Julkaisut

Jääskelä, P., Alanen, R., Ruohotie-Lyhty, M., & Pitkänen-Huhta, A. (2020, accepted, in the publishing process). Pre-service language teachers’ agency experiences – Constructing professional identities through agentive participation in university courses. In P. M. Jenlink (Ed.), Understanding teacher identity: The complexities of professional identity as teacher, (30 pages). Rowman & Littlefield.

Heilala, V., Saarela, M., Jääskelä, P., & Kärkkäinen, T. (2020, accepted). Course satisfaction in engineering education through the lens of student agency analytics. Proceedings of the 2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). Education for a Sustainable Future, 21-24.10.2020, Uppsala, Sweden, 9 p.

Heilala, V., & Jääskelä, P. (2019). Oppimisanalytiikka tuo opiskelijoiden toimijuuden näkyviin. Tiedeblogi 8.5.2019. Retrieved from https://jyunity.fi/en/thinkers/analytics-of-learning-makes-student-agency-visible/.

Heilala, Ville; Jääskelä, Päivikki; Kärkkäinen, Tommi; Saarela, Mirka (2020). Understanding the Study Experiences of Students in Low Agency Profile : Towards a Smart Education Approach. In El Moussati, Ali; Kpalma, Kidiyo; Belkasmi, Mohammed Ghaouth; Saber, Mohammed; Guégan, Sylvain (Eds.) SmartICT 2019 : Advances in Smart Technologies Applications and Case Studies (pp. 498-508). Lecture Notes in Electrical Engineering. Cham: Springer 684. DOI: 10.1007/978-3-030-53187-4_54 Open Access

Heilala, Ville; Saarela, Mirka; Jääskelä, Paivikki; Kärkkäinen,Tommi (2020). Course Satisfaction in Engineering Education Through the Lens of Student Agency Analytics. In FIE 2020 : Proceedings of the 50th IEEE Frontiers in Education Conference (Conference proceedings : Frontiers in Education Conference. IEEE. DOI: 10.1109/FIE44824.2020.9274141 Open Access

Jääskelä, Päivikki; Heilala, Ville; Kärkkäinen, Tommi; Häkkinen, Päivi (2020). Student agency analytics : learning analytics as a tool for analysing student agency in higher education. Behaviour and Information Technology, Early online. DOI: 10.1080/0144929X.2020.1725130 Open Access

Jääskelä, Päivikki; Poikkeus, Anna-Maija; Häkkinen, Päivi; Vasalampi, Kati; Rasku-Puttonen, Helena; Tolvanen, Asko (2020). Students’ agency profiles in relation to student-perceived teaching practices in university courses. International Journal of Educational Research, 103, 101604. DOI: 10.1016/j.ijer.2020.101604 Open Access

Riivari, E., Malin, V., Jääskelä, P., & Lukkari, T. (2020). University as a workplace : searching for meaningful work. Teaching in Higher Education, 25 (3), 286-304. doi:10.1080/13562517.2018.1563061 Open Access

Riivari, Elina; Malin, Virpi; Jääskelä, Päivikki; Lukkari, Teija (2020). Feeling Good and Being Inspired on Campus : Meaningful Work in Academia. In Fotaki, Marianna; Islam, Gazi; Antoni, Anne (Eds.) Business Ethics and Care in Organizations, Routledge Studies in Business Ethics, 20. New York: Routledge, 157-171. DOI: 10.4324/9780429029943-10 Open Access

Heinonen, K., Jääskelä, P., Häkkinen, P., Isomäki, H., & Hämäläinen, R. (2019). University Teachers as Developers of Technology-Enhanced Teaching : Do Beliefs Matter?. Journal of Research on Technology in Education, 51 (2), 135-151. doi:10.1080/15391523.2018.1564894

Jääskelä, P., Nykänen, S., & Tynjälä, P. (2018). Models for the development of generic skills in Finnish higher education. Journal of Further and Higher Education, 42 (1), 130-142. doi:10.1080/0309877X.2016.1206858 Open Access

Koponen, E., Kinnunen, J., & Jääskelä, P. (2018). It takes the Entire University Community to Educate Students in Becoming Academics. In Conference Proceedings. The Future of Education, 8th International Conference (pp. 459-463). Libreriauniversitaria.it. Open Access

