Julkaisut

Jääskelä, P., Nykänen, S., & Tynjälä, P. (2018). Models for the development of generic skills in Finnish higher education. Journal of Further and Higher Education, 42 (1), 130-142. doi:10.1080/0309877X.2016.1206858 Open access

Koponen, E., Kinnunen, J., & Jääskelä, P. (2018). It takes the Entire University Community to Educate Students in Becoming Academics. In Conference Proceedings. The Future of Education, 8th International Conference (pp. 459-463). Libreriauniversitaria.it. Open access

Heinonen, K., Jääskelä, P., & Isomäki, H. (2017). University Teachers’ Conceptions of Their Role as Developers of Technology-Rich Learning Environments. In P. Escudeiro, G. Costagliola, S. Zvacek, J. Uhomoibhi, & B. M. McLaren (Eds.), CSEDU 2017 : Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education. Vol. 2 (pp. 181-187). Setúbal: SCITEPRESS Science And Technology Publications. doi:10.5220/0006267301810187 Open access

Jääskelä, P., Häkkinen, P., & Rasku-Puttonen, H. (2017). Teacher beliefs regarding learning, pedagogy, and the use of technology in higher education. Journal of Research on Technology in Education, 49 (3-4), 198-211. doi:10.1080/15391523.2017.1343691 Open access

Jääskelä, P., Häkkinen, P., & Rasku-Puttonen, H. (2017). Supporting and constraining factors in the development of university teaching experienced by teachers. Teaching in Higher Education, 22 (6), 655-671. doi:10.1080/13562517.2016.1273206 Open access

Jääskelä, P., Poikkeus, A.-M., Vasalampi, K., Valleala, U. M., & Rasku-Puttonen, H. (2017). Assessing agency of university students : validation of the AUS Scale. Studies in Higher Education, 42 (11), 2061-2079. doi:10.1080/03075079.2015.1130693 Open access

Jääskelä, P. (2016, 31.03.2016). Tutkimuksellisia työkaluja yliopisto-opetuksen arviointiin. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/jaaskela Open access

Marin, V. I., Jääskelä, P., Häkkinen, P., Juntunen, M., Rasku-Puttonen, H., & Vesisenaho, M. (2016). Seamless Learning Environments in Higher Education with Mobile Devices and Examples. International Journal of Mobile and Blended Learning, 8 (1), 51-68. doi:10.4018/IJMBL.2016010104 Open access

Jääskelä, P. (2015). Toimijuuden kautta uudistuvaan asiantuntijuuteen. In P. Jääskelä, & M. Kokko (Eds.), Pedagogiset kokeilut jakoon! Polkuja interaktiiviseen yliopisto-opetukseen. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from https://peda.net/jyu/julkaisut/is/ott

Jääskelä, P., & Kokko, M. (2015). Interaktiivinen yliopisto-opetus - mitä, miksi, miten? Haastattelussa Ulla Klemola ja Helena Rasku-Puttonen. In P. Jääskelä, & M. Kokko (Eds.), Pedagogiset kokeilut jakoon! Polkuja interaktiiviseen yliopisto-opetukseen. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from https://peda.net/jyu/julkaisut/is/iymmm

Jääskelä, P., & Kokko, M. (Eds.). (2015). Pedagogiset kokeilut jakoon! Polkuja interaktiiviseen yliopisto-opetukseen. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from https://peda.net/jyu/julkaisut/is

Jääskelä, P., & Nissilä, P. (2015). Identifying Themes for Research-based Development of Pedagogy and Guidance in Higher Education. Scandinavian Journal of Educational Research, 59 (1), 24-41. doi:10.1080/00313831.2013.838696

Jääskelä, P. (2014). Liikkeen voima - välähdyksiä matkalta. In M. Rautiainen, T. Silander, E. Kostiainen, P. Jääskelä, & U. Klemola (Eds.), Visioita tulevaisuuden koulusta (pp. 5-10). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., Vesisenaho, M., Rasku-Puttonen, H., & Häkkinen, P. (2014). Interaction and eEducation: What kind of support is needed to develop university teaching?. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), ICERI2014 Proceedings (pp. 5150-5159). IATED Academy. Open access

Rautiainen, M., Kostiainen, E., Silander, T., Jääskelä, P., & Klemola, U. (2014). Mummo pannuhuoneessa ja muita tarinoita tulevaisuuden koulusta. In P. Hamarus, P. Kanervio, L. Landén, & S. Pulkkinen (Eds.), Huuto! : lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta (pp. 208-219). PS-kustannus.

