Väi­tös: 29.9.2018 FM Päi­vi Vuo­ri­nen-Lam­pila (Kas­va­tus­tie­tei­den ja psy­ko­lo­gian tie­de­kun­ta, kas­va­tus­tie­de)

  • Aika 29.09.2018 klo 12.0015.00 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Paikka Mattilanniemi, Agora Auditorio 2
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Tiedote: Sama korkeakoulututkinto ei takaa yhtäläistä menestystä työelämässä (Vuorinen-Lampila)

Korkeakoulutettujen määrä on paisunut. Samalla korkeasti koulutetun työvoiman kysyntä on kasvanut asiantuntija- ja tietotyön lisääntymisen myötä. Päivi Vuorinen-Lampilan väitöskirjatutkimus osoittaa, että korkeakoulutettujen menestymiseen työelämässä vaikuttavat aiempaa enemmän koulutusala ja tutkinnon suorittaneen taustatekijät.

Vuorinen-Lampilan väitöskirjassa tarkasteltiin, miten yliopistosta ja ammattikorkeakouluista valmistuneiden saavuttamat työelämätulokset eriytyivät sekä koulutusalojen kesken että valmistuneiden taustatekijöiden mukaan. Taustatekijöistä tarkasteltiin sukupuolta, ikää, pohjakoulutusta ja työnantajasektoria. Tulokset osoittivat, että niin ammattikorkeakoulu- kuin yliopistotutkinnon suorittaneilla koulutusalojen väliset erot työelämässä saavutettujen tulosten osalta ovat suuria.

– Saman tutkinnon suorittaneet naiset saavuttivat miehiä alhaisemmat työelämätulokset riippumatta alan sukupuolijakaumasta. Maisterin tutkinnon suorittaneilla sukupuolten väliset erot olivat pienemmät kuin amk-tutkinnon suorittaneilla. Korkeampi koulutus kompensoi siis sukupuolen vaikutusta, Vuorinen-Lampila toteaa.

Tutkimuksen tulosten mukaan työnantajasektorin vaikutus oli yhteydessä sukupuoleen. Etenkin naisten mahdollisuus sijoittua asiantuntija-asemaan oli parempi julkisella sektorilla. Tämän lisäksi sukupuolten väliset palkkaerot olivat pienemmät. Julkiselle sektorille sijoittuneet naiset olivat kuitenkin useammin määräaikaisessa työsuhteessa. Myös tutkinnon suorittaneen ikä vaikutti työelämätuloksiin, sillä aikuisena maisterintutkinnon suorittaneet ylsivät korkeampaan palkkatasoon kuin nuorena opiskelleet.

Valmistumisen jälkeisten työelämätulosten eriytyminen koulutusalojen välillä selittyy eri koulutusalojen tutkintomäärien kasvun eroilla. Eriytyminen on yhteydessä myös yksityisen sektorin korostumiseen korkeakoulutettujen työllistäjänä. Yksityisellä sektorilla ammatit eivät aina luokitu hierarkiassa yhtä korkealle kuin julkisella sektorilla, mikä lisää tulosten eriytymistä.

Sukupuolen mukainen jakautuminen työelämässä on merkittävin naisten ja miesten tuloksia eriyttävä tekijä. Myös asenteissa on korjattavaa; naisen palkkaaminen voidaan kokea ”kalliina riskinä”.

– Perhevapaan kustannusten tasaaminen molempien vanhempien työnantajien kesken poistaisi tämän naisia syrjivän tekijän, väittelijä pohtii. Tutkimuksen tulokset luovat kokonaiskuvan moniulotteisesta työelämätulosten eriytymisestä. Korkeakoulututkinto on eri aloilta valmistuneille ja eri taustaominaisuudet omaaville varsin erilainen resurssi työelämässä. Koulutusalan valinnan merkitys korostuu koulutukseen hakeuduttaessa yhä enemmän.

FM Päivi Vuorinen-Lampilan väitöskirjan "Korkeakoulutuksen eriytyvät työelämätulokset" tarkastustilaisuus on lauantaina 29.9 klo 12, Agora, Auditorio 2. Vastaväittäjänä professori Arto Jauhiainen (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Anneli Eteläpelto (Jyväskylän yliopisto).

Lisätietoja:

Päivi Vuorinen-Lampila, paivi.vuorinen-lampila@jyu.fi, puh. +358 50 428 0801 (tavoitettavissa vasta 2.10. klo 11 eteenpäin)

Tiedottaja Kirke Hassinen, viestinta@jyu.fi, puh. +358 40 846 1395

Päivi Vuorinen-Lampila kirjoitti ylioppilaaksi Suonenjoen lukiosta vuonna 1983 ja valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 1995. Hän on toiminut tutkijana Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksessa vuodesta 1995, ja toimi sitä ennen tutkimusamanuenssina silloisessa kasvatustieteiden tutkimuslaitoksessa (nykyinen koulutuksen tutkimuslaitos) vuosina 1991-1995. Vuorinen-Lampilan tutkimusteemoihin kuuluvat laaja-alainen korkeakoulutuksen tutkimus sekä korkeakouluista valmistuneiden työllistymisen ja työelämään sijoittumisen tutkimus.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia numerona 33, Jyväskylä 2018, ISSN 2243-1381, ISBN 978-951-39-7529-6 (PDF) ja se on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7529-6.