Tietosuojaseloste

 

TIMSS 2023 -tutkimuksen yhteydessä oppilailta kysytään heidän taustatietojaan, mielipiteitään koulunkäynnistä sekä mm. heidän harrastuksiaan. Hankkeessa on  taustakyselyt myös tutkimukseen osallistuvia luokkia opettaville opettajille, koulujen rehtoreille sekä lisäksi 4. luokan oppilaiden vanhemmille lasten varhaisiin oppimiskokemuksiin liittyvistä asioista. Taustakyselyjen avulla kerätyn tiedon perusteella tarkastellaan erilaisten kotiin ja kouluun liittyvien taustatekijöiden yhteyksiä oppilaiden osaamiseen.

Alla olevissa tietosuojaselosteissa kerrotaan tarkemmin mitä asioita kyselyissä kysytään, sekä kuinka kyselyihin liittyviä yksilöintitietoja käsitellään.