Heinonen, K., Jääskelä, P., & Isomäki, H. (2017). University Teachers’ Conceptions of Their Role as Developers of Technology-Rich Learning Environments. In P. Escudeiro, G. Costagliola, S. Zvacek, J. Uhomoibhi, & B. M. McLaren (Eds.), CSEDU 2017 : Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education. Vol. 2 (pp. 181-187). Setúbal: SCITEPRESS Science And Technology Publications. doi:10.5220/0006267301810187 Open Access

Jääskelä, P., Häkkinen, P., & Rasku-Puttonen, H. (2017). Supporting and constraining factors in the development of university teaching experienced by teachers. Teaching in Higher Education, 22 (6), 655-671. doi:10.1080/13562517.2016.1273206 Open Access

Jääskelä, P., Häkkinen, P., & Rasku-Puttonen, H. (2017). Teacher beliefs regarding learning, pedagogy, and the use of technology in higher education. Journal of Research on Technology in Education, 49 (3-4), 198-211. doi:10.1080/15391523.2017.1343691 Open Access

Jääskelä, P., Poikkeus, A.-M., Vasalampi, K., Valleala, U. M., & Rasku-Puttonen, H. (2017). Assessing agency of university students : validation of the AUS Scale. Studies in Higher Education, 42 (11), 2061-2079. doi:10.1080/03075079.2015.1130693 Open Access

Marin, V. I., Jääskelä, P., Häkkinen, P., Juntunen, M., Rasku-Puttonen, H., & Vesisenaho, M. (2017). Seamless Learning Environments in Higher Education with Mobile Devices and Examples. In Blended Learning : Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 181-200). IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-0783-3.ch009 Open Access

Jääskelä, P. (2016, 31.03.2016). Tutkimuksellisia työkaluja yliopisto-opetuksen arviointiin. Tiedeblogi. https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/jaaskela Open Access

Marin, V. I., Jääskelä, P., Häkkinen, P., Juntunen, M., Rasku-Puttonen, H., & Vesisenaho, M. (2016). Seamless Learning Environments in Higher Education with Mobile Devices and Examples. International Journal of Mobile and Blended Learning, 8 (1), 51-68. doi:10.4018/IJMBL.2016010104 Open Access

Jääskelä, P. (2015). Toimijuuden kautta uudistuvaan asiantuntijuuteen. In P. Jääskelä, & M. Kokko (Eds.), Pedagogiset kokeilut jakoon! Polkuja interaktiiviseen yliopisto-opetukseen. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. https://peda.net/jyu/julkaisut/is/ott Open Access

Jääskelä, P., & Kokko, M. (Eds.). (2015). Pedagogiset kokeilut jakoon! Polkuja interaktiiviseen yliopisto-opetukseen. : Jyväskylän yliopisto. https://peda.net/jyu/julkaisut/is

Jääskelä, P., & Kokko, M. (2015). Interaktiivinen yliopisto-opetus - mitä, miksi, miten? Haastattelussa Ulla Klemola ja Helena Rasku-Puttonen. In P. Jääskelä, & M. Kokko (Eds.), Pedagogiset kokeilut jakoon! Polkuja interaktiiviseen yliopisto-opetukseen. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. https://peda.net/jyu/julkaisut/is/iymmm Open Access

Jääskelä, P., & Nissilä, P. (2015). Identifying Themes for Research-based Development of Pedagogy and Guidance in Higher Education. Scandinavian Journal of Educational Research, 59 (1), 24-41. doi:10.1080/00313831.2013.838696

Jääskelä, P. (2014). Liikkeen voima - välähdyksiä matkalta. In M. Rautiainen, T. Silander, E. Kostiainen, P. Jääskelä, & U. Klemola (Eds.), Visioita tulevaisuuden koulusta (pp. 5-10). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., Vesisenaho, M., Rasku-Puttonen, H., & Häkkinen, P. (2014). Interaction and eEducation: What kind of support is needed to develop university teaching?. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), ICERI2014 Proceedings (pp. 5150-5159). IATED Academy. Open Access

Rautiainen, M., Kostiainen, E., Silander, T., Jääskelä, P., & Klemola, U. (2014). Mummo pannuhuoneessa ja muita tarinoita tulevaisuuden koulusta. In P. Hamarus, P. Kanervio, L. Landén, & S. Pulkkinen (Eds.), Huuto! : lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta (pp. 208-219). PS-kustannus.

