Vuoden koulutusvaikuttaja: Päättäjät, kuulkaa tutkijoita! (OAJ:n tiedote 27.1.2018)

Yhteistyötä tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välille tarvitaan paljon nykyistä enemmän. Näin toteaa vuoden 2017 koulutusvaikuttaja, professori Jouni Välijärvi.
 
OAJ palkitsi Jyväskylän yliopiston professori Jouni Välijärven vuoden koulutusvaikuttajaksi. Välijärvi on tehnyt pitkän uran koulutuksen tutkimuslaitoksen johtajana ja koulutuksen tutkijana. Palkintoperusteluissa todetaan muun muassa, että Välijärvi on ollut PISA-arvioinnin toteuttaja ja tulosten raportoija, peruskoulun ja opettajakoulutuksen kehittäjä sekä koulutuksellisen tasa-arvon puolestapuhuja.
 
Palkinto on Välijärven mielestä hieno tunnustus. Hänestä on äärettömän tärkeää, että päättäjät ja koulutuksen hallinnoijat tietävät, mitä suomalaisissa päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa oikeasti tapahtuu.
 
– Tutkimus herättelee ja panee miettimään, mitkä ovat koulutuksemme vahvuudet ja missä on kehittämistarpeita. Yhteistyö yliopistojen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen välillä on jatkossa entistä tärkeämpää, koulutustutkija ja pisakonkari sanoo.
 
Välijärvellä on kymmenien vuosien kokemus koulutuksen tutkimuksesta. Hän muistuttaa, että tutkimuksen tehtävänä on suoltaa realistista tietoa myös opettajille ja kouluille oman työn tuloksista ja kehittämistarpeista.
 
Koulutustutkija puhuu mielellään kolmikannasta. Se tarkoittaa sitä, että poliittiset päättäjät tekevät sellaisia päätöksiä, jotka nojaavat tutkimustietoon, mutta ovat samalla tiukasti kiinni koulun arjessa.
 
– Päättäjien on tiedettävä, mihin pitää kiinnittää huomiota ja osattava noukkia keskeiset asiat siitä suuresta hämmennyksestä, joka koulutuksen kehittämisestä usein vallitsee.
 
 
Päätökset vaikuttavat laajasti
 
Kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteen tutkijoilla on Välijärven mukaan erittäin iso vastuu koulutuksen kehittämistä koskevassa päätöksenteossa. Päätöksillä on valtavan suuri  merkitys kaikkien kansalaisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointiin.
 
– Esimerkiksi keskustelu syrjäytymisestä on nostanut hyvin esille sen, miten isoja seurauksia koulutusta koskevilla päätöksillä on vaikkapa alueellisen eriarvoistumiseen. Mitä kauemmaksi toisen asteen koulutus siirtyy, sitä suurempi on kynnys hakea koulutukseen.
 
Välijärvi kaipaa lisää samantyyppistä keskustelua. Kommunikointia päättäjien ja tutkijoiden välillä pitää ehdottomasti lisätä. Myös nuoret on otettava mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan koulutuksen muutokseen.
 
– Vaikka suomalaisessa koulutuksessa ollaan kohtuullisen hyvässä tilanteessa, maan hallituksen tekemät koulutusleikkaukset ovat olleet kipeitä ja niiden vaikutukset pitää tunnistaa.
 
 
Amkeilta oppia yliopistoille
 
Jouni Välijärvi jätti Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen elokuun alussa ja hoitaa nyt osa-aikaista professuuria Jyväskylän yliopistossa vastuullaan oppilaitosten yhteistyö, EduFutura.
 
Välijärvi on innoissaan uudesta tehtävästään, joka avaa mahdollisuuksia suorittaa opintoja ristiin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ja rakentaa sujuvampia opintopolkuja toiselta asteelta korkea-asteelle. Tehtävään kuuluu myös opettajankoulutuksen kehittäminen.
 
– Laatu ei asu pelkästään yliopistoissa, vaan sitä löytyy yhtä lailla amkeista ja toiselta asteelta. Esimerkiksi työelämäyhteyksissä yliopistoväellä on vielä paljon opittavaa, Välijärvi sanoo.
 
Professori Jouni Välijärven ja opiskelijatiimin kirja Maailma muuttuu – muuttuuko koulukin? julkaistiin Educan Tulevaisuuden luokkahuoneessa 27.1.
 
Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Annika Rauhala