jääskelä, P. (2014). Liikkeen voima - välähdyksiä matkalta. In M. Rautiainen, T. Silander, E. Kostiainen, P. Jääskelä, & U. Klemola (Eds.), Visioita tulevaisuuden koulusta (pp. 5-10). Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., Vesisenaho, M., Rasku-Puttonen, H., & Häkkinen, P. (2014). Interaction and eEducation: What kind of support is needed to develop university teaching?. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), ICERI2014 Proceedings (pp. 5150-5159). IATED Academy. ICERI proceedings. Open Access

Rautiainen, M., Kostiainen, E., Silander, T., Jääskelä, P., & Klemola, U. (2014). Mummo pannuhuoneessa ja muita tarinoita tulevaisuuden koulusta. In P. Hamarus, P. Kanervio, L. Landén, & S. Pulkkinen (Eds.), Huuto! : lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta (pp. 208-219). PS-kustannus.

Rautiainen, M., Silander, T., Kostiainen, E., Jääskelä, P., & Klemola, U. (2014). Visioita tulevaisuuden koulusta. Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., Klemola, U., & Valleala, U. M. (2013). Interaktiivisuudella sydämen paloa oppimiseen ja opetukseen : yliopisto-opetuksen kehittämisen tuloksia. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 21-31). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Jääskelä, P., Klemola, U., Kostiainen, E., & Rautiainen, M. (2012). Constructing the Future School Community - The Scenario of an Interactive, Agency Building and Creative Learning Environment. In Conference Proceedings. Simonelli Editore - University Press. http://www.pixel-online.net/edu_future2012/common/download/Paper_pdf/516-SE73-FP-Paivikki-FOE2012.pdf Open Access

Jääskelä, P., & Nissilä, P. (Eds.). (2011). Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa. Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., & Nissilä, P. (2011). Kokemustieto korkeakoulupedagogisessa kehittämistyössä.. In P. Jääskelä, & P. Nissilä (Eds.), Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa (pp. 6-14). Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., & Nissilä, P. (2011). Valmistumisen tukeminen - oppimisympäristöstä ohjauskäytänteisiin.. In P. Jääskelä, & P. Nissilä (Eds.), Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa (pp. 112-141). Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., & Nissilä, P. (2011). Tutkimus- ja kehittämistyössä kokonaisvaltainen näkökulma opiskelijan arkeen toisi uutta tietoa opintojen edistämiseen. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 5-6). Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., & Böök, M. L. (2010). Blended Learning - a Student-Centred View of Teaching Research Methods. Teaching and Counselling Practices in the Open University of Jyväskylä. In Blended Learning in Finland (pp. 47-64). HY Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisusarja. http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/julkaisut/blended_learning_Finland.pdf

Nissilä, P., & Jääskelä, P. (2010). Entä jos näkisimme opiskelijan tiedontuottajana? - Moniäänisen laadullisen meta-analyysin satoa. Peda-Forum, 17(1), 40-42. http://www.peda-forum.fi/

Böök, M. L., & Jääskelä, P. (2009). Blended learning - uusi tapa opiskella ja opettaa tutkimustaitoja avoimessa yliopistossa. In J. Taina, & K. Arja (Eds.), Sulautuva opetus - uusi tapa opiskella ja opettaa (pp. 166-180). Gaudeamus / Palmenia.

Jääskelä, P. (2009). Oppimisen laatu ja opiskelun joustavuus: ohjauksellisen pedagogiikan ydin. Aikuiskasvatus, 29(3), 223-228. https://doi.org/10.33336/aik.94199 Open Access

Jääskelä, P. (Ed.). (2008). Monimuoto-opetuksesta kohti ohjauksellista yliopistopedagogiikkaa. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston pedagoginen strategia osa II. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tutkimuksia ja selvityksiä, 11.

Jääskelä, P. (2008). Avoimen yliopiston arvoille pohjautuva ohjauksellinen pedagogiikka. In P. Jääskelä (Ed.), Monimuoto-opetuksesta kohti ohjauksellista yliopistopedagogiikkaa. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston pedagoginen strategia OSA II (pp. 12-19). Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tutkimuksia ja selvityksiä, 11.

Jääskelä, P. (2008). Henkilöstön osaamisen kehittäminen. In P. Jääskelä (Ed.), Monimuoto-opetuksesta kohti ohjauksellista yliopistopedagogiikka. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston pedagoginen strategia OSA II (pp. 74-77). Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tutkimuksia ja selvityksiä, 11.

Jääskelä, P., & Pirttimaa, R. (2007). Blended learning as a Teaching Strategy in Open University of Jyväskylä. In Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education (pp. 70-72).

Jääskelä, P. (2005). Tuutorointi avoimen yliopiston opetuksessa : tuutoroinnin kehittämistä koskeva toimintatutkimus [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. http://www.chydenius.fi/julkaisut/julkaisusarjat/tekstitjul/tutkimus1_2005.html

Isosomppi, L., Hänninen, P., Karjalainen, M., Jääskelä, P., Saukkonen, S., Lehtonen, K., Tikanoja, V., Talamo, A., & Heikkinen, H. L. (2001). Kasvatustieteen pedagogisten perusopintojen opiskeluopas. Jyväskylän avoin yliopisto.