Rautiainen, M., Silander, T., Kostiainen, E., Jääskelä, P., & Klemola, U. (Eds.). (2014). Visioita tulevaisuuden koulusta. : Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., Klemola, U., & Valleala, U. M. (2013). Interaktiivisuudella sydämen paloa oppimiseen ja opetukseen : yliopisto-opetuksen kehittämisen tuloksia. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 21-31). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Jääskelä, P., Klemola, U., Kostiainen, E., & Rautiainen, M. (2012). Constructing the Future School Community - The Scenario of an Interactive, Agency Building and Creative Learning Environment. In Conference Proceedings. Simonelli Editore - University Press. Open Access

Jääskelä, P., & Nissilä, P. (Eds.). (2011). Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa. : Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., & Nissilä, P. (2011). Kokemustieto korkeakoulupedagogisessa kehittämistyössä. In P. Jääskelä, & P. Nissilä (Eds.), Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa (pp. 6-14). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., & Nissilä, P. (2011). Valmistumisen tukeminen - oppimisympäristöstä ohjauskäytänteisiin. In P. Jääskelä, & P. Nissilä (Eds.), Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa (pp. 112-141). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., & Nissilä, P. (2011). Tutkimus- ja kehittämistyössä kokonaisvaltainen näkökulma opiskelijan arkeen toisi uutta tietoa opintojen edistämiseen. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 5-6). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., & Böök, M. L. (2010). Blended Learning - a Student-Centred View of Teaching Research Methods. Teaching and Counselling Practices in the Open University of Jyväskylä. In Blended Learning in Finland (pp. 47-64). http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/julkaisut/blended_learning_Finland.pdf

Nissilä, P., & Jääskelä, P. (2010). Entä jos näkisimme opiskelijan tiedontuottajana? - Moniäänisen laadullisen meta-analyysin satoa. Peda-Forum, 17 (1), 40-42. http://www.peda-forum.fi/

Böök, M. L., & Jääskelä, P. (2009). Blended learning - uusi tapa opiskella ja opettaa tutkimustaitoja avoimessa yliopistossa. In J. Taina, & K. Arja (Eds.), Sulautuva opetus - uusi tapa opiskella ja opettaa (pp. 166-180). Helsinki, Finland: Gaudeamus / Palmenia.

Jääskelä, P. (2009). Oppimisen laatu ja opiskelun joustavuus: ohjauksellisen pedagogiikan ydin. Aikuiskasvatus, 29 (3), 223-228. doi:10.33336/aik.94199 Open Access

Jääskelä, P. (Ed.). (2008). Monimuoto-opetuksesta kohti ohjauksellista yliopistopedagogiikkaa. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston pedagoginen strategia osa II.

Jääskelä, P. (2008). Avoimen yliopiston arvoille pohjautuva ohjauksellinen pedagogiikka. In P. Jääskelä (Ed.), Monimuoto-opetuksesta kohti ohjauksellista yliopistopedagogiikkaa. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston pedagoginen strategia OSA II (pp. 12-19).

Jääskelä, P. (2008). Henkilöstön osaamisen kehittäminen. In P. Jääskelä (Ed.), Monimuoto-opetuksesta kohti ohjauksellista yliopistopedagogiikka. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston pedagoginen strategia OSA II (pp. 74-77).

Jääskelä, P., & Pirttimaa, R. (2007). Blended learning as a Teaching Strategy in Open University of Jyväskylä. In Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education (pp. 70-72).

Jääskelä, P. (2005). Tuutorointi avoimen yliopiston opetuksessa : tuutoroinnin kehittämistä koskeva toimintatutkimus. : Jyväskylän yliopisto. http://www.chydenius.fi/julkaisut/julkaisusarjat/tekstitjul/tutkimus1_2005.html

Isosomppi, L., Hänninen, P., Karjalainen, M., Jääskelä, P., Saukkonen, S., Lehtonen, K., . . . Heikkinen, H. L. T. (2001). Kasvatustieteen pedagogisten perusopintojen opiskeluopas. : Jyväskylän avoin yliopisto.