Jääskelä, P., Klemola, U., & Valleala, U. M. (2013). Interaktiivisuudella sydämen paloa oppimiseen ja opetukseen : yliopisto-opetuksen kehittämisen tuloksia. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 21-31). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Jääskelä, P., Klemola, U., Kostiainen, E., & Rautiainen, M. (2012). Constructing the Future School Community - The Scenario of an Interactive, Agency Building and Creative Learning Environment. In Conference Proceedings. Simonelli Editore - University Press. Retrieved from http://www.pixel-online.net/edu_future2012/common/download/Paper_pdf/5... Open access

Jääskelä, P., & Nissilä, P. (2011). Kokemustieto korkeakoulupedagogisessa kehittämistyössä. In P. Jääskelä, & P. Nissilä (Eds.), Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa (pp. 6-14). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., & Nissilä, P. (2011). Valmistumisen tukeminen - oppimisympäristöstä ohjauskäytänteisiin. In P. Jääskelä, & P. Nissilä (Eds.), Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa (pp. 112-141). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., & Nissilä, P. (2011). Tutkimus- ja kehittämistyössä kokonaisvaltainen näkökulma opiskelijan arkeen toisi uutta tietoa opintojen edistämiseen. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 5-6). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., & Nissilä, P. (Eds.). (2011). Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Jääskelä, P., & Böök, M. L. (2010). Blended Learning - a Student-Centred View of Teaching Research Methods. Teaching and Counselling Practices in the Open University of Jyväskylä. In Blended Learning in Finland (pp. 47-64). Retrieved from http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/julkaisut/blended_learning_F...

Nissilä, P., & Jääskelä, P. (2010). Entä jos näkisimme opiskelijan tiedontuottajana? - Moniäänisen laadullisen meta-analyysin satoa. Peda-Forum, 17 (1), 40-42. Retrieved from http://www.peda-forum.fi/

Böök, M. L., & Jääskelä, P. (2009). Blended learning - uusi tapa opiskella ja opettaa tutkimustaitoja avoimessa yliopistossa. In J. Taina, & K. Arja (Eds.), Sulautuva opetus - uusi tapa opiskella ja opettaa (pp. 166-180). Helsinki, Finland: Gaudeamus / Palmenia.

Jääskelä, P. (2009). Oppimisen laatu ja opiskelun joustavuus: ohjauksellisen pedagogiikan ydin. Aikuiskasvatus, 29 (3), 223-228.

Jääskelä, P. (Ed.). (2008). Monimuoto-opetuksesta kohti ohjauksellista yliopistopedagogiikkaa. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston pedagoginen strategia osa II. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tutkimuksia ja selvityksiä, 11.

Jääskelä, P. (2008). Avoimen yliopiston arvoille pohjautuva ohjauksellinen pedagogiikka. In P. Jääskelä (Ed.), Monimuoto-opetuksesta kohti ohjauksellista yliopistopedagogiikkaa. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston pedagoginen strategia OSA II (pp. 12-19). Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tutkimuksia ja selvityksiä, 11.

Jääskelä, P. (2008). Henkilöstön osaamisen kehittäminen. In P. Jääskelä (Ed.), Monimuoto-opetuksesta kohti ohjauksellista yliopistopedagogiikka. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston pedagoginen strategia OSA II (pp. 74-77). Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tutkimuksia ja selvityksiä, 11.

Jääskelä, P., & Pirttimaa, R. (2007). Blended learning as a Teaching Strategy in Open University of Jyväskylä. In Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education (pp. 70-72).

Jääskelä, P. (2005). Tuutorointi avoimen yliopiston opetuksessa : tuutoroinnin kehittämistä koskeva toimintatutkimus. Kokkola: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://www.chydenius.fi/julkaisut/julkaisusarjat/tekstitjul/tutkimus1_...

Isosomppi, L., Hänninen, P., Karjalainen, M., Jääskelä, P., Saukkonen, S., Lehtonen, K., . . . Heikkinen, H. L. T. (2001). Kasvatustieteen pedagogisten perusopintojen opiskeluopas. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän avoin yliopisto.