David Hoffman Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten asioiden foorumin jäseneksi

Ph.D., yliopistotutkija David Hoffman Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta on nimitetty jäseneksi opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten asioiden foorumiin toimikaudelle 1.1.2018–31.12.2019.

Foorumin tehtävänä on seurata korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten linjausten toimeenpanoa ja toimintaympäristön muutosta huomioiden muut voimassaolevat, kansalliset ja kansainväliset, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen linjaukset. Foorumi myös määrittelee kansainvälistymisen tavoitetason vuodelle 2025 ja kehittää seurantaan indikaattorit.

Foorumi muotoilee suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen viestejä kahdenvälisessä ja monenvälisessä kansainvälisessä toiminnassa sekä helpottaa tiedonkulkua korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, tutkimusrahoittajien, ministeriöiden ja muiden toimijoiden välillä. Foorumi toimii myös Team Finland Knowledge -verkoston laajennettuna tukiryhmänä taaten tiedon- ja viestinkulun Suomesta verkostolle ja toisinpäin.

Lisätietoja:
David Hoffman
040 805 4247
david.hoffman@jyu.fi
https://ktl.jyu.fi/henkilosto/hoffman-david-m