TIMSS 2019 -tutkimuksen  tietosuojaselosteet

 

TIMSS-tutkimuksen yhteydessä oppilailta kysytään heidän taustatietojaan, mielipiteitään koulunkäynnistä sekä mm. heidän harrastuksiaan. Hankkeessa on  taustakyselyt myös tutkimukseen osallistuvia luokkia opettaville opettajille, koulujen rehtoreille sekä lisäksi 4. luokan oppilaiden vanhemmille lasten varhaisiin oppimiskokemuksiin liittyvistä asioista. Taustakyselyjen avulla kerätyn tiedon perusteella tarkastellaan erilaisten kotiin ja kouluun liittyvien taustatekijöiden yhteyksiä oppilaiden osaamiseen.

Alla olevissa tietosuojaselosteissa kerrotaan tarkemmin mitä asioita kyselyissä kysytään, sekä kuinka kyselyihin liittyviä yksilöintitietoja käsitellään.

 Koulukysely

Opettajakysely

Kysely varhaisoppimisesta

Oppilaskysely

Skolenkät

Lärarenkät

Enkät om tidig inlärning

Elevenenkät